Danske værdier giver selskaber global fordel

»I den ene ende har vi USA med helt utrolige frihedsgrader - så meget, at man har lov til at købe våben og skyde folk ned, hvis de går ind på din grund. Og hvor du har utrolig meget fokus på individet,« siger Lars Rebien Sørensen, mens han stiller sig under Frihedsgudinden, som han har smidt op på skærmen i det gamle KVL's festauditorium.

Lidt uvant for Novo Nordisk-direktøren holdt han i fredags sin første forelæsning som nyudnævnt adjungeret professor ved Skov og Landskab på Det Biovidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet (tidligere KVL), hvor han selv studerede som ung.

I skærmbilledets anden side toner Den Kinesiske Mur frem.

»I den anden ende har vi Kina, hvor der ingen individualitet er. Det er et helt andet værdisystem end det amerikanske, og vi står i midten og skal forsøge at binde enderne sammen som virksomhed,« siger han.

For netop det at arbejde i meget forskellige kulturer er en af globaliseringens store udfordringer til moderne virksomheder i dag, påpeger han. Men her har dansk forankrede videnvirksomheder en fordel, fordi Danmark befinder sig et sted midt imellem de to yderpoler.

»Efter min opfattelse er der ved at ske en konvergens mellem den meget konkurrencebaserede, individ­orienterede ideologi og det, man kan kalde den gamle kommunistiske orienterede tankegang. Vi befinder os med de danske værdier et sted i midten, og det er et godt udgangspunkt i disse tider. Så især i videnbranchen, hvor vi er afhængige af kreativitet og engagement fra medarbejdernes side, har vi danske virksomheder nok en fordel med vores værdigrundlag,« siger Lars Rebien Sørensen.

Globalisering gør værdier vigtige

Derfor er det vigtigt for Novo Nordisk at holde fast i, at virksomheden bygger på danske værdier:

»Vi opfatter os som en dansk baseret virksomhed med værdier som lighed, tillid, lav magtdistance, inklu­sion, fleksibilitet, respekt for naturen, protestantisk arbejdsetik og æstetik,« siger han.

Ifølge direktøren er værdierne ikke bare smukke ord nedfældet på et strategipapir. De bliver stadig mere nødvendige, i takt med at virksomheden knopskyder verden over:

»Vi ønsker at gå globalt, samtidig med at vi bevarer en stærk sammenhængskraft, så medarbejderne ikke føler sig truet af den globale udvidelse, men derimod føler sig som en del af den,« pointerer han.

Men det er en udfordring at holde fast i værdierne. Bl.a. i USA, hvor lighed typisk opfattes som middelmå­-dig­­hed, tillid som naivitet, fleksibilitet som principløshed, og hvor lav magtdistance hurtigt ses som svaghed hos lederne.

Ledere måles på værdier

»Vi gør meget for at matche ledere med vores værdier. Både i rekrutteringsprocessen og ved internationale lederkurser, hvor vi samler ledere fra alle dele af verden for at arbejde med værdierne,« fortæller Lars Rebien Sørensen og tilføjer, at Novo Nordisk nu oplever, at flere og flere selv opsøger virksomheden, fordi de tiltrækkes af værdierne - også i USA.

For at være helt sikre på, at lederne ikke bare har forstået værdierne, men også arbejder efter dem, bliver de nemlig målt på dem.

»Vi ser ikke bare på, om lederne opnår resultater, men også på hvordan resultaterne opnås - bl.a. ved at interviewe medarbejderne. Vi har erfaret, at det man bliver målt på, det bliver gjort,« fortæller direktøren.

Til spørgsmålet om det ikke bare var nemmere og mere naturligt at lade de amerikanske afdelinger arbejde efter amerikanske værdier, kinesiske afdelinger efter kinesiske osv., lyder et blankt nej:

»Hvis værdigrundlaget smuldrer, risikerer vi at få forskellige standarder for vores produkter. Og desuden sætter vi den skarpe profil over styr, hvis vi tilpasser os de enkelte kulturer for meget, og det vil være svært at håndtere. Folk skal vide, hvad Novo Nordisk er, uanset hvor i verden man befinder sig.«

Emner : Ledelse