Deadline snart overskredet: DSB får ny chance for at rive IC4-kontrakten med Ansaldobreda i stykker

DSB får snart en ny mulighed for at rive IC4-kontrakten med Ansaldobreda i småstykker uden at skulle risikere et langstrakt retligt efterspil med den italienske producent.

Det afslører en i offentligheden helt overset klausul i forligsteksten mellem Ansaldobreda og DSB fra 2009.

I 2009 besluttede DSB sig for ikke at sende de dårligt fungerende IC4-tog tilbage til Italien og annullere kontrakten med Ansaldobreda. I stedet blev DSB og Ansaldobreda enige om, at DSB skulle overtage ansvaret for at gøre IC4-togene køreklare mod at få tilbagebetalt 1,5 mia. kr. i kompensation.

Men for at sikre sig, at Ansaldobreda kunne overholde den nye leveranceplan - med et krav om, at italienerne skulle levere mellem to og tre IC4-tog om måneden - understregede DSB over for offentligheden, at man ville annullere kontrakten, hvis der én gang til skulle opstå forsinkelser i leverancen.

DSB skrev i 2009 følgende i sin orientering til offentligheden:

»DSB har ligeledes under visse betingelser adgang til at ophæve kontrakten skriftligt med et varsel på 30 dage, hvis 8 togsæt leveres med en forsinkelse på mere end 6 måneder.«

Og det er netop den situation, som Ansaldobreda nu er stærkt på vej til at havne i.

Ifølge den seneste status-rapport fra DSB til Folketinget er Ansaldobreda i øjeblikket bagud med ikke alene 15 IC4-togsæt, men derudover 10 IC2-togsæt.

Hvis Ansaldobreda skal overholde leveranceplanen, skal italienerne inden udgangen af førstkommende september nå at levere 23 IC4-togsæt og 19 IC2-togsæt - en opgave, som de færreste tror, italienerne kan løse.

DSB erkender da også i rapporten, at 'produktionen i Italien er træg', og peger på, at det skyldes problemer med at få leveret de nødvendige IC4-komponenter fra underleverandørerne.

Hos DSB ønsker man ikke at svare direkte på, hvorvidt statsbanerne seriøst overvejer at hæve kontrakten som følge af de nye forsinkelser.

»DSB forhandler i øjeblikket med Ansaldobreda om en række forhold i forhold til kontrakten, og her er den forsinkede leverance et af punkterne. Da vi er midt i de forhandlinger, har jeg ikke mulighed for at gå i detaljer,« siger administrerende direktør Frank Olesen, DSB Vedligehold.

2009: Italienerne har fået styr på produktionen

Den fulde tekst om DSB's mulighed for at annullere kontrakten med Ansaldobreda lyder som følger:

»Derudover vil DSB, såfremt de første tog ikke leveres i overensstemmelse med leveringsplanen, have ret til at ophæve kontrakten, hvis det andet - eller det sjette tog ikke leveres inden for et nærmere defineret antal dage efter den i leveringsplanen fastlagte dato. DSB har ligeledes under visse betingelser adgang til at ophæve kontrakten skriftligt med et varsel på 30 dage, hvis 8 togsæt leveres med en forsinkelse på mere end 6 måneder.«

Under præsentationen af DSB's forlig med Ansaldobreda i 2009 understregede DSB's daværende direktør, Søren Eriksen, at man i DSB var fuldt og fast overbevist om, at Ansaldobreda nu havde fået tilstrækkeligt styr på IC4-produktionen og derfor ville kunne være i stand til at levere mellem to og tre IC4-togsæt om måneden og følgelig være i stand til at afslutte leverancen inden udgangen af 3. kvartal 2012.

Netop nu gør Folketingets trafikpolitikere klar til bevilge flere hundrede millioner nye kroner i den fortsatte tekniske opgradering af de problemfyldte IC4-tog.

Artiklen var i den første version blevet forsynet med en overskrift, der kunne give indtryk af, at DSB allerede på nuværende tidspunkt har mulighed for at annullere IC4-kontrakten. DSB understreger imidlertid, at selv om AnsaldoBreda er 25 togsæt bagud i forhold til leveranceplanen, er der fortsat et lille stykke vej, før 8 af togsættene er forsinket med mere end 6 måneder.

Emner : Tog
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

HA.. Det har DSB og politikerne da ikke r.. nok til i bukserne til at gøre, den mulighed har de haft før.

AB havde ellers lige vist at de var store i slaget med at vi SKULLE købe reservedele for én milliard ellers røg Rabatten... såeh.!

 • 0
 • 0

_Med de penge IC4 har kostet, ville DSB i vore dage kunne elektrificere store dele af jernbanen og dermed være i stand til at købe elektriske togsæt.

Om man kan få pengene tilbage fra Italien, hvis man skulle levere togæsttene tilbage, er dog mere en usikkert!

I vore dage er der langt flere hyldevarer at vælge imellem, en der var i 2000. Også når man kikker på diesel.

 • 0
 • 0

En annullering af IC4 er usandsynlig, det vil give nye problemer: 1) DSB’s klargøringsarbejde i Danmark vil være tabt, X antal 100 mil. 2) DSB skal starte forfra med anskaffelsen af nye IC-tog, en proces der kan tage 5-6 år+

Det afgørende er nok den kommende DTU-rapport. En sandsynlig løsning er nok snarere en yderligere kompensation fra Ansaldo Breda, kombineret med en reduktion af leverancen, tilpasset de reviderede elektrificeringsplaner. Selv om man elektrificér, skal der fortsat køre dieseltog både frem til 2021, og efter 2021. En annullering af IC2 er mere sandsynlig: 1) Der er endnu ikke investeret de store summer i klargøring. 2) Regionaltog er hyldevare, nye tog vil kunne leveres inden for 1-2 år. Privatbanerne har allerede vist vejen med Alstom Lint og Siemens Desiro. 3) Desiro køre allerede hos DSB.

 • 0
 • 0

Der er ingen af de indblandede personer eller myndigheder der har kønskirtler nok til at turde så meget som rive et hjørne af den kontrakt.

Skulle de modsatte kunne bevises, trækker jeg med glæde ovenstående udsagn tilbage, og jubler højt og længe når de går i aktion!

 • 0
 • 0

Det var da en fantastisk nyhed :-) .. Tilbyder hermed min Passat som trækkraft, når togene skal retur til Italien.

Men; hvordan pokker kan det være en oversat paragraf? Var kontrakten blevet væk, og nu er den fundet igen?

 • 0
 • 0

Få så den kontrakt ophævet.

Bo Leth Andersen siger det er umuligt, for det vil give nye problemer for DSB, da det vil tage 5-6 år at skaffe nyt materiel i stedet til DSB. Det problem har vi jo allerede, med snart 10 års forsinkelse til IC4, kan man sagtens forestille sig yderligere forsinkelse af IC4-togene på 5-6 år.

Men IC4-designet er nu 12 år gammelt. Det svarer til at IC3-togene som blev indsat i 1990 skulle være designet i 1978. De er for tunge i forhold til dagens standard og larmer for meget. De er ikke særlige miljøvenlige selv sammenlignet med andre dieseltogsæt.

Vi skal opsige kontrakten med italienerne på grund af forsinkelserne, men selvfølgelig ikke være blinde for at tiderne har ændret sig i Danmark. Femern-forbindelsen er besluttet, og dermed elektrificering Ringsted-Rødby. Elektrificering Lunderskov-Esbjerg er besluttet. Elektrificering Fredericia-Ålborg, Køge N-Næstved og Roskilde-Kalundborg er økonomisk rentable, og sikkert snart på vej. Signalerne er besluttet udskiftet i hele landet, nye signaler vil være forberedt for elektrificering. Nye tider kræver nye tog. Elektriske tog, ikke dieseldrevne IC4.

Enhedslisten udtaler i dag, at de borgerlige i 10 år ikke har løst problemerne med IC4. Nu blev IC4 jo bestilt under den tidligere SR-regering i år 2000, men den nye regering kan jo så "rette op på historien" og rive kontrakten i stykker.

Hvis vi under ingen omstændigheder tør rive kontrakten i stykker, så kan jeg godt forstå italienerne ikke har travlt med at levere tog til os.

Jeg er klar med markulator og saks :-)

 • 0
 • 0

Fint med sådan en klausul, har DSB en plan B og en ny superleverandør så processen forsinkes mindre end hvis man fortsætter med A B?... Næppe...

 • 0
 • 0

Så er det forsinkelser på grund af underleverandørerne, så er det dårlige lodninger, så er det softwareproblemer. Italienerne kommer aldrig til at opfylde den kontrakt og vi vil komme til at hælde flere milliader i et bundløst hul. At DSB ikke vil have andre tog hvis kontrakten ophæves er en tom trussel for det har de helelr ikke hvis de fortsætter kontrakten så kom nu ud af den kontrakt.

 • 0
 • 0

DSB har igennem hele forløbet med IC4 gentagende gange beskrevet kontrakten med Ansaldo som 'stærk', men DSB har samtidig glemt for fortælle på hvilken måde kontrakten er 'stærk' - det ligner mest at kontrakten stiller Ansaldo godt - og DSB mindre godt.

Og nej - DSB har ikke r.. nok i bukserne til at hæve kontrakten, og det ved Ansaldo (man er vel Italiener) udemærket. Lidt sat på spidsen, så er DSB nok ganske godt tilfreds med at leverancen forsinkes - det er jo ikke mangel på ikke driftsklare IC4 togsæt der er DSB største problem.

 • men Frank Olsesen skylder en forklaring på, hvorfor DSB endnu engang accepterer Ansaldo's noget alternative omgang med kontrakten, og hvorfor DSB endnu engang lader sig fører rundt i manegen af det Italienske garage-firma

Kan forøvrigt læse i JyllandsPosten at transportministeren til tage penge for trafikforliget om forbedring i den kollektive trafik, og overfører nogle af dem til DSB til dækning af de øgede udgifter, for at få IC4 til at køre.

 • 0
 • 0

Det lyder jo oplagt at opsige kontrakten. Efter så mange år, hvor projektet har hængt på kanten af fiasko, må DSB's ledelse have en plan B. Det kunne ville være interessant at høre, hvad den indeholder?

 • 0
 • 0

De tog kører ikke og kommer ikke til at køre indenfor de nærmeste år på nogen betydende måde - om overhovedet.

Kan man komme ud af AB aftalen burde det være selvindlysende at [B]STOPPE ALT - NU og STRAKS.[/B]

De IC4 tog bliver aldrig gode. Der skal blot findes et antal andre togsæt, der kan holde til 2020/21 , plus måske lidt levetidsforlængelse af de nuværende IC3.

Hvis viljen er der - så er det helt sikkert også muligt.

Lars :)

 • 0
 • 0
 • Så skal kontrakten rives i stykker. Det er simpelthen så pinligt at DSB kører under det Danske flag, når vi i den grad bliver holdt for nar af Italienerne. Læg mærke til at jeg siger "vi" - min nationale følelse har fået et ordenligt hak pga hele denne historie. Kære DSB, og alle der har noget at skulle have sagt i denne sag; Vær sød at rive kontrakten i stykker ved førstkommende lejlighed. Jeg, og mange andre, skammer os over hvor dårlig og pinlig forretning man tillader der bliver ført under vores fælles flag. På forhånd tak.
 • 0
 • 0

Rigtig god nyhed :-)

Brug 1 mia. på at elektrificere nordvestbanen.

SCREENINGSUNDERSØGELSE af Niras Konsulenterne 2009: http://www.trm.dk/~/media/Files/Publicatio...

Dobbeltspor er gjort klar til el-drift af Bane.dk: http://www.nordvestnyt.dk/artikel/142686:H...

Betænkning og lovgrundlag: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710...

Det radikale venstre i Lejre har skrevet til transportministeren: http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/tru/...

Fremadrettet skal der tænkes el-drift - ikke disel! Vi må så klare os med de gamle ME, MR og IC3 indtil "fuld" el-driften er etableret.

 • 0
 • 0

Efter IC4, indkøb af nye helikoptere og andet hardware, burde man spørge sig selv om staten overhovedet skal eje udstyret eller blot leje en ydelse af et større konglomerat som da vil have volumen og ikke mindst knowhow til at definere de produkter som ingen endnu har set. Det forekommer ikke som en opgave man kan forvente en administration af dansk størrelse, og med den en række andre lande, kan løfte at anskaffe sig det materiel som er nødvendigt for et moderne samfund. Dermed reducere DSB's og andre etaters ansvar til at kontrollere at de får den lovede vare, som er tog, fly eller helikoptere etc. med en determineret konfiguration, frekvens og disponibilitet og skal ikke til at udvikle systemet ingen endnu har set. Det ansvar flytter man over til virksomheder der kan manage denne opgave. Dermed slipper man også for bekymringen, hvor finder man egnet personale til vedligeholdelse af disse nye tekniske frembringelser? En opgave som vil kræve mere end almindeligt offentlig lønniveau at løse. Avancerede elektroteknikere er ikke billige og et lokalt højt lønniveau smitter af i en hel organisation.

 • 0
 • 0

.. Og forbandet i ordets bedste forstand! Det har jo vist sig at være råddent hele vejen ind til og igennem benet. Det kan godt være vi får forsinket udskiftning af vores tog og mister en del penge pga inkompetent arbejde. Men det lader jo trods alt til at være det mindste onde. Enhver person bare 5dB klogere en bølgepap må kunne lave en lille risc-benefit analyse og komme til samme konklusion - ud! Så må vi patche up på de gamle togsæt. Det er jo også et spørsmål om ære for vores land. Det er pinligt hvordan vi er kørt rundt i manegen og fået den i bagenden. Der er nogen der vanærer os - DSB og inkompetente politikere med alt for høj gage der fortsætte det her vanvid. Jeg skammer mig hver gang jeg hører om DSB og AB føljetonnen. Vær nu borger af landet og gør hvad der er bedst for os alle trods de skader I har gjort.

 • 0
 • 0

Jeg underer mig lidt over at jeg ikke kan finde denne nyhed på andre medier end ing.dk.

Er det bekræftet at en sådan klausul findes i kontrakten og er det bekræftet fra juridisk side at den kan anvendes til at hæve kontrakten?

 • 0
 • 0

Den danske stat får ikke et ben til jorden i spørgmålet om annullering af kontrakten med AB. Dels har vi allerede set flere eksempler på den nuværende regerings manglende handlekraft. Og dels skal vii ikke glemme italiensk tradition for korruption og svindel. Det er ufatteligt at man til stadighed indgår aftaler med disse inkompetente firmaer - AB skal jo også stå for leveringen af bla. skinner til den nye CityRing

 • 0
 • 0

Da tillægget til kontrakten mellem DSB og A-B ikke er offentligt tilgængeligt (?), ved vi ikke, om en sådan klausul findes. Ingenørens journalist referer alene en pressemeddele fra DSB*. Og nej, pressedemdelser er ikke juridisk bindende.

DSB skriver skriveri pressedemdelsen, at: "DSB har ligeledes under visse betingelser adgang til at ophæve kontrakten skriftligt med et varsel på 30 dage, hvis 8 togsæt leveres med en forsinkelse på mere end 6 måneder".

Reelt kunne den klausul, som pressedemdelsen henviser til, lyde noget i retning af. "DSB er berettigede til at ophæve kontrakten skriftligt med et varsel på 30 dage, hvis 8 togsæt leveres med en forsinkelse på mere end 6 måneder, og såfremt det videnskabeligt kan bevises at jorden rent faktisk går under i år 2012".

Ingenøren kunne med fordel gøre et reelt stykke journalistisk arbejde og fremskaffe en kopi af kontrakten samt senere tillæg. Så har vi noget at diskutere.

*Status pr. 20. maj 2009 for IC4 og IC2 leverancerne: http://www.dsb.dk/global/medier%20til%20ny...

 • 0
 • 0

Jeg har idag sendt følgende til DSB: "Til rette vedkommende hos DSB. Som beboer i Danmark har jeg i mange år læst og hørt om problemer med IC4-togene, og har forlængst mistet troen på, at de nogensinde kommer til at køre ordentligt. Jeg nægter derfor helt konsekvent at køre med IC4-tog, og vil planlægge mine rejser ud fra dette. Jeg mener endvidere, at DSB vil gøre klogt i at rive kontrakten i stykker når/hvis der er mulighed for det, eller evt. skrotte eller sælge IC4-togene til udlandet."

..via dette link: https://www.dsb.dk/kontakt/kontakt-dsb/giv...

Jeg markerede naturligvis også muligheden for at bringe henvendelsen i Ud og Se :)

 • 0
 • 0

DSB har ved en tidligere lejlighed hævet en kontrakt på indkøb af materiel, hvilket skete med rangerlokomotivet Litra MJ i 1994. Rangerlokomotivet var som IC4 præget at tilrige forsinkelse og dårligt håndværk, men dengang havde ledelsen i DSB åbenbart mere r.. i bukserne end dagens ledelse.

Et resume af sagen kan ses i betænkning 1263 - del 3 fra side 201:

http://www.statensnet.dk/betaenkninger/120...

 • 0
 • 0

"DSB har ligeledes under visse betingelser adgang til at ophæve kontrakten skriftligt med et varsel på 30 dage"

Forstår simpelthen ikke den her sætning. Man ophæver kontrakten og så sker der noget i 30 dage: Får man dele eller tog i de 30 dage? Skal man betale i de 30 dage, selvom kontrakten er ophørt? Skal man levere alt tilbage inden 30 dage?

Når man annullerer en kontrakt, så må det betyde at købet går tilbage. Så må de få deres fine tog og vi får vores penge igen, men minus de penge AB har betalt til DSB, på grund af dårlig leverance.

 • 0
 • 0

Det er håbløst, at kaste flere penge efter dem..de kommer aldrig til at køre... og i stedet så brug kræfterne på el-tog, og køb nu nogle der ER produceret og beviseligt virker og er i drift eksempelvis i Tyskland... Og ikke noget med at skulle opfinde den dybe tallerken en gang til.. please.. Den ER opfundet og virker ganske upåklageligt :)

jeg er overbevist om at man, hvis man ville kunne elektrificere resten hovedstrækningerne på et år.. det er et spørgsmål om vilje.

 • 0
 • 0

Jeg synes det er fint at få IC4 ud at køre. Det er lidt støjende og trægt, med masser af børnesygdomme - men pålideligt efterhånden som DSB får det op at køre. Det vil passe nogenlunde som "lyn"tog med få stop på disse lavfart-strækninger som formentlig aldrig elektrificeres pga. lav trafik : Thisted til Vejle/Frederecia Frederikshavn og sydpå (måske endda Skagen og sydpå ! )

I overgangsperioden inden elektrificering endda også nord for Aarhus og Frederecia, samt dele af Sjælland. Desværre sker det mens der kun er få IC4 tilgængelige. Omvendt bliver IC4 næsten overflødigt når elektrificeringen er gennemført.

Det bliver omtrent verdens næstdyreste tog efter MagLev, da vi betaler for cirka 80 og kun kører med måske 20. Men vi har reservedele til 100 års drift...

Fine fornemmelser og såret stolthed er IKKE grunde til at stoppe toget ! Vi har betalt for et apparat, så må vi få det bedste ud af det selvom det præsterer væsentligt under det forventede.

 • 0
 • 0

@ Thomas Gade

Det bliver omtrent verdens næstdyreste tog efter MagLev, da vi betaler for cirka 80 og kun kører med måske 20. Men vi har reservedele til 100 års drift...

Fine fornemmelser og såret stolthed er IKKE grunde til at stoppe toget !

Vi har betalt for et apparat, så må vi få det bedste ud af det selvom det præsterer væsentligt under det forventede.

Sunk cost fallacy
 • 0
 • 0

Naar nu Hu Jin Tao og hans delegation alligevel er paa besoeg i naeste uge, saa burde man maaske benytte lejligheden til at droefte et samarbejde med kineserene omkring en total opdatering af det danske jernbanesystem inkluderet togsaet.

Paa en tur fra Kbh. til Aarhus, sammen med en af mine kinesiske ansatte, var han naermest ved at knaekke midt over af grin p.g.a. den generelle beskaffenhed og tiden det tog at rejse mellem de to byer.

Kineserne har indenfor de seneste aar opbygget et kompetent net af hoejhastighedsforbindelser og fortsaetter udbygningen. Vel noteret at der har vaeret fejl paa nogle linier, men deraf er der formentligt draget laere. Udviklingnen her i Kina, betyder at der er oparbejdet ret enestaaende kompetencer i relation til etablering af jernbaner, saa....

Faa en snak med dem naar nu de alligevel kommer til Danmark.

 • 0
 • 0

Naar nu Hu Jin Tao og hans delegation alligevel er paa besoeg i naeste uge, saa burde man maaske benytte lejligheden til at droefte et samarbejde med kineserene omkring en total opdatering af det danske jernbanesystem inkluderet togsaet.

Paa en tur fra Kbh. til Aarhus, sammen med en af mine kinesiske ansatte, var han naermest ved at knaekke midt over af grin p.g.a. den generelle beskaffenhed og tiden det tog at rejse mellem de to byer.

Kineserne har indenfor de seneste aar opbygget et kompetent net af hoejhastighedsforbindelser og fortsaetter udbygningen. Vel noteret at der har vaeret fejl paa nogle linier, men deraf er der formentligt draget laere. Udviklingnen her i Kina, betyder at der er oparbejdet ret enestaaende kompetencer i relation til etablering af jernbaner, saa....

Faa en snak med dem naar nu de alligevel kommer til Danmark.

Kineserne kan levere en samlet løsning.

Togsæt og elektrificering Inklusiv billige kernekraftsværker, så vil slipper for osen fra træpillerne. - - -

 • 0
 • 0

Sunk cost fallacy

.. bør ikke forveksles med "Sunk cost dilemma" ( http://en.wikipedia.org/wiki/Sunk_cost_dil... ) som er den situation vi står i nu.

"Sunk cost" bør ikke have indflydelse på beslutninger om fremtiden (det er det jeg mener med at "få bedste ud af det" og at vi ikke kan ændre den høje pris), i modsætning til dem der taler for at skrotte IC4 blot fordi de hidtidige oplevelser med IC4 har været dårlige - det er ligesom at sælge aktier på bunden blot fordi tabet er stort.

Derimod er det kun relevant at se på de /fremtidige omkostninger/ for en betjeningsløsning. Kynisk set handler spørgsmålet alene om hvad vi fremover skal betale for at få togbetjening på visse strækninger.

Der synes at være 3 løsninger : 1) fortsætte IC4 2) IC3 fra Israel 3) Desiro/Lint på

Beslutningen bør baseres på hvad disse løsninger koster fra nu af, ikke hvad de HAR kostet, uanset om man hænger fast i den gamle omkostning eller tror at ubehaget ved det gamle tab kan forsvinde ved at sparke toget væk, som der åbenbart er mange der tror.

Situationen kompliceres af mindst 2 ting : A) der er brug for hurtige dieseltog i årene inden elektrificering omkring 2020, i flere stadier. B) der er eksterne omkostninger ved løsningerne

Dét er den rapport vi har brug for. Er der sådan en på vej ?

 • 0
 • 0

[quote]Sunk cost fallacy

.. bør ikke forveksles med "Sunk cost dilemma" (

"Beslutningen bør baseres på hvad disse løsninger koster fra nu af, ikke hvad de HAR kostet.."

Situationen kompliceres af mindst 2 ting :

A) der er brug for hurtige dieseltog i årene inden elektrificering omkring 2020, i flere stadier.

[/quote]

Enig. beslutninger skal tages ud fra forventningen om fremtidige omkostninger og nytten af løsninger og alternativerne.

Tror du at IC4-togene bliver gode tog? Hvor mange penge og tid vil det tage?

Mht, A så kan man erstatte den manglende kapacitet fra IC4 med dieselbusser, indtil man er klar til at have træpilletog.

Er der en rapport der sammenholder omkostninger og nytten af de to alternativ

 • 0
 • 0

Jeg arbejdede i København tilbage i 60’erne. Blandt de mange kommunistiske foretagender dengang var DSB klart de værste. Især hovedværkstedet, fortalte en kammerat hvis far arbejdede der, var de mest glødende røde.

At DSB ikke har smidt sine rødder på møddingen, så vi da Arriva overtog nogle jyske strækninger, og derfor havde brug for DSB’s ”hjælp” en overgang. Der var ikke andet end forsinkelser og aflysninger indtil Arriva tog over. Fra da af var alt helt ok.

Så ud over at DSB slæber på en tung arv, så har jeg heller ikke mindste tillid til, at deres ledelse har styrke og kompetence til at bestille tog. Pizzaer måske, men ikke tog.

Når man har fulgt med på sidelinien, så er det jo småtterier, der har været tale om. Sammenkobling, lidt med dørene og den slags, som AB sikkert kunne have fixet så let som ingenting. Mit gæt er, at fjolserne fra DSB har drevet dem til vanviddets rand med drilleri og anden uprofessionel opførsel. Det hele suppleret af inkompetente ledere.

Privatisér lortet. Ryk alle rødder op, og lad helt nye og friske komme til. Hold alle politikere ude af foretagendet – De er mindst lige så inkompetente som DSB.

 • 0
 • 0

Artiklen er blevet ændret til at DSB nu er tæt på at kunne ophæve IC-4 kontrakten. Men hvor tæt, kan vi ikke se, Det fremgår at AB er 15 togsæt bagud og skal levere 23 sæt for at være på planen inden udgangen af september. Men det fremgår ikke, hvor mange sæt AB skal levere for at undgå, at de inden udgangen af september kommer i den situation, at 8 togsæt er 6 måneder forsinket.

Iøvrigt viste Atkins rapporten, at selvom DSB fik adgang til at hæve kontrakten, ville det ikke være klogt at benytte siog af adgangen. Siden da er bremseproblemerne blevet mere akutte, men hvis DTU's og Havarikommisionens undersøgelser fører til, at IC4 kan tages i drift i august, så er det nok klogt at følge Atkins råd.

 • 0
 • 0

Det vil passe nogenlunde som "lyn"tog med få stop på disse lavfart-strækninger som formentlig aldrig elektrificeres pga. lav trafik : Thisted til Vejle/Frederecia Frederikshavn og sydpå (måske endda Skagen og sydpå ! )

Det er den anden retning IC4 skal køre - Skagen og nord på. Så er det problem løst.

Ingen kan vel stadig tro at der kan komme noget godt ud af det tog? Det er totalt falleret. Væk med det. Regningen for fjollerierne til dato sendes til Italien eller til dem der blev betalt for at udarbejde kontrakten. Hvis der ingen penge er at indkræve, så kan man måske forære de skyldige til Kina, de har arbejdslejre hvor uduelige mennesker kan gøre nytte.

 • 0
 • 0

lad os antage at DSB river kontrakten i stykker og man skal ud i en ny udbuds-runde, kunne vi risikere at AB igen skulle til at producere tog til os igen igen.

 • 0
 • 0

lad os antage at DSB river kontrakten i stykker og man skal ud i en ny udbuds-runde, kunne vi risikere at AB igen skulle til at producere tog til os igen igen.

Nåh - mon ikke nok det skulle kunne klares i prækvalifikationsrunden ! De har jo på alle måden miskrediteret sig selv, så dem skal vi ikke have inden for landets grænser igen.

 • 0
 • 0

Togsæt og elektrificering Inklusiv billige kernekraftsværker, så vil slipper for osen fra træpillerne.

De kinesiske togsæt til højhastighedstog er konstruktioner fra Tyskland, Sverige og Japan, som de har fået bygget lokalt. Så hvorfor købe af dem når Siemens og Bombardier alligevel som står bag.

 • 0
 • 0

IC4 dieseltog? Var og er Ikke hyldevare nogensteder, Dsb har fået deres dekort, et næsten mislykket projekt, det er faktuelt. Og nu lange debatter om en elektrificering til Esbjerg, den mindste investering man kunne foretage. Et land der vil køre diesel, kulfyre på værker og påstå at vi er med! Kan ikke afvikle små 200.000 private oilefyr politisk. Vil lave en Kattegatbro, kan ikke finde ud af komme med på højhastighedstogne i Europa (svenskerne betaler hvis vi vi vil) fehmern, eller storebælt ( hvis vi kan stoppe med kun at lede et tog igennem pr. 2 min). Måske burde vi have en teknokrat regering meget snart.

 • 0
 • 0

Sidder lidt og undre mig over, hvor alle i med den "rigtige" uddannelse (dtu-folk etc.) er henne. Kan vi ligesågodt lukke dtu - der udklækkes åbentbart alligevel ikke noget vi kan bruge når vi har behov (skrevet med et skævt smil på læben).

Du må forberede dig på at vi kommer til at mangle folk med den "rigtige" uddannelse (læger, ingeniører) i fremtiden. De immigranter vi har fået og deres efterkommere som udgør en stadig større del af landets indbyggere leverer færre af dem pr. tusinde end landets oprindelige befolkning. Thornings afskaffelse af pointsystemet for indvandring trækker endnu mere i den retning.

 • 0
 • 0

[quote]... nok klogt at følge Atkins råd.

Hvorfor?[/quote]

Hvis DTU's og Havarikommissionens undersøgelser fører til at IC-4 kan tages i drift i august, kan de ca 30 driftsklare togsæt fra august give et løft i første omgang til regionaltrafikken i Jylland, hvor de kan erstatte MR med bedre tider og bedre komfort. Jeg går også ud fra, at de efter nogle måneder, f.ex. ved K13, kan tages i brug i landsdelstrafikken og her give både større kapacitet og hyppigere afgange mellem Købehavn og Jylland/Fyn, f.ex. ved at genoptage IC-Lyn trafikken. Det bliver en fornøjelse igen at kunne stole på at få siddeplads. Og med flere togsæt, kan vi bruge den ekstrakapacitet på banen til Købehavn, der etableres ultimo 2012 med færdiggørelse af KH- Ny Ellebjerg. Ingen af de alternative planer med skrotning af IC4, der har været fremført, giver så store forbedringer på så kort tid (fra nu af).

 • 0
 • 0

[quote]

Du må forberede dig på at vi kommer til at mangle folk med den "rigtige" uddannelse (læger, ingeniører) i fremtiden..

Ahhh. Jeg kan ikke lide når det kort bliver trukket - synes det er ret letkøbt og en dårlig forklaring grænsende til det upassende [/quote] Det var ikke et kort, det var et forsøg på en prognose og en årsagsanalyse. Prognoser og årsagsanalyser er ikke passende eller ej, de er sandsynlige eller ej.

Jeg kan godt nok ikke lige dokumentere det,

Der er jeg i samme situation, af samme årsag: den evt. sammenhæng undersøges ikke.

men mit indtryk er, at der bliver uddannet så mange som aldrig før.

Mit indtryk (fra de glædesstrålende medier) er at der er stor tilstrømning til videregående studier, ikke at flere gennemfører de tungeste studier.

Kan du uddybe din påstand?

Det blir indirekte. F.eks. http://www.v-weiss.de/calibration.html

 • 0
 • 0

[quote

Ingen af de alternative planer med skrotning af IC4, der har været fremført, giver så store forbedringer på så kort tid (fra nu af).

Det forudsætter så, at IC4 overhovedet kan bringes til at fungere. Hvis ikke, så hænger det stadig ikke sammen og så er vi det mindst ligesågodt helt uden at skulle håndtere IC4-crap og beslag økonomiske resourcer i x år. Vil du lægge hovedet og alle dine finanser på blokken?[/quote]

Forudsætningen er, som jeg skrev i det oprindelige indlæg, at DTU's og Havarikommissionens undersøgelser fører til, at IC4 kan tages i drift med passagerer i august 2012.

 • 0
 • 0

[quote]Der er mange anekdotiske beretninger i omløb.

Hvad er PISA andet end et politisk bekvemt redskab - er der hold i deres bedømmelser som kan bruges "på dansk"? [/quote] Det jeg kunne finde handlede om Tyskland, med en sidebemærkning om Danmark. Har du nogen principielle bemærkninger til tallene, herunder den måde de er beregnet på?

 • 0
 • 0

[quote]Har du nogen principielle bemærkninge.

Kun, at jeg ikke har lyst til at læse alle detaljer igennem, [/quote] Nånå http://www.pisa2012.dk/hvorfor_skal_vi_vid...

men at det ser lidt underligt ud når noget af det første man falder over er -

PISA 2012, citat: "PISA er ikke en læse- og regnetest, men består af en række praktiske opgaver, hvor man skal bruge det man kan, på nye og kreative måder."

Det ligner dansk pædagog-spin på den oprindelige tekst: http://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for...

og

Ministeriet for børn.., PISA 2009, citat: "PISA-undersøgelsen i 2009 har særligt fokus på læsning"

Der er sikkert en god forklaring et eller andet sted :-)

sst.: 'Every period of assessment focusses on one of the three competence fields reading, math, science; but the two others are tested as well. After nine years, a full cycle is completed: after 2000, reading is again the main domain in 2009.'

 • 0
 • 0

Det lyder jo oplagt at opsige kontrakten. Efter så mange år, hvor projektet har hængt på kanten af fiasko, må DSB's ledelse have en plan B. Det kunne ville være interessant at høre, hvad den indeholder?

den burde være at købe de 46 brugte israelske IC3 tog i mangel af bedre

 • 0
 • 0

Jeg arbejdede i København tilbage i 60’erne. Blandt de mange kommunistiske foretagender dengang var DSB klart de værste. Især hovedværkstedet, fortalte en kammerat hvis far arbejdede der, var de mest glødende røde.

At DSB ikke har smidt sine rødder på møddingen, så vi da Arriva overtog nogle jyske strækninger, og derfor havde brug for DSB’s ”hjælp” en overgang. Der var ikke andet end forsinkelser og aflysninger indtil Arriva tog over. Fra da af var alt helt ok.

Så ud over at DSB slæber på en tung arv, så har jeg heller ikke mindste tillid til, at deres ledelse har styrke og kompetence til at bestille tog. Pizzaer måske, men ikke tog.

Når man har fulgt med på sidelinien, så er det jo småtterier, der har været tale om. Sammenkobling, lidt med dørene og den slags, som AB sikkert kunne have fixet så let som ingenting. Mit gæt er, at fjolserne fra DSB har drevet dem til vanviddets rand med drilleri og anden uprofessionel opførsel. Det hele suppleret af inkompetente ledere.

Privatisér lortet. Ryk alle rødder op, og lad helt nye og friske komme til. Hold alle politikere ude af foretagendet – De er mindst lige så inkompetente som DSB.

jeg er helt enig. at DSB idioterne ikke rykkede kontrakten med AB i stykker i 2009 da de havde chancen bekræfter bare deres uansvarlighed og ekstreme inkompetence. tænk at DSB dengang tog til takke med en latterlig kompensation på snoldede 1,5 mia (for tog som i bedste fald kun var halvdelen værd af prisen på 5,3 mia) mod SELV at skulle stå for at løse problemerne.

sælg DSB til Arriva hurtigst muligt og fyr hele ledelsen uden gyldne håndtryk!

 • 0
 • 0

det fremgår ikke af teksten om vi kan få den samlede pris for IC4 bestillingen retur hvis kontrakten annulleres? I så fald er det det eneste rigtige at gøre og en ren win/win situation.

Den "ged" er barberet, for Transportministeriet fik den gang i 2009, Revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte, til at undersøge om kontraktens udgang kunne tilbagebetale hele beløbet og det kunne der ikke og det er en af grundene til, at DSB mere eller mindre dengang blev "Togfabrikant".

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten