Delvist nedgravet metrobane på Amager

Med økonomisk velvilje fra Tårnby og Københavns kommuner er det lykkedes at finansiere en tålelig løsning på det amagerkanske metroben fra Lergravsparken og ud til lufthavnen i Kastrup.

Også Københavns Amt og staten bidrager til den samlede løsning på en metro, der overvejende føres nedgravet eller i terræn på hele strækningen.

Anstødsstenen for en metro, som borgerne langs metrostrækningen også kunne acceptere, var amtets beslutning om, at den såkaldte Østamagerbane kun måtte beløbe sig til en milliard kroner. Den sum levnede kun plads til en skrabet løsning, der ville pløje sig igennem boliger og havehuse i stue- og 1. salsplan.

Massive beboerprotester og borgmesterlydhørhed har nu ført til en aftale, der betyder, at banen kun kommer op på dæmning ved Hedegårdsvej, hvor antallet af boliger er begrænset, og ved lufthavnen, hvor banen bliver ført op i højden i forbindelse med endestationen i hotellobbyen.

Udgifterne til metroens tredie etape vokser fra 1.050 til 1.440 millioner kroner.

Ifølge trafikminister Flemming Hansen har de to måneder lange forhandlinger om byrdefordelingen været vanskelige:

»Jeg er glad for, at det er lykkedes at finde den rigtige løsning og er tilfreds med, at Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune med et meget bredt flertal i går aftes har tiltrådt løsningen. Jeg er glad for de gode forhandlinger, vi har haft med Tårnby Kommune, og at Tårnby Kommunalbestyrelse har accepteret ambitionsniveauet i den besluttede linieføring, og at begge kommuner har besluttet at bidrage til finansieringen.«

»Det har været vanskelige forhandlinger, der har været ført under et betydeligt tidspres. Derfor er jeg også glad for, at der er stor opbakning både fra Folketingets politiske partier - V, K og S - og Københavns Amt, som står bag den valgte løsning, både hvad angår de kommunale ønsker til forbedringer, der nu er aftalt og den aftalte finansieringsmodel.«

Også Ørestadsselskabets formand, Henning Christophersen, er tilfreds:

»Vi er glade for, at der nu kan gennemføres et bedre projekt end det, der var mulighed for under den hidtidige budgetramme, og at der er et bredt politisk flertal for den valgte model iejerkredsen bag metroselskaberne. Det lover godt for den videre proces. Vi vil nu på det næste møde i Østamagerbaneselskabets bestyrelse tage stilling til budget og tidsplan på baggrund af den opnåede enighed.«

Nu bliver banen i Københavns Kommune ført i åben grav under Øresundsvej til en nedgravet station syd for vejen. Derefter føres den i niveau over Italiensvej og frem til Hedegårdsvej, hvor bane og station bliver placeret på en dæmning. Italiensvej bliver lukket for gennemkørende biler, og der bliver etableret en cykel- og gangtunnel. Der bliver også afsat en pulje til at mindske støjgener i boliger, der ligger tæt på banen. Anslået beløber udgifterne til ekstraordinære miljøforanstaltninger i Københavns Kommune sig til næsten 220 millioner kroner.

I Tårnby Kommune bliver banen anlagt, så den føres i terræn ved Vægtergangen, under Saltværksvej, i terræn ved Alléen og på dæmning over Skøjtevej, hvor der bliver lavet en sivetunnel. Merudgifter til ekstraordinære miljøtiltag i Tårnby udgør knapt 150 mill. kr.

Der bliver også afsat midler til, at Østamagerbaneselskabet kan tilbyde dem, der bor i 1. række til den ny bane, som ikke ønsker at være nabo til den kommende Metro, at overtage boligen på prisvilkår fastsat af ekspropriationskommissionen.

Amtet og staten bidrager med henholdsvis 55 og 50 millioner kroner. Østamagerbaneselskabet, dvs. staten, amtet, Københavns og Tårnby kommuner, lægger 30 millioner, Københavns Kommune betaler 190 millioner og Tårnby 30 mill. kr. Desuden har lufthavnen i Kastrup lovet at bidrage med 15 mill. kr., hvilket svarer til at lufthavnen bærer den budgetterede udgift til brokonstruktionen over Øresundsvej og godsbane, der indgår i metrostationen i lufthavnen.