Debat: Vejstøj: Åbent brev til alle politikere

Den 25. april var den tyske støjdag. 70 pct. af den tyske befolkning opfatter støj som en tikkende miljø bombe, som det største miljøproblem. Støjen er nok også Danmarks miljøproblem nr. 1. I politikere kunne gøre noget ved vejstøj, men I har valgt ikke at gøre noget. I har ikke budgetteret med udgifter til støjforanstaltninger på bestående veje. Derfor har I valgt at være passive. Forklaringen er måske såre enkel: I er for 99 procents vedkommende selv bilister og vil ikke pålægge jer almindelig anstændig tilbageholdenhed i trafikken. I gider ikke at overholde hastighedsreglerne, I tænker ikke på den støj det for årsager, I skal bare have lavet bestemmelserne, men overholde dem, det er ikke jeres bord. Og så er der ikke stemmer i det endnu - men erkendelsens time komme for jer alle - før eller siden.

Hvis I ikke selv har indsigten, så giv da teknikerne nogle penge, så de kan starte på forbedringerne, hvor problemerne er størst og trænger sig mest på. Ud over praktisk støj-dæmpning kunne I også gå med til kampagner mod trafikstøj. Mange oplever ikke selv støjen, fordi de sidder i deres støjende karet, motorcykel inkluderet, og bare nyder motorens summen, og ikke tænker på dem, der bor tæt ved vejen, og som udover at blive forulempet af motorlarm også forulempes af accelera tioner, opbremsninger og dækstøj. j