Derfor bliver letbanen til Billund så dyr

Letbane eller ej. Det var stridspunktet, der mandag aften udløste sammenbruddet i regeringens forhandlinger med Dansk Folkeparti om Togfonden. DF stod - ifølge regeringen - fast på sit krav om, at baneforbindelsen fra Vejle til Billund Lufthavn og by skal være en letbane og ikke en togforbindelse, som regeringen har foreslået.

Regeringens afvisning var principiel, fordi DF havde krævet, at letbanen i modsætning til letbaneprojekterne i Odense og Aarhus og metroen i København skulle være 100 procent finansieret af staten. Men letbanens anlægsomkostninger er også markant dyrere end regeringens forslag.

Ifølge Trafikstyrelsens beregninger er letbanen omkring en halv milliard dyrere at opføre og har en endnu dårligere samfundsøkonomi end en jernbaneforbindelse.

Trafikstyrelsen har undersøgt en række forskellige løsninger for at lave en bane mellem Vejle og Billund, men ingen af dem giver samfundsøkonomisk mening. (Illustration: Trafikstyrelsen) Illustration: Trafikstyrelsen

Årsagen er, at en letbaneløsning vil kræve, at der anlægges 28 km ny bane fra Vejles bymidte gennem stærkt kuperede terræn mod Billund. Anlægsarbejde i bymæssig bebyggelse og behovet for terrænudjævning vil sammen med elektrificeringen af strækningen medføre anlægsudgifter på ca. 1,25 mia. kroner.

Letbane vil tiltrække flere passagerer

Letbaneløsningen har den fordel, at der kan anlægges en station meget tæt på Legoland og Lalandia. Det betyder, at passagerpotentialet er meget bedre, og Trafikstyrelsen regner med næsten dobbelt så høje passagerindtægter som ved en jernbaneløsning, hvor stationen kommer til at ligge omkring 500 meter fra Legolands hovedindgang.

Udgifterne til indkøb af materiel er af Trafikstyrelsen sat til ca. 25 mio for begge løsninger, selv om der er brug for ni dieseltogsæt til jernbaneløsningen og kun syv elektriske togsæt til letbaneløsningen. Forskellen i antal skyldes ifølge Trafikstyrelsen, at gennemløbstiden på letbanen er 23 minutter mod 29 minutter på jernbanen. Den kortere gennemløbstid betyder, at det samme materiel kan køre flere ture i letbaneløsningen end i jernbaneløsningen.

Set i sammenhæng med den øvrige kollektive trafikbetjening i Midtjylland har letbanen desuden den fordel, at den ikke lægger beslag på kapaciteten på strækningen mellem Vejle og Herning. Vælges jernbaneløsningen vil det eksempelvis ikke være muligt at indsætte ekstra myldretidstog på strækningen til Herning, som man gør i dag.

Til fordel for jernbaneløsningen taler imidlertid, at anlægsomkostningerne er lavere, fordi man kan nøjes med 18 km enkeltsporet jernbane. Kun på strækningen fra Billund Lufthavn til Legoland er der behov for dobbeltspor, fordi togene skal kunne passere hinanden dér.

Desuden kan dieseltogsættene serviceres på de eksisterende værksteder i Jylland, mens letbanemateriellet vil kræve, at der opføres et center i Vejle til den daglige servicering.

Begge løsninger vil give kæmpeunderskud

Den store hurdle ved begge løsninger er imidlertid, at ingen af dem kan tiltrække nok passagerer til at dække omkostningerne ved drift og vedligehold. Jelling-løsningen ført frem til Legoland vil således give et årligt driftstab på 49 mio. kroner, mens en letbane til Legoland vil have et årligt driftsunderskud på 43 mio. kroner. Da anlægsomkostningerne til letbanen er meget høje giver det en nutidsværdi for letbanen på minus 1,7 mia. kr., mens jernbaneløsningen kun er lidt bedre med en nutidsværdi på minus 1,5 mia. kr.

'Passagermængderne er for små til, at den forudsatte togindsats kan retfærdiggøres samfundsøkonomisk,' skriver Trafikstyrelsen således i rapporten. Konklusionen ser imidlertid ikke ud til at forhindre politikerne i at forhandle videre om baneforbindelsen i den eller den anden udformning.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der vil alligevel ikke komme direkte tog til Billund - med andre ord, så skal der skiftes tog i Vejle. Her kan ligeså godt skifte til eBRT løsning - i første omgang med hybrid flerleddede superbusser, som både i Vejle og Billund skal have helt egne spor. Hovedvejen skal udvides lidt, så nødsporet kan benyttes til BRT.

Hvor svært kan dette være? I øvrigt viser både dansk og svensk forskning, at den såkaldte skinnefaktor ikke eksisterer for passagertransport under 1 time og med anlæg af gode stationsforhold i Vejle og Billund vil komforten være i top.

LEGO kunne sågar sponsere nogle af superbusserne, så de fremstår i LEGO design

 • 6
 • 5

Der er åbenbart penge nok til ligegyldige trafikprojekter. En bro over Vejlefjord afkorter rejsetiden med 8 minutter. At det tager 1 time med bus i København, at kører 15 km giver lidt perspektiv. Spild af gode skattekroner med en sporvogn ude på landet.

 • 8
 • 7
 1. Lego transporterer store mængder færdigvarer pr. lastbil til Hamburg, hvor det omlades til bane for at blive kørt til de euro-pæiske centrallager ved Prag. Det gods kan ikke transporteres med letbaner. Færre lastbiler på vejene = en miljøgevinst.

 2. Med en jernbane til Billund, kan der indsættes direkte lufthavns-tog fra Odense, Esbjerg, Holstebro-Herning og Århus. Med en letbane skal alle skifte i Vejle, og folk der skal flyve har tit tung bagage med sig, men det aner Vejle-borgmesteren i Vejle og DF'erne ikke.

 3. Med en jernbane til Billund, kan der anlægges en shunt nordfra, og det vil midtjyderne sætte pris på, for om få år, og i hvert fald så snart Karup lukker pga. Timemodellen, så er Billund lufthavnen.

Som så ofte, så glimrer Trafikstyrelsens rapporter ved at være en ommer.

 • 16
 • 6

Den dårlige driftsøkonomi vil uvægerligt medføre at man sparer på kørselsfrekvensen, hvorved endnu færre vil benytte forbindelsen indtil at den helt opgives.

Der skal noget andet til.

Hvorfor ikke prøve en PRT løsning i stil med Ultra http://en.wikipedia.org/wiki/ULTra_(rapid_... ?

Det løser problemet med kørselsfrekvensen, er billigere og vi får testet systemet på en fornuftig måde.

 • 0
 • 2

Når vi Jyder nu kan udrette set samme på 8 minutter som Kjøvenhavnere kan på 1 time så er det vel en meget fornuftig investering? ;)

Spøg til side

For den langsigtede samfundsøkonomi giver det jo ikke mening at forbedre trafikken i København, men i stedet gøre det mere attraktivt at bo og arbejde i provinsen.

 • 10
 • 6

Lego transporterer store mængder færdigvarer pr. lastbil til Hamburg, hvor det omlades til bane for at blive kørt til de euro-pæiske centrallager ved Prag. Det gods kan ikke transporteres med letbaner. Færre lastbiler på vejene = en miljøgevinst.

Og det vil de blive ved med. Banen er ikke egnet til godstransport i andet end i meget særlige tilfælde. Glem dine romantiske drømme og kom ind i den virkelige verden.

Med en jernbane til Billund, kan der indsættes direkte lufthavns-tog fra Odense, Esbjerg, Holstebro-Herning og Århus. Med en letbane skal alle skifte i Vejle,...

Det er der da slet ikke trafik til - ikke bare i nærheden. Man kan godt nu vedtage en drøm af en køreplan, hvordan køreplanen ville være maksimal dejlig. Men den overlever da end ikke den første finanslov efter færdiggørelsen og ej heller budgetmøderne i Vejle og Billund kommuner.

Hvor naiv har man lov til at være?

Lars :)

 • 7
 • 4

@ Nils Peter Astrupgaard

Citat: "....i første omgang med hybrid flerleddede superbusser, som både i Vejle og Billund skal have helt egne spor. Hovedvejen skal udvides lidt, så nødsporet kan benyttes til BRT"

Specielle busbaner og letbaner ude på landet. Denne her debat er efterhånden helt afsporet.

Busbaner på motortrafikvejen/landevejen mellem Billund og Vejle? Det er jo ikke ligefrem stærk trængsel som præger den strækning. Der er for få år siden åbnet en helt ny motortrafikvej.

Min vurdering er, at busserne vil kunne komme 7 microsekunder hurtigere frem til lufthavnen med busbaner. Jeg tvivler på det er mine skattekroner værd.

 • 6
 • 0

@Jesper Søgaard Du har evig ret. Der er koncentreret alt for mange styrelser og ministerier m.v. i og omkring København. Institutioner som Sundhedsstyrelsen, Arbejdsskadestyrelsen, Diverse ankenævn, Energistyrelsen etc. har ikke behov for en adresse i det centrale København. Det kan med fordel placeres i periferien af Hovedstaden (Køge, Roskilde, Holbæk).

Giv en eller anden form for skatterabat, såfremt et privat firma placerer sig UDENFOR Hovedstaden. F.eks. 1 % skattelettelse for hver 50 km man vælger at flytte væk fra Hovedstaden, Tilsvarende kunne ejendomskatter blive reduceret med 10% for hver 25 km man boede fra København. Godt nok taber staten nogle indtægter, men man sparer til gengæld store summer i forhold til infrastruktur. Men sådanne simple løsninger kan man næppe blive enige om. Så hellere få nedlagt yderDanmark til fordel for "nationalparker".

Desværre er det os selv som vælger tumperne på "Borgen".

 • 11
 • 2

Det er en skam forligskredsen bukker under for DF's leflen for lokalpolitiske interesser der giver samfundsmæssigt underskud. Ligeyldigt hvad skal man skifte tog på Vejle Banegård, hvis man skal til Billund.

Der er måske 100 meter fra togperron til busterminal på Vejle Banegård. Når vi kan indsætte busser der kan køre til Billund på kortere tid end tog ved direkte afgange, så spar dog de 750 millioner og lav busforbindelse i stedet!

Ifølge Google Maps tager det 26 minutter at køre fra Vejle Banegård til Billund Lufthavn i bil. Togforbindelsen over Jelling vil komme til at tage 29 minutter - ergo kan vi spare 3 minutter og 750 millioner ved brug at direkte busafgange i stedet! Det her er hul i hovedet!!

 • 14
 • 0

Selvom Billundbanen ikke er samfundsmæssig rentabel, forhindre det jo ikke at få det bedste ud af den.

Pkt. 1 - Hvis der kommer en egentlig jernbane til Billund - måske ligefrem elektrificeret sammen med strækningen Vejle-Struer - hvorfor skulle det så ikke kunne lade sig gøre at lade en privat operatør køre et træk godsvogne til Billund? Det kræver vel bare, at der reserveres plads til et sidespor i nærheden. Så forslaget er såmænd ikke så tumpet.

Pkt.2 - Der er i Trafikstyrelsens rapport omtalt, at der skal køres med Lint-tog eller tilsvarende mellem Vejle og Billund i halvetimes trafik. Der er vel ikke noget i vejen for at det er dagens lokaltog Kolding-Vejle og Odense-Fredericia der forlænges til Billund? Så har IC2'er da også noget meningsfuldt at lave - forudsat de kan køre selvfølgelig.

Pkt. 3 - En shunt nordfra vil da væe en fin gestus til industrien i Nordvestjylland - jeg er sikker på de vil værdssætte togforbindelser fra Herning og Holstebro på under en time. Måske kunne IC2'erne fortsætte videre til Herning, efter de har været en smut inde over Billund?

En ting der ikke været talt så meget om i dette forum, er hvor smart det egentlig er at lave 30 km letbane på en næsten bar mark og strømforsyne den med 750 VDC? For mig at se kræver det et pænt antal omformerstationer, for at holde spændingsfaldet i ave. En kørespænding på 750 VDC er OK inde i byområder, for at undgå elektromagnetiske forstyrrelser af kabler mm, men ude på landet?

 • 3
 • 0

Herre Jemini! De vil anlægge en ny jernbane til dieseldrift. Ca. samtidig med at Vejle-Herning, som Legolandbanen skal bruge på næsten halvdelen af sin rute, bliver elektrificeret.

 • 6
 • 1

Herre Jemini! De vil anlægge en ny jernbane til dieseldrift. Ca. samtidig med at Vejle-Herning, som Legolandbanen skal bruge på næsten halvdelen af sin rute, bliver elektrificeret.

Jeg har spekuleret her på det seneste om, at når vi her i landet endelig har fået lavet en elektrificering så vil det være på et tidspunkt hvor energitætheden for batterier er 5-10 gange så høj som i dag.

For når først vi har så høj en energitæthed, så står vi faktisk i en situation hvor jernbanedrift vil være langt billigere ved at bruge elektriske tog med hurtigudskiftelige batteripakker, og så samtidig undgå den komplicerede fremføring af kørestrøm.

Risikerer vi endnu engang, om vi så må sige det, at komme for sent til toget?

 • 0
 • 4

Udskiftelige batterier! Ah mon dog?

Lidt mere realistisk ville være et hybridtog, der kunne lade på de første 14 km fra Vejle og så fortsætte de næste 18 km på strøm til Billund. Og lade igen på den korte tur til/fra Legoland. Men 18 km på strøm er langt....

 • 1
 • 2

En uset fordel ved Jelling banen er, at i fremtiden kan jyderne køre i bil til Billund lufthavn, parkere til rimelige priser, og tage Lyntoget direkte til Kastrup på bare 2 timer. Så sparer jyderne de dyre indenrigs fly, og får direkte tog adgang til Kastrups internationale lufthavn. Det vil betyde en stor tilgang af passagerer i Kastrup. Det samme vil ikke blive tilfældet i Aalborg. Togrejsen er simpelt hen for lang i forhold til fly forbindelsen. Hvis bare halvdelen af Billunds flypassagerer tager toget til Kastrup i stedet for at rejse fra Billund lufthavn, så bliver Jelling banen en stor passager succes.

Mvh / John Arentoft

 • 0
 • 5

Udskiftelige batterier! Ah mon dog?

Hvorfor ikke?

Der er ikke tale om at der skal skiftes batterier for hver station, men ved endestationer, eksempelvis København og Ålborg.

Et IC3 sæt bruger på den tur ca. 800-900 liter diesel, så hvis vi følger min forudsætning ovenfor med lad os sige en faktor 5 bedre batterier, og en faktor 2 (lavt sat, 3 er nok mere realistisk) bedre energiudnyttelse ved at bruge en elektrisk drivlinje, så ender batterivægten omkring 8 tons i alt - en vægt der et langt stykke hen ad vejen ville modsvares af lettere maskineri.

Fordelt på et antal units, og en gennemtænkt løsning kan jeg slet ikke se nogen problem i batteriskift, da man i modsætning til biler har meget mere styr på eget udstyr, og det hele kører, så at sige, på skinner.

Og håndtering af store vægte er ikke noget problem.

Fordi tanken er utraditionel er det vel ikke nødvendigt at afskrive den blindt forlods - lige præcis for jernbaner vil jeg mene det kan give rigtig stor mening, fordi de har et meget mere forudsigeligt mønster end biler.

Og på kortdistancebane, hvor der i dag f.eks. bruges Lint41, så ville man kunne klare sig med 2-3 batteriskift per dag (selvfølgelig afhængig af køreplan og distance).

Jeg er godt klar over at vi ikke har så gode batterier endnu, men det er sandelig ikke sikkert at det samme er tilfældet om 10-15 år - og de kan jo også risikere at blive endnu bedre, og det kan også være at ladeteknikkerne til den tid er så gode at det ikke vil være nødvendigt med batteriskift.

 • 2
 • 2

Hvis bare halvdelen af Billunds flypassagerer tager toget til Kastrup i stedet for at rejse fra Billund lufthavn, så bliver Jelling banen en stor passager succes.

Mjoh, men mon ikke inderigsprisen vil justere sig til konkurrencen og, sammen med muligheden for at checke al baggage ind fra staten af rejsen, gøre at de fleste alligevel vil tage flyet, når nu de alligevel står lige ved indgangen til en lufthavn?

Hvis formålet er, at gøre det mere attraktivt for Jyderne at tage toget til Kastrup, er der da mere perspektiv i at sørge for, at der er masser af parkering "til rimelige priser" ved stationerne i Aarhus, Esbjerg og, maaske, Kolding?

 • 5
 • 0

Og det vil de blive ved med. Banen er ikke egnet til godstransport i andet end i meget særlige tilfælde. Glem dine romantiske drømme og kom ind i den virkelige verden.

En mindre containerkran kan snildt læsse fra lastbil til jernbanevogn, der behøves slet ikke alt det terminalpersonale, plads og overdækkede haller som før i tiden da stykgods skulle sidelæsses i de lukkede godsvogne, og om Lego eller andre storvolumenproducenter skal fylde en 20-40 fods container eller en lastbil kan være hip som hap.

 • 0
 • 0

Leif Andersen ....En mindre containerkran kan snildt læsse fra lastbil til jernbanevogn...

Har ingen viden om, hvad det vil koste at køre et par containervogne om natten mod nærmeste godsterminal - Så mon ikke man regner lidt på det også derovre i klodseland

Af Torben Andersen

Pkt. 1. Nej, det forudsættes i projekteringen og prisoverslag, at der KKE skal køre godstog. Det vil stille større og dyrere krav til anlægget.

Hvorfor læser i ikke rapporten med prisoverslag. Man har vedtaget at bygge en ren passagerbane

Når jeg skrev "godstransport i andet end i meget særlige tilfælde", så tænkte jeg mest på Dronningen måske ville anvende kongevognen til indvielsen eller Lego/Legoland måske ville male en tom godsvogn i reklame-farver.

Get real - det er en bane, der skal køre fra Vejle til Billund/retur og ikke andre steder hen, bortset til togeftersyn.

Lars :)

"Jelling

løsningen anslås at kunne anlægges for ca. 0,7 mia. kr. Der er taget hensyn til at baneanlæggene ikke belastes med godstransport" http://www.trm.dk/~/media/Files/Publicatio...

 • 0
 • 0

Er du da totalt gak? Det er jo alt, alt, alt for moderne til Danmark det der! Næh, vi skal have diesel tog, der rigtig kan give gang i sygehusbesøgene! Og vi skal have en bane der ikke kan fragte gods da der skal lastes og lodses flere gange! Prisen? Arrrhhh, det kan vist ikke passe at det er billigere??? Desuden er der ingen politikere her i landet der tør kaste danske ingeniører ud i sådan et projekt, næh, man ved hvad man har og det skal der ikke laves om på for ellers får man ørerne i maskinen og taber hele ansigtet hvis det fejler.

Men jeg kan godt se det smarte i den løsning du peger på. Eller flere andre for den sags skyld. Tænk hvor nemt det ville være hvis LEGO f.eks. kunne laste en computerstyret, elektrisk drevet container, indtaste destination og ankomsttidspunkt og trykke på 'Kør'. Så tøffede den bare af sted og indrettede fart og bedste økonomi sammen med al anden trafik på strækningen. Det samme med passagerer, indtast destination og tryk på 'Kør'. Sådan noget har de haft i udlandet i mange år...

 • 1
 • 3

Når jeg læser forundersøgelsen kan jeg se, at rapporten argumenterer for, at løsningen Gadbjerg-Billund-Legoland-Grindsted-Brammning-Esbjerg er den logiske løsning, fordi den også knytter Esbjerg og Herning sammen med Billund. Men løsningen regnes der ikke på.

Nogle data fra rapporten:

Jernbane Jelling-Billund: 670 mio Dkk, 18 kilometer ny bane Jernbane Vejle-Gadbjerg-Billund: ingen pris, men 13 kilometer ny bane Letbane Vejle-Billund: 1220 mio Dkk, 28 kilometer letbane

En forlængelse til Legoland vil under alle omstændigheder koste 70 mio ekstra, en forlængelse fra Legoland til Grindsted vil koste 270 mio som jernbane og 330 mio som letbane. Der omtales en mulig renovering af Grindsted-Bramming strækningen, men den prissættes ikke. Banedanmark har dog for nogle år siden oplyst, at en sådan vil koste omkring 160 mio Dkk.

Jeg vil forudsætte at Gadbjerg-løsningen koster det samme pr. kilometer som Jelling løsningen, således at strækningen Gadbjerg-Billund vil koste 480 mio Dkk. Så er vi parat til nogle priser:

Løsningsforslag 1: Vejle - Legoland med ny letbane: 1290 mio Dkk

Løsningsforslag 2: Jelling - Legoland med ny jernbane: 740 mio Dkk

Det er disse to løsningsforslag politikerne skændes om. Men hvorfor ikke inddrage den oplagte mulighed: Gadbjerg - Billund - Legoland - Grindsted - Bramming? Det burde i pris ligge omkring:

Løsningsforslag m. forbindelse Esbjerg - Billund - Give - Herning (jernbane): Gadbjerg - Billund: 480 mio Billund - Legoland: 70 mio Legoland - Grindsted: 270 mio Renovering af Grindsted - Bramming: 160 mio Ialt: 980 mio kroner.

Jeg har meget svært ved at se, det ikke ville give langt mere "togløsning" for pengene?

 • 1
 • 1

Den bane til Billund er der ingen andre end DF og lokale plattenslagere*, der vil have. Den vedtages fordi og kun fordi DF så er bundet af forliget.

Derved kan V+LA+ evt. K ikke forære norsøskatten tilbage til de selskaber, som havde fået olien lidt billig, medmindre de har flertal alene uden DF - og det sker nok ikke ved næste valg.

Så der er 734 millioner i ren bestikkelse!

DF kunne nu godt have forsøgt at finde noget bedre end den dødsejler af en bane til Billund med skift i Vejle - synes jeg.

Lars :)

 • De lokale opfører sig som børn: Vi vil ha, prisen ligegyldig, bare andre betaler. Man kunne da i det mindste pållægge Vejle og Billund, at betale de løbende driftsunderskund selv - uden om staten eller andre kommuner.
 • 1
 • 1

En mindre containerkran kan snildt læsse fra lastbil til jernbanevogn,...

Men så kan lastbilen også let køre de 45 km til godsbaneterminalen ved Taulov eller den i Hamborg. Hvem ved om der overhovedet laves Lego produkter i Billund i 2020 ?

Ja, lad det behov blive dækket af intercitybusser.

Men der er allerede gode næsten direkte busforbindelser til Billund Lufthavn. Der er fx motorvej på ca 2/3 af stækningen på 93 km fra Aarhus.

Lars :)

 • 0
 • 0

Det har du fuldkommen ret i, og dermed er elektrificeringen til 8,7 mia kr 100% spild af penge. Jeg har sagt det samme herinde massevis af gange, og man skal da virkelig være pessimist i forhold til batteriudviklingen, hvis man IKKE tror at teknologien i midten af 20erne er til batteritog. Disse kan vel også sjatlades når de holder på stationer i feks 5 min eller længere.

Vi bør derfor undlade elektrificering og evt købe de knap 50 brugte israelske IC3 tog for ekstra kapacitet, indtil batteriteknologien er langt nok fremme til komplet udskiftning.

 • 1
 • 3

....Så er den latterlige letbane vist lagt i graven...

...fortsat god søndag til alle herinde...

ps... der er ikke noget som tog-drift.. det gir en livlig debat med farverige indlæg...

 • 1
 • 0

@ John Arentoft

Citat: "Direkte lyntog fra Billund til Kastrup. En uset fordel ved Jelling banen er, at i fremtiden kan jyderne køre i bil til Billund lufthavn, parkere til rimelige priser, og tage Lyntoget direkte til Kastrup på bare 2 timer"

Det korte svar er nej. Trafikstyrelsen har allerede afvist det.

TogfondenDK efterlader en 2-sporet sträkning fra Brejning (mellem Fredericia og Vejle) til vest for Middelfart. Her skal superlyntog blandes med lokaltog, godstog, troljer med videre. Der er simpelthen ikke plads til flere tog direkte til Billund. Desuden bliver jernbanen mellem Vejle og Jelling så tät trafikeret, at Trafikstyrelsen foreslår den helt afkoblet hovedsträkningen. Altså ingen direkte tog fra Billund til andet end Vejle (uanset det bliver jernbane eller letbane) og ingen direkte tog fra Herning skal köre längere end Vejle i östgående retning.

Der bliver heller ikke direkte tog til Billund fra Horsens eller Aarhus. Der er ikke plads på den östjydske längdebane. Fra nord for Vejle til Hovedgård bliver der igen kun to spor. Der er ikke engang plads til det antal lokaltog mellem Aarhus og Vejle som man önsker den dag i dag.

Hvis man bygger en ny bane fra Hovedgård til syd for Aarhus, foreskriver TogfondenDK at den nye kapacitet skal bruges til ekstra lokaltog (det de beskriver som östjydske S-tog), ikke til direkte tog til Billund.

 • 1
 • 0

ps... der er ikke noget som tog-drift.. det gir en livlig debat med farverige indlæg...

Men deri er jo ikke noget nyt, nedenstående velkendte citat er 125 år gammelt:

"Næst Kønsdriften er Jærnbanedriften den stærkeste af alle menneskelige Drifter" /Jakob Kristian Lauridsen, folketingsmand i Ringsted kredsen 1887-95,

Men man kan undres over om Billundbanen er andet end en brik i et politisk spil. Sådan en politisk 'skueret' , der slet ikke nogensinde skal 'spises'..

Lars :)

 • 2
 • 0

Få nu gang i testkørslerne for RUF. Det koster kun ca. 50 mio. kr at gennemføre test/ godkendelser af en kørende prototype på en 2 km strækning. De penge og ca. 3 år er den bedste investering DK kunne gøre indenfor nyere tid. Det kuperede terræn er ingen hindring, og der skal ikke udjævnes noget Max stigning er 20% . pris pr km ca. 25 mio. for dobbelt monorail. Anlæg med ca. 60 mand er 1 km/dag. Små af/tilkørsler ( der er offline)kan etableres for ca. 20 mio kr. Det sinker ikke evt. gennemkørende RUF med max hastighed 200 km/tim.

 • 0
 • 5

CITAT: "Letbaneløsningen har den fordel, at der kan anlægges en station meget tæt på Legoland og Lalandia. Det betyder, at passagerpotentialet er meget bedre, og Trafikstyrelsen regner med næsten dobbelt så høje passagerindtægter som ved en jernbaneløsning, hvor stationen kommer til at ligge omkring 500 meter fra Legolands hovedindgang."

Dobbelt så mange rejsende pr. år, pga. 500 meters afstand... Jeg kan godt forstå at det offentlige transportsystem ikke kan løbe rundt, hvis folk mener at en gåtur på 500 meter er uoverkommeligt og får dem til at fravælge det offentlige... Men mon ikke der også er 500 meter fra de fjerneste p-pladser til hovedindgangen?

 • 0
 • 0

Men mon ikke der også er 500 meter fra de fjerneste p-pladser til hovedindgangen?

Normalt regnes vist med 600 m fra indgang til bl.a. s-togstationer som trimpunkt for hvornår en eller anden stor gruppe fravælger osv.

Eneste gang jeg midt i højsæsonen fik forvildet mig ind i et propfyldt Legoland sammen med børnene erindrer jeg det som adskille kilometers vandring.

De 500 meter var alene køen foran billetlugerne :o)

 • 1
 • 0

Et udmærket forslag med PRT, men hvorfor ikke give det en tand bedre med en Rapid Urban Flexible, der jo vil være meget hurtigere, og nå indtil 25 km i radius udenfor monorailen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten