Danske virksomheder vejrer vækst i Østafrika

Økonomiske vækstrater på mellem 6 og 10 procent gennem de seneste ti år har åbnet danske virksomheders øjne for Kenya, Uganda, Tanzania og tilstødende lande. Og ifølge den internationale valutafold, IMF, ser væksten ud til at fortsætte de kommende år.

I Østafrikas byer vokser en købestærk middelklasse frem, og den middelklasse efterspørger kvalitetsboliger, bedre infrastruktur, pålidelig el- og vandforsyning samt internet- og mobilteknologi.

Den udvikling har også fået Dansk Industri til at genoplive sit afrikanske netværk, der består af danske virksomheder, der enten er eller gerne vil med på det afrikanske væksttog.

Peter V. Helk, DI, har siden 2001 arbejdet som rådgiver og facilitator for danske virksomheder, der prøver kræfter med det afrikanske marked:

»Afrika er ikke længere det tabte kontinent. Fra at være en bistandscase har kontinentet udviklet sig til en markedscase, hvor mulighederne for eksport og investeringer er på højde med mulighederne i Brik-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina, red.),« siger han.

Olie- og gaseventyr

I Østafrika samler interessen sig ifølge Peter V. Helk om udviklingen af infrastrukturen og udvindingen af de enorme olie- og gasforekomster i Mozambique, Tanzania og Kenya.

Vejprojekter og elproduktion har hidtil været bistandsfinansieret, men kan nu drives på kommerciel basis. Det har sat skub i investeringerne, bl.a. i det forestående olie- og gaseventyr.

»De selskaber, der står for udvindingen af gas- og olieforekomsterne, har brug for underleverandører, og der er ingen lokale virksomheder, der kan leve op til kvalitetskravene. Det åbner for danske underleverandører af for eksempel boreudstyr, men underleverandørerne skal etablere sig i regionen for at være interessante for de store selskaber,« siger Peter V. Helk.

Han henviser bl.a. til danske Welltec, der leverer boreudstyr til olieindustrien, og som allerede er inde på markedet i Mozambique og Uganda.

Peter V. Helk vurderer, at der i løbet af de næste fem til ti år vil finde et udskilningsløb sted på det østafrikanske marked. Den vurdering deler han med Albert Nkinda, der forvalter den danske ambassades partnerskabsprogram (DPP) i Tanzania. Han opfordrer til at smede, mens jernet er varmt:

»Vi vil gerne have flere til at investere i Tanzania og resten af Østafrika, for det er lige nu, mulighederne er der. Venter danskerne fem eller ti år, er løbet kørt, for virksomheder fra Kina, Japan og Korea er allerede godt i gang i regionen,« siger han.

Albert Nkinda pointerer, at virksomhederne må indstille sig på at bruge tid og kræfter på at lære den lokale arbejdskraft op. Hvis de investerer i uddannelse og allierer sig med en lokal partner, der ved, hvordan markedet fungerer, er der gode muligheder for at få et godt afkast af investeringen og vinde fodfæste på markedet.

Dansk firma bag kraftværk

En af de danske virksomheder, der er sprunget på det østafrikanske væksttog, er Semco Maritime. I Mwanza, Tanzanias næststørste by, bygger virksomheden et 60 MW dieseldrevet kraftværk, Nyakato Power Plant.

Kim Christensen, direktør hos Semco Maritime med ansvar for salg og forretningsudvikling, der har forhandlet kontrakten på plads med Tanesco, Tanzanias statslige forsyningsselskab, forklarer, hvorfor det østafrikanske marked er blevet interessant for virksomheden:

»Vi ser på tre faktorer, når vi skal bedømme et nyt marked: Er der et behov for vores ydelser, er der kvalificeret lokal arbejdskraft, og kan vi regne med at få vores penge? I Tanzania er de betingelser til stede. Blot 20 procent af husstandene i Tanzania har adgang til strøm, landet har fagligt velkvalificerede håndværkere, og Tanzania har tilstrækkelig god kreditværdighed til via internationale banker at kunne sikre finansieringen af et projekt som vores.«

Fleksible og dygtige elektrikere

Semco Maritime bød på projektet i 2009, og året efter blev kontrakten indgået. Bankfinansieringen trak ud og var først på plads i 2011. Den forsinkelse blev brugt til at finde underleverandører og indgå partnerskab med en tanzanisk elektrikervirksomhed, Urban and Rural, der har 29 elektrikere i gang på byggepladsen.

Og de lokale elektrikere er både fagligt dygtige og fleksible, konstaterer Kasper Thomsen fra Semco Maritime, som leder det daglige arbejde med kabeltrækning, montering og opstilling af styre- og kontrolpaneler.

Af samme grund er den tekniske side af arbejdet stort set uproblematisk, og hans væsentligste funktion er sammen med Urban and Rurals direktør Msambinungu Mselewa at sørge for, at logistikken fungerer, så arbejdet ikke går i stå, forklarer han.

Mens Semco Maritime hjælper Urban and Rural med at udvikle deres planlægningskapacitet, bidrager Urban and Rural med sit kendskab til det lokale marked.

Ifølge Kim Christensen var det Semco Maritimes strategi fra begyndelsen at få en lokal partner.

»Du kan sammenligne det med at stige ud af flyveren på en ukendt destination: Skal du gå til højre eller til venstre, hvor er toilettet, og hvordan får jeg mad? Vores partner ved, hvem der kan levere materialer til tiden og til den rigtige kvalitet og pris, og han ved, hvordan tingene fungerer,« forklarer han.

Da dagen kom, hvor elektrikerarbejdet skulle i gang, var der ingen elektrikere, og da var Semco-folkene godt på vej op i det røde felt.

»Men vores partner forklarede, at materialerne jo ikke var kommet endnu, så det ville være spild at have 29 elektrikere gående rundt uden noget at lave. Når materialerne kom, skulle han nok sørge for, at der også var elektrikere til at arbejde med dem. Og det holdt han. Tingene virker ikke, som vi er vant til. Men de virker,« fortæller Kim Christensen.

Det første skridt mod nyt marked

Den samlede kontrakt for Nyakato Power Plant lyder på 410 mio. kr. Hovedparten går til Semco, resten til Rolls-Royce, der leverer dieselmotorerne. Kraftværket står færdigt 31. marts i år, men det betyder ikke, at partnerskabet mellem Semco Maritime og Urban and Rural ophører. Semco Maritime ser kraftværket som et første skridt ind på det østafrikanske marked

»Vi ser lyst på fremtiden her i regionen,« siger Kim Christensen.

»Vores plan er at bygge flere kraftværker, vedligeholde dem og komme ind på markedet for transmission og distribution, både i Tanzania og de omkringliggende lande. Lige nu ser vi sydpå, mod Mozambique, hvor vi deltager i en stor Danida-budrunde. I den sammenhæng er partnerskabet meget vigtigt.«

Fakta: Danish Partnership Programme (DPP)

DPP er et Danida-program for danske virksomheder, der vil investere i udviklingslande. Programmet tilbyder praktisk og økonomisk bistand til at etablere partnerskaber mellem danske og lokale virksomheder. De danske ambassader hjælper til med at finde de rette partnere i udviklingslandene og yder støtte til viden- og teknologioverførsel og til etablering.

Partnerskaberne kan få dækket 75 procent af udgifterne til en forundersøgelsesfasen. Herefter kan programmet afholde op mod 50 procent af udgifterne til en pilotfase og en implementeringsfase, hvorefter projekterne forventes at hvile i sig selv.

Betingelsen for at få støtte er, at projektet skaber vækst og arbejdspladser, overfører viden og teknologi til det pågældende udviklingsland og arbejder målrettet med arbejdsmiljø og socialt ansvar.

I Tanzania har indtil videre 23 partnerskaber mellem danske og tanzaniske virksomheder fået støtte fra Danida og den danske ambassade i Dar es Salaam.

Yderligere oplysninger: www.um.dk/danida