Debat: Trafikpolik: Vi skal gøre det vanskeligere for privatbilerne

Jeg finder artiklen "Bilens rejsetid kan sagtens kortes" (Ingeniøren 34/01) lidt upræcis og - ikke kun på grund af det - også lidt bekymrende. Drejer dette sig om, at sikre at bilerne kan komme hurtigere frem i byen end de plejer, især ved at der spares ventetid ved de nuværende ukoordinerede signaler i lyskryds? Den støtte, som trafikanterne har behov for, til at holde hastigheden var en bekymrende udtalelse. Den siger meget om den mentalitet og de skjulte antagelser om, hvem "trafikanterne&quot" er i byen. Lad os nu forestille os et København, efter man har indført alle de såkaldte "manglende" tiltag vedrørende lyskrydsenes koordinering.

Hvad bliver resultatet? Formentlig vil vores bygader være blevet endnu mere til bymotorveje, som måske vil være til gavn for de bilister, som gerne vil suse frem, men ikke for resten af trafikanterne. H.C. Andersens Boulevard vil fortsat uden tvivl være det bedste eksempel herpå. Og man ved godt, at når man gør det nemmere for bilerne at komme frem, så kommer der flere af dem, og så er man tilbage til den tidligere situation med trafikpropper alle vegne. Det aspekt er blevet dokumenteret i mange byer i Europa, hvor man er endelig er kommet til den konklusion, at en fornuftig løsning ikke er at gøre det nemmere for bilerne at komme frem, men faktisk lige det modsatte. Hvad de øvrige trafikanter har brug for er ikke hurtigere biler i byerne, men mere fredelige gader. Med implementering af trafikinformatik, vil der være flere biler, som kører hurtigere. Direkte konsekvenser deraf er mere larm, idet trafikstøj stiger eksponentielt med hastigheden, og øget barriereeffekt over for de andre trafikanter, altså de "bløde" og den kollektive trafik. Det fører os nemt til det andet emne i artiklen, roadpricing, som burde indføres som en ubetinget forudsætning til brug af bilen. Det er lige præcis ved at indføre et mere ansvarligt betalingssystem for brug af gaderne, at vi kan vende den groteske situation, at det stadigt bliver billigere at køre i bil og stadigt dyrere at benytte den kollektive trafik. Man må håbe, at man ikke går for langt med de spændende højteknologiske "løsninger", som koster en formue, før man forstår, hvad byernes trafikproblem består i. j