Danske vandeksperter vil forbyde gyllespredning

Gyllespredning i det danske landskab bør forbydes om ti år for at sætte gang i udviklingen af teknologiske løsninger til at håndtere gylle miljøvenligt.

Den holdning deler et bredt udsnit af den danske vandelite, der består af 48 direktører, forsyningschefer, ingeniører og miljøfolk, der dagligt beskæftiger sig med det danske vand. De seneste to dage har de været samlet i Holte til seminaret Vand Camp 07, hvor målet har været at finde løsninger til at sikre vandforsyningen også i 2030.

»Vi er jo faktisk i den mærkelige situation, at vi har 1.000 renseanlæg, der behandler spildevand fra fem millioner mennesker - men vi har ingen rensning af den gylle, 26 millioner svin producerer. Den hælder vi lige ud i naturen. Dette princip må vi gøre op med, da det truer vores vand,« siger direktør for Danva, Carl-Emil Larsen.

Blandt seminarets deltagere var der håb om, at en deadline for udbringningen af gylle kan være den »brændende platform«, der kan stoppe udledningerne af næringsstoffer til de indre danske farvande og nedsivningen af stoffer til grundvandet.

»Vi har jo også set i byggesektoren, hvordan energiforbruget i bygningerne daler, i takt med at kravene strammes. På samme måde tror jeg, at udsigten til et forbud mod gyllespredning kan sætte gang i udviklingen af teknologiske løsninger, der kan opnå samme eksportsucces, som vi ser i vindmølleindustrien,« siger Hans-Martin Friis Møller, dividionsdirektør for Miljø, Vand og Energi i
Grontmij Carl Bro.

Vand bør ikke smides ud med kloakvandet

Arbejdet under Vand Camp 07 er blevet konkretiseret i en såkaldt vandets grundlov, der indeholder otte paragraffer, som de repræsenterede instanser inden for vandsektoren forpligter sig til at efterleve og udbrede.

Vandets grundlov indeholder blandt andet er erklæring om, at regnvand skal ses som en ressource, og ikke bør ledes ud med kloakvandet, men indgå i et naturligt kredsløb ved at føres til naturområder, så det kommer tilbage til grundvandet.

Ifølge Hans-Martin Friis Møller er Vand Camp 07 blot begyndelsen på et tæt samarbejde mellem vandsektorens forskellige instanser, og allerede 24. april mødes alle 48 repræsentanter igen for at arbejde videre.

»Vi vil også præsentere vores resultater for, hvilken minister der nu må tænkes at blive miljøminister efter et valg,« siger Hans-Martin Friis Møller.