Der kan stadig være skifergas i den danske undergrund

Prøveboringen i Nordjylland afslørede, at der er skifergas i den danske undergrund. Total vælger imidlertid at indstille deres boring, fordi tykkelsen på skifergaslagene ikke er stor nok, oplyser firmaet i en pressemeddelelse.

Geokemiker og seniorforsker på Geus med ekspertise inden for den danske alunskifer Niels Schovsbo fremhæver, at det er bekræftet, at vi har naturgas i den danske undergrund, selv om det endnu er for tidligt at give præcise vurderinger af mængden.

Han forklarer Ingeniøren, at det først er muligt at bedømme, hvor stor mængden af gas er i undergrunden, når Total og Nordsøfonden frigiver de data, de har indsamlet.

»Når vi (Geus red.) får tallene, kan vi begynde at have en uafhængig holdning. Lige nu har vi kun Totals vurdering, men vi vil gerne drage vores egen konklusion. Som uvildig statsorganisation vil vi gerne kunne levere præcis information om forholdene i den danske undergrund,« argumenterer Niels Schovsbo, der erkender, at det kan gå op til tre-fem år, før de indsamlede data bliver frigjort, som de skal ifølge loven.

Seniorforskeren påpeger, at fundet af alunskifer ikke er en garanti for, at der er meget gas i skiferen. Ud fra Totals udmelding lader det dog til, at den brugbare gas ikke er sivet fuldstændig ud i alunskiferen, som Ingeniøren tidligere har skrevet kunne være tilfældet. Med hensyn til resten af Danmarks undergrund vil det kræve flere boringer, hvis man skal bedømme den potentielle gasmængde, mener geokemikeren.

Læs også: Dansk skifergas kan være sivet bort fra undergrunden

Total og Nordsøfonden er de eneste, som har adgang til de data, som Total har indsamlet under deres lodrette efterforskningsboring. Derfor kan danske geologer endnu ikke få lov at tolke på tallene fra prøveboringen. Det internationale energiselskab Total ejer 80 pct. af de udstedte licenser i Nordjylland, mens olie- og gasselskabet Nordsøfonden har de sidste 20 pct.

To tredjedele succes

Før man begyndte prøveboringen i Dybvad i maj havde man internt mellem Total og Nordsøfonden aftalt tre kriterier, som skulle indfries, hvis man skulle fortsætte projektet. Peter Helmer Steen, adm. direktør for den statslige Nordsøfonden, opstiller følgende tre krav:

 1. At der er gas i undergrunden.

 2. At gassen befinder sig på den rette dybde 3.543 meter under havniveau.

 3. At skifergaslagene har en tilpas tykkelse på omkring 80 meter.

De første to kriterier blev opfyldt, men det sidste krav, som skulle gøre projektet økonomisk rentabelt, blev ikke indfriet. Efterforskningsboringen viste kun en skifergaslag-tykkelse på 40 meter ifølge den adm. direktør.

»Vi har to tredjedele succes. Det, som vi mangler, er at finde en tilstrækkelig tykkelse, så vi kan lave en prøveproduktion i nogle rater, som er kommercielle. Det er en nål i en høstak at lokalisere et sted, hvor man rammer alle tre forudsætninger. Vi går tilbage til tegnebrættet og finder ud af, hvor det gik galt i vores tolkning. Så skal vi snakke med Energistyrelsen inden maj,« siger Peter Helmer Steen.

Når man har fejlbedømt tykkelsen af skifergaslagene, kan det skyldes, at de seismiske linjer og signaler, som man har brugt til at analysere tykkelsen, er svære at bedømme præcist. Derfor skal mere nøjagtig information hentes ud fra den indsamlede data, som man har fået fra prøveboringerne.

Læs også: Danmark har så meget skifergas, at det svarer til 39 års gasproduktion fra Nordsøen

Næste skridt i prøveboringen havde været en fraktureringsboring, også kaldt prøveproduktion, fordi man undersøger, hvor store mængder gas man kan udvinde og kvaliteten af den. Det gøres normalt ved hjælp af frakturering, hvor man sprækker bjergarten alunskifer, for at skifergassen kan sive ud.

Energiminister: Ingen nye tilladelser

Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) erklærer, at regeringen ikke planer har om at udstede nye tilladelser til at bore efter skifergas, skriver DR. Ministeren kan imidlertid ikke udelukke, at Total ønsker at prøvebore et andet sted i Nordjylland. Nordsøfonden og Total har sammen rettighederne til at fortsætte efterforskningen af skifergas frem til juni 2016.

Lars Christian Lilleholt udtaler, at han er glad på vegne af lokalbefolkningen, som var usikre og urolige over udsigterne til flere boringer i Dybvad. Tidligere i august skrev Ingeniøren, at ministeren tilsyneladende ikke ville give skifergas-kommunerne samme mulighed for at takke nej til boringer, som han havde foreslået, at kystkommuner skulle have for at sige fra over for kystnære vindmølleparker.

Læs også: Minister: Veto for vindmøller - men ikke for skifergas

I Frederikshavn Kommune kommer meldingen som en længe ventet god nyhed. Formanden for kommunens plan- og miljøudvalg, Anders Brandt Sørensen, erklærer over for Ingeniøren, at han har været lettet over, at prøveboringen er blevet stoppet.

Udvalgsformanden forklarer, at der har ligget et stort ansvar hos kommunen, som foruden kontrol med boringen har skullet svare på henvendelser fra utilfredse og foruroligede borgere.

Peter Helmer Steen kan endnu ikke sige, hvorvidt Total og Nordsøfonden vil fortsætte efterforskningen i andre områder af Nordjylland, hvor de har licens. Det bliver først afgjort, når man har analyseret de indsamlede data og talt med Energistyrelsen inden maj 2016.

Emner : Skifergas
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Selvfølgelig er der gas i undergrunden. Pointen er dog at det skal blive der. Det skal ikke op med de store miljømæssige risici der følger med. Derfor er jeg glad for at Total har droppet det for nu, men vi skal have politikere, der er modige nok til at lave en aftale om at det aldrig skal ske igen.

 • 0
 • 0

1: TOTAL har opgivet at bore i Vendsyssel, angiveligt fordi skiferlaget var for tyndt til det kunne betale sig at starte en udvinding. Det lyder rimeligt. 2: TOTAL fastholder sin tilladelse til prøveboringer, altså har de ikke sagt farvel til skifergas i Danmark endnu. 3: Fra politisk hold hører vi en larmende tavshed. Der er ikke det mindste "kvæk" om at Danmark inddrager tilladelsen igen. Mystisk.

Økonomisk naturlov: Regeringens udspil er "at skabe vækst". Det kan man kun gøre, hvis man kan finde et "hvilende aktiv", som kan reaktiveres i økonomien. Det er det potentiale, som udvinding af skifergas kan udgøre.

Ellers har vi ikke rigtigt noget der duer. 1: Olieudvinding i Nordsøen "boostede" i sin tid økonomien gevaldigt, men er nu på vej i en konsolideringsfase. SLUT med den, vækstmæssigt.

2: Vindmølleindustrien har ligeledes givet et boost, men nu oprettes arbejdspladserne primært i udlandet. SLUT med den, vækstmæssigt.

 • 0
 • 0

Max Kjeldgaard. Man kan vel så gå ud fra at du ikke bor i nærheden af hvor der kan udvindes skiffergas. Har du sat dig ind i hvilke konsekvenser det kan have for drikkevand og undergrund at udvinder skiffergas ? Er miljø total ligegyldig. Penge kommer først ?

 • 0
 • 0

Jeg har længe med interesse fulgt den hetz der har været mod fracking. Nu er det cirka et år siden jeg gik grundigt igennem litteraturen om fracking. Det er muligt at situationen er ændret siden.

På daværende tidspunkt var fakta:

Over en million brønde er fracked Der var ikke påvist grundvandsforurening fra selve fracking processen i nogen brønd overhovedet. Der var forurening fra nogle relativt få brønde fra fejl i completion såsom fejl i cementering, utætte casings, etc. Der var sket forurening fra mud pools, trafikulykker og andet sløseri på jorden. Der var sket forurening fra oversvømmelser af brønde pga regn.

Der er ingen aktivitet der er forureningsfri, men naturgasbrønde er relativt rene uanset om de er fracked eller ikke.

Det er ganske almindeligt at grundvandet indeholder gasser inklusivt metan. Det er derfor ikke nødvendigvis en indikation af forurening at man finder gasser i grundvandet. Der er blevet gjort meget ud af at man kan tænde vandet fra vandhanen mange steder med private brønde. Det har man sikkert altid kunne gøre.

 • 0
 • 0

Der var ikke påvist grundvandsforurening fra selve fracking processen i nogen brønd overhovedet. Der var forurening fra nogle relativt få brønde fra fejl i completion såsom fejl i cementering, utætte casings, etc. Der var sket forurening fra mud pools, trafikulykker og andet sløseri på jorden. Der var sket forurening fra oversvømmelser af brønde pga regn.

Jens - fandt du ikke modsigelsen mellem den første og den sidste konstatering slående?

Når en oversætningen kan skabe forurening omkring en fracket gasbrønd, så er det jo fordi de nærliggende flowback pools er svømmet over med vand, blandet med frackingvæske, kulbrinter og andre skadelige stoffer fra undegrunden.

Når disse flyder ud med vandet og spredes over store jordarealer, så ender de i grundvandet, uanset hvad du finder påvist.

Det samme sker selvfølgelig når flowbacket flyder ukontrolleret ud på jorden, direkte fra boringen. Dette kan du finde utallige eksempler på via Youtube.

 • 0
 • 0

Søren:

”fandt du ikke modsigelsen mellem den første og den sidste konstatering slående?”

Nej – Det gør jeg faktisk ikke. Den fare eksisterer kun i bore perioden, ikke i produktionsperioden.

Der var store oversvømmelser i Colorado for nogen tid siden. En betragtelig forurening kom fra olietanke den flød væk. De var der til at samle den lille mængde råolie der kom op med gassen. Dertil skal så lægges forurening fra oversvømmede tank stationer, opmagasineret gødning, ukrudtsmidler, og mange andre kemikalier, som ikke har noget med fracking at gøre.

 • 0
 • 0

Er ét af Verdens rigeste lande! Hvis ikke os? Hvem fanden skal så, som de første, lade fossillortet ligge i undergrunden???

 • 0
 • 0

Der var store oversvømmelser i Colorado for nogen tid siden. En betragtelig forurening kom fra olietanke den flød væk. De var der til at samle den lille mængde råolie der kom op med gassen.

Okay - nu ved jeg ikke om vi taler om områder, hvor reserverne allerede var fuldt udnyttet, så alle boringer var afsluttet og ryddet op før oversvømmelsen - men finder du det helt utænkeligt at oversvømmelsen kunne være sket, mens der lå fyldte flowback pools ved de ramte brønde?

Eller at lignende oversvømmelser kunne forekomme i andre områder, hvor boringer stadig er igang?

 • 0
 • 0

Oversvømmelserne i Colorado var i et aktivt område. Mere kan læses her: http://www.sourcewatch.org/index.php/Color... se 5.3.1 i dokumemtet

"Although oil companies have shut down much of their operations in Weld County due to flooding, nearby locals say an unknown amount of chemicals has leaked out and possibly contaminated waters, mixing fracking fluids and oil along with sewage, gasoline, and agriculture pesticides ... No one, from oil companies to regulators, seems to know the exact extent of the damage yet as they survey the damage."

Det understreger da klart min pointe om modstriden mellem dine to konstateringer:

"Der var ikke påvist grundvandsforurening fra selve fracking processen i nogen brønd overhovedet." "Der var sket forurening fra oversvømmelser af brønde pga regn."

... for det er da en anelse naivt at tro at en stor del at disse kemikalier ikke ender i grundvandet ... men det kan da være at de ikke var nået grundvandsspejlet endnu, dengang man konstaterede førstnævnte.

Rå kloakvand i overfladevandet er selvfølgelig heller ikke nogen rar følge af oversvømmelsen, men ift grundvandet giver det dog først og fremmest næring til jordoverfladen, så en meget stor del af det fjernes biologisk, inden det når grundvandet ... hvis altså ikke andre kemikalier i vandet forhindrer denne process ... men det undskylder jo på ingen måde den forurening der fulgte af at oplagre fraktureringsvæske i åbne bassiner på jorden.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten