Dantherm-ansatte må vinke farvel til lønstigninger i 2009

Omkring 200 medarbejdere har allerede fået en fyreseddel i Dantherm, mens omkring 350 medarbejdere er på fordeling. Dertil kommer, at medarbejderne må vinke farvel til eventuelle lønstigninger, der ikke er indeholdt i en allerede indgået aftale. Det er blot nogle af de mekanismer, som Dantherm har taget i anvendelse for at beskytte sig mod den tilstundende krise.

Selskabet omsatte i 2008 for lige godt to milliarder kroner, mens underskuddet før skat blev på 19,5 millioner kroner.

Dantherm forventer lavere salg i 2009 og vurderer selskabets situation som vanskelig. Selskabet udelukker heller ikke, at ny nedskæringer kan komme på tale. I meddelelsen fra selskabet hedder det:

"De iværksatte reduktioner af omkostningerne vil derfor blive fortsat og udbygget, ligesom der vil være fokus på pengestrømmen, der forventes at blive positiv. Endvidere er der igangsat bestræbelser på at finde en eller flere industrielle eller finansielle partnere til brændselscelle-aktiviteterne med henblik på at styrke Dantherm Powers udvikling."

Dantherm præsenterer årsregnskabet fra kl. 12.00 på nedenstående webcast:

Dokumentation

Dantherm Webcast fra kl. 12.00