Danskerne fik sortere strøm i kontakterne i 2013

Trods en fejende flot finale for vindmøllerne, som i december producerede, hvad der svarede til 57 pct. af elforbruget, blev strømmen i danskernes stikkontakter sortere i 2013 end i 2012.

Ifølge Energinet.dk, som hvert år miljødeklarerer strømmen, lå udledningen pr. forbrugt kWh i Danmark på 348 gram CO2 i 2013, mens den var helt nede på 288 gram pr. kWh i 2012.

I 2013 blev 49 pct. af strømmen i stikkontakterne produceret på fossile brændsler mod bare 40 pct. i 2012. Samme år stod vedvarende energikilder som vind, vand, biogas og affald for hele 55 pct. af danskernes elforsyning.

Forklaringen på den sortere strøm i 2013 skal følge Energinet.dk først og fremmest findes i 2012, som var et særligt år:

»2012 var et vådår med masser af billig vandkraft i det nordiske elsystem. Det kan de termiske værker ikke konkurrere med, og derfor var der rekordlav produktion på de danske kul- og naturgasfyrede kraftværker og rekordmeget vedvarende energi i elforsyningen til Danmark,« siger Christian Friberg B. Nielsen, som er miljøkoordinator i Energinet.dk.

For eksempel udgjorde vandkraft fra Sverige og Norge i 2012 hele 19 pct. af hver kWh, der blev brugt i Danmark. At 2013 samtidig har været et ringe år rent vindmæssigt har givet endnu mere plads til de termiske værker og dermed øget udledningen.

Læs også: Bodil reddede 2013 fra at blive et vindmæssigt øv-år

Opgørelsen af miljøbelastningen tager udgangspunkt i el-forbruget i Danmark og er derfor korrigeret for import og eksport af strøm fra både vindmøller og kraftværker.

Ifølge denne opgørelsesmetode stod de danske vindmøller i 2013 for 29 pct. af hver forbrugt kWh mod 28 pct i 2012. Hvis man ikke kompenserer for eksporten, producerede de danske vindmøller, hvad der svarer til 33-34 pct. af det danske elforbrug i 2013.

Energinet.dk har opgjort miljøbelastningen i det danske elforbrug siden 2004, og den har ifølge Christian Friberg ligget på omkring 450 gram pr. kWh frem til cirka 2010, hvorefter den faldt markant i 2011 til 359 gram pr. kWh og yderligere til 288 gram i 2012. I 2013 er den så tilbage på 2011-niveau.

»Der er rigtig mange ting, der spiller ind i sådan en statistik, fordi vi er en lille brik i et stort marked. Men generelt har vi set en faldende tendens i miljøbelastningen de seneste par år,« siger Christian Friberg.

Se foreløbige baggrundsdata til miljødeklarationen (Excel)

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

De nævnte 348 g CO2/kWh lyder af småting, men da vi forbruger ca. 35 TWh/år (35 mia. kWh/år), bliver det til ca. 12 millioner ton udledt CO2 i 2013. Alene fra elproduktionen i Danmark. I 2012 var det "kun" 9,8 millioner ton. I Tyskland er CO2-udslippet fra elsektoren også vokset, af flere grunde: Dels kræver de mange solceller og vindmøller backup, dels er kul og brunkul blevet billige (og CO2-kvoterne er billige), og værst: Tyskland har lukket 9 velfungerende kernekraftværker for knap tre år siden.

 • 9
 • 5

Der er rigtig mange ting, der spiller ind i sådan en statistik, fordi vi er en lille brik i et stort marked.

Ja det kan man rolig sige!

Efterhånden som det europæiske elmarked bliver mere integreret, så må man på et tidspunkt erkende at en sådan opgørelse bliver meningsløs, især for et mindre elmarked i et knudepunkt som det danske.

Hvad vil der ske næste gang de svenske atomkraftværker får seriefejl og må pilles ud? Hvis forbindelserne til Tyskland, Holland og Norge til den tid er udbyggede, så skubber elektroner fra disse lande alle “danskproducerede elektroner" til Sverige, mens vi må bruge udlandets. Omvendt, hvis Norge har haft meget nedbør, så skubbet vores strøm til de tre andre lande, mens vi må bruge de våde elektroner.

Bemærk at den trafik er god, fordi det både muliggører mere CO2 lav elproduktion i Europa og fordi der sker en optimal allokering af ressourcerne. Men det giver ikke meget mening at opgøre CO2 udslippet for dansk forbrugt el, når opgørelsen afhænger af forhold som hverken forbrugere eller politikere har kontrol over. Det skulle vel ikke ende med at vi isolere os for at kunne kontrollere det nationale CO2 udslip, til skade for miljøet som sådan.

Hvis en sådan opgørelse skal kunne bruges til politisk handling, så kan jeg ikke se anden løsning end at tilskrive strømmen til det land hvor den er produceret, kun justeret for NETTOudvekslingen. Har vi brugt akkurat samme mængde strøm som vi har produceret i løbet af et år, så skal vores CO2 belastning beregnet alene ud fra den nationale produktion, uanset at der har været udvekslet strøm henover året. Er der en nettoimport, så må det opgøres som gennemsnits-CO2 belastningen fra de pågældende område hvor vi netto har modtaget strøm.

 • 2
 • 0

Hvis en sådan opgørelse skal kunne bruges til politisk handling, så kan jeg ikke se anden løsning end at tilskrive strømmen til det land hvor den er produceret, kun justeret for NETTOudvekslingen. Har vi brugt akkurat samme mængde strøm som vi har produceret i løbet af et år, så skal vores CO2 belastning beregnet alene ud fra den nationale produktion, uanset at der har været udvekslet strøm henover året. Er der en nettoimport, så må det opgøres som gennemsnits-CO2 belastningen fra de pågældende område hvor vi netto har modtaget strøm.

Jeg kan ikke se problemet ved at lave regnskabet på timeværdier i stedet for årsværdier... Det vil alt andet lige give en mere nøjagtig beregning og sikre at CO2-udledningen svare mere til den der bliver produceret i det øjeblik hvor behovet er der...

Men man skal så sikre sig at man time for time ser på hvor meget energi vi importerer og fratrække den mængde vi eksporterer. Forskellen vægter man så med CO2-udledning der er i afsenderlandet i den time de leverer.

 • 1
 • 0

Christian Friberg B. Nielsen, som er miljøkoordinator i Energinet.dk.siger:" For eksempel udgjorde vandkraft fra Sverige og Norge i 2012 hele 19 pct. af hver kWh, der blev brugt i Danmark."

Det strøm vi importerer fra Sverige er fortrinsvis produceret af svenske atomkraftværker. Det burde man da vide i "Energinet" - eller mangler vi en forklaring på, hvorledes "Energinet" kan dele strømmen fra vandkraften fra de mere nærliggende atomkraftværker.

 • 6
 • 6

Det strøm vi importerer fra Sverige er fortrinsvis produceret af svenske atomkraftværker. Det burde man da vide i "Energinet" - eller mangler vi en forklaring på, hvorledes "Energinet" kan dele strømmen fra vandkraften fra de mere nærliggende atomkraftværker.

Så længe der ikke leveres noget fysisk i den anden ende af ledningen, som kan siges at stamme fra dette eller hint kraftværk, så giver nærhed som kriterie ingen mening.

Her er den forklaring du efterspørger: Hvis vi skal forsøge “at sortere elektroner”, så giver det kun mening at bruge marginalanalyse, hvilken produktiontype sættes igang som svar på eksport til Danmark: Atomkraft og vind byder ind på markedet med hele produktionskapaciteten til den laveste pris. Hvis dansk behov gør det attraktivt at importere strøm fra Sverige, så rykker efterspørgselskurven for Sverige isoleret til højre med højere pris/højere produktion til følge. Den øgning af efterspørgslen sker eksklusivt*) i området for vandkraft (og i ekstreme tilfælde fossile anlæg). Dansk efterspørgsel driver derved ændringer i produktionen fra vandkraft og fossile værker, IKKE atomkraft.

*) Det er udgangspunktet. De eneste to tilfælde hvor det ikke gælder er hvis forbruget i Sverige er så lavt, at atomkraften producere mere end der kan forbruges i Sverige eller transmissionskapaciteten imellem prisområderne i Sverige er fyldt ud, så der ikke er kapacitet til at øge vandkraftsproduktionen som svar på dansk efterspørgsel. Det heldige er at disse to forhold kan aflæses af de statistikker der offentliggøres om det nordiske energisystem.

Så dokumentationsbehovet har dem, der påstår at det er atomkraft vi importere og heldigvis har de en nem måde at lede efter opbakning til deres synspunkt. Så sæt igang ;)

 • 6
 • 1

Jeg kan ikke se problemet ved at lave regnskabet på timeværdier i stedet for årsværdier... Det vil alt andet lige give en mere nøjagtig beregning og sikre at CO2-udledningen svare mere til den der bliver produceret i det øjeblik hvor behovet er der...

Problemet er at timemodellen er upræcis i at beskrive hvilken produktionsform, som er svaret til forandret efterspørgsel udenfor prisområdet. Det er trods alt det, der har betydning for om der startes endnu et kraftværk op eller ej.

Hvis man endelig vil bruge opgørelser på timebasis, så skal det som minimum ske som en opgørelse af den marginale produktion, som er svaret på forandringer i omverdens efterspørgsel. Det vil dog blot betyde at 99,99% af eksport fra Sverige og Norge er vandkraft og 99% fra Danmark er fossilt (runde tal).

 • 1
 • 0

@Anders,

Så længe der ikke leveres noget fysisk i den anden ende af ledningen, som kan siges at stamme fra dette eller hint kraftværk, så giver nærhed som kriterie ingen mening

Et tappert forsøg på at benægte, at Danmark i stor stil importerer el - fortrinsvis baseret på de nærliggende a-kraftværker. Ikke mindst Bornholm, der får det meste af sin strøm fra Sverige.

Hvis Energimidts repræsentant har ret i, at vi kun importer strøm fra svensk vandkraft, så kan det kun lade sig gøre, hvis man har 2 adskilte net, for elektroner fra de nordlige vandkraftværker hopper jo ikke over det, der produceres på Ringhals. Man har heller ikke en dims, som Holger Skjerning nævnte engang i en "aprilsnar". Nej, man bruger f.eks. Kirschoffs lov.

Man kan sagtens beregne, hvor stor en del, der stammer fra atomkraftværkerne og hvor meget vandværkerne bidrager med. Det har faktisk stået i "Ingeniøren" for en del år siden. Som gammel fysiklærer har jeg engang spurgt hos fagfolk, der klokkeklart fastslog, at man sagtens kunne måle det, hvis man ville. Så man ved nogenlunde godt, hvor stor en del af deres eksport, der stammer fra vandværker, gas og uran.

Det vil man imidlertid ikke ofre tid på, min reaktion skyldes en skråsikker medarbejder i "Energinet", postulerede, at Danmark importerede strøm fra vandkraft fra Sverige! Hans udsagn er direkte forkert og misvisende, men sikkert er forsøg på at være politisk korrekt? En pæn del fra Sverige kommer fra a-værkerne.

For en ordens skyld så reguleres el-produktionen i Sverige fortrinsvis ved at regulere på vandkraften, medens atomkraftværkerne uanfægtet kører grundlast døgnet rundt. Det svenske forbrug kommer uhyre sjældent under det, som a-værkerne kan producere. Svenskerne er så glade for deres atomkraft, at de har ændret lovgivningen, så de kan bygge nye værker i takt med at de nuværende bliver udfaset.

Det skal vi være glade for, så der debatten her da fremtidssikret i vindstille perioder.
 • 7
 • 7

For en ordens skyld så reguleres el-produktionen i Sverige fortrinsvis ved at regulere på vandkraften, medens atomkraftværkerne uanfægtet kører grundlast døgnet rundt. Det svenske forbrug kommer uhyre sjældent under det, som a-værkerne kan producere.

Og derved modsiger du resten af dine overvejelser.

Hvis ændringer i Danmarks efterspørgsel medfører ændringer i vandkraftsproduktionen, så er med blik på øjeblikket vandkraft der importeres. Det eneste logiske perspektiv er det marginale. Hvis vi tager det lidt længere perspektiv på, så vil en forøget dansk import for en dels vedkommende medføre en øget tilbageimport til Sverige af dansk fossil energi, hvilket gør at man med et årsperspektiv må sige at en del af importen til Danmark er vandkraft og en del er egenproduceret fossilt el.

Hvis Sverige på et tidspunkt opfører et nyt atomkraftværk i sydsverige med explicit begrundelse i øget dansk import, så kan man anlægge et multiårsperspektiv, hvor du får delvist ret. Men de sidste 20 år er det gået den anden vej, hvor Danmarks tilstedeværelse har betydet MINDRE atomkraftsproduktion.

 • 3
 • 4

@Anders,

Hvis ændringer i Danmarks efterspørgsel medfører ændringer i vandkraftsproduktionen, så er med blik på øjeblikket vandkraft der importeres. Det eneste logiske perspektiv er det marginale

Anders, du snakker en smule udenom. Min pointe er den, at importeret strøm fra Sverige er ikke produceret af vandkraftværkerne alene, som det står i artiklen, men en stor del er faktisk produceret i Ringhals.

Det pikante er, at en række a-kraftkritisk blogindlæg (Troels Halken en behagelig undtagelse) i perioder er udsendt ved hjælp af strøm fra atomenergi, en stor del af Sjællands/Bornhoms el-forbrug faktisk stammer faktisk fra atomenergi enten man kan lide det eller ej!

Mindre atomkraftproduktion i Sverige skyldes bl.a. at man har nedlagt 2 værker som i øvrigt kørte fremragende. Det har så medført, at man har opgraderet de andre a-værker som delvis erstatning af tabt effekt fra Barsebäck. Det har i perioder medført periodevise lukninger, så derfor er det naturligt at det har medført en mindre el-produktion. Det er forventeligt at produktionen herefter stiger. At Sverige så aftager en del vindstrøm når priser en god er kun naturligt. Så polstrer man sig mod vandmangel, hvis nedbøren skulle svigte. Sjælland kørte en overgang på strøm fra Barsebäck - vist til en pris af ca. 12-15 øre/kWh - ja det var tider dengang.

 • 6
 • 5

Citar: "Samme år stod vedvarende energikilder som vind, vand, biogas og affald for hele 55 pct. af danskernes elforsyning"

Affald som vedvarende energikilde?

Ok! Jeg køber straks en gummiand produceret i Kina og smider den ud. Så øges mængden af affald, og dermed potentialet for vedvarende energi.

Nå men tillykke. Og skål, for man skal vist være beruset for at se meningen.

 • 2
 • 5

Affald som vedvarende energikilde?

- såfremt affaldet ellers skulle bortskaffes på mindre lønsom vis, er det vel blot sund fornuft at nyttiggøre affaldets 'restenergi', specielt hvis det derved bliver mindre ressourcekrævende af bortskaffe/deponere 'asken'(?). Om så energien er 'vedvarende' - tjaeh?? Men det lyder jo 'grønt'! :)

 • 1
 • 0

I Tyskland er CO2-udslippet fra elsektoren også vokset, af flere grunde: Dels kræver de mange solceller og vindmøller backup, dels er kul og brunkul blevet billige (og CO2-kvoterne er billige), og værst: Tyskland har lukket 9 velfungerende kernekraftværker for knap tre år siden.

Hej Holger

Der tager du fejl - CO2-udslippet er ikke steget.

Tyskland viser vejen - de eksporterer netto mere elenergi - bl.a. til Frankrig! :

June 3rd, 2014, Renewable Energy Growth Greater Than Nuclear Decline in Germany: http://cleantechnica.com/2014/06/03/renewa... Citat: "... Nuclear peaked in 2001 at 171.3 TWh. It has been relatively stable for the five years until 2006, where it scored 167,4 TWh. From there on it’s a rapid decline. 148,8 TWh in 2008. 140,6 TWh in 2010. 108,0 TWh in 2011. 99,5 TWh in 2012. And 97,3 TWh in 2013.

That’s a decline of 74 TWh in the 12 years since 2001, and a decline of 42.9 TWh since 2010 (the last year before the Fukushima accident).

So has renewable grown more than that in those years?

Renewable scored around 36 TWh in 2001 and 152.6 TWh in 2013. That’s an increase of 116.6 TWh, which beats the nuclear decline since 2001 by a large margin. ..."

July 2, 2014, Germany’s Successful Move from Nuclear: http://climatecrocks.com/2014/07/02/german... Citat: "... Contrary to widespread misreportage, closing those eight reactors did not cause more fossil fuel to be burned. ... The data confirm this: from 2010 through 2013, German nuclear output fell by 43.3 TWh, renewable output rose by 46.9 TWh, and the power sector burned almost exactly as much more coal and lignite as it burned less of the costlier gas and oil. ..."

.

Men tyskerne har stadig fissionskernekraft udfordringer:

July 30, 2014, Dismantling Germany's nuclear industry, piece by piece: http://news.yahoo.com/dismantling-germanys... Citat: "... Nuclear dismantling can prove to be a "new field of activity," said company spokesman Ulrich Schroeder, at a time when countries including Switzerland and Italy have also decided to end their reliance on atomic energy. ... The company predicts it will have dismantled all its reactors by the 2040s, but questions remains over where the radioactive waste will be permanently stored.

The issue of where to put the waste has split Germany since the 1980s, which saw large protests near temporary storage sites. The hunt for a permanent waste depot has been relaunched under Merkel. In the meanwhile, the waste is held at temporary sites. ..."

-

Paris, March, 2014, The Status of the Nuclear Industry in the World – Dawn or Dusk?: http://www.aps.org/units/fps/newsletters/2... Citat: "... Germany phases out nuclear power. Easy enough, many thought, the country will import nuclear power from neighboring France. Three years after German Chancellor Angela Merkel, a former Environment Minister in charge of nuclear reactor safety and a physicist by training, decided to shut down half of the nuclear fleet in the country, reality is dramatically different. [] Germany never exported more power than in 2013, about 33 TWh net. Amongst Germany’s best customers… France. [] In fact, France, while also a net power exporter, imported throughout the past year almost 10 TWh more electricity from Germany than it exported to its eastern neighbor. ... In 2012, for the first time, renewable sources provided more electricity than nuclear plants in Germany. The same happened in China, India and Japan. [] Thus three of the four largest economies in the world generated more power from wind, solar and biomass than from nuclear fission. [] In 2013, at least one more country joined the club, Spain, which generated more power with wind turbines alone than with any other energy source. ..."

-

I Frankrig sker det oftere og oftere, at kernekraft bliver nødt til at skrue ned på grund af resten af EUs frodige grønne energi:

.20. March 2014, France’s nuclear power generation cuts due to increased wind and solar output: http://enformable.com/2014/03/frances-nucl... Citat: "... EDF found itself having to reduce its nuclear output because the grid was receiving higher wind and solar output from Europe than expected. This is seen by some energy analysis as a potential future earnings limit for aging nuclear power plants. According to Dominique Miniere, deputy director of engineering and production at EDF, the utility is varying the output from its nuclear reactors “more and more often.” It is already a big problem for EDF, who has said that it can’t financially make ends meet unless it is granted approval to raise the price of wholesale nuclear power. When German shut down 8 nuclear reactors after the Fukushima Daiichi nuclear disaster, nuclear proponents in France said it would put Europe’s electricity supply at risk and cause blackouts. But in 2012, it was France who was issuing warnings to the public to reduce energy usage, and importing electricity from Germany in order to supply demand. The situation is only going to get worse for nuclear power operators and fossil fuel plants as more countries add more renewable power sources, like wind, solar, hydro, and thermal. ..."

.

May 14, 2014, Germany is Revolutionizing how we Use Energy…and the U.S. could Learn a Thing or Two: http://blogs.edf.org/energyexchange/2014/0... Citat: "... Over the last two decades, Germany has been revamping its electricity sector with the ambitious goal of powering its economy almost entirely on renewable energy by 2050. [] And last Sunday, the country broke a new record by acquiring nearly 75 percent of its total energy demand from renewable sources (mostly wind and solar). ... Germany’s reasons for pursuing Energiewende (Energy Transition):

According to the Ministry for Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety (BMU), one of the two federal entities responsible for energy in Germany, and Energy Transition (2013), five of Germany’s reasons for pursuing Energiewende are: * Responsibility to future generations to choose an alternative form of energy supply wherever it’s technologically and economically feasible. * Lead international climate protection activity by example. * Make the country less dependent on energy imports. At present, Germany imports 97 percent of its oil, 90 percent of its natural gas, and two-thirds of its hard coal. * Tap the budding clean energy industry’s economic potential regarding both jobs and GDP. * Enable greater public participation in the energy sector via demand-side production, local cooperatives, etc. ..."

 • 1
 • 0

@ Bent Johansen

I Frankrig sker det oftere og oftere, at kernekraft bliver nødt til at skrue ned på grund af resten af EUs frodige grønne energi:

Det skulle have været på grund af resten af EUs VARIERENDE grønne energi. Eller HÅBLØST VARIERENDE

 • 0
 • 3

@ Niels Hansen Det må naturligvis medregnes at selv om Tyskland eksporterer flere kWh til Frankrig så eksporterer Frankrig mere El – målt i Euro - til Tyskland. Men der lyder meget interessant at du kan styre Vind- og Solguderne således at de synkroniserer deres variation med variationen i forbrugsmønsteret. En gammel ateist som mig, nøjes med at vurdere tilgængelige data og muligheder for backup og sammenligne med Europas forbrug.

 • 1
 • 0

Jeg har abonneret på vindmøllestrøm hos energiselskabet. Når jeg logger på hjemmesiden kan jeg se, at der også er udsendes enorme mængder CO2, på trods af mit valg af klimael. El-selskabet har forklaret mig, at klima-el udslipper CO2 ligeså vel som ikke klima-el. Med andre ord, så har et godt år for vindmøllestrøm og klima-el, ingen betydning på udledningen af CO2 ifølge elselskabet.

 • 2
 • 0

Det må naturligvis medregnes at selv om Tyskland eksporterer flere kWh til Frankrig så eksporterer Frankrig mere El – målt i Euro - til Tyskland.

Det vil ændre sig når Tyskland får lukket de sidste a-værker, og herved reducerer sit fossileenergiforbrug når varmepumper og møllestrøm udfaser enorme mængder fossilenergi til varme i den tyske bygningsmasse..

Men der lyder meget interessant at du kan styre Vind- og Solguderne således at de synkroniserer deres variation med variationen i forbrugsmønsteret.

Det lyder interessant at du kan styre baseload-værker som mig bekendt yder en konstant produktion hvor forbruget i nettet varierer.

En gammel ateist som mig, nøjes med at vurdere tilgængelige data og muligheder for backup og sammenligne med Europas forbrug.

Man må nøjes med at se på de tilgængelige data, og de viser at alt for meget af kul og atomkraftværkernes produktion er overflødig i konkurrence med andre produktioner som vind, vand og sol herunder kraftvarme i industrien og varmeproduktion til fjernvarme som spild fra el-produktionen.

 • 0
 • 0

Jeg skal ikke gøre mig klog på dit energiselskabs kommunikationspolitik. Men fakta er selvfølgelig, at dit eget, individuelle valg af ‘klimael’ ikke som sådan gør meget fra eller til i det store CO2-regnskab. Det er jo altså nu engang brændselsfordelingen, dvs. mix’et af primær energi, der betyder mest. Det emne er ofte til debat her på siden, senest i denne tråd, http://ing.dk/artikel/knockout-til-svensk-..., hvor du bl.a. kan læse Søren Lund’s udlægning af DONG’s varedeklaration.

I forlængelse heraf kunne du også med fordel kigge i Energistyrelsens seneste årsstatistik, for 2012, http://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-..., som på side 40 viser tabeller med ’CO2-emissioner fra energiforbrug’, dels de ’faktiske’ værdier beregnet ud af det faktiske (primære) energiforbrug, dels de ’korrigerede’, hvor der tages hensyn til brændselsforbrug til nettoimport af el og for temperaturudsving. Der er data for emissioner fordelt på brændsler, på anvendelse og på det endelige energiforbrug, herunder på husholdninger. Det ses bl.a., at de faktiske CO2-emissioner fra husholdningernes endelige energiforbrug er faldet fra 9.4 mio. tons i 1980 til 2.7 mio. tons i 2012, mens de korrigerede tal er hhv. 9.2 og 2.6 mio. tons.

Denne udvikling beror dels på nettoimport af CO2-lean strøm (læs vandkraft fra Norge og Sverige og A-kraft fra Sverige), dels på at VE (læs vind og biomasse) spiller en stigende rolle i den indenlandske elproduktionen. Fra ’nul’ i 1980 til 80 PJ i 2012, svarende til 38pct. af det samlede brændselsforbrug, hvor der kun blev brugt 130 PJ fossilt brændsel mod 262 PJ i 1980 (og 294 PJ i 1995). Der bruges også mindre fossilt brændsel i fjernvarmeproduktion, men faldet er ikke nær så markant, 50 PJ i 2012 mod 69 PJ i 1980.

 • 2
 • 0

@ Niels Hansen Selv om Tyskland eksporterer flere kWh til Frankrig så eksporterer Frankrig mere El – målt i Euro - til Tyskland. Dette betyder jo at den ’ubrugelige strøm’ fra de franske kernekraftværker værdsættes af tyskerne – altså når det grønne svigter. Måske betyder det endog at man i Frankrig er i stand til at modtage noget af den tyske ’brugbare energi’ når der kommer så meget at prisen bliver lavere eller negativ. Selv om der påstås at være fugle på taget, vil jeg hellere se på det man startede med før Energiewende og det man er nået til foreløbigt og prøve at ekstrapolere.

 • 0
 • 0

Her er et godt sted at begynde:

https://www.entsoe.eu/publications/general...

Og her er mere at hente: https://www.entsoe.eu/publications/statist...

Den korte version, som jeg har været inde på fornyligt - i to omgange med kort mellemrum - er, at både Tyskland, Italien og Storbritanien er nettoimportører af strøm fra Frankrig, senest 3 x 10 TWh i 2013. Disse tre lande sender/sælger kun begrænsede mængder strøm den modsatte vej, altså til Frankrig. Frankrig udveksler også strøm i lidt mindre omfang med Belgien, Spanien og Schweiz, som også alle sender/sælger strøm den anden vej til Frankrig, men Frankrig er også nettoeksportør til disse tre lande: Belgien 6.2 TWh, Spanien 1.7 TWh og Schweiz 5.9 TWh, altsammen i 2013. Jeg har ikke data om, hvorledes Frankrigs el-handelsbalance med disse 3+3 lande ser ud i euro.

 • 0
 • 0

Sikke endog en masse data.

Ja og fra nettoudvekslingen for Maj måned. Og frankrig har samlet eksporteret 6600 Gwh el af en samlet produktion på 42.000 Gwh. Til sammenligning har danmark forbrugt 2600 Gwh og importerede 580 Gwh.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten