De bedste sommeropfindelser: Polaroid-solbriller

Emner : Lys
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Burde linjerne på tegningen af det runde filter ikke ligge vandret i stedet for lodret for at blokkere vandret polarisation, som det fremgår af artiklen: https://en.wikipedia.org/wiki/Polarizer#Ci... og specielt tegningen https://en.wikipedia.org/wiki/Polarizer#/m... og også af kommentarerne:

A Polaroid polarizing filter functions similarly on an atomic scale to the wire-grid polarizer. It was originally made of microscopic herapathite crystals. Its current H-sheet form is made from polyvinyl alcohol (PVA) plastic with an iodine doping. Stretching of the sheet during manufacture causes the PVA chains to align in one particular direction. Valence electrons from the iodine dopant are able to move linearly along the polymer chains, but not transverse to them. So incident light polarized parallel to the chains is absorbed by the sheet; light polarized perpendicularly to the chains is transmitted.

Overall, this causes the transmitted wave to be linearly polarized with an electric field that is completely perpendicular to the wires. The hypothesis that the waves "slip through" the gaps between the wires is incorrect.

Med andre ord: Det elektriske felt udøver en kraft på elektronerne, og energi er kraft gange vej, så hvis elektronerne kan bevæge sig, hvilket stort set kun er muligt i langsgående retning af linjerne, overføres der noget energi til dem, og den energi kan kun tages fra lyset, der derved bliver svagere. Hvis elektronerne derimod kun kan bevæges sig i meget begrænset omfang, hvilket er tilfældet, hvis det elektriske felt står vinkelret på linjerne, absorberes tilsvarende mindre energi, og det meste af lyset passerer uhindret.

 • 2
 • 2

Jeg tror nu nok at Ing's illustration er korrekt. Et filter med lodrette spalter tillader lodrette bølger at passere. Og reflektion i en vandret overflade polariserer lyset vandret.

Nej. Hvis du - eller den, der har givet mit oprindelige indlæg en tommel ned - mener noget andet, så forklar hvordan linjerne virker rent fysisk/elektrisk.

F.eks Københavns universitet (illustrationen med pæren): https://fysikleksikon.nbi.ku.dk/p/polarise...

Ja, der skrives meget vrøvl - selv fra universiteter. Tegningen af konvertering fra lineær til cirkulær polarisation viser godt nok den korrekte 1/4 bølge (90 grader) forsinkelse, som også er omtalt i min ovenstående Wikipedia link; men teksten omhandler en 1/2 bølge forsinkelse, hvilket er forkert og kunne tyde på, at forfatteren ikke rigtig ved, hvad han taler om:

Cirkulært polariseret lys kan opfattes som lys, hvor polarisationsretningen roterer. Matematisk kan det beskrives som lys med to ens komponenter, der er polariseret i retninger vinkelret på hinanden, og hvor den ene er forsinket eller faseforskudt en halv bølgelængde i forhold til den anden.

Iøvrigt står det elektriske og det magnetiske felt absolut ikke vinkelret på hinanden, som traditionel fysik prøver at bilde os ind, og din link også viser, for så kunne energien ikke veksle mellem potentiel energi og kinetisk energi, som et pendul, der svinger, og det er den mekansime, der bestemmer den elektromagnetiske udbredelseshastighed i henhold til v = 1/sqrt(e x u), hvor e er dielektricitetskonstanten af mediet og u er permeabiliteten. Hvis den relative dielektricitetskonstant og den relative permeabilitet begge er 1, fremkommer specialtilfældet c = 1/sqrt(e0 x u0), som i kombination med den kendte formel E = mc2, fører til E = m/(e0 x u0), hvilket sammenknytter tyngdekraften (massen m) med de elektriske parametre e0 og u0 og dermed viser, at det er to sider af samme sag.

Magnetiske poler er en illusion, som ikke eksisterer i virkeligheden. Se evt. min forklaring i den 2 år gamle megatråd: https://ing.dk/artikel/tyngdekraften-leger... . Jeg er siden kommet med modifikationer bl.a. med hensyn til mørkt stof og mørk energi, som f.eks. her: https://ing.dk/artikel/moerkt-stof-moerk-e... , så jeg vil ikke garantere for, at jeg stadig står 100 % inde for samtlige indlæg i den mega lange tråd, som jeg ikke gider læse igennem; men de grundlæggende betragtninger om elektriske og magnetiske felter er ialtfald stadig de samme.

Når man med hensyn til polarisation taler om det elektriske felt - ikke det magnetiske, er det fordi, det indeholder potentiel energi, som er den eneste energiform, som kan udøve kræfter! Energien i et magnetisk felt er oplagret som kinetisk energi, som ikke i sig selv kan udøve kræfter, men først må omsættes helt eller delvist til potentiel energi, som så kan, hvilket også er udtrykt i Maxwells 3. ligning: E = -dB/dt. Det er et faktum, som de færreste tænker over, og som traditionel fysik behændigt fejer ind under gulvtæppet, for ellers kan de nemlig ikke forklare, hvordan to permanente magneter kan påvirke hinanden, uden at magnetismen i magneterne langsomt nedbrydes pga. hysteresetab!

Eller denne simple tegning: http://www.stjernebasen.dk/polarisering.gif

Som også er forkert, men en meget udbredt misforståelse, som Wiki-linken også skriver:

The hypothesis that the waves "slip through" the gaps between the wires is incorrect.

 • 0
 • 2

Du ved tydeligvis langt mere om emnet end jeg gør, så jeg bøjer mig.

PS Jeg har ikke givet tommel ned. Jeg bruger kun tommel ned på indlæg, som jeg synes er dårlige. Ikke fordi jer er uenig med dem. Tydeligvis modsat mange andre her på siden. Min datter på 14 griner når jeg beskriver debatkulturen blandt højt begavede/uddannede voksne mennesker herinde.

 • 2
 • 0

Du ved tydeligvis langt mere om emnet end jeg gør, så jeg bøjer mig.

Når jeg satte spørgsmålstegn i overskriften "Forkert linjeretning?", var det netop fordi, der hersker de to diametralt modsatte opfattelser. Efter at have beskæftiget mig med bl.a. computersimulering af elektromagnetisk udbredelse og refleksioner på transmissionslinjer i over 25 år, har jeg fået så meget forståelse for, hvad der rent fysisk sker, at jeg tilslutter mig den samme opfattelse, som min Wiki-link, dvs. at linjerne blokkerer for polarisation i linjernes retning. Hvis fænomenet ikke har noget med elektronbevægelser at gøre, men bare skyldes smalle spalter, ville der jo heller ikke være nogen grund til at dope PVA filmen i moderne solbriller med jod, ligesom man også doper halvledermaterialer for at få overskud (n-type) eller underskud (p-type) af elektroner og dermed gøre dem ledende. Jeg hører dog meget gerne en teknisk argumentation for den modsatte holdning, så vi endelig kan få afgjort, hvilken model, der er den rigtige.

Min datter på 14 griner når jeg beskriver debatkulturen blandt højt begavede/uddannede voksne mennesker herinde.

Man kan diskutere, om man skal grine eller græde; men der er absolut ingen tvivl om, at de nedadvendte tommelfingre - under dække af anonymiteten, som ing.dk desværre tillader - alt, alt for ofte bruges til at ytre mishag med en person, man ikke kan lide - uanset indholdet af indlægget. Selv har jeg omkring 8-10 sådanne "følgere", der ikke kan tåle, at jeg udfordrer traditionel fysik, og jeg undrer mig faktisk over, at jeg indtil nu kun har fået 2 tommel ned for mit indlæg :-)

 • 1
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten