Database over mobilstråling

Nu er det ikke længere en forretningshemmelighed, hvor mobilmasterne er placeret. En ny mastedatabase fra IT- og Telestyrelsen viser næsten alle eksisterende antenner til telekommunikation, radio og tv.

Desuden giver databasen svar på, hvor der vil kunne forventes nye antenner i fremtiden.

»Regeringen er meget optaget af, at borgerne kan få at vide, hvor antennerne er placeret,« siger videnskabsminister Helge Sander (V) til pressen.

Det er for eksempel muligt at klikke sig ind på de antenner, der ligger nærmest ens bopæl eller arbejdsplads.

Alle teleselskaber, radio- og tv-stationer har pligt til at indberette oplysninger til databasen, der er blevet til på foranledning et meget bredt flertal i Folketinget. Mastedatabasen omfatter foruden mobilantenner, radio- og tv-sendere også landmobile radiotjenester i lukkede net, satellitjordstationer og radarsystemer.

Der vil blive lagt yderligere masteplaceringer ind i databasen i takt med, at oplysningerne kan bekræftes. Databasen opdateres hvert kvartal, men antenner af betydning for sikkerheden i det danske beredskab (herunder forsvarets) er undtaget fra offentliggørelse.