Derfor går du kold til skærm-mødet: Online møder sender hjernen på overarbejde

Ord og ansigtsmimik kan ikke stå alene i mødet med andre, for vi baserer vores opfattelse af deres holdning på mange andre kropslige og fysiske faktorer. Det går vi glip af til et onlinemøde, påpeger professor Dan Zahavi. Illustration: Rawpixel.com/Bigstock

Coronatiden har lært os at være sammen hver for sig, når vi i stedet for at samles i mødelokalet, kobler os op på Skype, Zoom, Meet eller en af de andre digitale platforme for at mødes med kolleger og kunder.

De teknologiske mødeplatforme er praktiske og nærmest uundværlige mødesteder, der holder virksomheder, skoler og offentlige institutioner i gang, når verden lukker ned på grund af corona.

Så langt så godt. Men der er også en bagside af medaljen, understreger Dan Zahavi, professor i filosofi ved både Købehavns Universitet og University of Oxford.

»Mange oplever møderne som utilfredsstillende, for online er folk ikke til stede på samme måde som ved et fysisk møde. Der er så mange rapporter om, at folk føler sig mere udmattede efter Zoom-møder, at der er opstået et nyt begreb Zoom-fatigue (Zoom-træthedssyndrom, red.),« forklarer Dan Zahavi, som var initiativtager til symposiet, ’Nye videnskabelige vinkler på coronakrisen’, der blev afholdt i Videnskabernes Selskab. Her talte han om ’Socialitet og kropslighed – online kommunikation under coronakrisen’.

Teknologiske barrierer

Når de digitale møder dræner os for energi, skyldes det i et vist omfang nogle tekniske udfordringer. Det kan være svært at have en ordentlig øjenkontakt, fordi kameraet sidder over skærmen, mens vi selv kigger ind i skærmen.

Dårlig internetforbindelse er et andet problem, som gør det vanskeligt at aflæse detaljer i ansigtsmimikken, eller får lyd og billede til at fryse, så synkroniseringen mellem det, vi ser, og det, vi hører, går fløjten, anfører Dan Zahavi.

»Det er måske relativt overkommelige teknologiske udfordringer, som kunne løses ved at give alle et hurtigere internet og placere kameraet midt i skærmen.«

Hovedet må kompensere for kroppen

Men der er dybereliggende problemer, som ikke kan løses teknologisk, og som handler om den måde, vi som mennesker interagerer med hinanden.

Social forståelse er ikke blot et spørgsmål om at udveksle information. Når vi interagerer normalt, ser vi ikke blot hinandens ansigter. Kropsholdning, gestikulation og blikretning spiller også ind, når vi skal forstå hinanden, påpeger professoren.

»At kunne se, hvor andre kigger hen, hvor længe de kigger, og hvordan de bliver følelsesmæssigt påvirket af det, de ser. Alle disse ting hjælper mig til at forstå, hvad den anden tænker på.«

Når vi deltager i et møde fra hver vores skærm, er vi altså afskåret fra en masse information, vi normalt læner os opad, og det kunne være en god forklaring på, at mange bliver ramt af Zoom-fatigue, vurderer han:

»En hypotese til at forklare udmattelsen er, at online kommunikation er mere anstrengende, fordi vi skal kompensere kognitivt for fraværet af de kommunikationskanaler, der er i den fysiske verden.«

Kommunikation bliver selvobserverende

Derudover mener Dan Zahavi, at det kan spille en rolle, at vi hele tiden kan observere os selv på skærmen, når vi sidder til et onlinemøde:

»Normalt er menneskelig interaktion ikke selvobserverende, men i Zoom og Skype er man konstant konfronteret med et levende billede af sig selv, og det kan sætte sit præg på interaktionen, fordi man hele tiden er optaget af, om man ser tilstrækkelig attraktiv, cool og opmærksom ud.«

Live koncert eller stue-koncert?

Vil man forstå, hvorfor det fysiske møde er vigtigt, kan man blot tænke på, hvordan det er at gå til en live koncert med sine venner sammenlignet med at sidde alene derhjemme og lytte til den samme koncert, mens man er koblet på Zoom, eksemplificerer han.

»Det er to helt forskellige oplevelser. Og det vil det være, lige meget hvor meget vi optimerer teknologien,« slår han fast.

Værn om det fysiske møde

Dan Zahavi understreger, at han anser online kommunikation for både god og nødvendig, men kalder det en illusion, hvis man tror, at det kan erstatte fysiske møder.

Han advarer derfor mod »den fagre nye kontaktløs fremtid uden nogen fysisk interaktion,« som han påpeger, at flere tech-giganterne i øjeblikket lægger op til.

Således har Facebook meldt ud, at 50 procent af medarbejderne fremover skal arbejde hjemmefra, mens tidligere CEO for Google Eric Schmidt har påpeget, at vi også efter coronakrisen bør fortsætte med at anvende den digitale teknologi i alle aspekter af vores dagligdag, i særdeleshed i undervisningssektoren, hvor alle studerende dermed vil kunne undervises af de allerdygtigste.

»Vi skal bestemt fortsætte med at bruge de teknologiske muligheder, men det vil være klogt at være skeptiske over for det spin, der kommer fra teknologiske virksomheder, der fortæller os, hvor saliggørende den digitale fremtid kan blive.«

Dan Zahavi advarer om udsigten til, at al undervisning flytter over på digitale platforme, og om risikoen for, at lægekonsultationer i en nær fremtid kommer til at foregå på nettet:

»Den britiske sundhedsminister er for nylig kommet med en udmelding om, at almindelige lægekonsultationer fremover bør foregå som telehealth, med mindre der foreligger særlige grunde til et fysisk møde. Mange britiske læger har råbt vagt i gevær, men det har han ikke været lydhør overfor. Der er ved at ske en masse ting i slipstrømme af de erfaringer, vi har gjort under coronakrisen, og vi skal være på vagt over for forslag om i stigende grad at lade det fysiske møde erstatte af teknologi.«