Debat: Evolutionsteorien er blot en kopi af skabelsesberetningen

Knud Hemdrup skriver i Ingeniøren nr. 32, at evolutionsteorien er den bedst dokumenterede af alle naturvidenskabelige teorier. Det er det rene vrøvl. For evolutionsteorien kan i sagens natur aldrig dokumenteres. Den er og bliver et spørgsmål om tro.

Hvad er da evolutionsteorien. Det er en teori, som hævder, at livet er opstået ved et tilfælde. Derefter har det udviklet sig ved en kombination af tilfældige mutationer og naturlig udvælgelse. Naturlig udvælgelse indebærer, at kun de bedst egnede overlever, medens resten går til grunde.

Hvis evolutionsteorien nu var en almindelig videnskabelig teori, så ville den kunne falsificeres. Dvs., at der kunne opstilles forsøg, som kunne afgøre, om livet er opstået tilfældigt og har udviklet sig ved tilfældige mutationer kombineret med naturlig udvælgelse, men det er i sagens natur ikke muligt. For hvordan afgør man, om en begivenhed er tilfældig eller ej ? Ja en mulighed er at opfatte begrebet "tilfældig" som modsætningen til "Formålsbestemt".

Men hvis livets udvikling er formålsbestemt, så må der findes en intelligent skaber, der styrer udviklingen. Der er imidlertid ingen, der til dato har været i stand til at opstille et eksperiment, der kunne falsificere spørgsmålet om Guds eksistens, og derfor kan man heller ikke falsificere, om livets udvikling er tilfældig i betydningen ?Formålsløs"...

Den anden mulighed er, at man opfatter begrebet "tilfældig" som modsætning til "lovbestemt". Altså at der skulle findes en anden faktor end den naturlige udvælgelse, som styrer livets udvikling i en bestemt retning. Hertil er at bemærke, at det er muligt, at man en dag finder en sådan faktor, men hvordan falsificerer man, om den er skabt ved guddommelig indgriben eller ej? Det kan man kun, hvis man videnskabeligt kan falsificere spørgsmålet om Guds eksistens.

Endelig er der spørgsmålet om, hvorvidt udviklingen sker ved naturlig udvælgelse. For at falsificere det, må man kunne opstille et eksperiment, hvor de bedst egnede fravælges til fordel for nogle ringere egnede, men det er i sagens natur noget nonsens. For de organismer, der overlever, er per definition de bedst egnede.

Evolutionsteorien kan altså ikke falsificeres, og derfor er den per definition ikke en videnskabelig teori, men et spørgsmål om tro. Det kan man i øvrigt også se på en anden måde. For hvis evolutionsteorien var en videnskabelig teori, så ville den kunne bruges til at forklare, hvorfor arterne i fortiden har udviklet sig i den tidsrækkefølge, som fossilerne afslører, og hvilke nye arter, der vil opstå i fremtiden, og i hvilken rækkefølge, det vil ske.

Det kan man som bekendt ikke, og det skyldes ganske simpelt, at evolutionsteorien er en kopi af Bibelens skabelsesberetning, hvor man har erstattet Gud med tilfældet, kombineret med naturlig udvælgelse, og har ladet udviklingen ske over 3.8 mia. år i stedet 6 dage.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Hvis der findes engle, altså menneskelignende hvirveldyr med både arme, ben og vinger, så har darwinisterne et problem, for udviklingen af vinger hos fugle, flagermus og flyveøgler er sket på bekostning af armene og ikke i form af et ekstra sæt lemmer. Man kan ikke få en engel passet ind i den evolutionsteoretiske slægtstavle. Set fra synspunktet 'intelligent design' er engle ikke noget problem, for en almægtig gud kan jo bare skabe en engel. Intelligent Design er derfor ikke tilsvarende sårbar overfor falsifikationsforsøg og dermed mindre videnskabelig. På kirkegårdene findes der statuer af engle, og Gustave Doré har tegnet billeder af engle, men anatomerne har ingen englebørn i sprit, og paleontologerne har ingen fossile engleskeletter, og antropologerne beretter ikke om populationer af engle nogetsteds på jorden. Evolutionsteorien overlevede altså denne falsifikationsmulighed og er dermed en videnskabelig teori, hvilket Intelligent Design ikke er, for den kan som teori overleve hvad som helst, og dermed siger den ingenting om den virkelige verden.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten