Danske virksomheders klimamål er lavere end vores naboers

I Europa bliver der skruet op for kulforbruget. Det kan betyde at flere firmaer må forlade deres ambitiøse klimamål Illustration: Wyoming Mining Association

Danske virksomheder sender verden i retning af en temperaturstigning på 2,6 grader, viser en rapport fra CDP.

Det er langt fra Parisaftalens mål på max 2 graders stigning og mere end vores nordeuropæiske naboer.

Tyske, hollandske, finske og svenske virksomheder sender verden mod temperaturstigninger på mellem 2,2 og 2,4 grader. De norske virksomheder klarer sig til gengæld dårligere. De sender verden mod temperaturstigninger på 2,7 grader, fremgår det af rapporten.

CDP er kommet frem til tallene ved at se på virksomhedernes klimamål. Det vil sige, at virksomheder, der udleder meget CO2 nu, men til gengæld har ambitiøse og videnskabeligt funderede mål, stadig kan bidrage til en lavere temperaturstigning.

Skrøbeligt forspring på verdensplan

Mens virksomheder i de andre nordeuropæiske lande er mere ambitiøse end de danske, er billedet anderledes, når vi kigger ud i verden.

I forhold til Asien og Nordamerika er europæiske virksomheder foran på klimamålene, med flere ambitiøse og vidensbaserede mål for at reducere CO2-udledningen.

Det gælder særligt i energisektoren, hvor 81 procent af europæiske energiselskaber bidrager til temperaturstigninger under 2 grader og derfor er den eneste sektor, der ser ud til at leve op til Parisaftalen.

De europæiske virksomheder forspring gælder dog kun, hvis virksomhederne lever op til deres klimamål, hvilket flere har sat på pause under den nuværende energikrise.

Ifølge Det Internationale Energiagentur kommer 2022 til at være året med det højeste kulforbrug nogensinde.

Der er 8 procent færre virksomheder, set over alle brancher, der i Danmark arbejder på at reducere deres klimabelastning, sammenlignet med før krigen i Ukraine, skriver Finans baseret på en undersøgelse fra Voxmeter.