Derfor kom der E. coli-bakterier i københavnernes drikkevand

Københavns Energi forklarer nu, at drikkevandsforureningen i København med al sandsynlighed stammer fra et T-stykke på en vandledning på Nørrebro. Efter en reparation blev røret spulet igennem 67 minutter, men det var tilsyneladende ikke nok.

Teknikerne mener, at E.coli-bakterierne muligvis har gemt sig i T-stykket med det resultat, at embedslægen måtte sende advarsler om forurenet drikkevand ud til store dele af København.

Mistanken til T-stykket er først kommet efter man har kunnet afvise andre forureningskilder.

»Røret blev repareret, og inden det blev koblet tilbage på nettet, blev det skyllet igennem i over en time med koldt vand. Men i dette tilfælde har den procedure vist sig ikke at være god nok,« lyder det fra Astrid Skotte, Københavns Energi.

Skade opstod på grund af cykelsti

Astrid Skotte fortæller, at skaden på vandrøret opstod på grund af vejarbejde på Nørrebrogade i forbindelse med anlæggelse af en cykelsti.

»Når der udføres anlægsarbejde med tunge maskiner, så kan der opstå huller i vandrørene under, hvor maskinerne kører,« forklarer hun og fortsætter.

»Vi konstaterede en læk i røret ved konstruktionsarbejdet, gravede et hul og skiftede et stykke af røret. Mens reparationen stod på, kom der et skybrudslignende regnvejr den 14. august, og hullet blev oversvømmet. Ledningerne stod under vand i en periode inden vi fik pumpet det væk.«

Per Ternstrand, driftschef i Københavns Energi, forklarer, at det sandsynligvis er regnvandet, som har trængt ind i rørene og været skyld i forureningen.

»Der er tale om et 300 millimeter forsyningsrør, der leverer vand til en stor del af lokalområdet. Det var forseglet med nylonpropper, mens reparationen stod på. Det har vi gode erfaringer med, men propperne har måske været ikke tætte nok til at holde regnvandet ude i dette tilfælde,« siger han.

Per Ternstrand fortæller, at røret efter reparationerne blev spulet igennem med vand i 67 minutter - mere end tre gange længere, end de 20 minutter man plejer at gøre det efter en reparation. Man valgte dog at se bort fra en rensning med klor.

»Nogle gange bruger vi også klor til at rense rørene. Det kunne vi måske godt have ønsket os, at vi havde gjort i dette tilfælde, set i bagklogskabens lys. Klor giver dog grobund for andre mikroorganismer i vandet,« fortæller han.

Per Ternstrand mener, at E.coli-bakterierne kan have overlevet gennemspulingen, fordi vandet har kunne stå stille i en mindre sidesektion med T-stykke og derfor ikke er blevet skyllet ud.

Prøve torsdag gav advarsel fredag

Københavns Energi tager hver dag en række prøver af drikkevandet rundt om i hovedstaden. De bruges til at sikre rent drikkevand i hanerne hos forbrugerne. Når der testes for bakterier, går der omkring 24 timer, før man har resultaterne, og det er i en sådan prøve, fra torsdag den 18. august, man dagen efter først finder E. coli-bakterien.

En prøvetagning fra Nørrebro viser 34 E. coli-bakterier per 100 ml. Grænsetærsklen for E. coli er nul.

Det resulterer i en advarsel om forurenet drikkevand til blandt andet Østerbro og Ydre Nørrebro, samt i Brønshøj, Husum, Tingbjerg, Bispebjerg, Vanløse og Frederiksberg, størstedelen af Indre By og Christianshavn.

»På det tidspunkt vidste vi ikke, hvor forureningen stammede fra. Den kunne blandt andet være kommet fra nogle såkaldte højdebeholdere i Gladsaxe. Det er store underjordiske tanke, som leverer vand til en stor del af København,« forklarer Astrid Skotte og fortsætter.

»På baggrund af vores målinger og den manglende viden om, hvad kilden til forureningen var, valgte embedslægen at udstede advarslen om mulig forurening af drikkevandet for store dele af København.«

Nettet strammes om Nørrebro

For at finde frem til præcis, hvilke dele af København der er ramt af forureningen, tog Københavns Energi en lang række prøver ud over de 12, man tager rundt om i byen hver dag.

Man tog omkring 45 prøver rundt om på Nørrebro, hvor vandet går ind til forbrugere. Sammen med en række computersimulationer var de med til, at man kunne lokalisere, hvor forureningen stammer fra, og hvor vidt den havde spredt sig.

»Ved hjælp af de mange prøver og computerprogrammer, der kan simulere, hvordan vandet spreder sig gennem forsyningsnettet i byen, kunne vi indsnævre den mulige forureningskilde til Nørrebro,« fortæller Astrid Skotte.

Københavns Energi har i løbet af weekenden skyllet rørene, hvor der er fundet forurening, igennem med vand, og det ser ud til at virke.

Den seneste måling viste et fald i antallet af e. coli-bakterier, hvor der nu er 1 til 3 e. coli per 100 ml.

Hvis resultaterne af dagens prøver viser sig negative, kan de 40.000 borgere, der stadig ikke kan anvende deres drikkevand uden at koge det, igen drikke vand direkte fra hanen.

Flere simuleringer kan være løsningen

Hos Københavns Energi kigger man på løsninger, der kan forhindre en lignende situation i at opstå igen.

»Vi overvejer både tekniske løsninger, og om vi skal lave vores procedurer om ved for eksempel reparation af skader på vandrør,« siger Astrid Skotte.

De tekniske løsninger kan ifølge Per Ternstrand både være lav- og højteknologiske.

»Vi kigger på, om de propper, vi har anvendt, er gode nok. De har virket upåklageligt i masser af tilfælde, men det kan være, at vi skal kigge på kraftigere forseglinger i fremtiden.«

»Bedre simuleringer kunne også vise os, hvordan punktforurening spreder sig i et meget dynamisk system som vores. Københavns vandforsyning har sammenhængende vandstrømme, der spredes ud til alle bydele og har store udsving i behov. Derfor kunne bedre simuleringer være med til både at finde frem til en punktforurening og hjælpe os til at finde frem til, hvor den kan sprede sig til derfra,« siger han.

Dokumentation

Kort over det forurenede område

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

E. coli bakterien lever generelt i varmblodede organismer (Det vil sige mennesker, husdyr, fugle, o.lign.). Hvis vand er kontamineret med e. coli er det en god indikator for at der har været fækalier fra sådanne dyr blandet i vandet på et tidspunkt.

I det her tilfælde er et rigtigt godt bud at området har været oversvømmet med alt fra regnvand til vand der er blevet trængt op gennem kloakkerne og dermed er spredningen af bakterien en realitet. Men en pøl regnvand der står i længere tid kan også hurtigt komme i kontakt med e. coli.

 • 0
 • 0

Gad vide hvor mange mennesker der globalt er nødt til at drikke vand som der pr. x antal millioner kubikmeter har svømmet en fuglelort rundt. -

Og hvor er vi herligt trygge her i København hvor den slags bliver opdaget længe før en ud af hundredtusind borgere af vanvare kommer til at sutte på et pudevår der kun er blevet vasket ved 58 gr. og af den grund får ondt i maven.

Men også skræmmende så lidt der skal til for at få i snesevis af ellers rationelt tænkende mennesker til at stå i køer for at købe vand, og foretage sig aparte ting som at tjekke om ens opvaskemaskine nu også skyller med vand der er mere end 60 grader. - Og skræmmende, at forsyningssystemerne hænger så tæt sammen, at man med få millilitter "et eller andet" kan lamme hele den Københavnske vandforsyning.

Mediehysteri - igen - er vel den nærliggende forklaring - eller hvor seriøst skal man engentligt tage den slags advarsler?

 • 0
 • 0

Mediehysteri - igen - er vel den nærliggende forklaring - eller hvor seriøst skal man engentligt tage den slags advarsler?

Med mindre man har lyst til at prøve en tur med livstruende dehydrering efter dagevis med opkastninger og blodig diarré, aggresiv antibiotika i drop pga. truende blodforgiftning, og efterfølgende månedslang udmattelse og dårligt fungerende fordøjelse, så foreslår jeg at det tages alvorligt.

Hvem vil også spise is med en ske jeg har klappet en daggammel hundelort med - selvom der ikke er synlig lort på den?

E.coli er let at måle for, og en enkelt eller tre pr. 100 ml sender nok ikke dig i graven, men tilstedeværelsen af den vil ofte betyde, at også andre bakterier er til stede i vandet som fx Campylobacter, der kan give livstruende infektioner meget små mængder.

Jeg undrer mig over, at hver gang der sker noget som dette, så er fornuften altid under pres fra "døden skal have en årsag" fortalere, der tilsyneladende ikke begriber, at det er et lotteri, der afgør hvem der bliver syge, og at det, at ikke alle eksponerede bliver syge, ikke betyder at forureningen er ufarlig. Det er heller ikke et validt argument at fordi afrikanere dør af den slags, at så skal vi opgive rent vand i Danmark.

Jeg og en stribe andre prøvede den beskrevne tur i 2009. Målingen dengang var 33 E.coli/100ml, men det var endnu færre Campylobacter der gjorde de fleste syge. Heldigvis var det ikke en resistent stamme, for så havde du ikke fået svar ;-)

 • 0
 • 0

Nu var det jo formuleret som et spørgsmål, og din reaktion fra dig er da afgjort forståelig, al den stund at du så åbenbart har prøvet at blive alvorligt syg af en vandforurening.

Jeg forstår bestemt at det kan være et alvorligt problem. -Som for så vidt også mange andre hændelser hvor det er rene tilfældigheder, der afgør hvem der bliver ramt.

Min - kald det undren - går mere på spørgsmålene om hvorfor vi har den ret irrationelle adfærd der ikke kun går ud på at koge vores drikkevand (det gjorde jeg skam også selv), men også at gå langt videre og overveje om vi nu skal til at vaske tøj i flaskevand (et budskab der så vidt jeg hørte også blev nedtonet i processen). - Irrationelt som hamstringen af gær under storstrejken for nogle år siden. - Det har ikke noget med ligegyldig "døden skal have en årsag forklaring" at gøre, der jo er ligeså dårlig som "nogen skal jo vinde i lotto".

Og hvis det var ubetinget rationelt? - Så undrer jeg mig endnu mere over at man i disse moderne terrortider, ikke har bedre styr på vandkvaliteten for så stor en del af befolkningen, at stort set hele Storkøbenhavn skulle tørlægges. Heldigvis en lørdag, hvor det at snuppe en øl jo også var en mulig løsning på den akutte tørst, men alligevel: er vi virkeligt så skrøbelige, og har vi virkeligt så skrøbelig en vandforsyning? - Eller var store dele af historien bare mediernes og kommunikationsfolkenes sædvanlige overdrivelser. -

 • 0
 • 0

Når man i sådan en sag bruger argumenter som: "Skade opstod på grund af cykelsti" er det måske denne blanding af årsag og virkning, der i selv selv skaber E-coli. Cykelstien har ihvertfald ikke noget at gøre med tingene - det er vel nylon-propperne. Sammenblanding af drikkevand og 'eksterne elementer' kræver generelt 2 brud, hvilket man tydeligt har kunne lugte sig frem til ned gennem Nørrebrogade - det var ikke vandet, der var mest gennemtrængende! Så måske forsøget på at skabe en budgetforbedring til simuleringsprogrammer istedet for skulle afløses af banal renlighed og en selvdisciplin, således at spildevandsudledning ikke blandes med brugsvandtilledning.

 • 0
 • 0

Nu var det jo formuleret som et spørgsmål, og din reaktion fra dig er da afgjort forståelig, al den stund at du så åbenbart har prøvet at blive alvorligt syg af en vandforurening.

Min uforbeholdne undskyldning - i dagslys kan jeg se at mit svar er aggressivt overfor dig, hvilket ikke var hensigten.

Jeg deler absolut din undren over, at man kan tillade at drikkevandsforsyningen er så sårbar. At man har nævnt tøjvask i flaskevand er gået mig forbi, men at vaske i flaskevand er vist ikke rationelt begrundet. Overlægen sagde dog (i 2009) at opvask på økoprogram (50 gr.C) ville være direkte livsfarlig med den campylobacter vi var ramt af. Dødelig mængde for en i forvejen diarrésvækket person kunne (ordret citat) "sidde i vandet under en lillefingernegl efter håndvask" og afspritning var derfor obligatorisk efter håndvask. Den besked blev sendt hjem via de pårørende og det viste sig at være godt fordi embedslægens vejledning først kom ud til Børnehave/skole/SFO flere timer inde i åbningstiden mandag.

Det er ikke kun i forbindelse med terror, at det er beskæmmende så ringe beredskabet er. Da vi blev forgiftet i 2009 gik der en uge før man reagerede. Lige så skræmmende var at de hysteriske og tåbelige sygeplejersker der skulle håndtere indlæggelsen ikke magtede at overholde noget som helst. Jeg har aldrig genvundet min tabte tillid til den dybt inkompetente faggruppe, selvom der vel MÅ være nogle af dem der er dygtige.

Havde det ikke været Campylobacter, men en smitte der kunne overføres ved hudkontakt eller kontakt med fx kuglepenne osv. havde de slået hele den medicinske afdeling ihjel. Al behandling var under al kritik og end ikke toilettet (1 pr. 4 personer med kronisk opkast og diarré (sic)) magtede de at holde immunsvækkede patienter fra medicinsk afdeling ude fra. Forgiftede patienter måtte skide i bukserne op på gulvet mens de ventede på at ubudne gæster blev hentet ud af toilettet... Fra det stod klart, at vi skulle have antibiotika og til vi fik det, gik der så lang tid (12-20 timer), at det kun kunne gøres med et særdeles potent middel i drop. To af fire på min stue fik aldrig den lovede smertelindring - men pizzaerne dem fik de spist nede på kontoret... En af de fire lykkedes det aldrig personalet at begribe IKKE var diabetiker, men fik et diabetespræparat i meget lille dosis mod en anden lidelse. Potentielt dødeligt, hvis vedkommende ikke selv havde været vågen nok til at gribe ind i medicineringen.

Tilbage til det med beskyttelsen. Nu var vi under 10 indlagte ud af nogle tusinde syge. Prøv at forestille dig situationen, hvor det er noget der smitter og/eller der er 2.000 af de ramte i første bølge der skal indlægges.

Derfor bliver jeg hurtigt lidt aggressiv når emnet er vandforurening, men det var ikke meningen at det skulle gå ud over dig eller debatkulturen - og helt ubegrundet, når vi deler den grundlægggende undren eller bekymring.

Mvh. Jens

 • 0
 • 0

Det er naturligvist uheldigt at sådant noget sker. Det positive er at der kommer focus på drikkevand i de landsdækkende medier og ikke kun henvist til lokalradioen. Jeg tror det er første gang jeg også har hørt om forurenet drikkevand på Lolland i landsdækkende presse. Vi skal værdsætte at have rent og velsmagende drikkevand i hanerne. Det er ikke mange steder i verden det forekommer.

 • 0
 • 0

Hej Jens

Ohh.. Mange tak :) - Jeg har måske formuleret mig lidt provokerende - især i overskriften. I denne situation kommer man vel let til at komme nær ved nogen der har prøvet at blive ramt af en vandforurening og oplevet alvorlig sygdom som følge deraf. Jeg beklager hvis det har været tilfældet - det var naturligvis ikke hensigten at forklejne alvoren i konkrete oplevelser. Men hvis jeg nu alligevel må tvære lidt i det på det generelle plan: Jeg har på et tidspunkt siddet som (en af mange) rådgiver i et større anlægsprojekt hvor "risiko" som begreb også indgik i en del af de delopgaver vi løste, og hvor jeg til dels havde det utaknemmelige job at informere om den. Balancen mellem at konstatere størrelsen af den reelle risiko for at x antal personer bliver ramt (syge/ kvæstede/ døde) og at informerer om den på en saglig måde er svær i sig selv. - Da ikke mindst fordi der jo nogen gange ER konkrete og nogen gange tragiske skæbner bag. Men den bliver ikke lettere af at medier og befolkning i alle tilfælde til en vis grad bliver ramt af en massepsykose og ofte går i selvsving der intet har med den reelle risiko at gøre, og selv om mange kommunikationsfolk er både kompetente og professionelle, er der desværre også mange der ikke har begreb om hvad de informere om (hvad de fleste ingeniører vist vil give mig ret i), og derfor udnytter situationen til markedsføring af sig selv, og dækker sig under at vi må hellere være på den sikre side. - At dele af dagspressen også svælger i følelsesporno og krisehysteri gør ikke den problemstilling mindre. Der kan nok nævnes adskillige eksempler. Fx "gærsituationen" under storstrejken for en del år siden, mund- og klovsygen der også for en del år siden betød at vi i mange år ikke kunne købe en ærlig t-bone steak - afspritning af alt og alle under "truslen" fra fugleinfluenzaen, - i kantinen hvor jeg arbejdede stod der spritflasker til aftøring af bestikket! - eller frygten for at spise augurker her i foråret kunne være nogen. Nævnt ikke som eksmpler på hvor reel eller ikke reel en trussel har været, men på folks adfærd i situationen. - Den kan være rationel, men den kan mildt sagt også være irrationel. Problemet er, at den irrationelle adfærd vel også "koster noget"? Københavnerne valfartede til omegneskommunerne og har - efter sigende - tørlagt store dele af Farum og andre sagesløse forstæder for flaskevand. - Det koster i tid, penge, energiressourcer, og et eller andet sted koster det også liv fordi al den energi kunne være brugt mere fornuftigt. - Det koster også i den forstand at råber man "ulven kommer" tilstrækkeligt mange gange uden at der kommer andet end en tissemyrer, så vender vi os jo til rikikoen og drøner fortsat ud ad motorvejen med 180 km / timen eller hvad det nu er for en risikoadfærd vi måtte udvise. - Fuldstændig og total sikkerhed koster også noget. - Et firma i min branche har fx for år tilbage helt seriøst udviklet og solgt et system der kan kortlægge udviklingen af kogalskab - landsdækkende og med mulighed for befolkningen for løbende af følge sygdommens hærgen over landet. - Jeg har nok har en tilbøjgelighed til at mene at de ressourcer kunne være brugt mere rationelt på andre og mere samfundsnyttige initiativer. - Total flysikkerhed betyder fx også at vi alle skal stå i kø i timevis når vi skal ombord på et fly, og accepterer at vildt fremmede mennesker tager een på dele af kroppen der normalt er et fåtal forundt af komme i kontakt med. Min første overskrift var måske lidt provokerende, men jeg vil nu stadig nok undre mig over den balance der har været mellem karakteren af informationen på den ene side, og det reelle trusselsbillede på den anden. - Givet den adfærd som man fra professionelle kommunikationsfolk må vide at befolkningen har. - Og det forekommer mig - der ikke er sagkyndig på e-coli-bakterier - at der må være en ubalance når kilden til forureningen har været som beskrevet, og allerede er sket den 17/8, og så den information der har været udsendt. På kriseinfo.dk kan man stadig læse, at man bør vaske hænderne i sprit når man har rørt ved vådt vasketøj. - Jamen kan det virkeligt være rigtigt at et t-stykke på et vandrør der for en uge siden har været i kontakt med menneskehænder, og "kun" er blevet spulet i en time herefter, kan give anledning til så meget ravage? - I så fald har man da vist andre og mere alvorlige problemer. Jeg anerkender at der kan være/ har været særdeles alvorlige tilfælde hvor risikoen for at rigtigt mange mennesker kan blive endog meget hårdt ramt kan være enorm. - Men der kan også være rene banaliteter, hvor risikoen er ikke eksisterende, og hvor en forkert kommunikationsstrategi skaber helt ubegrundet hysteri. - Hvor på skalaen denne situation befandt jeg ved jeg ikke, men jeg er da glad for at jeg ikke skulle træffe beslutninger i situationen :)

 • 0
 • 0

Det vil helt sikkert ske igen, det er kun et spørgsmål om tid..

Jeg var på et tidspunkt ansat hos en entreprenør, der arbejdede med udskiftning af vandrør for KE. Dog gør jeg det ikke længere, da jeg ikke kunne stå indenfor kvaliteten af arbejdet som skulle udføres.

Man er nød til at rette fokus på tilsyn og sikkerhed af underentreprenørerne, samt KE selv der udføre reparation og vedligeholdelse af vandforsyning. Da jeg mener det er her problemerne kan være, som eks. mangelfuld trykprøvning, mangel på gennem skyldning af rør, samt dårlige samle- muffer. KE har jo selv nævnt at, en utæt nylonprop kunne være mulig oversag til forureningen. ”Altså en menneskelig fejl eller dårligt håndværk”.

Skybrudet har ikke en skid med forureningen at gøre, masser af vand i en udgravning kan da ikke komme som en overraskelse. Jeg vil vove at påstå, at det er dårlig planlægning af arbejdet samt mangel på kompetente medarbejdere. Når man udfører denne type reparation, sørger man da for at have pumpe kapacitet nok. Så forklaringen med at udgravningen blev fyldt af et skybrud, holder sgu ikke..

Jeg har aldrig kunne forstå, at der ikke føres mere kontrol og tilsyn med vandforsynings arbejder. Det er sgu en fødevare der løber i røret.

Hvad kan man så lære af dette her.. Jo denne gang gik det godt, men hvad næste gang? Så er det måske ikke kun hundelort der løber ind i røret.. Tyg på den!

 • 0
 • 0

Mediehysteri - igen - er vel den nærliggende forklaring - eller hvor seriøst skal man engentligt tage den slags advarsler?

Det er desværre ikke kun medierne der er hysteriske. Osse myndighederne er hys, når det drejer sig om private drikkevandsforsyninger.

Her på min ejendom har der i de sidste 20 år, hvor der har været testet for vandkvalitet, været overskridelser af grænseværdier. I perioder har der været dikteret kogepåbud, men selv om der aldrig er blevet kogt vand af den grund, er der aldrig nogensinde nogen, der er blevet syge.

Pt er der kun en mindre overskridelse af kimtallet, men kommunes tålmodighed er sluppet op, så hvis ikke vandet 100% overholder alle grænseværdier næste gang der skal testes, ja så skal min fine brønd nedlægges. Det vil medføre en udgift på mange tusinde kr til sløjfning og tilslutning til offentlig vandforsyning. Der gives sjældent tilladelse til erstatningsboring, da kommunens slet skjulte dagsorden er, at få så mange som muligt koblet til det offentlige vand.

Helt hul i hovedet, da jeg så skal ha vand som "slutbruger" fra en lang 110 mm forsyningsledning, som jeg vil være flere dage om at "tømme". Vores samfund har en fanatisk forkærlighed for det sterilt rene. Ikke så sært mange turister blir dødssyge, når de har indtaget en nudelsuppe på en fortovsrestaurant i Sydøstasien!

 • 0
 • 0

Tjae - det minder mig om en gang for mange år siden hvor en død kat i en brønd kunne garantere en nabolandmand, at dén gård i alle tilfælde ikke kunne nedlægges, fordi embedslægen aldrig ville kunne godkende vandforsyningen. - Det kunne have en ganske "fordelagtig" indvirkning på jordprisen. - For en køber.

Men jeg var nu ikke ude efter at postulere at medier eller myndigheder er hysteriske - hvad de muligvis er - men at påpege et dillemma:

På den ene side løber man en risiko for at nogle - normalt ganske få, men man ved aldrig - MÅSKE bliver meget alvorligt syge. - Måske ligefrem med dødsfald til følge. - Det har naturligvis sine ikke ubetydelige omkostninger.

På den anden side ved man, at flere hundredetusinder med SIKKERHED vil opføre sig aldeles tåbeligt, og helt igennem irrationelt. - Det har også sine ikke ubetydelige omkostninger, som forbliver uopdagede fordi det blot er små irritationsmomenter, spild af ressourcer i det små, men blot for rigtigt mange.

Dét dillemma må da i den grad skærpe kravet til de kommunikationsfolk der har ansvaret for at finde den rigtige balance i situationen. - Gør de det så godt nok de der kommunikationsfolk (der er rigtigt rigtigt mange af dem rundt omkring) ? - Sådan en debat gad jeg godt se nogle ingeniører involvere sig i :) Skal man tage mest hensyn til en lille risiko gange en alvorlig konsekvens, eller en stor risiko gange en næsten ubetydelige konsekvens. - Og kan ma i det hele taget stille sådan et regnestykke op?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten