Danskerne smider 154.389 pantfri tyske dåser i naturen

Tørstige danskere fylder hvert år traileren op med 400 millioner øl- og sodavandsdåser i Tyskland. Dåser, der i langt de fleste tilfælde bliver kastet i den danske natur, fordi vi ikke gider aflevere dem, når der ikke er pant på.

Desuden køber vi hvert år 300 millioner dåser i Danmark, hvoraf 42 millioner aldrig returneres.

Danmarks Naturfredningsforening har igennem en årrække holdt store landsindsamlinger af affald. 44.000 danskerne trak i april i år gummistøvlerne på og indsamlede 154.389 dåser smidt i naturen. Der var kun pant på 7.989 af dåserne - resten var pantfrie udenlandske dåser.

»Vi er stærkt for en dåsepant på tyske dåser, og det kan ikke gå hurtigt nok. Dåser i naturen er en alvorlig kilde til forurening,« siger kommunikationschef Lars Bo Pedersen.

Danskerne kan hente de pantfrie dåser på grund af en særregel i den tyske delstat Slesvig-Holsten, der tilsidesætter den generelle tyske regel på området om, at der kun må sælges dåser med pant. Tyskerne kan ikke selv købe de pantfrie dåser.

Reglen er blevet indført netop for at stimulere grænsehandlen, og det Slesvig-Holstenske delstatsparlament frygter, at en pant på dåserne vil skade den lukrative grænsehandel og betyde tab af op mod 1.400 arbejdspladser.

Herhjemme har Miljøstyrelsen ingen præcise tal for miljøeffekten af pant på dåser, men henviser til Danmarks Naturfredningsforenings opgørelser. Civilingeniør Anne-Mette Bendsen i styrelsens afdeling for jord og affald er dog overbevist om en positiv effekt.

»Pant på de tyske øl- og sodavandsdåser vil medføre et markant fald i forureningen med dåser i den danske natur,« siger hun.

Derfor forsøger miljøminister Troels Lund Poulsen at overtale sin tyske kollega til at kræve pant på dåser, men den appel tror formanden for Grænsehandlerforeningen, Erik Holm Jensen, ikke meget på.

»Det er jo ikke særligt sandsynligt, at vi vil til at ændre på en dansk lovgivning på grund af en henvendelse fra en tysk minister. Tilsvarende er det ikke sandsynligt, at Tyskland vil ændre lovgivningen på grund af en henvendelse fra en dansk minister,« siger han til DR P4 Syd.

En undersøgelse, som analyseinstituttet Capacent Epinion har gennemført for De Samvirkende Købmænd i Danmark, viser, at pant på dåser vil få grænsehandlen til at styrtdykke, skriver Jyllands-Posten. Flere end to ud af tre danskere vil enten holde op med eller købe færre drikkevarer ved grænsen. Kun 26 procent mener, at de vil være upåvirkede i deres handel.

Mandag sætter regeringen og blandt andre Dansk Landbrug gang i initiativet "Hold Danmark rent" der indeholder kampagner, som skal få folk til at lade være med at smide affald i naturen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Den danske Retur politik handler ikke om at redde miljøet. Systemet er simpelthen for besværligt, da det ikke engang er alle typer dåser/flasker man kan returnere i alle butikker, selvom de er pantmærkede, desuden tager kun flasker og dåser der indeholder ting som øl eller sodavand, og ikke f. eks. vandflasker og lign. Der burde derimod afsættes penge således at returautomaterne ville tage alle slags flasker og dåser, uanset indholdet og uanset om de kommer fra Danmark eller udlandet. Dette, mener jeg, ville få mange flere danskere til at aflevere deres dåser/flasker i returautomaterne.

 • 0
 • 0

Alt er relativt. 154.389 dåser samles op af DNF. Der sælges 300 mio tyske dåser uden pant, 42 mio returneres aldrig. "Dåser, der i langt de fleste tilfælde bliver kastet i den danske natur, fordi vi ikke gider aflevere dem, når der ikke er pant på." Alligevel samlede man kun 154.389 dåser ind, hvor er de 41.853.600 andre henne? (når 7989 af de 154389 var pant dåser)

Jeg er absolut ikke tilhænger af dansk natur og vej svineri, men der mangler lidt sammenhæng i teksten.

 • 0
 • 0

Lars Bo Pedersen skriver om forurening.

Ja og hvormange % af jordens overflade indeholder lige Aluminium og Jern. Så al tale om den slags forurening burde forstumme. I forhold til alle andre stoffer. Desuden kan hverken Jern eller Aluminium herfra eksistere frit i naturen. Rust og alskens aluminiums forbindelser.

 • 0
 • 0

Det største problem med grænsehandlen er vel ikke dåsepant, men tabte afgifter på dåserne. Det er nok nærmer der problemet ligger. Det er noget nemmer at få indført pant på dåserne, hvis man påstår det er et miljøproblem, frem for et penge problem.

Meen mon ikke den tabte afgift hentes hjem på ekstra afgifter på benzinen, der bruges til at hente dåserne. Men det er jo så tilgengæld stadig skidt for miljøet og betalingsbalancen. Benzinen kunne jo være eksporteret.

 • 0
 • 0

I bund og grund er det vel et spørgsmål om ansvar overfor sine medmennesker. At man ikke bliver rig af at lægge sine dåser i almindelige flaskeautomater, på genbrugspladsen (når man alligevel er der), eller i skraldespanden i mangel af bedre, skal vel ikke afholde én fra at gøre det.

Alu-dåser forurener ved deres blotte tilstedeværelse, men gør sikkert ikke større skade. Der er ikke mangel på aluminium, men på den energi der skal bruges på at oparbejde den. Skaden opstår når der skal fremstilles ny aluminium i stedet for at genanvende allerede oparbejdet aluminium. Det koster 10 gange så meget energi/CO2.

Kommer en alu-dåse i skraldespanden brændes den af på affaldsforbrændingen, men uden genvinding af det forbrugte energi ved fremstillingen. Til gengæld kan affaldsforbrændingsanlæggene tage skade af den smeltede aluminium der ikke lige er til at fjerne.

Så alt i alt, er der god grund til at smide alu-dåserne, enten i flaskeautomaterne, hvoraf mange også kan tage ikke pantbelagte (alle burde skulle det), eller i de kommunale indsamlingsordninger for emballager. F.eks. kan man i København lægge plast- og glasflasker og alu-dåser i samme container. Så bare kom i gang.

 • 0
 • 0

Tryk og maling på dåserne, det består næppe af aluminium og jern, men indeholder en del knap så 'heldige' stoffer, gang det så med 42+ millioner og mængden bliver anseelig.

 • 0
 • 0

Det handler ikke om hvor de andre bliver af. Det handler om at det 'koster' ca. 9 gange så meget energi at lave en ny dåse fra friske materialer end fra genbrugsmaterialer. Derfor skal de selvfølgeligt returneres - hver og en eneste af dem!

Den store udfordring ligger I at få det danske retursystem til at fungerer, så der er pant på alt, og så alle modtagesteder krediterer alle embalager med pant, ikke kun dem de selv sælger...

Der er foruden politiske, også ingeniørmæsige unfordringer at finde her.

 • 0
 • 0

At dåsen ikke ligfrem er giftig (hvad malingen dog måske er, som andre nævner) er jo ikke ensbetydende med, at den ikke forurener. Hvis et dyr spiser dåsen, fordi den lugter/smager sødt, kan det medføre en smertefuld død - så vidt jeg husker. er det set en del eksempler på delfiner, der er døde med opskårne maver p.g.a. dåser.

Og så er der jo der æstetiske: det pynter ikke i naturen og det er et udtryk for en total ligegyldighed over for både den og ens medmennesker, hvis man ikke kan finde ud af at tage sit affald med sig ! ! !

 • 0
 • 0

Hvorfor vender vi konstant hele den tossede retur-monopol-pant-debat på hovedet? Er vi ikke reelt ligeglade med om det er en tysk eller en dansk dåse der ligger i naturen? Burde vi ikke betale pant for alle dåser? Som incitament for folk til ikke at smide det i naturen?

Så kunne man spare de dyre og besværlige millimeter-bureaukratiske automater man har idag.

Det er vel bare et spørgsmål om hvad vi vil betale for at have en ren og pæn natur? (når man har nået den realistiske erkendelse at folk ikke kan opdrages til at opføre sig korrekt)

Helt overordnet kunne man jo måske endda drømme sig til at EU havde ordnet denne sag, så disse lokalpolitiske grænsestridigheder kunne undgåes.

Når de så var igang i EU, så kunne de måske endda overtales til at regne ud hvorfor sodavand koster 4x mere i Danmark (36kr/6dåser vs. 36kr/24dåser). (og nej det er ikke forkert, og det er langtfra afgiftens skyld alene)

 • 0
 • 0

Jeg synes der er flere relevante pointer. For det første har DN jo ikke dækket samtlige landets vejstrækninger, så resultatet skal jo opskaleres med en eller anden (stor ??) faktor. For det andet er det at smide dåser og andet affald ud af bilen et udtryk for en utrolig ligegyldighed, eller er det egoisme. Bare ud af vinduet, så er det væk. Så må andre komme og tage sig af det. Der er al mulig grund til at stilulere folk til øget ansvarlighed, gerne gennem pant. Og hjælper det ikke på de mest ligegyldige, kommer der vel en skoledreng eller en pensionist forbi før eller senere og løser problemet. For det tredie er det noget svineri at smide rafineret aluminum i naturen. Tænk, det fine metal, der i forvejen er ofret bunker at strøm på at udvinde. Bare se at får det recirkleret i en fart, så skal det da kun omsmeltes og cirkuleres påny. For det fjerde kommer mange dyr til skade pga knivskarpe ituskårne aluminiumsdåser, der lige har været en tur i kommunens rabatklipper og derved er blevet kastet ind på en græsmark, hvor der enten går køer, eller som senere forvandles til dyrefoder i form af hø eller halm. For det femte tæller argumentet om tyskernes uvildighed ikke. Det kan godt være at lokalmyndighederne ikke bryder sig om at udhule grundlaget for grænsehandlen, men så må sagen jo kunne løftes til statsnuveau, eller EU. Det må da være sådan noget vi skal kunne bruge EU til. For det sjete bør der kunne falde klækkelige bøder, hvis en misdæder opdages. Jeg ved godt det er svært, grænsende til umuligt, men bare et bar bøder i 10-tusindkroner klassen ville have en pæn præventiv effekt. Om ikke andet vil en positiv sideeffekt være at svineriet koncentreres til øde områder, hvor chancen for at blive fotograferet er små. Til gengæld vil dåserne være lettere at samle op.

Med venlig hilsen Jes Sig Andersen - En dåsesamler ..

 • 0
 • 0

Var det ikke en Ide med et EU pant system, så fik man på samme tid ydet noget hjælp til svenskerne, der jo køber en del dåser i DK.

 • 0
 • 0

Jeg er sådan set enig i at vi bør have et system så alle dåser og flasker bliver genbrugt. Men jeg kan ikke se grundlag for at påstå;

"Tørstige danskerne fylder hvert år traileren op med 400 millioner øl- og sodavandsdåser i Tyskland. Dåser, der i langt de fleste tilfælde bliver kastet i den danske natur"

Mon ikke de dåser i "langt de fleste tilfælde" ryger i skraldespanden? Det skulle da være mærkeligt om danskerne ligefrem sorterede dem fra deres øvrige affald med henblik på at smide dem naturen.

 • 0
 • 0

Der er normalt ikke pant på emballage (mælkekartoner, konservesdåser, pålægspakninger...). Dåser og flasker er undtagelsen, ikke reglen. Bliver mælkekartoner "i langt de fleste tilfælde kastet" i naturen? Er 154.000 "langt de fleste" i forhold til 400 mio. Nej vel. Det her går bare ud på at udnytte de håbløse nationale pantsystemer til at indføre endnu en skatteteknisk handelshindring mod de onde danske forbrugere. Vinderne er skatteministeren og den konkurrence-averse danske detailhandel.

 • 0
 • 0

Mon ikke de dåser i "langt de fleste tilfælde" ryger i skraldespanden? Det skulle da være mærkeligt om danskerne ligefrem sorterede dem fra deres øvrige affald med henblik på at smide dem naturen

 • netop! Af overskriften til artiklen fremgår jo {ganske præcist, endda! :)} hvor FÅ, der havner i naturen!
 • 0
 • 0

Da jeg arbejde på en genbrugsstation for 7-8 år siden, kom der masser af "lækre" sorte sække med øldåser ind. De var ret ulækre, da folk altid lige havde hældt makreldåser med- og tømt askebægre oveni- lækkert i sommervarmen, da vi dengang sortede aluminiumsdåser fra og pressede dem. Rent aluminium gav gode penge. Men der kom altså mange tyske dåser ind på den konto, og jeg tror ikke den genbrugsstation var den eneste, der fik masser af dåser ind.

Dåser i naturen er farlige, da de kan havne i køenes majs-osv ensilage, hvor de kværnes i småstykker. Får kvæg sådan en metalstump i maverne- så dør de!

Min erfaring er, at nu nemmere det er for folk at komme af med affaldet (genbrugspladser- flaskekontainere mv), nu mere villige er de til at gøre det på en ordentlig måde. Der er desværre de uundgåelige ve-, skov- og strandsvin, men man kan også gøre en insats- og opdrage børnene. DN´s intiativ med affaldsindsamling i naturen er meget besøgt af børn.

Mvh Tine- genbrugsgris. ;-)

 • 0
 • 0

Mine tyskerdåser bliver sorteret i 2 forskellige sække, en til sodavandsdåser i jern(de fleste er jern) øldåser og de sodavandsdåser der er lavet af alu bliver solgt til produkten i præstø for 7 kr kg +moms mon ikke det er det det drejer sig om staten ved der er penge i dem. Sidste gang jeg kom forbi havde jeg 2,5 sort affaldsæk = 70 kr + moms. Mvh Robert

 • 0
 • 0

Som deltager i DN's affaldsindsamling opdager man virkeligt hvor mange alu-dåser, der ender i de danske vejkanter. Ved den sidste affaldsindsamling indsamlede vi 200 alu-dåser på 600 meter skovstrækning eller en dåse for hver 3 meter landevej.

Det må være et simpelt regnestykke på dette ingeniør-debatfourum at beregne hvor mange dåser der ligger i vejkanten langs alle DKs landeveje.

Mvh Lars Vilhelm Medlem af DN

 • 0
 • 0

Som deltager i DN's affaldsindsamling opdager man virkeligt hvor mange alu-dåser, der ender i de danske vejkanter. Ved den sidste affaldsindsamling indsamlede vi 200 alu-dåser på 600 meter skovstrækning eller en dåse for hver 3 meter landevej.

Det må være et simpelt regnestykke på dette ingeniør-debatfourum at beregne hvor mange dåser der ligger i vejkanten langs alle DKs land

Mvh Lars Vilhelm Medlem af DN

Da Danmarks Naturfredningsforening indsamler 154.389 dåser om året så er det nok det rigtige tal.

Altså 154.389 bliver der smidt hvert år i grøftekanter og skove.

 • 0
 • 0

Ja, det kunne da være en god begyndelse.

-Ellers kunne man vel bare lade automaterne udbetale pant for ALLE flasker/dåser. Det er vel ikke en grundlovssikret ret at man altid skal have præcist det samme beløb tilbage, som det man oprindeligt betalte i pant? En reduceret tilbagebetaling for normale beholdere kunne så kompensere for returpant for dem, der ikke oprindeligt er betalt pant for.

Endeligt er det jo ikke alle pantbeholdere der bliver returneret, så også der skulle der vel være en lille margen at tage af?

Ole.

 • 0
 • 0

Det er jo kun, hvad DN har samlet op..?

De samler jo ikke op på alle veje, men man kan måske sammenkøre med, hvad danske kommuner årligt piller op af vejgrøfterne (og måske ikke- de tæller vist ikke dåser separat?), det er temmelig mange tons affald om året. Vi ser det bare ikke- for kommunen samler det op. Men vi betaler allesammen for det via skatten. :-(

Måske burde man indføre pant på McD emballage og den slags. ;-)

Mvh Tine også medlem af DN

 • 0
 • 0

Man kunne evt. starte med at lave et fælles pantsystem med tyskerne.

Ja det ville være en god ide, men det er slet ikke det regeringen er ude på. De vil "bare" have pålagt den tyske pant på eksport dåserne, således at det ikke længere kan svare sig at hente dem (medmindre man bor i nærheden og kan få panten tilbage i Tyskland).

Kernen i sagen er den manglende indtægt i statskassen, fra salget af 3-400 millioner dåser, plus alt det andet som vi køber når vi nu alligevel er over grænsen.

Det er noget forbandet svineri at smide dåser og andet affald i naturen og langs vejene, hvor svært kan det lige være at tage det med hjem!!!

 • 0
 • 0

Det er vel ikke en grundlovssikret ret at man altid skal have præcist det samme beløb tilbage, som det man oprindeligt betalte i pant?

 • måske ikke grundlovssikret; men selve princippet i 'pant'-begrebet er vel, at beløbet refunderes IN TOTO, når 'pantet' afleveres??
 • 0
 • 0

Alt for mange af dem der køber "mad" i McDrive "afleverer" affaldet samme vej som det kom ind, nemlig via vinduet.

Hvis bilens registreringsnummer blev skrevet på posen inden udlevering ville de fleste nok kunne finde ud af at komme den i en rigtig skraldespand efter at have indtaget kaloriebomben.

 • 0
 • 0

Jeg kunne godt vide om svenskerne får pant fri dåser? Eller er det en særlig tysk ordning?

 • hvad er det i grunden du vil vide? Dåser, der - i grænseområdet - købes 'til eksport', kan fritages for tysk pant. Denne ('tyske') ordning gælder for alle 'skandinaver'.
 • 0
 • 0

Nu nedbrydes McDaka-affald jo på en helt anden tidsskala, end f.eks. dåser og glasflasker. Og den skadelige effekt på miljøet af papir/pap er nok også lidt en anden.

 • 0
 • 0

Tine du er ved at være inde på noget der, for hvor meget vil vi betale for at holde Danmark rent? Vi betaler jo netop allerede via skatten, så hvorfor ikke udnytte at der er folk som gerne ville samle det sammen, hvis de kunne tjene lidt håndører samtidigt.

Underligt at man altid skal kalde det pant, frem for bare at betale prisen for en ren natur. Det er vel stadigt det som er vigtigst, og ikke en kæmpe bureaukratimølle i form af Returselskab A/S.

 • 0
 • 0

Man bør da lige fundere over, hvorfor folk er sådan nogle svin.

Og hvorfor en krone pr. dåse vil forvandle det potentielle svin til en miljøbevidst borger?

Og om straf vil hjælpe - fx 1.000 kr for at smide noget i naturen, eller 10.000 kr, eller 3 uger i Horserød - eller måske sit navn på nettet?

Er der nogen bud på dette emne?

 • 0
 • 0

Det må næsten være en mangel i folks opdragelse. De fleste har jo råd til at smide en del dåser/flaske ud i naturen, da den mistede pant udgør en forholdsvis lille udgift for den enkelte. Alligevel er det kun en lille gruppe der gør det, selvom alle reelt vil have råd til det.

 • 0
 • 0

Set i et EU perspektiv er det et særligt Dansk problem at vi (med god grund) ser alle afgifter som et forsøg på at flå os.

Hvis vi mener noget med ideerne om et indre europæisk marked er det på høje tid at vi får lagt nogen konstruktive rammer for en fælles pantordning.

Jeg kan se at jeg ikke er den eneste der ofte krydser grænsen. Jeg ender således i udlandet med danske flasker og dåser og jeg ender i Danmark med mange udenlandske. Og det er rigtigt irriterende.

 • 0
 • 0

Når nu endelig Danmark har accepteret, at øl må sælges på dåser, hvorfor har man så ikke sørget for, at der er et fælles pantsystem for Danmark og Tyskland, og helst for hele EU.

Emballage i naturen er da et typisk grænseoverskridende miljøproblem, lige så meget som røg etc.

 • 0
 • 0

Det er helt rigtigt at det kun er et fåtal, der smider affald, men da disse få gør det konsekvent hober affaldet sig hurtigt op.

Heldigvis fornemmer man et holdningsskifte blandt mange især yngre mennesker, så der er håb forude. Miljøminister Troels Lund Poulsen bør vise lidt politisk initiativ og sørge for, at få stoppet de få idioter der trods alt bruger naturen som skraldespand. Det gøres bedst ved at håndhæve loven overfor disse miljøsvin.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten