De grå stats-ingeniører er bekymrede

Der var mange kvinder og grånende tindinger repræsenteret, da Ingeniørforeningens afdeling for statsansatte, IDA-stat, onsdag aften holdt informationsmøde for de fyringstruede ingeniører. Af de nogle-og-halvtreds tilstedeværende var mere end en tredjedel kvinder. Med briller, gråsprængte lokker og nydelige jakker. Og blandt mændene dominerede flaskegrønne pullovers og grå fuldskæg. De statsansatte ingeniører ved tilsyneladende selv, hvem der står i forreste række ved den kommende nedskæring i personalet.

Der var ikke mange tomme pladser at finde, efterhånden som de fremmødte kom ind fra sandwiches og sodavand. En kvindelig tilhører så sig tøvende om.

»Jeg har brug for en stol,« sagde hun.

»Om en fireugers tid kan du få min,« lød det tørt fra sidemanden.

Den sorte humor blev dog hurtigt afløst af tavshed, da Annemarie Hansen Jørning fra IDA begyndte oplægget. Kun spredte host afbrød den første lange tid tilhørernes stilhed. Men så dukkede de bekymrede spørgsmål op. Hvad kan vi forvente? Hvornår kan vi forvente det?

Det blev slået fast, at fyringerne ikke bliver ført igennem, før Finansloven for 2002 har været i tredje behandling og er blevet endeligt vedtaget omkring den 28. februar. Det har Personalestyrelsen skriftligt anbefalet over for de enkelte ministerier. Og Annemarie Hansen Jørning konstaterede, at styrelserne næppe ville gå imod Personalestyrelsens anbefaling.

Derimod kan de såkaldte partshøringer sættes i værk. Det vil sige, at den, der har fået et fyringsvarsel, har mulighed for at udtale sig om begrundelserne inden for et "passende tidsrum"; normalt 14 dage.

Lilli Barse fra Ingeniørernes A-kasse forklarede om pensionsreglerne for efterlønnen. Hvis man går på efterløn uden at have haft sit efterlønsbevis i to år, vil en del af efterlønnen blive fratrukket, hvis man har en pensionsopsparing. Uanset om pensionen bliver udbetalt eller ej.

»Det er en del af efterlønsreformen,« forklarede hun. »Det er et incitament for blive på arbejdsmarkedet, indtil man er 62.«

»Det ville vi også gerne!« udbrød en tilhører, og latteren rejste sig i rummet.

Der kom kun få spørgsmål fra tilhørerne i den halvanden time, mødet varede. De statsansatte lod sig først og fremmest informere. IDA forklarede om opsigelsesvarsler, frivillig fratrædelse og Personalestyrelsens instrumentpakke om "en ordentlig afskedigelsesproces". De tiloversblevne sandwiches trak ikke rigtigt efter mødet; de fleste tilhørere ville bare hjemad. Under dæmpet snak forsvandt de endnu statsansatte ingeniører ud i mørket.