Status

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Danskernes tøjshopping efterlader ulande med miljøregning på milliarder

Tøjbranchen regnes som en af de mest forurenende, og den belaster natur og miljø i de fattige lande, hvor tøjet bliver fremstillet.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et miljøregnskab for hele den danske tøjbranche. Det viser, at miljøpåvirkningerne hvert år koster 3,39 milliarder kroner i de lande, hvor tøjet produceres, skriver Politiken.

»Generelt regnes tøjbranchen som en af de mest forurenende industrier i verden, blandt andet fordi en tredjedel af alle verdens pesticider bruges i bomuldsproduktionen, som tillige er meget vandkrævende«, siger sekretariatsleder Klaus Jensen fra den internationale Clean Clothes-kampagnes afdeling i Danmark til Politiken.

Han fremhæver, at vi skubber en stor regning over på de tøjproducerende lande, og at det er en af forskellene på at producere tøjet herhjemme og i udviklingslande.

»Hvis man skulle producere tøjet i Danmark, skulle fabrikanten have afholdt en række udgifter, fordi der her er stramme regler for udledning og gødskning. Der ville være ekstra udgifter til rensning af spildevand og sikkerhedsudstyr til dem, der sprøjter markerne,« nævner Klaus Jensen som eksempler i Politiken.

Han fortæller videre, at virksomhederne slipper for lignende udgifter, når de flytter produktionen til lande, som ikke har de samme miljøregler.

»De lande kommer til at bære en række omkostninger som for eksempel sundhedsudgifter, miljøgenopretning og udpining af jord,« siger han.

Hele tøjkoncernen IC Groups produktion indgår i analysen fra Miljøstyrelsen, og dele af undersøgelsen kommer bag på selskabets ansvarlighedschef, Morten Lehmann. Blandt andet, at også syningen er meget belastende for miljøet.

»Men det gode ved det for os er, at så kan vi tage en dialog med vores leverandører om at gøre det bedre,« siger han til Politiken.

Miljøbelastningen afhænger i høj grad af, om der bliver brugt bomuld, uld eller kunststoffer. Uld giver meget høj udledning af drivhusgasser, der begynder ved methan-udledende får og rensning af ulden. Kunststoffer og bomuld belaster miljøet mindre.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) vil ifølge Politiken appellere til forbrugernes grønne samvittighed. Hun afviser at lægge en afgift på tøjet. I stedet tror hun på partnerskaber med industrien om at udvikle redskaber, som gør miljøomkostninger synlige, herunder Miljøstyrelsens miljøregnskab.

Kilde Politiken
Emner : Forurening
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Jeg opfordrer rapportens forfattere til at studere nano plast forurening nøjere. Jeg har set en artikel, der forklarer at nano og mikroplast flyder i overfladen, hvor der vokser mikrober på partiklerne, der derfor bliver små madpakker for gopler, der i stor stil har udkonkurreret fisk. Ca. 18.000 syntetiske mikro og nano fibrer udløses per tøjvask og de fanges ikke alle på vejen imod havet, hvor deres opholdstid er meget lang pga. langsom nedbrydning.

  • 0
  • 0

...sagde musen til elefanten! :)

Miljøstyrelsen har udarbejdet et miljøregnskab for hele den danske tøjbranche. Det viser, at miljøpåvirkningerne hvert år koster 3,39 milliarder kroner i de lande, hvor tøjet produceres

  • dét var sandelig en ret præcis opgørelse, og det kunne til sammenligning være interessant at vide, hvor meget landene så tjener på produktionen (og hvor mange menneskers udkomme, den sikrer)? Bortset fra proportionerne (hvor stor en andel af den samlede produktion aftages af Danmark?) er det da en interessant tanke, at Danmark åbenbart vil forsøge at styre, hvad andre ('mindre udviklede'?) lande skal satse erhvervsmæssigt på. Til sammenligning kunne man jo (hypotetisk) forestille sig, at Rusland kvantificerede de miljømæssige fordele for Danmark ved det aktuelle importstop for svinekød!

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) vil ifølge Politiken appellere til forbrugernes grønne samvittighed. Hun afviser at lægge en afgift på tøjet. I stedet tror hun på partnerskaber med industrien om at udvikle redskaber, som gør miljøomkostninger synlige, herunder Miljøstyrelsens miljøregnskab

  • halleluja! :)
  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten