Den nye miljø- og fødevareminister har masser af landbrugsmeninger

Miljø- og landbrugsområdet har længe optaget den nye miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V).

»Jeg glæder mig enormt meget til arbejdet, og det er rigtigt, som statsministeren siger, at landbrugs- og miljøområdet er noget, der har optaget mig i mange år, så jeg ser meget frem til arbejdet.«

Sådan lød hans kommentar til DR, da statsminister Lars Løkke Rasmussen havde præsenteret sin ministerrokade.

Og udtalelsen er skam vandtæt. Ingeniøren har spolet tiden tilbage for at kigge på nogle af de bemærkninger til miljø og landbrug, som den ny minister er kommet med, før han fik ansvaret for ressortområdet.

Den nu tidligere uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen var bl.a. en stærk fortaler for den meget debatterede landbrugspakke.

Da Folketinget i torsdags vedtog, at landmænd får lov at udlede mere kvælstof over de næste fire år, skrev den nye miljøminister følgende på sin Facebook-profil:

'Det er fantastisk, at vi for første gang i årtier har fået taget et opgør med det miljøtyranni, som dansk landbrug har været underlagt af den politiske og miljøorganisatoriske venstrefløj. Det er en god dag for Danmark, landbruget og miljøet.'

Og tidligere fik en artikel i Landbrugsavisen om kvælstofsagen disse ord med på vejen på den daværende uddannelses- og forskningsministers Facebook-profil:

’Jeg er stolt af at være medlem af en regering, der ikke opfatter dansk landbrug som en belastning, vi skal have neddroslet, men som et aktiv, vi skal have mere godt ud af. I årevis har landbruget været underlagt en negativ dagsorden båret af politiserende miljøaktivister. Den tid er ovre nu, hvilket mange forskere heldigvis bakker op om. Vi er en regering, der kæmper for såvel landbrug som miljø!’

Og da Jyllands-Postens leder kaldte landbruget for alles prygelknabe og efterlyste mindre stringente rammer for landmænd, var Esben Lunde Larsen hurtig på Facebook-deleknappen. Han fremhævede et skel mellem storbyborgerne i København og beboere i landdistrikter.

’Fantastisk leder i dagens Jyllands-Posten. Det er lidt tankevækkende, hvordan københavneriet råber højest om, hvordan livet skal være for os, der kommer fra og bor i landdistrikterne ... Gad vide, hvad københavneriet ville sige, hvis en landbevægelse begyndte at råbe op om, at københavnerne med al deres trafikforurening ødelægger vore historiske bygninger i hovedstaden, hvorfor trafikken i København skulle ned til et absolut minimum ...?’, skrev han i sin deling af artiklen.

Tilbage i 2011 stillede Esben Lunde Larsen op til Folketinget, og en af hans daværende mærkesager var ifølge en kampagnevideo at skaffe øget frihed for landbruget:

’Vil skabe færre regler og mindre bureaukrati, så man igen – som landmand – kan føle sig fri og velset. Det er en af min mærkesager, hvis jeg bliver valgt til Folketinget.’

Sagt om MRSA

Ministeren har dog ikke kun haft en holdning til landbrugspakken og øget kvælstofudledning. Sagen om den multiresistente bakterie MRSA har også optaget ministeren, som har været fortaler for mindre regulering af svinefarmere.

Da daværende fødevareminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet ville pålægge landmænd at tage et bad, hver gang de forlader stalden, ilede Esben Lunde Larsen til forsvar i en kommentar til TV Midtvest:

'Det er jo rystende, at vi har med en minister at gøre, der intet blik har for krisen i dansk landbrug, når man kan foreslå noget så tåbeligt, som at landmænd skal i bad hver gang, man forlader stalden. Det er som om, at Dan Jørgensen intet ved om den praktiske hverdag på et dansk landbrug. Men endnu værre – at ministeren ikke har et system, der fanger den slags op,' sagde han og forsatte:

'Det er min klare holdning, at vi ikke skal indføre den slags pjat med udgifter til følger for landbruget midt i en økonomisk krise, ligesom vi heller ingen evidens har for, at noget sådant har en effekt.'

I kødet på MRSA-eksperter

Over for Weekendavisen har den nyudnævnte miljø- og fødevareminister tidligere angrebet MRSA-eksperter for at være partiske og direkte imod landbruget:

'Vi har aktører, som altid vil råbe: Ulven kommer, og som altid vil male det værst tænkelige billede op. Det ser man hos grupper, der altid er imod landbruget og forbruget af antibiotika. Som politikere skal vi prøve at få proportioner på den debat. Danmark er det land, der bruger næstmindst antibiotika blandt sammenlignelige lande, og der bruges langt mere til mennesker. Så kunne man jo godt få den tanke, at resistensproblemet også opstår i sundhedsvæsenet. Det kunne jo godt være, at de her anti-antibiotika-grupper blæser sagen op. Ingen skal bilde mig ind, at en forsker ikke også har en forskningspolitisk holdning til sit eget fag. Selv om de er objektive, har de også en dagsorden med deres egen forskning, og så bliver landbruget og svineproduktionen taget som gidsel.'

Ministeren mener ligeledes, at landbruget får uretfærdig behandling for sit antibiotikaforbrug.

Sådan skrev Weekendavisen, som citerer Esben Lunde Larsen:

''Landbruget får tit på puklen for antibiotikaforbruget, men det viser sig, at landmændene i den grad har evnet at holde sig på måtten. Hvis et svin bliver sygt, så skal det behandles. Derfor er jeg ikke fanatiker, hvad angår nedbringelsen af antibiotika og MRSA-udbredelsen generelt,' udtalte han og lod forstå, at der ingen grund er til at råbe vagt i gevær og tvinge landbruget til at drosle yderligere ned på brugen af antibiotika. I forvejen har landmændene reduceret forbruget med 11 procent siden 2009. 'Vi skal lade være med at tage det yderligtgående synspunkt, at vi alle sammen bliver resistente af at behandle, uanset om det er mennesker eller dyr,' sagde venstrepolitikeren med henvisning til debatten om den multiresistente stafylokok MRSA.’

Ministeren i vindmøllesag

Politisk har ministeren siden folketingsvalget i sommer oplevet stærk modvind. Det skete, efter det kom frem, at Esben Lunde Larsen lagde politisk pres på Trafikstyrelsen i en sag, der drejede sig om opførelse af vindmøller ved Stauning Lufthavn. Opførelsen af vindmøllerne havde personlig og økonomisk interesse for ministeren samt hans bror og far.

Hovedpersonen kunne ikke huske, om han var sendt uden for døren, mens sagen om vindmølleparken blev behandlet, men dog erindrer han at have kæmpet for vindmøllerne i Ringkøbing-Skjern Kommunes byråd.

I forbindelse med, at sagen kørte i de danske medier, udtalte Esben Lunde Larsen dengang følgende til Ritzau.

»Jeg har i den grad været med til at diskutere det her i kommunalt regi, fordi Ringkøbing-Skjern Kommune gerne har villet sikre, at statslige testmøller kom op i relation til Stauning Lufthavn,« forklarer han og uddyber:

»Jeg mener afgjort, man skal have lov til at kæmpe for sager, som man har økonomiske interesser i. Vi er valgt til at varetage interesserne i det lokale område, man er valgt i.«

Ud over denne sag er ministeren også beskyldt for plagiering i forbindelse med sin ph.d.-afhandling. Sagen er endnu ikke afsluttet.

Læs også: EU-parlamentariker rykker hjem som ny forsknings- og uddannelsesminister

Emner : Fødevarer
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jo med din indmeldning har du snart ikke noget at være bekymret for kære Esben. MSAR? nej det er ikke noget problem.Udledning af mere kvælestof? nej det er ikke et problem. Du kommer nok langt i politiken .

 • 0
 • 0

Er jo (som ofte sagt før - af andre og klogere end mig) at vi får de politikere, vi stemmer på.

Og demokraturet har valgt, at ELL, (åbenbart) er en kapacitet ikke blot inden undervisning og forskning, men nu også inden for miljø og fødevarer.

Hvis jeg troede som ELL. ville jeg spontant udbryde "Gud bevare Danmark". I stedet vil jeg nøjes med et mere prosaisk "Hvor herre bevares - lad os nu få det valg"

Mvh Flemming

 • 0
 • 0

Her, hvor jeg bor, er der to afvandingskanaler. I starten var de klare og fulde af "lammehaler", "tusindbrødrefisk"- altså meget beskidte!

Nu her- hvor de fleste har fået minirens mv- tvangspålagt. Så er de der afvandingskanaler fuldstændig grønplumrede af alger.

Og det betyder- hvad?

At landbruget sviner mere- er min konklusion. I medens har landbrugerne færre kvæg på græs, men de dyrker mere intensivt majs, lucerne og korn. Roer- nej. Ikke mere.

Desuden står flere marker i blankt vand i længere tid. De sædvanlige vådere marker- er vådere.

Mvh Tine- det kan jeg se!

 • 0
 • 0

MRSA, tungmetaller, næringsstofudledning. Og så giver det permanent underskud.

Det danske miljø er specielt sårbart i kraft af vores korte afstande til vandmiljøer. Og vi er tæt befolket som land, og har brug for rent grundvand og natur til rekreation. Man spørger sig selv, om hele verdens svineavl skal ligge lige i Danmark.

Det samme gælder mælkeproduktion. Det er simpelthen ting det ikke mere er rentabelt at producere i vores land. Så kunne man overveje, at vi producerede til eget forbrug, og økologisk. Så kunne vi danskere få lidt af vores natur og miljø tilbage.

 • 0
 • 0

at man har sammenlagt miljø- og fødevareministeriet sammen. Næsten som at lave ulven vogte over fårene ;-)

 • 0
 • 0

det første han vil arbejde på , er at få vindmøller op på familiens jorde , så de kan score kassen. om der skal et cirkulære til , så fikser han det............

 • 0
 • 0

I så fald var det Energiministerposten han skulle have gået efter. Nå, den minister er rød blok nu også på jagt efter, så der er håb endnu. ;-) /sarkasme off

 • 0
 • 0

Problemet er hvis de forsøger at omsætte deres holdninger til praktisk politik ved at benægte eller nedspille de negative konsekvenser af den.

Hvis den nye minister går frem og erklærer at han ikke har tænkt sig at gøre noget for at forhindre landbrugets bidrag til antibiotikaresistens ud fra en afvejning af hensyn til landbrugets indtjeningsmuligheder vs. vores mulighed for at bekæmpe infektioner, så er det en ærlig sag. Også at han kalder de forskere der advarer om risikoen for følger på menneskeliv for snævertsynede fagidioter. Og han må også godt mene at antibiotika brugt til at fremme landbrugets indtjening er sammenliglig med den antibiotika der bruges på at redde menneskeliv.

Han må "blot" ikke påstå at den faglige ekspertise ikke advarer om øget risiko for den folkelige sundhed. Han skal overfor folketinget fremlægge det bedste faglige bud på konsekvensen af den måde han har tænkt sig at administrere og de love han har tænkt sig at gennemføre. Så kan hver mf´er selv afgøre med sig selv om de vil bakke op om en sådan politik og i anden omgang kan borgerne vælge om de vil stemme på de partier der gjorde det.

 • 0
 • 0

Vi har ikke fået ... en ny miljø- og fødevareminister. Vi har fået en landbrugsminister.

Det har vi ikke engang fået. En landbrugsminister er en der afvejer landbrugets interesser mod det øvrige samfunds interesser.

Hvad vi har fået er landbrugets minister.

Man skulle ellers tro at al den religiøsitet indgød en vis ydmyg vilje til efter bedste evne at varetage sit embede i hele samfundets interesse. Men for visse mennesker er religionen åbenbart bare en billet til at snyd, bedrag og nepotisme med god samvittighed.

 • 0
 • 0

Vi skal i sidste ende beslutte om vi vil have en indtægtsgivende erhverv til nationalbudgettet eller ej. Landbrugssektoren beskæftiger en hel del folk på forskellige niveurer (producenter, leverandører, bemanding, etc.) samt en mulighed for at udvikle nye metoder for bæredygtigt produktion, hvis vi evner det. Hvis man forestiller sig at vi slet ikke har landbrug overhovedet, fritager det så os for ansvar ? . Jeg mener at man som forbruger også har et ansvar, hvor og hvordan man indkøber sine varer. Er det bedre at man personlig sviner i et andet land via sine indkøb bare fordi det er billigere ! Det er meget nemmere at skælde landmande ud mindst 3 gange om dagen, og så handle i en billig luset tysk supermarked (som der er lavet dokumentar om med ødelagt grundvand til følge) for en discountkoncept der absolut ikke bidrager med noget som helst til samfundet (altså alle os). Når man regner miljøpåvirkning må huske at få hele regnestykket med, og ikke kun den der passer med ens politiske overbevisning, og det gælder selvfølgelige alle parter.

 • 0
 • 0

Vi skal i sidste ende beslutte om vi vil have en indtægtsgivende erhverv til nationalbudgettet eller ej. Landbrugssektoren beskæftiger en hel del folk på forskellige niveurer (producenter, leverandører, bemanding, etc.) samt en mulighed for at udvikle nye metoder for bæredygtigt produktion, hvis vi evner det. Hvis man forestiller sig at vi slet ikke har landbrug overhovedet, fritager det så os for ansvar ? . Jeg mener at man som forbruger også har et ansvar, hvor og hvordan man indkøber sine varer. Er det bedre at man personlig sviner i et andet land via sine indkøb bare fordi det er billigere ! Det er meget nemmere at skælde landmande ud mindst 3 gange om dagen, og så handle i en billig luset tysk supermarked (som der er lavet dokumentar om med ødelagt grundvand til følge) for en discountkoncept der absolut ikke bidrager med noget som helst til samfundet (altså alle os). Når man regner miljøpåvirkning må huske at få hele regnestykket med, og ikke kun den der passer med ens politiske overbevisning, og det gælder selvfølgelige alle parter.

Det er pudsigt nok mindst lige så skandaløst som den måde hele miseren har været håndteret på... Folk skriver spalte op og spalte ned på facebook, aviser osv hvor forarget de er over landmand og deres virke. For derefter at køre ned i Føtex og købe noget brød, kartoffler og svinekoteletter, eller gud forbyde det noget oksekød. Men jo da, det er da bedre at vi forbyder al' den produktion og får sejlet selv samme varer fra fjerne kyster op, skide være med deres endnu slappere miljølovgivning.

Man insisterer tilsvarende på at lille Danmark skal gå forrest i VE og grønne tiltag - på trods af det intet batter på verdensplan, men for at sætte det gode eksempel. Hvorfor kunne man ikke gøre det samme med landbrug, folk skal jo have mad trods alt?? Og glem Østerbromentaliteten om at økologi kan brødføde hele verdens befolkning, for det kan den ikke....

 • 0
 • 0

og jo højere uddannelse jo sværere at forstå princippet om 1 mand = 1 stemme.Lars tyndskid er simpelthen ikke berettiget, til en mening om landets ledelse hvorimod enhver københavner jo kan se at det er ren natur der forsvinder når man fjerner radsåede grantræer for at få vindmøller , der jo larmer næsten li så meget som brændingen ved sommerhuset, og ødelægger udsynet når familien kører til konfirmation i Århus, man har sgu godt nok mange gratis (for en selv) forventninger

 • 0
 • 0

Det er pudsigt nok mindst lige så skandaløst som den måde hele miseren har været håndteret på... Folk skriver spalte op og spalte ned på facebook, aviser osv hvor forarget de er over landmand og deres virke. For derefter at køre ned i Føtex og købe noget brød, kartoffler og svinekoteletter, eller gud forbyde det noget oksekød.

Mjoh. Men spørgsmålet er så, om der ikke er et paradigmeskifte på vej. Ikke sådan abrupt, men langsomt og over mange år.

For dem, som holder på videnskab og den videnskabelige metode, så må det vel være ret åbenlyst, at det er bedre over all for os mennesker at overgå til veganisme.

I det samlede miljøregnestykke, kan jeg slet ikke se, hvordan reelt dyrelandbrug vil kunne lade sig gøre - i en fjernere fremtid.

For du har da ret i, at ganske mange af os vil vedblive med at spise kød, på trods af, hvad det rent videnskabeligt kan argumenteres for, er bedst. Inklusive sådan set jeg selv; Jeg fortsætter med at spise kød. Det er ret svært at bryde indgroede vaner.

Men det kunne nu alligevel være interessant at vide, hvorvidt veganisme er en trend. Eller kan blive det. I kommende generationer.

Vi skifter jo vores moral og etik og opfattelse af verden i takt med, at vores viden stiger.

Og det er såmænd ikke kun det, at veganisme er bedre for miljøet. Men det, at vi er i slægt - godt nok langt tilbage - med de dyr, vi spiser, virker lidt underligt.

Sam Harris ridser problemerne op ganske godt her: https://www.youtube.com/watch?v=vLFnJ8pWh8g

En helt anden ting, som EMM kunne booste veganism er, hvis vi får mennesker op i en koloni på Mars eller på månen (hvilket det første i hvert fald vil skabe sensation og interesse). Mad vil her ikke kunne produceres effektivt ved dyrehold. Det er nødt til at være planter af en art.

Og det, vi lærer her, vil måske også præge almindelige menneskers tilgang til mad.

Men ja, det er en ret fjern fremtid så.

 • 0
 • 0

"Den nye miljø- og fødevareminister har masser af landbrugsmeninger"

Æhh - hvordan vil man opfatte udtalelser som:

Den nye socialminister har masser af socialmeninger

Den nye trafikminister har masser af trafikmeninger

Den nye forsvarsminister har masser af forsvarsmeninger

Den nye undervisningsminister har masser af undervisningsmeninger

eller ligefrem -

Den nye miljøminister har masser af miljømeninger

 • og jeg kunne blive ved.

Som udgangspunkt anser jeg det som et plus at en minister har indsigt i sit fagområde, ikk`?

 • 0
 • 0

Faglig indsigt i området er en god ting. Bare at have meninger er ikke meget værd.

Indsigt og meninger er to vidt forskellige ting.

Javist, men politikere er valgt på holdninger (meninger), og vil subjektiv påvirke politikken i en given retning. Det KAN underbygges af talmateriale og viden, men den politiske retning afstikkes ikke nødvendigvis som følge af et facit på en bundlinie. Så er der tilfælde hvor ministre ikke er valgt ind i Folketinget, men regeringslederen håndplukker nok alligevel sine folk ud fra kendte holdninger.

 • 0
 • 0

Jo med din indmeldning har du snart ikke noget at være bekymret for kære Esben. MSAR? nej det er ikke noget problem.Udledning af mere kvælestof? nej det er ikke et problem. Du kommer nok langt i politiken

Ole, du har ret - MRSA398 er mindre farligt end influenza. Udledning af mere kvælstof, det må du have fra den tidligere regerings ministre, der var fagligt dårlige udi landbrugskendskab, men gode til kalkunjagt. Landbrugspakken vil formindske det i forvejen lave kvælstofudslip, vi har. Det er alle eksperter enige om. Selv om en del af de eksperter man anvender, ikke kender særlig meget til landbrug. Esben er en faglig dygtig person, selv om mange hellere så at Eva Kjer gjorde sit udmærkede arbejde færdigt.

 • 0
 • 0

Ny minister til kamp mod Natura 2000

Det er da udmærket at Esben sætter fokus på et problem. Det skyldes sikkert det roderi, der foregik i forbindelse med værnengene ved Ringkøbing Fjord, hvor bla. DN ville have kontrol med lodsejernes jord, som de tillod at besøgene til Tipperfne måtte færdes på, naturligvis helt gratis. DN ville retsforfølge de formastelige landmænd fordi de pløjede deres egne arealer! God jagt Esben, du er udset som næste kalkun?

 • 0
 • 0

Landbrugspakken vil formindske det i forvejen lave kvælstofudslip

Sikkert. Men UDEN landbrugspakken, vile det være reduceret endnu mere.

Når det meldes ud at en forøget gødskning er til gavn for miljøet, skriger det på at blive efterprøvet. Den efterprøvning bestod landbrugspakken IKKE.

Hvor ville det have været ærligt befriende, hivs udmeldingen havde været:

Kære venner. Landbruget er I så stor en krise, at vi foreslår at UDSKYDE vandmiljøplanerne 4 år, hvor efter vi fortsætter ,med at reducere udledningen.

Det ville jeg have haft sympati for og kunne tilslutte mig. Men som det foregik, med forsøg på at føre offentligheden bag lyset, accepters ikke.

 • 0
 • 0

Hej Per A. Hansen

Ole, du har ret - MRSA398 er mindre farligt end influenza.

Hvorfor isolerer hospitaler så personer med MRSA? Udover det er det nu ikke særlig betryggende at noget er mindre farligt end influenza, ref WHO dør over 250.000 mennesker årligt i den industrialiserede verden. Vi kan jo også nævne både både fugle- og svineinfluenza, og den spanske syge var også en influenza. Bare fordi noget er mindre farligt end influenza kan man godt tage det alvorligt.

 • 0
 • 0

Bare fordi noget er mindre farligt end influenza kan man godt tage det alvorligt

Niels Peter, jeg forholder mig til, hvad sundhedsstyrelsen og min gode ven, der er praktiserende dyrlæge, fortæller. Fakta er, at vi ikke har noget effektivt middel, bortset fra det billige middel, vær omhyggelig med en effektiv håndvask. MRSA er naturligvis en irriterende lidelse, men der er ingen grund til panik. Tusindvis af personer, der arbejder med svin, har MRSA uden symptomer. Men der er da visse lidelser som optræden af bylder, som sundhedsstyrelsen nævner.

 • 0
 • 0

....dør alle mennesker på et tidspunkt. Så livet har en ende.

Nu er vi så heldige at lægemidler...og viden... har fjernet eller passiveret mange af de sikre dræbersygdomme i vor dagligdag her i landet. Jeg havde næppe levet i dag, hvis de første primitive penicillin og antihistaminer ikke havde eksisteret. Jeg blev sløv af det sidstnævntes bivirkninger dengang

Tuberkulose, spedalskhed, sukkersyge, kolera, stivkrampe, meningitis, lungebetændelse, mæslinger, kopper, pest, kighoste der rammer børn og unge som dør før, end de rammes af de senere dræbere som influenza syfilis, kræft og hjerte kar sygdomme.

I 1850 var middellevetiden for mænd 43 år mod i dag 76 år her i landet.

Så er der sygdomme som SARS der af og til kan være dødelige for nogen men i virkeligheden for ret få........som hvis man sammenligner dem med Ebola, HIV, gul feber og Malaria nærmest må siges at være "hømopatiske" i dødeligheds sammenligningen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten