Derfor er PCB i bygninger farligere i dag end for 40 år siden

Det lyder paradoksalt: Hvorfor skal vi tage os af en miljøgift, som har siddet i vores bygninger i 40 år, når folk har sovet, arbejdet, studeret og spist i dem alle årene, tilsyneladende uden at blive syge af det?

Men når det gælder PCB, bliver problemet formentligt ikke mindre, blot fordi der er gået 40 år, siden brugen toppede. Tværtimod, forklarer ingeniør og bygherrerådgiver Gorm Krogsdal, Alectia.

PCB er hovedsageligt et problem for indeklimaet, når det findes i bygningsfuger. De elastiske fuger, der var mest udbredt i elementbyggeri fra 1960'erne og 1970'erne, kan bestå af helt op til 30 procent PCB.

Læs også: 250 lejligheder i Brøndby forurenet med PCB

»Dengang var det formentlig ikke noget stort problem for indeklimaet. For PCB var begrænset til fugen, som udgør et meget lille areal,« fremhæver Gorm Krogsdal.

Spredt fra fuger til beton og indbo

Nogle typer PCB er meget flygtige. De damper derfor af fra fugerne, og de trænger ind en lang række andre materialer: i den omgivende beton, i tekstiler, i maling, loftbeklædning, gulvlak og plastoverflader for at nævne nogle af de mest udbredte.

»Når PCB nu er dampet af til alle de overflader, er arealet, som frigiver PCB til indeluften, mange gange større, end da bygningen var ny. Det vil sige, at problemet kan være blevet større, selv om er der er gået mange år, fordi indeklimakoncentrationen er blevet højere,« siger Gorm Krogsdal.

Det er også årsagen til, at det kan være meget bekosteligt at nedbringe PCB-koncentrationen i indeluften i de forurenede bygninger. Der skal ofte mere til end at fjerne fugerne og andre primære kilder.

»Det kan være ret omfattende at håndtere al indvendig forurening. Hvor mange gulve skal man skære af? Hvor meget beton skal man skrælle af? Skal inventaret smides ud og ventilationsanlægget skiftes?« lyder det fra Gorm Krogsdal.

Stole og borde til Kommunekemi

Et eksempel fra Gasværksvejens Skole i København illustrerer problemet. Skolen var en af de første herhjemme, som fik fjernet PCB på grund af sundhedsfare. Stole og borde måtte køres til Kommunekemi, fordi de over årene havde suget så meget af miljøgiften til sig, at de skulle behandles som farligt affald.

I mange tilfælde kan koncentrationen af PCB dog nedbringes betragteligt alene med forbedret ventilation og rengøring.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er forståeligt, at PCB fra den primære placering absorberes sekundære steder, hvorfra det har kunnet påvises, selvom en hel del må forsvinde på grund af luftskifte. Hvis PCB igen skal frigives fra de sekundære steder må det kræves at koncentrationen i den omgivende luft er mindre end da den blev absorberet (forudsat samme temperatur, tryk, udluftning o.s.v.) hvis processen skal løbe den modsatte vej. Efterhånden må hastigheden for frigørelse af PCB fra fugen formindskes med årene, når mængden i fugen formindskes og diffusionsvejen forøges. Derved kan koncentrationen i indeluften falde, så der desorberes fra de sekundære steder, men aldrig så meget, at det bliver værre med tiden. Så formodningen er en fejlslutning.

 • 0
 • 0

Er et problem i dag, da man allerede i slut-70-start -80-erne udmærket vidste, at det var en miljøgift?

Jeg havde da om PCB (PolyChlorerededeBiphenyler) i kemi i gymnasiet, og da var det klart, det ikke var en skovtur- rent kemisk.

Men Ok, min kemilærer, mente jo heller ikke at Klorin burde høre hjemme i husholdningen. (Det havde han ret i! Det er ikke særlig sundt at indånde klor i nogen som helst gasformer) Han forbød det i rengøringen på gymnasiet!

Derimod måtte vi godt lege med NaOH, der er den stærkste base - og stærkt ætsende. (Afløbsrens)

De fleste kemiske ting i hjemmet- ER meget usunde. Hvis det er skrapt og virker- er det garanteret usundt!

Mvh Tine- der kun har miljøvenlige midler.

 • 0
 • 0

Allerede i 1972/73 var der en artikel i Hvem-Hvad-Hvor var der en beskrivelse af problemerne med PCB.

De PCB dampe som fjernes ved udluftning forsvinder fra husene men ikke fra naturen. Disse dampe optages i fødekæden. PCB fandt man allerede dengang i fisk og havpattedyr i bl.a. arktiske egne. PCB dampe kan optages i aktivt kul inden luften blæses ud i naturen. Det aktive kul kan senere brændes ved høje temperaturer hos Kommunekemi. Det er mig bekendt den sikreste metode i dag. Det PCB vi slipper af med på en nem måde i Danmark, får de bl.a. "glæde af" på Færøerne og i Grønland.

 • 0
 • 0

Når møbler, der står i et klasseværelse, regnes så forurenede af pcb, at de skal køres til kommunekemi, tror jeg, det er udtryk for, at miljøfolkene har alvorlige problemer med hensyn til fastsættelse af grænseværdier. Dette kombineret med massive økonomiske interesser hos entreprenører m.v koster samfundetmilliarder.

Som det fremgår af nedenstående ved man at hovedparten af pcb i mennesker stammer fra fisk mælkeprodukter og kød.

Hvor er initiativet til at forbyde salg af disse produkter?

Udpluk af link: ”Man regner med at PCB i mennesker overvejende stammer fra kosten, særlig fisk, mælkeprodukter og kød, men PCB kan også stamme fra luften indendørs, hvis man opholder sig i bygninger med PCB-holdige byggematerialer. Det er imidlertid uafklaret i hvor høj grad koncentrationerne af PCB i bygningsmaterialer og luft afspejles i blodniveauer hos personer, der bor eller på anden måde opholder sig i bygningerne og dermed om PCB i indeluften kan have en negativ helbredseffekt på disse personer. Det er studiets formål at kortlægge niveauerne af PCB i indeluft i boliger med og uden PCB i fugerne og undersøge om PCB-niveauet i blodet er højere hos de PCB udsatte.” Uddrag af link: http://www.bispebjerghospital.dk/menu/Afde...

 • 0
 • 0

.....kan være farligt ( for nogle) og det påstås at passivrygning også kan være det. Men jeg vil holde på at sidstnævnte afhænger af koncentrationen af røg i omgivelserne og jeg mener også at der er lysår mellem den mængde der generer en ikke ryger og den som er skadelig.

Med hansyn til PCB er der ikke nogen tvivl om at det er en kedelig miljøgift og det skyldes to ting. Den første er at den er utroligt længe om at nedbrydes. Derfor var den et fund til fugemasse, fordi den ikke som de linoliebaserede blev hård og krakelerede og dels fordi den kostede en brøkdel af, at fremstille neopren og siliconefugemasser i den periode hvor den anvendtes. Den anden kedlige er at den ophobes i fødekæden og hvor selv små mængder kan give skader.

Men jeg synes at nu er det 34 år siden at den blev forbudt at anvende og men er fornuftig udskiftning af de nemt tilgængelige fuger og en omhyggelig indsamling ved nedrivning og udskiftning af bygninger og vinduer vil da medvirke til vor gode samvittighed.........men....men.

Jeg ville gerne se en oversigt over produktionen af PCB på verdens plan og se hvor udbredt anvendelsen er andre steder før en jeg råber for højt:o)

Ca. 2.600 PCB fabrikanter produceres en anslået 54772 millioner dollars (US) i 2010. PCB production grew in all regions in 2010 as the industry recovered from the recession. PCB produktion voksede i alle regioner i 2010, da industrien genvundet fra recessionen. Production grew by 6.9 percent in North America, 14.4 percent in Europe and 21.1 percent in Asia, increasing Asia's share of world PCB production to 87 percent. Produktionen steg med 6,9 procent i Nordamerika, 14,4 procent i Europa og 21,1 procent i Asien, øge Asiens andel af verdens PCB-produktion til 87 procent. Rigid-flex was the highest growth category. Rigid-flex var den højeste vækst kategori. Metal-core PCBs, while less than one percent of world PCB production, was the second fastest growing category in 2010. Metal-core PCB, mens mindre end én procent af verdens PCB produktion, blev den anden hurtigst voksende kategori i 2010.

http://translate.google.dk/translate?hl=da...

 • 0
 • 0

Der er undersøgelser, også senere end den nævnte ansøgning, som viser at PCB i indeklimaet kan betyde en langt større eksponering for PCB end kosten (og kommer endda ovenpå denne), og som afspejles i blodet. Der er bl.a. nye artikler fra 2011 i Chemosphere og Arch Environ Contam Toxicol.

Det er desværre meget populært her på ing.dk at bagatellisere problemer på basis af en overfladisk viden!

Hvis forskningprojektet koordineret af Bispebjerg Hospital bliver bevilget vil det kunne komme med en dyberegående og autoritativ vurdering af spørgsmålet.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten