Dansker har styr på Sydafrikas tekstilbranche

»Karen Lundbo, vores chefkonsulent i Sydafrika, er en helt usædvanlig rådgiver. Hun ved virkelig, hvad hun taler om«.

Sådan introducerede eks-informationschef Christian Kruse fra Danced, som regeringen nu har nedlagt, Karen Lundbo, da han over for en gruppe danske journalister præsenterede det projekt inden for Sydafrikas tekstilindustri, som Danced har sat i værk for cirka halvandet år siden.

Den 60-årige Karen Lundbo har en fortid, der er som skræddersyet til jobbet som »chief technical adviser« inden for den sydafrikanske tekstilsektor. Hun har været administrerende direktør i sin egen tekstilvirksomheden, »Mobett« i Herning, som hun solgte for godt 20 år siden. Derefter havnede hun ad mærkelige omveje som direktør på en tekstilfabrik i Equador i Sydamerika, hvorefter hun i ni år var leder af et træningsinstitut inden for tekstil- og konfektionsindustrien i Zimbabwe, hvor hun trænede management og mellemledere.

Fra Zimbabwe blev hun for halvandet år siden hentet til Pretoria i Sydafrika for at blive chefkonsulent på det miljøbistandsprojekt, som Danced har sat op med fokus på Sydafrikas tekstilindustri. Så man skal stå ret tidligt op for at lære Karen Lundbo noget om tekstilvirksomhed.

Hjælp til selvhjælp

På det mest sindige vestjyske og hvilende i sig fortæller Karen Lundbo om sit arbejde, sit syn på tekstilindustriens miljøproblemer, udfordringen med at få integreret og »helet« det sydafrikanske samfund efter apartheid. Og overordnet om Danceds arbejde i Sydafrika, hvor man har haft projekter siden 1995 og spenderet omkring 600 mill. kroner.

»Jeg synes grundlæggende, at det er en god måde, Danced bruger pengene på. Her deler man ikke penge ud, men lærer folk noget i stedet for, så de selv kan klare sig. Det er en god måde at gribe tingene an på«, siger hun, sindigt, mens hun er på vej i en taxa ud til en teknisk skole i Cape Town - for hun har hele Sydafrika som arbejdsplads, halvtidsansat som hun er.

Hun skal ud og holde et étdags kursus for ansatte fra en række virksomheder.

»Undervisningen foregår ved, at vi snakker om tingene i klassen, så giver jeg eleverne en opgave, som de skal gå hjem og løse på deres fabrik, så kommer de tilbage tre uger senere, og snakker vi i fællesskab om, hvordan de har løst opgaven. På den måde lærer de både noget selv, og de virksomheder, hvor de arbejder, får også udbytte af det hele«, siger hun, som selv har lavet en del af undervisningsmaterialet.

Danceds tekstilprojekt fokuserer på at minimere udledningen af spildevand fra tekstilfabrikker, reducere forbruget og udledningen af kemikalier og elektricitet. Det drejer sig både om at nedsætte forbruget af kemikalier, men også om at bruge mindre miljøskadelige stoffer. Og ved en række studieture i til Danmark har sydafrikanske ledere og mellemledere fra tekstilindustrien fået en inspiration, som for nogles vedkommende - med deres egne ord - har bragt dem 15 år videre i udviklingen.

Og det er ikke på maskinsiden, Danmark kan imponere sydafrikanerne. Deres maskiner er med Karen Lundbos ord mindst lige så avancerede som de danske: »Hvis ikke bedre, for deres omsætning er større, men de udnytter deres maskinpark dårligere, og de ved for lidt om management og miljøledelse. Det er både på det tekniske niveau, men også på topledelseniveau, at vi skal vi ind og arbejde«, siger hun.

Karen Lundbo og Danced har etableret et samarbejde med en række brancheforeninger, og der er dannet en styrekomité, som fungerer som en slags Erfa-gruppe.

Både formanden og næstformanden for tekstilindustriens sammenslutning i Sydafrika er involveret i projektet, og en af ejerne af de største tekstilvirksomheder i landet foreslog selv Dancedprojektets slogan »Cleaner production makes good business sense«.

Fat i de meningsdannende

»Vi har fået fat på dem, der er meningsdannende, så vi er kommet i gang meget hurtigt,« siger Karen Lundbo, der selv er blevet interviewet til stribevis af fagblade, som har gjort hende kendt i hele den store sydafrikanske tekstilindustri.

Styrekomitémøderne afholdes hver tredje måned, og så mødes repræsentanter for forskellige ministerier, fra bomuldsdyrkernes forening, fra tekstilindustriens brancheforening, en fra tekstilarbejdernes fagforening og en leder fra farveriteknikkernes fagforening.

Danceds tekstilprojekt i Sydafrika virker overraskende, når man selv haster igennem en topmoderne sydafrikansk tekstilfabrik, mens direktører vælter ord af sig og fortæller om, hvordan besparelserne er indført. Men sådan er dansk miljøbistand i det sydlige anno 2001. Med Karen Lundbo ved styrepinden.