Den gode fysiker er humanist

Fagligheden behøver ikke at ryge i vasken, bare fordi humaniora smelter sammen med naturvidenskab. Tværtimod kan en humanistisk vinkel give de tekniske og naturvidenskabelige discipliner en vigtig ekstra dimension - den menneskelige. Det er en af delkonklusionerne på en større europæisk undersøgelse om rekruttering af kvinder til naturvidenskabelige uddannelser, som lektor Cathrine Hasse fra Danmarks Pædagogiske Universitet er ved at lægge sidste hånd på.

Humaniora som gevinst

»Mange danske naturvidenskabsfolk slår syv kors for sig ved tanken om, at humaniora skulle kunne bidrage med noget inden for naturvidenskab. Men i Italien har mange fysikere sproglig baggrund og bliver værdsat, netop fordi de har læst Platon og Aristoteles og er i stand til at tænke fysikfaget ind i en bredere kontekst,« fortæller Cathrine Hasse.

Hun henviser til, at mange danske ph.d.-stipendiater inden for fysik bliver besat med italienske fysikere.

»Så danske universiteter må vel et eller andet sted også mene, at det faglige niveau er i orden, også selv om italienerne nogle gange har en anden faglig baggrund,« siger Cathrine Hasse.

Hun mener, at de tværfaglige uddannelser er vejen frem, hvis Danmark skal kunne rekruttere nok kloge hoveder til at deltage i det globale forskningskapløb.

Undersøgelsen viser, at Italien har langt flere kvindelige fysikere end Danmark, og at de bevæger sig inden for de tværfaglige fag som for eksempel geofysik. Mens Italien kan prale med, at omkring 23 pct. af deres fysikprofessorer er kvinder, kan Danmark kun ryste op med en enkelt kvindelig fysikprofessor, som dermed udgør tre pct. af det samlede antal.

»For en italiensk kvinde med sproglig baggrund bliver springet over i naturvidenskaben ikke oplevet så voldsomt som for en dansk kvinde, fordi naturvidenskab og humaniora ikke i samme grad som i Danmark bliver betragtet som to adskilte discipliner, « siger hun og peger på, at obligatorisk fysik på grundniveau for eksempel er langt mere udbredt i Italien - også for de sproglige elever.

Snobberi om naturvidenskab

Opfattelsen af naturvidenskab er generelt markant anderledes i Danmark end i Italien, forklarer Cathrine Hasse. En del af de danske deltagere i undersøgelsen om rekruttering af kvinder til naturvidenskab fortæller, at de i deres uddannelsesforløb har oplevet en del snobberi om det naturvidenskabelige felt.

»Mange siger, at de har oplevet overlegne fysiklærere, der har opfattet sig selv som bedre end andre. Det giver det indtryk, at naturvidenskab kun er for den absolutte elite. Og den opfattelse finder du ikke i Italien,« siger Cathrine Hasse.

Hun mener, at det er vigtigt, at der skabes et mere afslappet forhold til de naturfaglige discipliner, hvis flere unge danskere skal søge mod de naturvidenskabelige område.

Bløde ingeniørstudier

Eksempler på tværfaglige uddannelser på ingeniørskolerne:
- Bygningsdesign
- Sundheds -og omsorgsteknologi
- Forretning
- Design og innovation
- It og sundhed
- Sundhed og produktion
- Teknologi og økonomi
- Product Development and Innovation

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten