De vil knække eksportkoden

For tre år siden var de fire programmører i Ukraine og to fuldtidsansatte i Danmark. I dag er der 20 fuldtidsstillinger i Danmark samt ni programmører i Ukraine.

Historien er ikke usædvanlig for opstartsvirksomheder, men det er perspektiverne for den velfærdsteknologi, som Daintel satser på:

»De næste fem år regner vi med, at der skal investeres 20 mia. kr. i den type it, vi satser på – alene i Europa og USA,« siger Troels Bierman Mortensen, der har ansvar for Daintels drift.

Daintel udvikler og implementerer en patientjournal kombineret med et overvågningsmodul til elektronisk hospitalsudstyr. Men i stedet for at brede sig over flere forskellige specialer, så har man valgt alene at henvende sig til intensivafdelinger og anæstesi:

Det danske firma Daintel har specialiseret sig i avanceret overførsel af data fra intensivafdelingernes udstyr til it-moduler, så læger og sygeplejersker let kan få et overblik over patientens tilstand og medicinforbrug. (Foto: Daintel) Illustration: Daintel

»Vi har brugt rigtig lang tid på at opbygge et forhold til læger og sygeplejersker, og vores direktør har vel brugt næsten et helt arbejdsår ude på intensivafdelingerne for at forstå deres arbejdsgange,« fortæller Troels Bierman Mortensen.

Systemet er ude på cirka halvdelen af de danske intensivafdelinger, og derfor er det et naturligt skridt at komme i gang med eksporten:

»Vi har styr på produktet, så nu skal vi have styr på forretningsmodellen og knække koden for eksport,« siger Troels Bierman Mortensen.

Et af de skridt, som kræver en del overvejelser, er, hvordan man skal markedsføre sig på eksportmarkederne: Skal det være gennem et partnerskab med en lokal etableret leverandør, eller skal man oprette eget datterselskab? For at afprøve teori i praksis er Daintel i gang med at teste de to metoder. I Tyskland er det første system ved at blive implementeret på et hospital i Magdeburg. Salget er gennemført med en tysk medarbejder med base i Danmark, mens man i Norge netop er blevet prækvalificeret til et udbud for en hel region i et partnerskab med et lokalt selskab.

»Målet er at vi i 2013 får 2-3 kontrakter i udlandet. Inden for tre til fire år regner vi med at være dobbelt så mange ansatte og have tredoblet omsætningen, som i 2012 lå på godt 20 mio. kr.,« siger Troels Bierman Mortensen.j