Debat: Stop for produktion fra danske skove vil både skade klima og biodiversitet

8. marts 2021 kl. 15:3594
Debat: Stop for produktion fra danske skove vil både skade klima og biodiversitet
Illustration: Morten Egholm Jeppesen.
Artiklen er ældre end 30 dage

 

Anker Jacobsen, civilingeniør, direktør for Ammongas A/S Illustration: Ammongas.

Med den hastige vækst af Jordens ørkenområder m.v. er de fleste enige om, at klimaet og dermed luftens CO2-indhold p.t. er det største miljøproblem i verden.

Ligeledes er der bred enighed om, at skurken er den fossile CO2. Uden den ville der være ligevægt mellem den CO2, der optages af grønne planter og træer, og den CO2, der frigives, når disse plantedele spises, brændes eller blot rådner op.

For at få den fossile CO2 bragt ned, skal brugen af fossilt energistof således reduceres, og da det ikke ligger i kortene, at verden kan spare sig til en reduktion, er den eneste vej til at reducere forbruget af fossilt energistof at erstatte det med noget ikke-fossilt energistof!

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Baggrund: Kampen om de danske skove

Dette ikke-fossile energistof kan principielt tilvejebringes på to forskellige måder. Den ene er ud fra et biomateriale, og den anden er ud fra PtX, baseret på grøn el eller brint.

I Europa og ikke mindst i Danmark har vi i de senere år udfaset ganske meget sort energistof ved substitution med biodiesel, bioethanol, biogas og træflis m.v. Denne proces er baseret på kendte og gennemprøvede teknikker, der kan frembringe grønt energistof til ca. 5 kr. pr. kg olieækvivalent.

Energistof baseret på PtX er imidlertid endnu kun på pilotstadiet og skønnes at ville komme til at koste ca. 10 kr. pr. kg olieækvivalent. Der er således god grund til fortsat at fremme produktionen af biobaserede energistoffer mest muligt som den p.t. hurtigste og billigste vej til at erstatte det sorte energistof.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som kilde til grønt vedvarende energistof spiller skove en vigtig rolle, vel at mærke skove, der drives som ‘vedvarende’ produktionsskov, hvor der hvert år plantes og høstes, så vedmassen i skoven hele tiden mindst er konstant. En sådan skov vil år efter år præstere et stort optag af CO2, der dels bindes i en årrække i form af brugstræ i huse og møbler, og dels som flis og brænde, der erstatter en tilsvarende mængde fossilt energistof.

En urørt skov er derimod som en brakmark. Det organiske stof, der dannes, rådner igen og frigiver derved igen den optagne CO2, vel at mærke uden at fortrænge noget fossilt energistof.

Læs også: Træproduktionen i statsskove er både lovstridig og naturskadelig

I Danmark er vi dygtige til at drive skovene ‘vedvarende’, på den måde at man høster ved at udtynde på en sådan måde, at stort set alt lyset hele tiden udnyttes, så produktionen hele tiden er maksimal under fastholdelse af den totale biomasse. Danske kraftværker kan således med god og grøn samvittighed købe dansk biomasse.

Anderledes er det imidlertid ved køb i udlandet. Selv om vi beder om aldrig så mange certifikater på udenlandsk træ, vil køb af en fraktion næsten uundgåeligt starte et skred, der ender med, en absolut ikke ‘vedvarende’ skovhugst.

En braklægning af danske skove betyder således direkte, at der fjernes mindre CO2 fra atmosfæren, og at der er mindre dansk energistof til at fortrænge sort energistof. Danmark vil jo gerne bryste sig af at være foregangsland på energiområdet, og i det mindste bør vi vel ikke gøre noget, vi ikke synes, at andre skal gøre.

Men reducerer de øvrige europæiske lande deres skovproduktion tilsvarende som Danmark og blot køber mere oversøisk træ, kan man hurtigt forestille sig, hvordan det går med urskovene rundt omkring og med biodiversiteten i disse områder. Biodiversitet er naturligvis noget, alle bør arbejde for, men når vi agerer globalt, f.eks. ved at købe masser af træ rundt omkring, må vi også tænke globalt og så vidt muligt agere, som vi også synes, at andre skal og bør agere.

Læs også: Skovforsker om biodiversitet: »Vi skal finde den bæredygtige måde at bruge skoven på«

Artiklen fortsætter efter annoncen

Selve tanken om, at vi bare kan undlade at høste, hidrører sandsynligvis fra, at de internationale regnemodeller til måling af CO2-emission for nemheds skyld kun medtager fossilt CO2 ud fra devisen om, at det er det, der er skurken, hvorimod CO2, der optages i skov og planter, bare frigives igen, når flisen eller biogassen brændes.

Man overser imidlertid dermed, at ganske rigtigt tager kulstoffet blot en karruseltur, men for hver omdrejning fortrænges en tilsvarende mængde fossilt kulstof. At bremse denne karrusel er altså det samme som at fremme brugen af fossilt energistof.

I tal kan en dansk veldrevet skov år efter år opsamle CO2 og producere energistof svarende til ca. 5 ton CO2 pr. ha pr. år. De 80.000 ha, der er planer om at gøre til urørt skov, vil således direkte skade Danmarks CO2-regnskab med 400.000 ton CO2 pr. år, men desværre fremgår dette af ovennævnte grunde bare ikke af det officielle CO2-regnskab.

Næsten for at føje spot til skade er det brugeren af træet, der får de officielle miljøpoint, hvorimod producenten af det grønne energistof negligeres.
Det helt analoge ses inden for landbruget, hvor dyrkerne blot får at vide, at deres traktor bruger sort diesel, hvorimod det er brugerne af biogassen eller biodieselen der får pointene.

Der bør således laves et regneprogram, der også indregner produktion af energistof, da dette jo på mange måder er mere prisværdigt end at forbruge det.

Læs også: Danmark fyrer med biomasse fra beskyttet natur i Estland og Letland

94 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
93
14. marts kl. 08:11

Hvad er det så for en pointe det ville være lykkedes at drive hjem?

Tavshed, lyden af fårekyllinger og en håndfuld ned-tomler der driver forbi som vindhekse.

Suk. Man skal da også alting selv.

Pointen er ikke så meget gavntræet der går til spilde. Når Danmark efterspørger store mængder af træ, så driver det prisen op for alle træprodukter. Når vi ser stammer af en kvalitet der ser brugbar ud, kunne det indikere en risiko for at skovejere rydder arealer inden de egentlig er klar til fornuftig høst. Eller rydder arealer, som ellers kunne være gradvist forynget med bedre kvalitet træ som udbytte samtidigt med at arealet var mere CO2 venligt udnyttet. Eller muligvis flytter grænsen for hvornår træ økonomisk kan udnyttes til andet end brændsel. Når vi driver prisen op med vores store efterspørgsel, risikerer vi også at disse mekanismer sker i 3. partslande, hvor vi ingen indflydelse har på certificeringer osv. Estlands myndigheder har tidligere været flinke til at give dispensationer til høst i Natura-2000 områder. Disse dispensationer er stoppet, men hvem ved om skovejere på trods af certificeringer stadig dispenserer sig selv af og til?

Danmark bør arbejde på at reducere vores import af udenlandsk brændsel.

Alle disse argumenter vejer dobbelt så tungt når vi snakker import fra Brasilien eller andre fjerne lande. Så skal vi ikke stoppe helt med den import inden vi kigger til Baltikum?

Heldigvis har vi alle redskaberne til at reducere vores forbrænding til et niveau hvor vi selv kan levere brændslet bæredygtigt. Lad os gøre det og gøre det hurtigt.

92
13. marts kl. 08:16

Det er det der med pointerne…

Så nu er der gået en hel weekend med at diskutere, om der bliver eksporteret træ fra Baltikum til brændsel i Danmark som kunne være brugt til møbler, papir, byggeri eller andre "gavnformål".

Det er tilsyneladende et kardinalpunkt for Kim Madsen og meget vigtigt at få ret. Men hvad er pointen i det? Selv en tynd gren kan skæres til spisepinde, hvis man lægger nok manuelt arbejde i det. Så det er klart at der er en grænse hvor tykkelse, kvalitet osv afgør om en given stamme eller lot giver skovejeren bedst indtjening ved at blive solgt som tømmer eller til brændsel. Hvem anden end skovejeren kan afgøre hvad der bedst kan betale sig? Selv den mest knudrede knude kan jo skæres til en sjov ske, hvis den kommer i de rette hænder. Man kan bruge lang tid på at finde knuden, dog.

Hvis man nu siger: ”Ja Kim, der bliver brændt træ i Danmark, som kunne have været brugt til træprodukter, hvis der havde være bedre økonomi i det.” Hvad pointe er det så du har fået drevet hjem?

Og holy moly. Hvis vi nu siger at der ligefrem dyrkes arealer kun til energiformål. Mindre indsats, mindre udbytte. Lidt ligesom pløjefri dyrkning kan give en bedre økonomi for ejeren af jorden afhængigt af arealets beskaffenhed mm.

Hvad er det så for en pointe det ville være lykkedes at drive hjem?

91
12. marts kl. 17:23

Et yderst interessant udsagn....</p>
<p>Det vil sige; at hvis Kim madsen ikke synes, at en påstand er kontroversiel, behøver han ikke at dokumentere den.

Omvendt hvis du (eller din navnebror) siger at det er kontroversielt, så SKAL jeg dokumentere? I øvrigt så forekommer det mig at jeg vedhæfter langt flere relevante links og dokumentation end de fleste. Det kunne være rart om dig og din navnebror lagde samme ihærdighed i dokumentation.

90
12. marts kl. 16:02

For mig er det ikke en kontroversiel påstand

Et yderst interessant udsagn....

Det vil sige; at hvis Kim madsen ikke synes, at en påstand er kontroversiel, behøver han ikke at dokumentere den.

Kim Madsen: Jeg vil fremover ihukomme dette udsagn, når jeg læser dine indlæg.

Tak for den afklaring.

89
12. marts kl. 15:29

Ja, når du fremsætter en kontroversiel påstand som et definitivt faktum, så har du pligt til at dokumentere, og det kan du tydeligvis ikke

For mig er det ikke en kontroversiel påstand. Og det er det heller ikke for de mange tusinde kubik meter skov der bliver fliset hvert år! Det er da elendig skovbrug hvis så store mængder træ er af så dårlig en kvalitet at det ikke kan sælges til din påståede meget mere værdifulde nytte træs produktion.

Fakta er at ovnene i kraft varme værkerne ikke bare brænder hvad som helst. De er optimeret til en forbrænding, som kræver en blanding af flis hvor der indgår træ af en vis kvalitet og med en vis fugtighed.

Træflis til afbrænding findes i mange forskellige kvaliteter.

Det var bl.a. problemet for een som havde stakke af energi flis liggende som han ikke kunne få afsat til HOFORS, hvor de begrundede det i netop det argument!

85
12. marts kl. 13:15

Der er tale om et stykke manuelt sorteringsarbejde, som foregår i skoven, og hvis du leder længe nok, kan du sikkert finde enkelte kævler i stakken, som industrien ville have betalt for - og det skulle du måske overveje, hvis omfanget er så stort, som du antyder, da avancen jo er flere hundrede procent hvis du kan sælge dem til træ- eller papirindustrien.

Det er din påstand. Men har du faktisk stået ved siden af en flis maskine og set hvad der køres igennem? Anyway... du har lov at tro hvad du vil. Faktum er, uanset din (måske logiske) argumentation, at rigtigt, ikke råddent træ i absolut nytte træs mål, flises.

Ud over at der er flere der observerer dette, så er det faktisk ikke en overraskelse for mig, og diskussionen (fra min side) er ikke om det er ok eller ej, men udelukkende at det foregår.

82
12. marts kl. 12:07

Du misforstår. Danmark ville være helt dækket af skov, hvis mennesket ikke havde indfundet sig. Med skov over det hele, ville vi hverken have lyngheder, viber eller lærker osv. osv. Der er masser af varierende biotoper, som er kommet til p.g.a. den kulturindgriben, mennesket har medført.

Det kan godt være at du har hørt den sang sunget af landbruget og andre der får et udbytte af landarealerne. Men det er simpelthen ikke sandt.

I det oprindelige skovdækkede Danmark, var der masser af mindre områder med andre meget varierede biotoper indlejret i skovene. De kom af påvirkning af dyr vi nu har udryddet fra den danske natur. F.eks. var urokser og europæisk bison var med til at holde lysåbne områder med engbevoksning, og det samme medvirkede en stor bestand af bævere til med de store lavvandede vådområder de skabt i skovene.

Men ok, vi kan da sikkert med menneskelig indgriben skabe biotoper der aldrig nogen sinde har været naturlige i Damark, men det har bare intet som helst med natur at gøre.

81
12. marts kl. 11:57

Jeg må sige at jeg beundrer din ihærdighed til at vurdere træets kvalitet baseret på et grynet billede.

Bedre billeder behøver jeg jo ikke, når påstanden er at der fældes hele træer, eller sågar hele skove, udelukkende til flis og træpiller, alene på baggrund af at man har set billeder af "hele stammer" som disse, der bliver kørt til flisning.

Som jeg skrev til dig i #75, så er prisen for gavntræ ca 7 gange så høj som for resttræ, så de kævler, der kan bruges i papirindustrien eller laves en fornuftig mængde gavntræ af, ender ikke på den pram.

De kævler, der ikke kan, pga kerneråd, ridser, er for tynde, irregulære eller andet, ender på prammen, og det ser ud, som det gør på billedet.

Der er tale om et stykke manuelt sorteringsarbejde, som foregår i skoven, og hvis du leder længe nok, kan du sikkert finde enkelte kævler i stakken, som industrien ville have betalt for - og det skulle du måske overveje, hvis omfanget er så stort, som du antyder, da avancen jo er flere hundrede procent hvis du kan sælge dem til træ- eller papirindustrien.

God fornøjelse!

80
12. marts kl. 10:42

Hvis du med fiberplader mener OSB, kræver det ligeledes industrielt egnet træ, som det på prammen ikke er i nærheden af at være.

Jeg må sige at jeg beundrer din ihærdighed til at vurdere træets kvalitet baseret på et grynet billede. Som jeg har nævnt har træet rigeligt den dimension der skal til for at det kan skæres i planker (jvnf. link til Swedish Wood). Så hvordan du kan vurdere at det ikke kunne bruges til nytte træ er mig en gåde.

79
12. marts kl. 05:09

Lavinen er startet, nu naturen gået igang med at konkurrere med fjernvarmen. 😥 <a href="https://edition.cnn.com/2023/03/02/world/b..">https://edition.cnn.com/2…;.

@ Magnus

Du kan da sikkert holde dig selv i gang et stykke tid, med at argumentere i modsat retning i hvert andet indlæg. Men det er faktisk imod debatreglerne at komme med indlæg, som ikke bringer debatten videre.

76
11. marts kl. 18:28

Det er forskel på om et givet stykke træ KAN bruges til et givet produkt, og om man kan AFSÆTTE træstykket til det formål. Der er ikke ubegrænset behov for fiberplader i byggeriet.

Hvis du med fiberplader mener OSB, kræver det ligeledes industrielt egnet træ, som det på prammen ikke er i nærheden af at være.

Ligesom papirtræ, dyrkes også træ til OSB i dedikerede plantager, som i sig selv producerer masser af affaldstræ, som ikke er egnet til fiberpladefremstilling, men derimod er velegnet til at fortrænge fossile brændsler fra energisektoren.

Hvis du derimod mener spånplader, er jeg enig; verden har ikke tilnærmelsesvis behov for så meget spånplade, som der kunne fremstilles af det affaldstræ der genereres i papir- og træindustrien.

75
11. marts kl. 18:19

For det første så er det et illustrativt billede lagt på af EB. Så jeg ved ikke lige hvad du vil med det. Det er linket i artiklen (som jeg til de dovne eller EB forskrækkede gav kort efter), der er interessant.</p>
<p>Desuden så bliver der lavet tømmer af arbarkede fyrretræ's stammer med diameter helt ned til 19cm, med mindre træet er sygt eller beskadiget. Og SKAL vi kigge på det billede, så vil jeg vurdere en stor del af stammerne til at have en diameter mindst 20cm sammenlignet med de fender dæk der er på slæbe båden.

Billedet er taget af en privat ud for Hundested Havn, hvor affaldstræ importeres og flises, og NA spurgte:

Bliver det på billedet sejlende til fjernvarme,papir eller spisepinde?

... så det svarede jeg på.

Du kan se mange flere af disse stammetoppe her, eller ved at zoome ind på Hundested Havn på Google Earth, og enhver med den mindste smule forstand på træ- og papirindustri, kan se at det ikke er industrielt egnet træ.

Desuden så bliver der lavet tømmer af arbarkede fyrretræ's stammer med diameter helt ned til 19cm, med mindre træet er sygt eller beskadiget. Og SKAL vi kigge på det billede, så vil jeg vurdere en stor del af stammerne til at have en diameter mindst 20cm sammenlignet med de fender dæk der er på slæbe båden.

Uanset hvordan du vender og drejer det, så har gavntræ ca 7 gange så høj værdi pr masse som træbrændsel, så hvis der kunne laves en rimelig mængde brugbart tømmer af de viste stammer, så var de aldrig endt på prammen.

73
11. marts kl. 14:31

Et rigtig godt indlæg der kræver mere end en 👍 Så her er 10 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Mvh Bjørn

72
11. marts kl. 14:24

For Du penge for det?

Får du...

Selvom det blot er et forsøg på at miskreditere mig. Helt i tråd med din sædvanlige hadefulde retorik. Så kan det jo være interessant at drøfte.

Jeg får ikke og har aldrig fået løn fra et firma i energibranchen. Jeg er i en helt anden branche og den organisation jeg arbejder i dukker en gang imellem op ovre på ingeniørens søstersite.. Men du kommer aldrig til at se mig kommentere på de artikler. Det finder jeg upassende.

Men hvad hvis jeg var i energibranchen? Ville det diskvalificere mig? Er faglig viden uvelkommen?

Hvad hvis jeg har investeret i VE på en eller anden måde og således håber at tjene penge på det? Hvis jeg ikke specifikt har bedt mit pensionsselskab holde sig fra den slags? Hvis jeg har penge i et index der inkluderer VE. Hvis min personlige portefølje inkluderer papirer fra energibranchen?

Personligt mener jeg ikke nogen af delene tager noget fra en debattørs mulighed for at debattere. Er man direkte part i et emne, bør man deklarere sig. Eller som jeg gør, holde sig ude af lige den tråd. Tværtimod ville det f.eks. være fedt hvis ajt'erne troede nok på deres sag til at sætte egne penge i det.

Hvad mener i andre? (jeg har ingen tro på at NA svarer andet end to linjers had.)

71
11. marts kl. 11:32

Da det står klart, at flisen kommer fra træ, der udelukkende er fældet til formålet, og ikke er affald fra træ, der er fældet for at blive til byggematerialer, fordi nettofortjenesten ved direkte opflisning er større, så må der nye forklaringer på banen for at få udslettelsen af baltiske skove til at blive bæredygtigt og CO2-neutralt.

@ Ebbe

Det er simpelthen ikke sandt! Skovlovgivningen er markant mere restriktiv i Baltikum end den f.eks. er i Danmark. Lovgivningen varierer lidt imellem landene, men generelt er der krav om at et skovet areal skal reetableres enten ved naturlig foryngelse eller plantning. Når du ønsker at skove et areal er der også krav til hvor store arealer du må skove og du SKAL have en hugsttilladelse på det konkrete areal. I en del tilfælde arbejder de i Baltikum med naturlig foryngelse og her er der krav om at højden og antal planter efter 3 år skal opfylde faste kriterier og hvis de ikke gør det skal man plante. Andre steder er der krav om der skal plantes og ligeledes med hvilke arter. Man må generelt i Baltikum ikke indføre fremmede arter eller frø fra andre regioner da man satser meget på naturligt tilpassede træarter, som giver en stor sikkerhed og skovsundhed. Med andre ord i alle de tre Baltiske lande har de i den grad styr på det og de har ressourcer til at følge op på hvad der foregår i skovene

64
11. marts kl. 10:42

Jeg vil gerne pointere igen at vores store forbrug af bio er et overgangsfænomen.

Vi kan accelerere overgangen hvis vi vil. F. eks ved at støtte VE projekter. Men det er ikke mit indtryk, at kritikerne ønsker at gå den vej.

61
11. marts kl. 10:32

Det er store ord. Dokumentation eller varm luft?</p>
<p>Når man støt og roligt fjerner vitale næringsstoffer fra et areal bliver det mindre og mindre frugtbart

Så helt parallelt med vores eget jordbrug hvor vi både eksporterer og ikke udbringer alt vores eget fæces.

Så Niels valgte ikke overraskende varm luft frem for dokumentation.

Men lad os nu give Ebbe chancen. Forhåbentligt uden at trække på tv-værters udtalelser og tidligere, nu ophørte dispensationer til skovning i natura 2000 områder.

57
11. marts kl. 09:20

Til melodien fra "Grønnedals damptog" / "The Greendale Rocket" fra Postmand Per /Postman Pat

The Greenwash Racket's gonna ride again We'll be back on track once more

Da det står klart, at flisen kommer fra træ, der udelukkende er fældet til formålet, og ikke er affald fra træ, der er fældet for at blive til byggematerialer, fordi nettofortjenesten ved direkte opflisning er større, så må der nye forklaringer på banen for at få udslettelsen af baltiske skove til at blive bæredygtigt og CO2-neutralt.

56
11. marts kl. 06:51

Som sædvanligt svæver Kim Madsens debatter sig derud hvor hans pointer fortaber sig i mængden af ord. Man skulle tro at du var blevet en dygtigere debattør på nuværende tidspunkt.

Det er forskel på om et givet stykke træ KAN bruges til et givet produkt, og om man kan AFSÆTTE træstykket til det formål. Der er ikke ubegrænset behov for fiberplader i byggeriet. Og masser af halvgodt træ at lave dem af.

Hvis Baltikum har jord der egner sig til skovbrug, skal vi så sige at de ikke må dyrke mere end de selv bruger? Skal vi sige at de ikke må eksportere andet end de fineste trævarer? Er det forkert af dem at sælge til højestbydende køber til afbrænding, hvis træet godt kunne være brugt til at skære skeer af med den rette mængde håndarbejde? Det mener jeg ikke, så længe de overholder natura2000, genplanter osv.

Det svarer jo til vores landbrug. Skal vi skære det ned til kun at dække vores eget fødebarebehov? Må vi kun eksportere de fineste produkter, som bacon og græsfrø?

Hvis vi skal hæve os lidt. Så har Danmark valgt i en overgangsperiode at basere en god del af vores grønne omstilling på biomasse. Andre lande er gået mere med naturgas. Muligvis bedre? Hen ad vejen får vi bygget udstyr nok, som høster energien direkte fra vejret til at vi behøver samme mængder af afbrænding. Så selv hvis man synes det er et problem nu, så løser vi det. Det er heldigvis ikke svært. Det tager bare noget tid.

55
11. marts kl. 05:18

Da jeg ikke ejer en skov, så er jeg ikke den rigtige at spørge. Se min forklaring til Søren. Måske er præmissen for dit spørgsmål forkert? Men spørg dog dem som har førstehåndsviden om det. Jeg kan kun konstatere at det sker, og at det ikke er en svipser at det sker, og det er der altså andre der også kan konstatere.

@ Kim

Hvad kan du konstatere ? Indtil videre har du på ingen måde løftet dokumentationen for dine påstande.

54
11. marts kl. 00:11

Kunne du ikke forklare hvorfor skovejerne skulle sælge træ, som kan bruges i møbel, papir og byggeindustrien til flis. Og dermed få langt lavere priser for det ?

Da jeg ikke ejer en skov, så er jeg ikke den rigtige at spørge. Se min forklaring til Søren. Måske er præmissen for dit spørgsmål forkert? Men spørg dog dem som har førstehåndsviden om det. Jeg kan kun konstatere at det sker, og at det ikke er en svipser at det sker, og det er der altså andre der også kan konstatere.

53
11. marts kl. 00:08

De stammer, du ser på prammen er helt tydeligt affaldstræ, enten fra udtyndingstræer eller stammetoppe - mest sandsynligt det sidste, da udtyndingstræer oftest flises på stedet.

For det første så er det et illustrativt billede lagt på af EB. Så jeg ved ikke lige hvad du vil med det. Det er linket i artiklen (som jeg til de dovne eller EB forskrækkede gav kort efter), der er interessant.

Desuden så bliver der lavet tømmer af arbarkede fyrretræ's stammer med diameter helt ned til 19cm, med mindre træet er sygt eller beskadiget. Og SKAL vi kigge på det billede, så vil jeg vurdere en stor del af stammerne til at have en diameter mindst 20cm sammenlignet med de fender dæk der er på slæbe båden.

Grene og toppe går til forbrænding og som del i flis til forbrænding.

Træ som er mindre end 19cm kan også bruges til tømmer, men bliver ofte, efter afbarkning, fliset og brugt til lim plader (MDF og OSB). Der indgår også stammer som ellers kunne være brugt til tømmer.

Udskæring til tømmer: https://www.swedishwood.com/wood-facts/about-wood/from-log-to-plank/

Produktion af OSB: https://www.youtube.com/watch?v=rFVT24ugOtk&ab_channel=EGGERGroup

Produktion af MDF: https://www.youtube.com/watch?v=ZRE1L7anoss&ab_channel=SarawakTimber

Det er tydeligt at selv små stammer og rene rester (uden bark, smågrene og jord) er 100% brugbare til nytte træ i form af plader, som udgør en temmelig stor andel af både bygning og møbel produktion.

Faktum er at den flis som kunne bruges til nytte træ, vælges at blive brugt til kraftvarme!

Faktum er at træ som allerede er fliset i afsender landet, samt stammer som bliver fliset i Danmark, kommer i store mængder med skib fra udlandet. Det sker hele tiden. Prøv at forhøre jer hos jeres energi selskab om det!

Så er det evige spørgsmål... hvorfor bruge godt træ til afbrænding når det kunne være brugt til nytte træ og påstanden er at nytte træ tjener man mere på.

Ja det er jo et godt spørgsmål. Men måske er præmissen for spørgsmålet forkert... måske er der faktisk penge i salg af træ til afbrændings formål!

Jeg ved det ikke. Det er ikke mig der indkøber det og fliser det. Jeg ved bare det sker.

Men som sagt billedet har ingen relevans

51
10. marts kl. 21:03

En gang til for os formørkede</p>
<p>Bliver det på billedet sejlende til fjernvarme,papir eller spisepinde?

De stammer, du ser på prammen er helt tydeligt affaldstræ, enten fra udtyndingstræer eller stammetoppe - mest sandsynligt det sidste, da udtyndingstræer oftest flises på stedet.

Når et nåletræ fældes, renses først stammen grene. Derefter skæres den øverste, tynde, irregulære del af stammen af, da denne del hverken kan skæres til tømmer eller renses til papirtræ på rimelig rationel vis.

Det er disse dele, du ser på prammen.

Træ til papirproduktion, kommer oftest fra dedikerede plantager, da det kræver stammer af ganske høj kvalitet og ensartethed, da stammerne skal kunne renses og bearbejdes industrielt.

Disse plantager producerer, ligesom tømmerplantager, masser af affaldstræ, herunder stammetoppe, som dem du ser på prammen, samt grene og fraskær, som altsammen kan flises kan anvendes til biobrændsel.

Hvad det kræver at lave spisepinde, ved jeg ikke, men da det nok er de færreste spisepinde, der bliver snittet ud i hånden, gætter jeg på at det kræver industrielt egnet træ, og det træ, du ser på prammen, ligger der fordi industrien ikke finder det egnet.

49
10. marts kl. 16:53

Det er jo hele pointen... det er IKKE kun affald de brænder. Faktisk er det meste af det de brænder fliset kerneved!

@ Kim

Kunne du ikke forklare hvorfor skovejerne skulle sælge træ, som kan bruges i møbel, papir og byggeindustrien til flis. Og dermed få langt lavere priser for det ?

48
10. marts kl. 14:08

Konspirations-teorier har en korrelering med personer som typisk har svage analytiske evner, og er kraftigt højreorienteret politisk. Det optræder for alle aldersklasser, men med alderen bliver de analytiske evner og evenen til at tænke kritisk forringet, og mange ældre mentalt ufleksible personer forfalder til dette.

Ikke voldsomt uenig, men for os med en hukommelse, som rækker tilbage til den kolde krig, så ved vi at det ikke er eksklusivt for den højreorienterede del af det politiske spektrum.

Vi hørte et lille pip fra et Enhedslisten-medlem i forbindelse med overfaldet på Ukraine, som viste det.

For folk med autoritær tankegang spiller det ikke nogen rolle hvilken vej man går mod diktaturet.

47
9. marts kl. 13:00

Det som Ørsted og Hofor brænder er affald dvs kviste ,blade,bark og der sidder de livsnødvendige stoffer som fosfor,cobolt,jod etc.

Det er jo hele pointen... det er IKKE kun affald de brænder. Faktisk er det meste af det de brænder fliset kerneved!

Affald ville ikke give den korrekte sammensætning i forbrændingen og producere alt for megen slagger og aske som ingen flisværker er interesseret i at have for meget af.

Det slagger og aske som produceres køres tilbage på danske landmænds marker og fordeles der, hvilket er helt fint.

Men det formuldes ikke på original placeringen.

46
9. marts kl. 12:08

Har hr Hanssing indtægter af VE?

Hvorfor skal det problematiseres at nogle(Private som Konsortier) har brugt deres egne penge på at sænke den gennemsnitlige elpris ?

Har du da ikke lyst til lavere energipriser betalt af andre ?

Hvorfor har du/i et indædt ønske om at gøre vores energi dyrere ?

Hvad er der galt med jer ?

45
9. marts kl. 11:27

Det diskuteres om det er OK at kalde CO2 fra træ grønt og sort fra fossil .

Så går tiden så godt.

Et større problem ved biomasse afbrænding er at de fjernede næringstoffer ikke tilbageføres til voksesteddet .

Det rene kerneved er ren kulbrinte,cellulose,lignin og hvad det nu hedder.

Dette bruges som bekendt til bygninger ,møbler spisepinde etc.

Det som Ørsted og Hofor brænder er affald dvs kviste ,blade,bark og der sidder de livsnødvendige stoffer som fosfor,cobolt,jod etc.

Hvis certificering skal give mening bør leverandøren bevise at en ligeså stor mængde mineralerer på plantetilgængelig form spredes på voksestedet.

Ellers er det misbrug af fremtiden

44
9. marts kl. 10:49

Vi andre kan skam godt huske at klimabenægternes og nyttige idio

Bla bla bla. Er det ikke spam at gentage sig selv på tværs af samtlige tråde der omhandler klima og miljø?

Nu drejer det sig om min påstand i en tidligere diskussion, som jeg ikke kunne finde, om at det ikke KUN var skidt træ, syge træer, rester fra brugstræ produktion, poppel bælter og bundskrab som blev fliset, men rigtige træer fra rigtige skove i de baltiske lande og mange andre steder.

Det fik jeg høvl for at nævne, da alt vi foretager os selvfølgelig er helt efter bogen, og kun til gavn for miljøet og helt grønt og vi da slet ikke kunne finde på at afbrænde rigtige sunde nytte træer!

Det er så åbenbart tilfældet alligevel til trods for den fantastiske kapacitet som bl.a. du, Nicolai, sammen med så mange andre her udgør.

Og for dem som ikke kunne finde på at besøge EB's nation artikel, for at finde et videre link så er det her:

https://danwatch.dk/det-udgoer-75-procent-af-danmarks-groenne-energi-nu-skal-det-afgoeres-om-man-maa-kalde-det-baeredygtigt/

43
9. marts kl. 10:24

Man skal starte tidligt med indoktrinering hvis det skal blive til noget.</p>
<p>Det der med demokrati og selvstændig tænkning er ved at være yt af hensyn til Klimariets forsørgelse.</p>
<p>Har hr Hanssing indtægter af VE?

Talt som en konspiratorisk anlagt lavintelligent person, som ikke magter akademisk forståelse af 2-2=0 i CO2-mæssig henseende.. Lidt mere uddybende: Konspirations-teorier har en korrelering med personer som typisk har svage analytiske evner, og er kraftigt højreorienteret politisk. Det optræder for alle aldersklasser, men med alderen bliver de analytiske evner og evenen til at tænke kritisk forringet, og mange ældre mentalt ufleksible personer forfalder til dette.

https://westminsterresearch.westminster.ac.uk/item/8y84q/analytic-thinking-reduces-belief-in-conspiracy-theories

https://www.mdpi.com/2079-3200/8/1/6

Nils nu kender jeg ikke dig personligt, og jeg kender ikke din alder, men du fremstår som oftes som en ærketypisk gammel pensionist som ikke evner at følge med verden. Du har ikke tidligere udtrykt samme grad af konspirationstendenser som f.eks. Jens-Arne, men for at du kan spare lidt på dit sølvpapir fremover:

  • Nej jeg har ikke indtægter ved VE, men jeg har dog planer om en solcelleanlæg på mit tag. OG nogle få % af min pensions-portefølge i indeks-fonde for OMXC20 - mener du selv det tæller?

Din bemærkning om at folkeskolens biologi-undervising udgør indoktrinering er rent ud sagt sørgelig, og viser nok hvor fremskredent dit mentale forfald er.

41
9. marts kl. 07:17

Jeg er ikke den eneste som åbenbart har lagt mærke til det!

Vi andre kan skam godt huske at klimabenægternes og nyttige idioter for fossil-industrien, samt Atompropoenter helt konsekvent nægter at forstå det biogene kulstofskredsløb, selvom det er noget man introducerest til i 5-7 klasse, som ethvert barn godt kan forstå.

DEt er alligevel en imponerende energi i lægger i at holde jer uvidende og benægtende, bare vi dog kunne anvende den "energi" til noget fornuftigt.

https://imgur.com/a/mPaq8jI


Baggrundsviden (til andre som kunne være forvildet af vrølvet der lukkes ud):

https://www.ieabioenergy.com/blog/publications/campaigns-questioning-the-use-of-woody-biomass-for-energy-are-missing-key-facts/

https://www.ieabioenergy.com/iea-publications/faq/woodybiomass/

https://www.ieabioenergy.com/blog/publications/the-use-of-forest-biomass-for-climate-change-mitigation-dispelling-some-misconceptions/

https://reo.dk/?p=304

https://www.hofor.dk/nyhed/hofor-svarer-paa-kritik-af-biomasse-fra-brasilien/

39
7. april 2021 kl. 20:29

Nej det ved jeg godt - det var mere et surt opstød over alle de rådne juletræer som er en øjebæ, og hvor der intet fugleliv er.

De steder jeg kommer forbi med juletræer, er der fugle. Dog benyttes der skræmmedrager for at holde nogle fugle væk, mest fordi de går på de nye nåleskud. Afpillede juletræer, er der ingen værdi i.

Men lærken har jeg set i marken i marts og stær og vipstjert her før påsken. Så det har måske været mere koldt i nordsjælland end i sydjylland.

38
7. april 2021 kl. 17:09

Nå, det kan vi gætte på længe, men jeg kan ikke se, hvad det har med skovbruget at gøre?

Det var stadig i forlængelse af Sørens kommentarer:

Vi kan ikke både synge, at fuglen og den fattige også skal være mæt, samtidig med at vi støvsuger det åbne land for levesteder for alle de andre skabninger.

Vi begræder nedgangen i bestandene af lærker, viber, agerhøns osv., som hører til det åbne land, men havde landet ikke været opdyrket, ville der ikke være ret mange af dem, fordi de ikke er skov-fugle. Jeg savner lidt erkendelse af, at Danmark er et kulturelt påvirket landområde fra Gedser til Skagen, og at vi derfor har og får den biodiversitet, vi vælger at have. Og at vælge den skovdiversitet, der ville have været her, havde vi ikke selv været her, det ville være helt absurd

Men du har måske monopol på debatten, og de deraf afledte?

37
7. april 2021 kl. 17:06

De hegn der bruges, holder ikke fugle som lærken ude.

Nej det ved jeg godt - det var mere et surt opstød over alle de rådne juletræer som er en øjebæ, og hvor der intet fugleliv er.

Måske er det får eller geder der skal afgræsse

Det vides ikke, men der er helt sikkert en skjult agenda.

Og hvorfor pløje det hele op, hvis der bare er tale om afgræsning?

Eller er det et område der bruges af hundeejere med løsgående hunde?

Nej.

Og i øvrigt har der gået heste før, men udelukkende med et almindeligt elektrisk hegn, som ikke gjorde nogen skade i jordhøjde, og som råvildtet sagtens kunne hoppe over.

36
7. april 2021 kl. 17:03

Mon ikke han vil lave det om til en luksusgrund til sig selv? Nå, det kan vi gætte på længe, men jeg kan ikke se, hvad det har med skovbruget at gøre?

35
7. april 2021 kl. 15:45

Samtidig med området omkring er plastret til med juletræer som også er indhegnet, så ikke kun går det ud over vildtet, lærker mv. er også helt forsvundet - det bliver meget fattigt.

De hegn der bruges, holder ikke fugle som lærken ude. I Halsnæs er der ingen ulve (endnu), så hvis det er til afgræsning er det skudt over målet. Måske er det får eller geder der skal afgræsse? Eller er det et område der bruges af hundeejere med løsgående hunde?