Darwins naturlige udvælgelse fundet for langsom

Man hører tit, at den naturlige udvælgelse er det, der adskiller de tilpassede fra de utilpassede. Men når det kommer til de faktiske data for mennesker, så viser det sig at være langt mere afgørende, hvilken befolkningsgruppe man tilhører, hvor den er vandret hen, og hvilke tilfældige træk man har opsnappet i mellemtiden.

Siden 1960'erne har biologer i teorien vidst, at neutrale genetiske mutationer, der ikke ændrer selve funktionaliteten af en organisme, men blot ophobes i en population, kan have en langt større evolutionær betydning end den naturlige udvælgelse. Men det har været småt med data fra det virkelige liv til at teste teorien.

Det har en forskningsgruppe fra Universitetet i Chicago nu rådet delvist bod på.

Ifølge deres analyse af genvarianter hos knap 1.000 mennesker fra forskellige steder på kloden har de kunnet vise, at forskellene ikke primært skyldes en naturlig selektion af bedre og bedre gener (som øger tilpasningen til det lokale miljø), men snarere en ophobning og drift af neutrale eller lettere negative varianter af gener, der via fluktuerende populationsstørrelser og migration mellem kontinenterne er blevet spredt og fikseret.

Vi er stadig alt for ens

I deres artikel i fagbladet Plos Genetics kunne forskerne desuden vise, at den naturlige udvælgelse kun sjældent har været stærk nok til at sprede en ny positiv mutation igennem en population og blive fikseret.

Dette er overraskende, fordi mennesker siden deres delvise udvandring fra Afrika for cirka 60.000-70.000 år siden har mødt mange nye dyr og planter på de nyopdagede kontinenter, hvilket burde give god grobund for det naturlige selektionstryk at arbejde på (for eksempel på grund af nye diæter, nye patogener og et andet klima).

En forklaring kan være, at den simple darwinistiske tilpasning via den naturlige udvælgelse ikke er hurtig nok til at følge med forandringerne, eller formuleret omvendt, at moderne mennesker stadig er alt for ens og alt for mobile til at udvælgelsen kan tage ordentligt fat.

En anden forklaring kunne være, at tilpasningen sker på flere gener samtidigt, som giver rum for flere varianter med et neutralt eller negativt selektionstryk.

I et idéhistorisk perspektiv er den nye genetiske analyse en vigtig bekræftelse af, at det ikke nødvendigvis er "de bedst tilpassede" individer, der overlever, men snarere den befolkningsgruppe, som har den største mangfoldighed og plasticitet til at tilpasse sig de gradvise forandringer i miljøet.

Darwins teori om den naturlige udvælgelse er dermed ikke modsagt. Den er blot blevet stemplet som lidt langsom.

Fitnesslandskabet

Selektivt neutrale mutationer kan til gengæld øge tempoet, idet de fungerer som et surfbræt på de varierende geografiske omverdensbetingelser. Biologer taler her gerne om et "fitnesslandskab".

En population med mange neutrale varianter af et gen vil nemlig have en større chance for at tilpasse sig en pludselig ændring i livsbetingelserne, end det ville være tilfældet for en population med kun én variant af genet.

Forskerne bag den nye undersøgelse viser, at det kan tage mellem 50.000 og 100.000 år, før et favorabelt gen spreder sig igennem hele populationen ved hjælp af den naturlige udvælgelse alene.

Lokale parallelle mutationer og en sky af selektivt neutrale varianter vil måske kunne speede tempoet op til nogle få tusinde år.

Dokumentation

link
link
Artiklen i PLoS Genetics

Emner : Evolution
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

En noget enklere forklaring er nok, at mennesket i høj grad er i stand til at tilpasse sig ved at ændre sin adfærd!

For eksempel da vi begyndte at koge/stege vores føde. Hvis en sådan adfærdsmæssig ændring ikke var mulig, så ville der have været et større selektivt pres på generne, fordi en ændring i generne i mange tilfælde vil være forudsætningen for at overleve på nye ernæringskilder.

Jeg synes ærlig talt det er udtryk for faglig snæversynethed, når biologer ikke kan indse den banale kendsgerning, at vi mennesker har en ret så fleksibel adfærd, der er relativt uafhængig af vores gener - og at denne fleksible adfærd efterhånden er blevet mere og mere samfundsmæssig (videnskaben er selv et klart eksempel på dette!)

Men sådanne undersøgelser er alligevel overordentlig værdifulde. De kan nemlig bruges til bl.a. at klarlægge mere præcist, i hvor høj grad menneskets overlevelse er uafhængigt af vores gener. Ingen vil påstå, at vi er fuldstændig uafhængige af generne.

 • 0
 • 0

En noget enklere forklaring er nok.. [&] når biologer ikke kan indse den banale kendsgerning..

Når folk starter sine argumenter således ved man med sikkerhed, at der kun kan følge en mængde eklatent nonsens. Nu vel, Mogens Michaelsen mener at hans personlige holdning til biologer har indflydelse på virkeligheden og kan derfor kun beskrives en form for conspirations teori og derved værdiløs.

Jeg lugter en skabs kreationist.

 • 0
 • 0

Eksemplet med de grønne og brune snejlehuse en fugtig respektivt en tør sommer viser, hvor hurtig naturen efter Darwin kan være, hilser Tyge

 • 0
 • 0

Kan vi ikke nok beholde en konstruktiv tone? Kulturel tilpasning og læring er klart nok noget biologer som alle andre ved eksisterer. At den er svær at kortlægge, måle og modellere ud fra generne er ikke nødvendigvis biologernes skyld. Men det er jo rigtigt at forskerne her har fundet et indirekte argument for at andre processer end klassisk enstrenget positiv adaption er (blevet) vigtigere. Deres forslag om at selektionen foregår på flere SNPs samtidigt (hvor optimal tilpasning udelukker fixering) er da god kandidat at arbejde videre på, synes jeg.

 • 0
 • 0

Dette er overraskende, fordi mennesker siden deres delvise udvandring fra Afrika for cirka 60.000-70.000 år siden har mødt mange nye dyr og planter på de nyopdagede kontinenter, hvilket burde give god grobund for det naturlige selektionstryk at arbejde på (for eksempel på grund af nye diæter, nye patogener og et andet klima).

Jeg vil vove at postulere, at mennesket i høj grad tilpasser sig (både evolutionært og adfærdsmæssigt) sine omgivelser. Bl.a. har rigtig mange folk fra "vesten" mælke-enzymer, der gør, at vi kan klare at drikke masser af (ko-/gede-/etc)mælk, alt imedens kun ca. 3 % (hvis jeg husker ret) af asiaterne kan glæde sig over, at have et sådant enzym.

 • 0
 • 0

Kan vi ikke nok beholde en konstruktiv tone?..

Undskyld at jeg afbryder det hellige hønsehus, men mener du seriøst at en udtalelser som den følgende skal tages seriøst?

"Jeg synes ærlig talt det er udtryk for faglig snæversynethed, når biologer ikke kan indse den banale kendsgerning..bla bla bla"

Prøv at erstat biolog med fysiker; elektriker, ingeniør...ect.

 • 0
 • 0

Nu omtaler Darwin jo af gode grunde ikke gener. Det vil sige at Darwin aldrig har beskæftige sig med de underliggende mekanismer for evolutionen. Så at påstolere at der der skulle være en modsætning mellem evolutionen og de omtalte fund er noget sludder, af den simple grund at Darwins evolutionsteori ikke beskæftiger sig med gener. Hvornår og hvordan en genmutation giver sig udslag i en påvislig ændrign i arten er en ganske usikker disiplin, for hvorfot lede efter noget der ikke ses og ikke har nogen effekt. Når man således finder variationer hos mennesker tager man et øjebliksbilledet uden at man kender helheden. Hvor stor var variationen for 100.000 år siden? Vi ved i dag at mange artvariationer ikke skyldes ændrede gener, men den måde som generne kommer til udtryk på. Hvilke gener er det de har fundet?

 • 0
 • 0

I deres artikel i fagbladet Plos Genetics kunne forskerne desuden vise, at den naturlige udvælgelse kun sjældent har været stærk nok til at sprede en ny positiv mutation igennem en population og blive fikseret"

Det er nok fordi selektion ofte slår folk ihjel. Den får dem sjældent til at blive mere fertile.

En stor del af Syd-Amerikas oprindelige befolkning var genetisk IKKE nok lig deres spanske erobrerer, så de døde som fluer af sygdomme som kopper. (Den modsatte vej kom syfilis, muligvis).

Blodtype-distribuition i Europa afspejler en variation, som formodentligt er influeret af forskelle i resistens over for pest.

Selv HIV/AIDS har en genetisk kobling, åbenbart er ca 10% af den nordeuropæiske befolkning relativt immune over for HIV, den procentdel falder mod nul, når man bevæger sig sydpå mod middelhavet.

Når man i human genetisk sammenhæng taler om tidsrum på 50.000 - 100.000 år har jeg lidt svært ved at tage det alvorligt. Der vil være mange globale epidemier (pest, syfilis, TB, influenza) at den 'positive udbredelse af et gen' sker gennem udryddelse af væsentlige dele af befolkningen inden for langt kortere tidsrum. Og så kan genbefolkningen begynde forfra.

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Tillad mig at opsummere. Det der bestemmer graden af mine geners videreførsel er dels hvor gode mine gener er, dels andre faktorer. Andre faktorer er kulturelle, teknologiske osv. Eller historiske tilfælde.

Sjovt nok ser det ud til at demokratisk og teknologisk udvikling ikke fremmer ens gener. Der har artiklen jo ret. Egyptere, Bengaler og Nigerianere har statistisk set langt større chance for at viderføre deres gener end vi har.

Danskerne er ved lav fødselsrate ved at udrydde sig selv over en i den genetiske udviklingshistories perspektiv meget kort periode.

 • 0
 • 0

Tillad mig at opsummere. Det der bestemmer graden af mine geners videreførsel er dels hvor gode mine gener er, dels andre faktorer. Andre faktorer er kulturelle, teknologiske osv. Eller historiske tilfælde.

Sjovt nok ser det ud til at demokratisk og teknologisk udvikling ikke fremmer ens gener. Der har artiklen jo ret. Egyptere, Bengaler og Nigerianere har statistisk set langt større chance for at viderføre deres gener end vi har.

Danskerne er ved lav fødselsrate ved at udrydde sig selv over en i den genetiske udviklingshistories perspektiv meget kort periode.

 • 0
 • 0

Sjovt nok ser det ud til at demokratisk og teknologisk udvikling ikke fremmer ens gener. Der har artiklen jo ret. Egyptere, Bengaler og Nigerianere har statistisk set langt større chance for at viderføre deres gener end vi har.

Det er derfor at vesten er interesseret i at eksportere demokratiet uden for den vestlige verden og fremme den teknologiske udvikling i ulandene, i håb om, at det vil kunne bremse den globale befolkningstilvækst. Til gengæld kunne vi godt trænge til at skrue ned for væksten og være mere sammen med familien.

 • 0
 • 0

Det er skønt at høre, at mangfoldighed spredt over mange individer, er nøglen til menneskenes succes - i stærk modsætning til ideer om én enkelt genetisk konfiguration som definerer det perfekte Übermensch og Herrenrasse.

 • 0
 • 0

Danskerne er ved lav fødselsrate ved at udrydde sig selv over en i den genetiske udviklingshistories perspektiv meget kort periode.

Det gir ikke særlig meget mening - "danskerne" er ikke en art, men en geografisk-politisk bestemt gruppering. En "dansker" kan sagtens være født i Brasilien og have forældre fra Rusland og Nigeria.

Jo færre "danskere" der er tilbage, des større sandsynlighed er der for at de finder sig en "ikke-dansk" partner, og viderefører "de danske gener" ad den vej.

I det perspektiv bliver "danskerne" ikke udryddet i traditionel artsmæssig forstand, men tilpasser sig en forandret og globaliseret verden - genetisk stilstand i en cementeret "dansk" konfiguration anno 2009 er vel ikke noget man tilstræber?

 • 0
 • 0

Det er skønt at høre, at mangfoldighed spredt over mange individer, er nøglen til menneskenes succes - i stærk modsætning til ideer om én enkelt genetisk konfiguration som definerer det perfekte Übermensch og Herrenrasse.

Hvorfor er der så nogen der ønsker at skabe en 'herrenrasse' gennem mangfoldighed ?

 • 0
 • 0

Det er selvfølgelig meget muntert at bruge lidt tid på Darwin, men for den her planets vedkommende startede slutningen af den naturlige udvælgelse ved at mennesket skabte ilden. Siden da er den langsomt blevet erstattet med, videnskab, læger, medicin, samfund, sociale sikkerhedsnet, bistandshjælp osv osv Fordi en kvinde føder et barn, har hendes genetiske kode ikke nødvendigvis kæmpet sig til retten for at overleve og bestå.

Hvad angår dyre og planteliv på kloden, så tilpasser de vilde dyr sig efter os. eks. vaskebjørne og ræve osv. lever steder udelukkende af menneskeskabt affald og køkkenmøg, en vaskebjørn kan måske udvikle evnen til at smage forskel på sød og stærk sennep eller med tiden udvikle et ekstra led på en knogle så den kan skrue låget af en flaske.

I kloakerne i kbh. Der tager det ikke mere end 1 kul rotteunger at udvikle resistens "mutation" over for eks.gift, men det må man da kalde for unaturlig udvælgelse.

 • 0
 • 0

Det sjovt som diskusionen går på at Darwin har misforstået noget omkring den naturlige udvælgelse. Menesket har pga. medicin og industri ændret naturens strategi, der går på at de stærkeste gener kan formere sig og de svageste går tabt. Alt forskning i nyere tid omkring teorien, kan derfor giver nogen forkerte resultater medmindre menesket ingen indflydelse har hvor forskningen finder sted!

 • 0
 • 0

I det perspektiv bliver "danskerne" ikke udryddet i traditionel artsmæssig forstand, men tilpasser sig en forandret og globaliseret verden - genetisk stilstand i en cementeret "dansk" konfiguration anno 2009 er vel ikke noget man tilstræber?

Det ser ikke ud til at indvandrerne gifter sig med danskere. De vælger som regel en person fra egen etniske gruppe.

 • 0
 • 0

Det ser ikke ud til at indvandrerne gifter sig med danskere. De vælger som regel en person fra egen etniske gruppe.

Du påstår vel næppe at ægteskaber mellem "ikke-danskere" og "danskere" [i]aldrig[/i] forekommer?

Og lad os nu lige se hvad 3. og 4. generation siger...

 • 0
 • 0

Hvorfor er der så nogen der ønsker at skabe en 'herrenrasse' gennem mangfoldighed ?

Fisk!

"Herrenrasse" går ud på én genetisk konfiguration som anses for at være alle andre konfigurationer overlegen. En udvalgt gruppe er bedre end alle andre. Homogenitet.

Genetisk mangfoldighed er at vi alle har værdi i genmassen, fordi forskellige udfordringer kræver forskellige konfigurationer, og vi derfor opnår succes ved at supplere hinanden, fremfor at udkonkurrere hinanden. Menneskehedens forskelligartethed er en forudsætning for at pludselige, forskelligartede, uventede udfordringer kan tackles af forskellige grupper på hele menneskehedens vegne. Heterogenitet.

"Herrenrasse" og genetisk mangfoldighed er hinandens modsætninger. "Herrenrasse gennem mangfoldighed" er derfor klart en selvmodsigelse.

 • 0
 • 0

"Herrenrasse" går ud på én genetisk konfiguration som anses for at være alle andre konfigurationer overlegen. En udvalgt gruppe er bedre end alle andre. Homogenitet.

Har du ikke lige sagt at "Det er skønt at høre, at mangfoldighed spredt over mange individer, er nøglen til menneskenes succes". Du forsvarer stadigvæk den vanvittige idé om, at man kan skabe overmennesker ved hjælp af raceblanding. Det er lige så racistisk at påstå at bastarderne er overmennesker som det er at påstå at arierne er herrefolket. Desuden overser du omgivelserne og viljens betydning for vores udvikling. Menneskets vilje overgår alt. I morgen kan jeg vælge at droppe mit arbejde og leve af at få børn på det offentliges regning, så sikrer jeg homogeniteten i befolkningen !.

Genetisk mangfoldighed er at vi alle har værdi i genmassen, fordi forskellige udfordringer kræver forskellige konfigurationer, og vi derfor opnår succes ved at supplere hinanden, fremfor at udkonkurrere hinanden. Menneskehedens forskelligartethed er en forudsætning for at pludselige, forskelligartede, uventede udfordringer kan tackles af forskellige grupper på hele menneskehedens vegne. Heterogenitet.

Hvilke udfordringer ?. Jeg synes at det netop er mangfoldigheden som skaber 'uventede udfordringer'. Mangfoldigheden er årsagen til mange problemer, ikke løsningen.

 • 0
 • 0

Jeg synes at det netop er mangfoldigheden som skaber 'uventede udfordringer'. Mangfoldigheden er årsagen til mange problemer, ikke løsningen.

Mangfoldighed ? Hvilken mangfoldighed?

Mener du genetisk mangfoldighed? I så fald et temmelig racistisk synspunkt. Og også forkert, genetisk variation er vigtig.

Mht dine betragtninger om indvandreres valg af ægtefælle: Det skal da betragtes over mange generationer, vi har haft indvandring før (f.eks. jøder fra øst-Europa).

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Mangfoldighed ? Hvilken mangfoldighed?

Jeg mener den kulturelle og sociale mangfoldighed. Den har nogle positive sider men sandelig også nogle negative sider. Under alle omstændigheder kan jeg ikke forstå hvorfor mangfoldigheden skal gøres til et mål i sig selv, uanset om vi taler om genetisk eller social mangfoldighed, og jeg synes det er farligt at læne sig op af nogle pseudo-videnskabelige undersøgelser når det drejer sig om menneskers skæbne. Det burde vi have lært af historien.

Mht dine betragtninger om indvandreres valg af ægtefælle

Det kommer bla. an på hvor religiøse de er. De fleste religioner, tillader ikke blandede ægteskaber.

 • 0
 • 0

Har du ikke lige sagt at "Det er skønt at høre, at mangfoldighed spredt over mange individer, er nøglen til menneskenes succes". Du forsvarer stadigvæk den vanvittige idé om, at man kan skabe overmennesker ved hjælp af raceblanding. Det er lige så racistisk at påstå at bastarderne er overmennesker som det er at påstå at arierne er herrefolket.

Så har du ikke forstået ideen i det jeg skrev.

Mangfoldighed sikrer et beredskab overfor udfordringer, vi behøver måske ikke at "evolutionere" os frem til en tilpasning, da tilpasningen allerede ligger inaktivt i genmassen hos nogle individer. Dette er klart en afstandtagen fra traditionelle racistiske ideer om at der kun er 1 race der er "den rigtige": Alle racer er "den rigtige" fordi vi supplerer hinanden via forskellighed.

Det du forholder dig til er [i]hvordan[/i] mangfoldigheden opstår, og rynker på næsen af såkaldt "raceblanding".

Jeg taler kun om at det er mangfoldigheden der er nøglen (med udgangspunkt i artiklen), uanset hvordan den er opstået. Når det så er sagt, så tror jeg rent faktisk at det du kalder "raceblanding" er den bedste måde at vedligeholde genetisk mangfoldighed. Fætter-kusine-ægteskaber lader i al fald ikke til at være vejen frem...

Jeg kan slet ikke se at "raceblanding" er så forfærdeligt et koncept i en strengt Darwinistisk kontekst. Hvis det var så forfærdeligt med "raceblanding", ville dem du kalder "bastarder" jo have en genetisk ulempe ift de "racerene", så Darwinismen ville sørge for at de "racerene" ville overleve, og "bastarderne" gå til grunde. Så hvorfor bekæmpe det?

 • 0
 • 0

Når folk nævner kulrurel mangfoldighed som et næsten udelukkende positiv ide, gyser det langt ned af ryggen på mig.

Ifølge center for inquiry bliver 3 millioner piger i afrika omskåret om året, for slet ikke at nævne mængden af drenge der også skamferes af kuturel vanvid.

Naa, for mig er det nok at hylde videnskabelige fremskridt som fx. opdageklsen af DNA, der har gjordt al snak om racisme(kultur) overflødig.

 • 0
 • 0

Det kommer bla. an på hvor religiøse de er. De fleste religioner, tillader ikke blandede ægteskaber.

Så vidt jeg ved forbyder hverken islam, kristendommen, ateismen, buddhismen eller jødedommen ægteskaber på tværs af genetiske grupperinger. Der kan måske være restriktioner på tværs af [i]religiøse[/i] grupperinger.

Så hvis du mener at de fleste religioner ikke tillader blanding på tværs af genetisk gruppering, har du værsgo at komme med eksempler.

Og det er jo slet ikke religion vi diskuterer, men genetik, så hop lige af den tangent du er på vej ud af, gider du?

 • 0
 • 0

Der kan måske være restriktioner på tværs af religiøse grupperinger.

Men det kan også forhindre blanding på tværs af genetiske gruppering. En hvid kristen må f.eks. ikke gifte sig med en arabisk muslim uden at den ene konverterer.

 • 0
 • 0

Men det kan også forhindre blanding på tværs af genetiske gruppering. En hvid kristen må f.eks. ikke gifte sig med en arabisk muslim uden at den ene konverterer.

Det er forkert, og kun af sekundær betydning.

Sharia-lovgivning tillader ægteskaber på tværs af tro med visse restriktioner, og kristendommen påbyder at elske éns næste som man elsker sig selv, og bruger lignelsen om den barmhjertige samaritaner til at fortælle vigtigheden af [i]handlinger[/i] fremfor [i]herkomst[/i].

Desuden bliver sharia-lovgivning ikke fulgt stringent af alle muslimer, og sharia er, som så megen anden religiøs overlevering, åben for fortolkning.

Og til sidst er der stadig muligheden for at konvertere, så religion kan ikke siges at være en showstopper af betydning.

 • 0
 • 0

[quote]Alle racer er "den rigtige" fordi vi supplerer hinanden via forskellighed.

Her er du selv med til at understøtte racismen fordi du åbenbart mener at der er forskelle mellem racer.[/quote]

Nej. Jeg siger at uanset hvordan [i]du[/i] definerer "race" i human-genetik, er der ikke nogen der er bedre end andre.

Så hvorfor overhovedet bøvle med racebegreber i relation til human-genetik?

 • 0
 • 0

[quote]Mangfoldighed ? Hvilken mangfoldighed?

Jeg mener den kulturelle og sociale mangfoldighed. Den har nogle positive sider men sandelig også nogle negative sider. Under alle omstændigheder kan jeg ikke forstå hvorfor mangfoldigheden skal gøres til et mål i sig selv, uanset om vi taler om genetisk eller social mangfoldighed, og jeg synes det er farligt at læne sig op af nogle pseudo-videnskabelige undersøgelser når det drejer sig om menneskers skæbne. Det burde vi have lært af historien.

Mht dine betragtninger om indvandreres valg af ægtefælle

Det kommer bla. an på hvor religiøse de er. De fleste religioner, tillader ikke blandede ægteskaber. [/quote]

Så er din kommentar ikke særlig relevant i forbindelse med denne artikel om genetisk mangfoldighed.

Venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

[quote]Så er din kommentar ikke særlig relevant i forbindelse med denne artikel om genetisk mangfoldighed.

Jeg siger bare at kulturelle/religiøse forskelle er en barriere for genetisk mangfoldighed. [/quote]

Genetisk er det vel underordnet om f.eks. to rumænere får deres børn på dansk territorie eller rumænsk?

Det mindsker ikke diversiteten yderligere, og det kan være deres børn finder en dansk partner at få børn med. Det vil så nok øge den.

Geografi er nok den største faktor.

venlig hilsen

Claus

 • 0
 • 0

Hørt hørt!

Darwin snakkede ikke om gener og DNA. Den kobling er blevet lavet senere af andre mennesker.

Darwin snakkede om neturlig udvælgelse af mere "egnede" individder som basis for evolution.

Dette betyder generelt IKKE at en given variant af et gen udkonkurrerer alle andre varianter i en art - heller ikke selv om det ud fra et eller andet kriterie er "bedre" end de konkurrerende varianter af det samme gen.

Det enkelte individ har nemlig som hovedregel plads til 2 versioner af hvert gen (undtaget visse af de kønsspecifikke) og i forhold til individdets overlevelseschancer er det normalt en fordel at have 2 forskellige varianter da det forøger chancen for at een af disse vil give en fordel i en given situation.

Som ekstremt eksempel kan nævnes genet for seglcelleanæmi, som er dødeligt, hvis man har det fra begge forældre, men som (i følge hvad jeg har læst) kan give fordele i forhold til malariaresistans, hvis man kombinerer det med et gen for "normale" røde blodceller.

Så vores generelt dobbelte genetik gør at man ikke kan oversætte "overlevelse af de mest egnede individder" til "dominans af bestemte gener".

Indavl er selvfølgelig interessant i denne sammenhæng da det giver højere sandsynlighed for de samme gener på begge pladser. Dette er for individdet risikabelt (forøget risiko for alt muligt) men kan for gruppen være en vej til udvikling da det i sjældne tilfælde giver mulighed for relativ store ændringer i genmassen for den indavlede gruppe i forhold til resten af arten (hvis de da ikke dør ud inden).

 • 0
 • 0

jo men nu var Danmark jo med til at støtte den europæiske national socialisme fra 1938 - 1942 og med titusindevis af østfronts frivillige i nazi tjeneste med acceptbrev fra kongen og den daværende regering. Før den tid fangede vi de åndsvage og de "for liderlige" kvinder (kvinder der fik børn med flere fædre eller bare uden for ægteskab,) også deres børn hvis det var piger og sterilliserede dem, i Racehygiejnens navn.

Der er ikke mere "naturlig udvælgelse" på kloden, kun unaturlig udvælgelse. 'Folk der ikke kan få børn, ender idag i et fysiklokale, hvor man med pipette og reagensglans gør det som, naturen af den ene eller den anden grund har sørget for ikke kan ske. To der lider af barnløshed, deres barn har måske ikke den mest hidsige frugtbarhed når den alder kommer, og så er det i fysiklokalet igen, og igen, og igen, og igen. endtil det er en 100% unaturlig udvælgelse der foregår. alt den snak med gode egenskaber vi nedarver, resistens over for sygdomme osv. det er en håbløs forældet snak, om bare 20 år, bestemmer man sku selv hva man vil have fra kataloget. og skulle man være HOMO, så klare staten også den, det er nemlig ikke barnet der har krav på liv, nej, det er den voksne måske Homo, måske hetro der har krav på et barn. Kort og godt: Dawins teori går på naturen, naturlig udvælgelse. men der er ikke noget der er naturligt mere, derfor er Darwins i forvejen godt hullede teori, 100% historie.

 • 0
 • 0

Ja det link der nævner et tal der er lavere end 10.000.

Endu en ting. Med "dumme danen" i EU, har det aldrig været "sjovere og mere spændende" at være dansker, EU garantere og tillader nemlig en ekstra potion af tilsætningsstoffer i fødevarene, og VA godkendelsen, den standart for drikkevand og afløbsvands armature, der hidtil har sikret at f.eks. værdien af bly og kviksølvsindholdet ikke overstiger det skadelige også er bortfaldet, fordi det er ulige konkurrencebetingelser, hvis en fabrik i Litaun skal kører efter så høje standarter. Sammen med de vandrør i jorden og i vores huse lavet af plastik + næsten 80 % af vores dagligvares emballering.

Der er kun en ting der stadig lever og er hver at stræbe efter det er at løfte den sociale arv, uddannelse, uddannelse, uddannelse. hhhmmmmmmmmm var det ikke i år "de" ville skærer i SUen, tankevækkende.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten