Den britiske regering vil betale for open access

Den britiske regering har åbnet for skattekisten og er ved at hive 50 millioner pund op af den. Det er, hvad det vil koste at sikre gratis adgang for alle til resultater af forskning, som regeringen selv har været med til at finansiere.

Det fremgår af et nyt forslag til, hvordan man kan sikre fri adgang - eller open access - til resultaterne af forskningen. Forskningsresultater udgives oftest i tidsskrifter, der som hovedregel kræver dyre abonnementer at få adgang til.

Ifølge forslaget fra den britiske regering, vil staten fremover betale en sum penge til tidsskrifterne, hver gang de udgiver en artikel med resultater af forskning støttet med britiske statskroner. Til gengæld vil udgiverne af tidsskrifterne så give alle elektronisk adgang til den givne artikel.

»Forslaget vil betyde, at offentlig støttet forskning vil få en bedre økonomisk og social gennemslagskraft. Forskere og virksomheder får bedre muligheder for at udvikle og kommercialisere deres research. Det varsler en ny æra for akademisk erkendelse,« lyder det uden blusel fra den britiske minister for universiteter og videnskab, David Willets, til BBC.

Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for forslaget. Fred Friend fra University College London, som igennem mange år har advokeret for åben adgang til resultaterne af statsstøttet forskning, fortæller til BBC, at selvom forslaget sikrer alle adgang til forskningsresultaterne, så går det i lige så høj grad ud på at beskytte udgiverne af de videnskabelige tidsskrifter, hvoraf mange ligger i London.

»Det forslaget rent faktisk gør, er, at det beskytter udgivernes skyhøje profitter,« slår han fast.

Dokumentation

BBC: UK science to be freely available