DEBAT: Vi er »langt nede ad vejen mod klimaets og økosystemernes sammenbrud«

Illustration: GEUS

Stemningen er intens i COP26’s 'blå zone', hvor tusindvis af mennesker alle forsøger at påvirke den klimabane, vi er på.

Forestil dig tusindvis af mennesker, der prøver at holde corona-afstand. Tusindvis af mennesker, der alle gerne vil høres på samme tid. Og stemningen er så intens, fordi det, der er på bordet nu, de nationalt bestemte bidrag (nationally determined contributions, NDC), til Parisaftalen, er utilstrækkelige til at opnå et stabilt klima.

Situationen er ved at være ude af kontrol, til dels fordi NDC’erne indberegner en masse uprøvet teknologi, som de forestiller sig kan blive klar til brug i det næste årti. Det er mere end optimistisk.

Jeg er her som repræsentant for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), der bidrager til Det Arktiske Råd, via min rolle i Climate Expert Group of the Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP).

Jeg har indsamlet dusinvis af observationsstudier af det arktiske klima; registreringer af temperatur, nedbør, snelag, havis, landis, tundraens grønhed ... alt sammen målinger, ikke modeller. Jeg præsenterer dem i livestreams, der kan ses senere her og her. Jeg sender AMAP’s konklusioner ud på SoMe, såsom hvordan halvdelen af mængden af arktisk havis er smeltet, siden vi begyndte at have satellitmålinger i 1979.

Jeg taler med videojournalister – for 20 minutter siden var det Mexicos nationale tv-nyheder – eller ngo’er som Arctic Basecamp.

Det er svært at være så tæt på forskningen – at vide, hvor langt nede ad vejen mod klimaets og økosystemernes sammenbrud vi er; at vide, at de nationalt bestemte bidrag til dels er fiktion.

Vi bliver nødt til at opfinde og implementere hårde, forskningsbaserede løsninger. Forskerne ved, hvad vi bliver nødt til at gøre. Nu er opgaven for virksomheder og banker og lovgivere at foretage de nødvendige investeringer for at opnå enorme reduceringer af CO2-udledninger, samtidig med at vi bliver nødt til at udvikle metoder, der gør det muligt for os at trække hundreder af milliarder af ton CO2 ned fra atmosfæren.

Jeg kalder det ’århundredets projekt’.

Vores levebrød, det globale samfunds stabilitet og naturen er alle afhængige af, at vi udvikler og implementerer alle disse løsninger på samme tid.

Det er på tide, at vi får endnu mere travlt!

Emner : Klima
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

handler først og fremmest her om mennesket selv, dets samfunds evne til at forholde sig til og agere på det faktum, at det er en livsforms livsstil, der er blevet sin egen største udfordring.

I stedet melder de sædvanlige interesser ind på mødet i Glasgow, blander sig demokratisk i koret af stemmer, som om alle her var lige legitime.

Fossil-industrien er massivt til stede på mødet, bruger flere ressourcer på at påvirke processen, end adskillige store lande, lige som den er tilstede i mange landes delegationer. https://www.bbc.com/news/science-environme...

Økonomisk svagere NGO' er begrænses adgang til mødet. https://www.theguardian.com/environment/20...

Danmark og København står som det grønne forbillede, men fremstillingen bygger på kreativ bogføring, dobbelt bogføring, fugle på taget, tekniske fix osv. Danmark er ikke noget grønt foregangsland, og København er afsløret i ikke at nå i mål som klimaneutral 2025. https://www.dr.dk/drtv/episode/deadline_-c...

https://videnskab.dk/kultur-samfund/forske...

Når Jason Box skriver: "Situationen er ved at være ude af kontrol, til dels fordi NDC’erne indberegner en masse uprøvet teknologi, som de forestiller sig kan blive klar til brug i det næste årti. Det er mere end optimistisk." Så er der tage om en yderst stilfærdig påpegelse af, hvordan regeringer som vores satser hele butikken på tvivlsomme tiltag som fortsat import og afbrænding af skov, CCS, CCU og Pyrolyse.

Vilje og evne til handling blokeres af, at det nødvendige anfægter fortællingen om udvikling, den som man fra top til bund i det moderne samfund identificerer sig med.

Fortællingen om den fredelige kappestrid på demokratiets og markedets betingelser som garanten for udviklingen mod den bedste af alle verdener er anfægtet af konflikten med de naturligt givne livsbetingelser. Løsningerne falder derfor uden for fortællingen om udvikling, og udviklingen må dermed adskilles fra den form for nødvendighed, som alle ellers så gerne ville identificere den med, nemlig den naturvidenskabeligt beskrevne evolution.

Evolutionen er på ingen måde identisk med den udvikling, som mennesket så gerne vil stå for i sine fortællinger.

Det handler nok om, at der bliver vendt op og ned på forestillingen om udviklingens retning, at den tavse natur stille og roligt depraverer mennesket i sin selvbestaltede rolle som evolutionens blomst. http://arbejdsforskning.dk/visartikel.php?...

 • 20
 • 17

Man hører altid dette "vi", som om menneskeheden henholdsvis folket er en organisk enhed med fri vilje. Men reelt kan "vi" intet stille op over for fremtiden. "Vi" er jo nemlig i høj grad uenige såvel som uvidende. Hvis jeg nu foreslår følgende, så vil verden ikke lytte: "Vi" bør komme hviledagen i hu at holde den hellig, fordi mennesket er naturlig udviklet til visse rytmer, såsom at bøn veksler med arbejde, at sang veksler med leg, og at faste veksler med fest, sidstnævnte også hvad angår ikke at overforbruge naturens ressourcer, så der bliver nok. "Vi" bør opgive centralstyret pengeøkonomisk vækst, og i stedet for føre pengeøkonomisk nulinflationspolitik, fordi den forcerede pengeøkonomiske vækst driver rov på ressourcerne og eksluderer de fattige fra festen. "Vi" bør håbe på, at det frie marked samt ingeniørerne favoriserer omstillingen til kernekraft i de fleste lande, vedvarende energi i de rige lande, og fossile brændsler i de fattige lande, samt at det samme frie marked samt ingeniørerne favoriserer genanvendelse for eksempel af renset storbyspildevand til storbydrikkevand, af plastik til dieselolie, af madaffald til gødning, og så videre, men stadig tillade sameksistens af lineær økonomi med cirkulær økonomi, fordi termodynamikken og alt det der. "Vi" bør respektere landboernes private ejendomsret til at producere mad og lignende (minkpels !) til byboerne, fordi der er stadig een hektar vild natur og een hektar dyrkbar jord per verdensborger, og jorden er rig nok. "Vi" bør først og fremmest opgive ideen om penge økonomisk vækst såvel som pengeøkonomisk lighed, fordi storbyerne henholdsvis landet har forskellige trin af pengeøkonomi henholdsvis naturalieøkonomi, som bekendt vokser pengeøkonomien per borger med 15% hver gang storbybefolkningen fordobles, så baseret på pengeøkonomisk vækst har "vi" kun opnået at fremme urbaniseringen og storbyernes overforbrug uhæmmet. "Vi" i storbyerne bør tage ansvar for egen risiko ved at lade Rolls-Royce bygge en SMR på Christiania synes jeg. "Vi" bør undlade frivillig tvangs digitalisering, som atter forudsætter en automatisering og effektivisering, der omfordeler fra de svageste til den akademiske elite, og i stedet lade folk selv om uorganiseret digitalisering. "Vi"-tænkningen forudsætter jo, at "vi" kan eller skal optimere og effektivisere, men det er just dette, som i sidste ende belaster "vores" naturlige ressourcer. Og nå ja: rumfart er noget forbistret spild af "vores" penge, men ingen grund til at forbyde noget som helst. Der er 5000 gigatons CO2 ækvivalent fossile brændsler tilbage i form af udnytbar kul, olie og gas, og "vi" udleder årligt 50 gigatons, hvoraf 10 gigatons allerede flyttes fra atmosfæren til havet. Atmosfæren indeholder 3000 gigatons CO2 som er 1000 gigatons over år 1800 niveau Om hundrede år har problemet så at sige løst sig selv, til den tid vil alle fossile brændsler være futtet af, og 1/e af udledningen på endnu 5000 gigatons CO2 vil forblive i atmosfæren, det vil sige indholdet er vokset med 2000 gigatons oveni de nuværende 3000 gigatons, så bliver det nok temperaturstigninger på 5 grader Celsius og havniveaustigninger på et antal meter, men om endnu hundrede år vil havene have optaget denne CO2, så økosystemerne vil næsten lynhurtigt genoprette sig. "Vi" bør tænke først og fremmest på vores egen tid og vores egne liv og vores egne fællesskaber, fordi det allerede nu er os selv, som "vi" ødelægger med vores livsstil uden tanke for "Gud". Giv "Gud" æren ikke os. Fordi storbymenneskets overforbrug er meningsløs erstatning for "Gud", som "vi" bør genopdage og ære. Det er nemlig kun sandt, at mennesket er skabelsens (eller koevolutionens eller bare evolutionens) blomst. "Vi" opnår intet godt med falsk ydmyghed, fordi ethvert menneske har ret til at være her, at fødes, leve og dø. Set i det perspektiv kan ingeniørerne nok redde verden.

 • 5
 • 40

Hvorfor mon så ikke denne Gud gør alle de ting, der ville gøre livet bedre for os?

Hint: Enten er han imaginær, eller også tager han tykt pis på os.

Et spor på et svar på det spørgsmål kunne være at kigge her - selvom det ikke giver et endegyldigt svar - - -

 • 21
 • 4

Alle tek-fix-fjolser/-prosselytter bør skamfuldt afvente Steen Ole Rasmussen´s filosofiske udmelding af langt bedre idéer til, hvordan vi alle (snart 8 mia. ) klarer skærene. Hvis vi da ikke bare bør afvente vores velfortjente skæbne?

Da Bjørm Lomborg til sidst rykkede ud med et bedre alternativ til andres håbløse klima-løsninger, var det - så vidt jeg husker - noget med autonome skibe, der sprøjtede vand op i luften.

Det kan dog ikke være sådan noget, Steen Ole Rasmussen har i ærmet, når det ikke må være tek-fix. Det udelukker også, at Steen Ole Rasmussen og andre uskyldige lægger spejle ind under deres kraftigt lysende glorier for således at optimere udstrålingen af energi til verdensrummet.

Mindst 7 mia. af os går sig snarrest en dejlig tur på bare fødder i vindretningen fra brande i urørte skove?

Plantning af træer på næsten alle marker, så et tilsvarende antal dør af sult?

Eller hvad kan det mon være?

 • 6
 • 24

Jeg forstår ikke hvorfor man ikke opmundre/opfordre, gør det nemt tilgængeligt for den almene dansker at investere i det danske el-net ? gør solceller til en profitabel investering, lav fonde der kan opsætte flere sol celle marker ? Der er da tilgængeligt teknologi? Det tyder jo på, vil jeg våge at påstå, at pengene diktere hele mollevitten. Hvis hver husstand kunne producere bare halvdelen af den energi de optager i bare 10 år ville det vel give noget ? eller tager jeg fejl ?

 • 18
 • 6

Hvem husker ikke Jason Box fra tidligere indlæg for nogle år siden i "debatten" - han proklamerede uhørt afsmeltning i Grønland", som han så "med egne øjne" - mens det samtidigt var klart fra målinger at der blev ophobet mere sne totalt set samtidigt med at der var afsmeltning nogle steder - som man kunne se på Polarportal.dk .

Aktuelt http://polarportal.dk/fileadmin/polarporta... - med DMIs målinger af nedbør på indlandsisen - suppleret med satellitmålinger af indlandsisens masseændrringer (GRACE FO måleprogrammet) .

Som man ser var årets bidrag til overflademassebanacen over gennemsnittet fra 1981-2010! Ca 400 GTons - mod gennemsnittet 1981-2010 på 375 Gtons - altså modsat det som Jason typisk hævder er en "akcellererende" udvikling! Hvorfor har man ikke rapporteret "den glædelige udviling i år" - i stedet for at lytte til en ideologisk debattør som Jason. Samtidigt kan man af GRACE FO målingerne af massen (siden 2002 kun) se at der ikke sker et akcellererende tab af masse, som Jason jo gerne ynder at påstå.

 • 6
 • 26

En meget grundig gennemgang af hvad IPCCs videnskabelige rapport fra Working Group 1, (WG1) siger kan man finde her:

https://klimatupplysningen.se/wp-content/u...

Det er helt modsat detJason Box påstår.

Og det som psåtås i rapporten fra de ideologiske grupper i Working group 2 (WG2, som jo består af NGOer og andre grupper, som ikke er videnskabelige) i IPCCs panel samt Working gropup 3(WG3, der består af regeringsembedsmænd og politikere) - Det er disse to sidste grupper WG2 og WG3, der producerer Summary for Policy Makers (SPM) som er det dokumet m,an hører om i dagspressen og medierne - hvor det udlægges som IPCCs videnskavelige påstande.

SPM er et dokument som er produceret af ideologiske og politiske grupper som naturligvis ikke kan modstå fristelsen til at cherry picke scenarier som er helt urealistiske og gengive disse scenarier som om der "videnslabelige". Disse scenarier gennemgås i linket ovnefor af en videnskabsmand der er ekspert i ekstremvejr, specielt orkaner. Pielke har tidligere deltaget i WG1 i IPCC for år tilbage.

 • 3
 • 23

Som supplement til mit indlæg ovenfor er her en artikel om IPCCs videnskabelige rapport, som giver ankedning til optimisme! Også en del om hvordan "klimavidenskaben" bliver misbrugt af andre - og refereres i medierne. Se specielt en kommentar fra en reviewer af IPCCs vidensdkabelige rappport nederst i artiklen.

Artiklen som refereres her uddyber slides og kortfattede kommentarer i linket, som findes i mit indlæg ovenfor.

 • 3
 • 24

Som supplement til mit indlæg ovenfor er her en artikel om IPCCs videnskabelige rapport, som giver ankedning til optimisme!

Vi har ikke brug for feel-good rapporter, der twister konklusioner i andre folks arbejde, for at kunne give anledning til optimisme. Kan du ikke selv høre hvor verdensfjernt det lyder?

Vi har brug for handling. Læs IPCC's anbefalinger og hjælp politikerne med at følge dem, det er hvad der er brug for hvis du ønsker optimisme - ikke bestilt udenomssnak. Pt står vi i l..t til halsen fordi vi i årtier bevidst har ignoreret det oplagte.

Og husk vores situation - der er kommunalvalg om et splitsekund. En stemme på et fossil-fossil er en spildt stemme.

 • 20
 • 4

Flemming Rasmussen, nu er det IPCCs videnskabelige rapport, som rapporten referere til, og, som faktisk giver anledningen til en optimistisk udvikling. Når du derfor skriver den som ikke troværdig må det enten være fordi du har svært ved at læse og forstå den videnskabelige del fra IPCC eller har vanskelig ved at acceptere noget der strider mod din indoktrineret opfattelse. Kan du ikke lade os andre få lidt fred for din fanatisme og stikke piben lidt ind, det er ikke kønt at se på.

 • 6
 • 21

Når du derfor skriver den som ikke troværdig må det enten være fordi du har svært ved at læse og forstå den videnskabelige del fra IPCC eller har vanskelig ved at acceptere noget der strider mod din indoktrineret opfattelse

Uagtet indholdet, så er en overreaktion fra folks immunforsvar forventeligt når NVJ angiver en reference. Han har i årevis trænet vores immunforsvar med underlødig misinformation, hvorfor indlæg fra hans hånd pr. default opfattes som underlødig klimaidioti.

Det er sørgeligt at det er sådan, men man høster som man sår.

Send Flere Penge til os med VE.

Hvis VI fejler er I fortabt.

Helt undtagelsesvist er et korrekt statement fra din side. Alternativet er, at du (og vi andre) skærer energiforbruget ned. (Hvilket er urealistisk med de mængder varm luft du producerer)

Og husk vores situation - der er kommunalvalg om et splitsekund. En stemme på et fossil-fossil er en spildt stemme.

 • 21
 • 3

Flemming Rasmussen, nu er det IPCCs videnskabelige rapport, som rapporten referere til,

Nej, det er Roger Pielke Jr's - (en berygtet climate contrarian) fortolkning af samme, der linkes til.

Hvis man ikke evner kildekritik, men kun læser det, ens facebook-boble sender en hen til, lærer man aldrig sandheden at kende.

Kan du ikke lade os andre få lidt fred for din fanatisme og stikke piben lidt ind, det er ikke kønt at se på.

Hvorvidt det er NVJ eller jeg, der er fanatiker, synes et massivt flertal af debattørerne herinde at have en helt klar holdning til.

 • 23
 • 6

Helt klart at blive klar over hvad IPCCs videnskabelige del faktisk siger som gennemgået med udførlige kopier af diverse afnsit i rapporten som man kan finde i links i mine indlæg #8 og #9.

Det er åbenbart ikke fattet af diverse komentatorer, som kritiserer Pielke, der bare citerer IPCC hele vejen i sine redegørelser... Måpske ved komentatorerne slet ikke hvad der står i IPCC rapporten fra den videnskabelige del af IPCCs rapporter - som er meget forskellig fra den såkaldte politike/ideologiske Summary for Policy Makers (SPM) der jo er forfattet af regeringer og NGOer....

Man kan jo bare gøre som Lomborg siger - en anmeldelse af hans seneste bog giver lidt baggrund

https://clintel.org/william-happers-review...

 • 2
 • 24

Man kan jo bare gøre som Lomborg siger - en anmeldelse af hans seneste bog giver lidt baggrund

https://clintel.org/william-happers-review...

NVJ, dine indlæg er simpelthen under acceptebelt lavmål. Hvordan i helvede kan du få dig selv dig selv til at sluge det pladder? Du er jo helt væk fra lystavlen, mand!

Anyway jeg har fulgt trop med FR og anmeldt det for uredelighed - og jeg vil anbefale andre at gøre det samme - det er for langt ude, og bør ikke accepteres.

 • 17
 • 6

om man ser var årets bidrag til overflademassebanacen over gennemsnittet fra 1981-2010! Ca 400 GTons - mod gennemsnittet 1981-2010 på 375 Gtons - altså modsat det som Jason typisk hævder er en "akcellererende" udvikling! Hvorfor har man ikke rapporteret "den glædelige udviling i år"

Hvilken glædelig udvikling?

Vi har været al sludderet igennem før: Grønlands massebalance bliver positivt påvirket af at havet bliver varmere: Så falder der nemlig mere sne. Det virker så kun så længe der er rigtig koldt på indlandsisen[1].

Og hvordan går det så der?

On August 14, 2021, rain was observed at the highest point on the Greenland Ice Sheet for several hours, and air temperatures remained above freezing for about nine hours. This was the third time in less than a decade, and the latest date in the year on record, that the National Science Foundation’s Summit Station had above-freezing temperatures and wet snow.

Hvad der driver folks selvbetrag til at anse deldata som 'glædelig udvikling' forstår jeg ikke helt. Foreløbig er min liste:

1: Stupiditet

2: Betaling

[1] Gæt selv hvad der sker hvis det ikke længere er tilfældet.

 • 11
 • 3

Som supplement til mit indlæg ovenfor er her en artikel om IPCCs videnskabelige rapport, som giver ankedning til optimisme!

A'hva?

IPCC oplister 15 forskellige ekstremvejrstyper og kommer frem til at 5 af dem er blevet hyppigere og har antropogene årsager.

Og det får du så til at være anledning til optimisme.

Hvad skal der egentlig til, for at du vil mene at IPCCs rapport giver anledning til bekymring?

 • 12
 • 5

indføre censur - et af Lysenkoismens kendetegn.

Din forståelse af Lysenko er - om muligt - endnu ringere end din forståelse af klimaet.

Lysenko forsøgte at censurere videnskaben - vi forsøger at forhindre, at videnskaben søges druknet i Lysenkoistisk antividenskabelig dogmatisme.

At forbyde antividenskabelig fossilpropaganda på ing.dk har intet med censur at gøre. Ing.dk er et privatejet foretagende, der helt suverænt er herre over, hvad der må og ikke må stå i dets debatspalter

Så: Snup en (hel rulle?) tudekiks og skriv videre på f.eks. klima"realisme".dk, hvor du ikke vil blive modsagt, for der er kun fossilfjolsernes holdninger tilladt.

 • 18
 • 7

Ja sjovt, at de er nødt til at hægte deres sludder på en usand historie - Den med lemmingerne passer heller ikke 😅😂🤣

Dit indlæg er anmeldt for link til notorisk benægtersite.

 • 11
 • 7

Kan du pege på nogle enkle af de betragtninger du finder interessante, Svend?

du bli'r nok nødt at (prøve at) tygge dig igennem det hele - kommentarerne incl.! :)

Her #8:

Insiktsfullt och kärnfullt skrivet. Nämnde för en av mina elever som jag lärt känna i 4 veckor att jag var klimatdissident. Hon blev först chockad och därefter oerhört fascinerad. Att ’komma ut’ när relation redan är etablerad funkar uppenbart bäst. Inser också efter ovanstående artikel hur viktigt vårt jobb är att fortsätta sprida vår syn på klimatfrågor.

Den totala avsaknaden av respekt för andras åsikter som spridit sig som en löpeld bland alarmisterna kommer också att bli deras fall. När sektmentaliteten gått så långt som den gjort har avståndet mellan sektkärnan och normalt beteende blivit oöverstigligt...

 • 2
 • 17

När sektmentaliteten gått så långt som den gjort har avståndet mellan sektkärnan och normalt beteende blivit oöverstigligt...

Jeg ser det som positivt, at (nogle af) benægterne nu trods alt har indset, at deres sekt er et af kerneproblemerne i klimadebatten. Nu mangler vi så bare, at de tager konsekvensen heraf og forsøger at overkomme det uoverkommelige. (Eller vi venter stille og roligt på, at de uddør - ligesom de andre dinosaurer)

Starter du Hans Henrik? 😉

Eller mere alvorligt: Jeg finder det (stadig) parakdoksalt, at de der ikke vil favne videnskaben, tillægger os, der vil, religiøse motiver. Projektion?

Hvis vi kigger på de såkaldte "alarmister", hvortil 99% af de forskere, der arbejder med klima hører, er der jo helt bred koncensus om videnskaben bag AGW.

Kigger vi derimod i den anden grøft, ser det - i min optik - ud som en særdeles blandet flok, der rangerer fra 1-6 på benægterskalaen og ikke er enige om noget som helst andet end: Alarmisterne er dumme og tager selvfølgelig fejl

 • 14
 • 7

Debatterne her på ing.dk

Skal vi ikke forsøge at holde både overtro og (så vidt muligt) navns nævnelse ude af debatterne? Bare en tanke; hvad vi bør diskutere her er teknik og løsninger på tekniske problemer.

 • 13
 • 1

Skal vi ikke forsøge at holde både overtro og (så vidt muligt) navns nævnelse ude af debatterne? Bare en tanke; hvad vi bør diskutere her er teknik og løsninger på tekniske problemer.

Det mener du vist ikke Kristian. Det vil betyde at "vi" blot bliver politikernes og andres forlængede arm, der lydigt løser de praktiske problemer som ønskerne forårsager.

Sådan er det jo heldigvis ikke. Vi diskuterer også gladeligt om ønskerne giver mening ud fra hver vores forudsætninger.

 • 6
 • 18

När sektmentaliteten gått så långt som den gjort har avståndet mellan sektkärnan och normalt beteende blivit oöverstigligt...

Jeg ser det svenske indlæg som et bredere perspektiv på hvordan og hvorfor sekter og bevægelser pludselig kan få momentum. Det er en modvægt til de studier af "benægtere" som alarmister har lavet.

Der er rigeligt med historiske eksempler på det der sker, og af og til udvikler det sig ubehageligt, som man kan se bagefter på tilstrækkelig afstand. Det nye ord "massformation" skal jeg lige tygge lidt på, men noget ringer.

I den nuværende klimadebat er der allerede tegn på nogle ubehadelige tendenser: De bør ikke have offentlige stillinger, de burde ikke få lov at komme til orde i den offentlige debat, de er samfundsskadelige. Disse holdninger har jeg set af og til her i debatten.

 • 7
 • 18

de er samfundsskadelige.

Ja, det er de - helt faktuelt og indiskutabelt.

Dit krav om få plads i den offentlige debat, skyldes vel primært, at du ikke kan/vil indse, hvor skadeligt det kan blive, hvis vi ikke gør noget. Det er (åbenbart) så vigtigt for dig at få ret at du er villig til at skide højt og flot på vore efterkommere, hvilket du til fulde har givet udtryk for.

Det er jo meget længe siden, du har opgivet enhver saglig debat om klimaet - og din plads i benægter-kategoriseringen er jo også skredet - helt fra en hårdnakket klasse 1 til en nu klasse 5. En transition der imho ikke har gjort noget godt for din troværdighed.

Så nu har du kun tilbage: Det er vore efterkommeres problem at klamre dig til - imho både ynkeligt og afskyeligt - og så længe du fastholder din ret til at udstille det (og ing.dk tillader det gengivet herinde) vil du blive mødt med samme respons - heldigvis fra det helt store flertal af ansvarlige debattører på disse spalter.

 • 16
 • 6

Ja Karsten, men med den - for benægterne - store fordel, at skuden ikke når at synke (helt) i deres levetid. Derfor er deres faktaforladte sludder fuldstændigt gratis for dem - de slipper for en hvad sagde jeg - - -

 • 11
 • 3

Nämnde för en av mina elever som jag lärt känna i 4 veckor att jag var klimatdissident

Grineren 🤪 når man forsøger at værdilade "forstokket" som noget positivt.

Gør det så mig til skattedissident hvis jeg snyder i skat eller gravitationsdissident hvis jeg lyver om min vægt?

Der er ikke noget ædelt over at lyve overfor sig selv eller andre - specielt ikke hvis man bliver betalt af en tænketank for at gøre det. På den anden side -- ærlighedsdissident -- det lyder næsten rebelsk 🤭

 • 17
 • 4

Budskabet i artiklen er nu eksemplificeret.

Jeg skal gerne give dig alle de eksempler, du ønsker 😊

Kan du i mellemtiden fortælle mig, hvorfor du finder det moralsk rigtigt at advokere for, at vores generation har ret til at ødelægge planeten for de kommende?

Det er - helt objektivt - dig, der "ikke opfører dig ordentligt" - så drop offerrollen, snup en tudekiks og kom videre. Så længe du vedbliver med din holdning herinde, kommer det forventede resultat.

 • 11
 • 3

Dit krav om få plads i den offentlige debat, skyldes vel primært, at du ikke kan/vil indse, hvor skadeligt det kan blive, hvis vi ikke gør noget. Det er (åbenbart) så vigtigt for dig at få ret at du er villig til at skide højt og flot på vore efterkommere, hvilket du til fulde har givet udtryk for.

Budskabet i artiklen er nu eksemplificeret.

Mener du også at tobaksreklamer skal være tilladt?

Det er jo også et eksempel på undertrykkelse, jf. din udtalelse:

allerede tegn på nogle ubehadelige tendenser: De bør ikke have offentlige stillinger, de burde ikke få lov at komme til orde i den offentlige debat, de er samfundsskadelige.

 • 10
 • 2

Menneskehedens og fremtidens forlængede arm, Flemming Rasmussen putter mønt i jukeboks, trykker på knap C3 og ud af højttaleren lyder hans store hit: 'Jeg er manden der ved bedst, hvad videnskab er - Det er mig I skal spørge.'

Selvfølgelig er jeg ikke manden der ved bedst, og det er jeg pinligt bevidst om.

Jeg forstår dog, hvad Den videnskabelige metode er for en størrelse. Jeg synes, du burde sætte dig ind i det også, før du gør dig (yderligere) til grin ved at (forsøge at) diskutere, hvad videnskab er. Videnskab er ikke: Min holdning kan være lige så god som din - jeg kan finde også "folk" på nettet, der understøtter den

Og: Fordi jeg er den, der (måske) råber højest, er det selvfølgelig mig, du er fikseret (i en sygelig grad?) på. Men prøv (igen igen) at tælle tomlerne Bjarne, så vil du se, at det helt store flertal herinde er enige - og: Dette er et site for folk med teknisk/videnskabelig uddannelse (i klar modsætning til de sites benægterne så hårdnakket linker til) - prøv at tænke lidt over det.

Det er selvfølgelig aldrig let at se ens livsfilosofi smuldre - fuldstændigt - men smerten bliver ikke mindre af at vente.

 • 16
 • 6

God videnskab er, når der sammen med en en videnskabelig tese nævnes retningen/modargumentet der kan fælde den (muligheden for falsifikation). Det kan man læse om hos fx Popper og Feynman og såmænd også hos Einstein. IPCC gør ikke sådan noget. IPCC kører på modeller, der beviseligt har vist sig at overdrive (den problematik har vi været igennem før) - Du (og IPCC) repræsentere en dogmatisk tilgang - det modsatte af sund videnskab. Den retning fremmer lysenkoisme, hvis ikke den allerede er lysenkoisme.

Skal jeg nævne flere af dine fortærskede hits fra jukeboksen?

 • 3
 • 16

IPCC i 1990 - Om 30 år: Temperatur op med 0,9 gr. Havniveau op med 18 cm. Det blev under 0,5 gr og 6 cm. Du ser her er en ægte falsifikation.

 • 4
 • 15

IPCC i 1990 - Om 30 år: Temperatur op med 0,9 gr. Havniveau op med 18 cm. Det blev under 0,5 gr og 6 cm. Du ser her er en ægte falsifikation.

Tilbage til at plukke kirsebær?

Det kan jeg også:

Temperaturanalomi 1989[1]: 0.27C herfra

Temperaturanalomi 2020: 1.02C

Så foreløbigt 1.02-0.27 = 0.75C ( Og IPCC, side 87, pkt 3. siger 'about 1C bY 2025', så vi kan nå det endnu.)

[1] rapporten er fra 1990, så med present value menes naturligvis 1989. Og jeg har slet ikke udvalg det år fordi det var under det løbende gennemsnit.

 • 11
 • 3

PCC i 1990 - Om 30 år: Temperatur op med 0,9 gr. Havniveau op med 18 cm. Det blev under 0,5 gr og 6 cm. Du ser her er en ægte falsifikation.

6 cm? - forskerne er ikke helt enige med dig der[1]:

In 2020, global sea level set a new record high—91.3 mm (3.6 inches) above 1993 levels.

The rate of sea level rise is accelerating: it has more than doubled from 0.06 inches (1.4 millimeters) per year throughout most of the twentieth century to 0.14 inches (3.6 millimeters) per year from 2006–2015.

[1] Og så springer vi let og elegent hen over at havniveaustigningen er accellererende så din implicitte lineære fremskrivning er forkert. Og IPCC forudsigelserne er for 2030.

 • 11
 • 3

Og så gjorde du det igen Bjarne 😅😂🤣

Prøv nu at kigge på rigtige data og ikke mindst videnskabelige fortolkninger af samme. Jeg kan anbefale Berkeley Earth

Det du linker til er simpelthen så latterligt, at jeg ville dumpe en 9. klasse elev for det.

 • 12
 • 3

56 91,3mm stigning svarer til 32.868 km3 vand. (360 km3 pr mm stigning) eller 1217 km3 pr år. Der kan næppe gøres rede for mere end 700 - 800 km3 om året gennem de 27 år, så højst ca 2mm om året og uden acceleration. Accelerationen du nævner kommer fra usikre, dårligt kalibrerede nye målemetoder, hvorimod, hvis man måler på samme måde som man har gjort nu igennem flere hundre år og heldigvis stadig gør, så ses der ingen acceleration. Her kan ses en masse målinger. Gå gerne også ind på linket 'global regional trends' https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends...

 • 3
 • 12

FR Hvad er der nu i vejen med Wood for Trees? Den er jo bare grafisk regnemaskine. Data er ikke deres egne. Du kan jo selv prøve den og skifte databaser og datoer og alt muligt andet Tror du den regner forkert?

 • 2
 • 14

FR Hvad er der nu i vejen med Wood for Trees? Den er jo bare grafisk regnemaskine.

Netop! Nogen har fodret den - med en nøje udvalgt dataserie - og bedt den lave lineær regression på det. Og det er absurd.

Kig nu på Berkeley Earth kurven over globale temperaturer - så vil selv du kunne se manipulationen i dit latterlige link.

Og stop nu med at linke til sludder - ingen af os med teknisk indsigt falder for det, og de få hårdnakkede benægtere der er tilbage, “ved” jo allerede, at du har set lyset.

Jeg har skrevet det 1000 gange før, men usandt sludder om klimaet vil altid blive tilbagevist med sund videnskab.

 • 18
 • 3

56 91,3mm stigning svarer til 32.868 km3 vand. (360 km3 pr mm stigning) eller 1217 km3 pr år. Der kan næppe gøres rede for mere end 700 - 800 km3 om året gennem de 27 år, så højst ca 2mm om året og uden acceleration.

Hvor du så meget belejligt 'overser' at varmt vand fylder mere end koldt. Du ved godt hvad jeg hentyder til, ikke?

Accelerationen du nævner kommer fra usikre, dårligt kalibrerede nye målemetoder, hvorimod, hvis man måler på samme måde som man har gjort nu igennem flere hundre år og heldigvis stadig gør, så ses der ingen acceleration. Her kan ses en masse målinger. Gå gerne også ind på linket 'global regional trends'

Nej, den fremkommer skam også fra dine elskede bøjer - se f.eks. her hvor det ret tydeligt fremgår at satellitmålingerne kommer til lavere havstigninger og lavere stigningstakt.

Men så vil du vel nu fremover fremhæve satellitternes resultater som de eneste rigtige.

 • 16
 • 3

Prøv nu at kigge på rigtige data og ikke mindst videnskabelige fortolkninger af samme. Jeg kan anbefale Berkeley Earth

Det er skam rigtige data. Bisballe bruger bare klassikeren med at poste grafer af Lower Troposphere Temperatures i stedet for Surface Temperatures, fordi graferne viser stigning oppe i atmosfæren nede nede ved overfladen.

Surface Temperatures:

Land-Ocean Temperatures:

Jo højere oppe i atmosfæren man måler, jo langsommere stiger temperaturen naturligvis pga GHG.

Over Tropopausen er temperaturen svagt faldende pga øget koncentration af GHG (tilbageholdt varme), nede i Troposfæren.

 • 13
 • 1

Jo højere oppe i atmosfæren man måler, jo langsommere stiger temperaturen naturligvis pga GHG

er du nu også helt sikker på dét?:

The (missing) tropical hot spot is one of the long-standing controversies in climate science. Climate models show amplified warming high in the tropical troposphere due to greenhouse forcing. However data from satellites and weather balloons don’t show much amplification. What to make of this? Have the models been ‘falsified’ as critics say or are the errors in the data so large that we cannot conclude much at all? And does it matter if there is no hot spot?

https://mwenb.nl/the-missing-tropical-hot-...

 • 3
 • 15

Re63 Hvad skulle der være galt med at tage udgangspunkt i uah lower troposphere. Den viser relative temperaturer og uden korrektioner målt måned for måned på ens måde siden 1978. Den dækker jævnt hele kloden - og er ikke påvirket af koncentrationen af vejrstationer og heller ikke af vejrstationers påvirkning fra fx ændring i bynærhed. Her deluxeversionen af den https://www.nsstc.uah.edu/climate/2021/oct...

 • 3
 • 16

Hvad skulle der være galt med at tage udgangspunkt i uah lower troposphere

Fordi det er æbler og appelsiner - når man taler om globale temperaturstigninger, er det normalt overfladetemperaturer, man bruger. At du (og resten af sekten) så vælger et andet datasæt, for på den måde at få det til at se ud som om, temperaturen er steget mindre, er en manipulation.

Derudover er “dit” datasæt et cherrypick og ikke mindst er den lineære regression dybt manipulerende.

Har du fået kigget på Berkeley? Nu har jeg fortalt dig, hvad der er galt med “dine” data, har du en kommentar til “mine”?

 • 17
 • 4

Hvad skulle der være galt med at tage udgangspunkt i uah lower troposphere

Fordi det er æbler og appelsiner - når man taler om globale temperaturstigninger, er det normalt overfladetemperaturer, man bruger.

Ole Humlum viser en graf med de fleste temperatursæt lagt ind, og det er svært at se nogen væsentlig forskel, så jeg mener de alle kan være lige gode. For det samme år kan der være lidt forskel, men taget over flere år er de meget ens.

 • 3
 • 17

Her deluxeversionen af den https://www.nsstc.uah.edu/climate/2021/oct...

Deluxeversionen af et trunkeret datasæt der utrunkeret ser nogenlunde sådan her ud:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Global_sur...

Lyver du, eller er du bare inkompetent? Hvad laver du egentlig her?

Jeg har anmeldt dit seneste indlæg, ikke fordi det er det værste, men fordi det er nemmest for mig. Jeg ikke orker at læse alt dit vrøvl igennem igen.

 • 17
 • 3

Berkeley følger nogenlunde GISS. GISS kan du se i (62). Er de 0,9 grC ud af den samlede globale opvarmning på 1,09 grC kommet til i løbet af de seneste 30 år? Det er vel kardinalspørgsmålet?

 • 3
 • 15

Ja under Walter Ulbricht og Eric Honecker var de sgu mere effektive med den slags. Jukeboks knap D3: 'Hr redaktør, kan vi ikke snart få indført noget censur, please?

 • 3
 • 15

Det er vel kardinalspørgsmålet?

For mig er det helt store uafklarede spørgsmål:

Hvad i alverden forventer du at opnå ved - på absolut dummeste vis - at fortsætte dit besynderlige korstog imod videnskaben.

Som tidligere nævnt, er det helt store flertal herinde alt for teknisk begavede (ikke at det kræver særligt meget) til at falde for dine tåbeligheder. Kun dine få venner fra sekten tror på dig (tæl tomler) - for alle andre er du kun en særdeles umorsom pauseklovn, der gør sit bedste for at ødelægge, hvad der burde være en saglig debat.

Læs evt. sidste afsnit af #50. Prøv at forstå det, når du nu ikke vil/kan forstå fysikken og matematikken

 • 15
 • 5

Er de 0,9 grC ud af den samlede globale opvarmning på 1,09 grC kommet til i løbet af de seneste 30 år? Det er vel kardinalspørgsmålet?

Næ, kun hvis man ikke evner/gider at aflæse en kurve som feks givet i #71. Dine argumenter minder mig mere og mere om en hvis irakisk informationsminister.......

https://da.m.wikipedia.org/wiki/Mohammed_S...

PS ret sjovt med de to faste nedtomler der indfinder sig indenfor minutter. I Klimaidioter må virkeligt have et kedeligt liv 🤪

 • 18
 • 3

Hvor meget er så kommet til i løbet af de seneste tre årtier?

Og når jeg så finder den information frem til dig, hvad vil du så bruge den til Bjarne?

Hvor lille skal tallet være, før vi kan aflyse AGW?

Hint: Din besynderlige udtalelse om falsificering af IPCC's rapport kommer ikke til at give mening - uanset tallet. o

Mon konklusion står helt uændret: Du forstår simpelthen ikke fysikken (og matematikken) bag AGW. Og du forstår overhovedet heller ikke, hvad den videnskabelige metode er for en størrelse.

Du forsøger - i den grad desperat - at så tvivl om AGW, uvist af hvilken årsag - men for os, def forstår visenskab, fremtræder du - mildt sagt - som en hund i et spil kegler.

Jeg vil - igen igen - opfordre dig til a søge hen til fora for ligesindede, på ing.dk vil du kun opleve at blive udstillet som det, du er: Ukvalificeret til at yde saglige input til debatten.

 • 12
 • 3

Re 80 Jeg forsøger ikke at aflive AGW for AGW er en kendsgerning. Jeg forsøger i stedet at fortælle at IPCC i 1990 overdrev sine fremtidsforudsigelser med en faktor 2 på temperaturen og en faktor 3 på havstigningerne. Se (53)

 • 4
 • 12

Jeg forsøger i stedet at fortælle at IPCC i 1990 overdrev sine fremtidsforudsigelser med en faktor 2 på temperaturen og...

Som tilbagevist af Dan, for mange indlæg siden....

Tilbage til at plukke kirsebær?

Det kan jeg også:

Temperaturanalomi 1989[1]: 0.27C herfra

Temperaturanalomi 2020: 1.02C

Og helt principielt: ligegyldigt hvor dårlige deres prognoser er, så har de altid været indenfor skiven - til forskel fra klimaidioternes anti-AGW løgne der bevidst altid rammer udenfor. Om så IPCC's prognoser for temperaturstigninger havde været 1/3 af hvad reelt de er, så ville de stadig være skræmmende og en god grund til at skrotte fossiler hurtigst mulig.

Hvad vi skal tage stilling til er disse kurver https://www.globalchange.gov/browse/multim... (Hvor du behændigt havde fundet en der kun gik fra 1978 i #68)

By the way: Drop den der "dem imod os" retorik.

IPCC er ikke en fremmed magt der vil os det ondt - det er forskere repræsenterer "os allessammen" i FN regi.

 • 12
 • 3

big deal, Trofim! :)

Igen et falsk narrativ, Lysenko forsøgte at censurere videnskaben, hvilket jo nøjagtigt er, hvad i gør ovre i "realisme"-sekten

😅😂🤣

Ret så Trump-agtigt at forsøge at projicere sine egne idiotier over på andre 🤮

 • 10
 • 3

Ja man opsendte satellitten med måleinstrumentet den 13 oktober 1978, så derfor har man ikke måledata fra tidligere.

 • 2
 • 10

I forhold til at finde et fælles datagrundlag i disse diskussioner, kan jeg anbefale Climexp KMNI / WMO https://climexp.knmi.nl/selectindex.cgi der indeholder en ret komplet samling af de 'officielle' klima dataset, med fine grafer og evt. download.

Feks, globale temperaturer, HadCRUT5: https://climexp.knmi.nl/getindices.cgi?WMO... eller 'Berkeley' https://climexp.knmi.nl/getindices.cgi?WMO...

Havstigninger, Copernicus: https://climexp.knmi.nl/getindices.cgi?WMO...

MSU lower troposphere temperature v6.0: https://climexp.knmi.nl/getindices.cgi?WMO...

osv. osv.

 • 4
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten