Derfor er radon i boligluften farlig

Hver gang faren fra radon i huse kommer på dagordenen, er der mange, der sætter spørgsmålstegn ved, hvor farligt det egentligt er: Er det ikke kun minearbejdere, man har set få lungekræft på grund af radon?

Det var det oprindeligt - men store epidemiologiske undersøgelser i Europa, Nordamerika og Kina har ført overvældende bevis for, at der er en sammenhæng mellem mængden af radon i vores huse og forekomsten af lungekræft. Det skriver WHO i deres seneste håndbog om radon.

Den både farve- og lugtløse gas stammer fra radium i jorden og er en del af henfaldskæden fra uran-238. Afhængigt af jordbundsforholdene siver der mere eller mindre radon op af jorden og ind i husene, der står oven på. De mest udsatte hustyper har gulv direkte mod jorden som de fleste enfamilieshuse og rækkehuse.

Radon omdannes til en række radioaktive isotoper, blandt andet polonium-218. Polonium binder sig til faste overflader som støv og andre aerosoler og bliver ad den vej transporteret ned i beboernes lunger, hvor det omdannes til andre radioaktive isotoper. Under omdannelsen udsendes kortrækkende alfastråling, som kan give celleskader - og dermed føre til kræft.

Størstedelen af de lungekræfttilfælde, der er forårsaget af radon i indeluften sker hos beboere, der ryger eller har røget. Men forskerne har også fundet lungekræftofre, der aldrig har rørt en cigaret. Og man har ikke kunnet finde en nedre grænseværdi, hvorunder der ikke er risiko for lungekræft. Ifølge Kræftens Bekæmpelse dør omkring 90 pct. af lungekræftpatienterne inden for fem år.

»Populært sagt kan du sammenligne det med et lotteri, hvor du får flere lotterisedler, jo mere radon, der er i indeluften. Du kan godt blive udtrukket, selv om du kun har én lodseddel, men risikoen er større, jo flere sedler, du har,« forklarer Claus E. Andersen fra Risø DTU.

Studierne fortæller, at risikoen for at få lungekræft øges med ti procent, hver gang radonindholdet i indeluften bliver øget med 100 Bq/m3 . Så hvis man har en basisrisiko for at få lungekræft på 10 procent, så vil det at leve i et hus med 100 Bq/m3 øge risikoen til 11 procent.

Desuden har Kræftens Bekæmpelse i et enkelt studie fundet en sammenhæng mellem radon i boliger og akut lymfatisk leukæmi hos børn. Men forskerne mener, at sammenhængen skal undersøges yderligere.