Destruktion og ødelæggelse blandt stjerner

Tætte mørke glødende skyer, kaldet støvdråber, svæver rundt på billedet og er oplyst af det stjernedannede område kaldet IC-2944. Støvdråberne i IC-2944 blev først opdaget af astronomen A.D. Thackeray i 1950. Astronomerne ved i dag meget lidt om disse støvdråber og deres oprindelse. Det eneste man ved med sikkerhed er, at de findes i forbindelse med de brintholdige stjernedannende områder kaldet HII-områderne. I disse områder dannes mange stjerner og brintgassen gløder.

Den største af støvdråberne på billedet er faktisk to selvstændige skyer, der lapper ind over hinanden. Hver sky er næsten 1,4 lysår lang og indeholder materiale svarende til 15 gange Solens masse.

Området IC-2944 er fyldt med gas og støv, som oplyses og opvarmes af en løs stjernehob. Stjernehoben består af O-type stjerner som er varmere og mere massive end vores egen Sol. Området IC-2944 befinder sig kun 5.900 lysår fra Jorden i stjernebilledet Kentauren.

På grund af Hubble-teleskopets store opløsning kan astronomerne nu for første gang studere detaljerne i støvdråberne. De ser ud til at være splittede, som om der er nogle enorme kræfter, der river i dem. Ved hjælp af studier med radioteleskoper har astronomer konstateret, at dråberne er i konstant bevægelse. Dette skyldes måske den kraftige ultraviolette stråling fra de nærliggende massive stjerner, som også opvarmer gassen i HII-området. Denne opvarmning får gassen til at udvide sig og strømme ind i mod støvdråberne, så de rives i stykker.

Støvdråberne er måske tætte klumper af gas og støv, som fandtes inden de massive O-stjerner blev født. Efterhånden som de lysstærke stjerner begyndte at udsende stråling og dermed ødelægge omgivelserne er støvdråberne blevet mere synlige efterhånden som deres omgivelser er eroderet væk. Var dannelsen af O-stjernerne blevet forsinket, ville støvklumperne være kollapset og måske have dannet flere stjerner mindre end Solen. Nu bliver de i stedet ristet og revet i stykker.