Danske temperaturer stiger hurtigere end gennemsnittet

2. april 2019 kl. 13:1080
Danske temperaturer stiger hurtigere end gennemsnittet
Illustration: NASA.
Sammenligning af danske klimadata i 30-årige perioder viser, at temperaturen i Danmark er steget med over en grad siden starten af 1900-tallet, og hurtigere end det globale gennemsnit. tilsvarende tendens ses i vores nabolande.
Artiklen er ældre end 30 dage

Danmark har de seneste 20-30 år oplevet en højere temperaturstigning end resten af verden, det viser en analyse fra TV2 af de danske klimadata, som er opsamlet fra 1873 og til nu.

En af måderne at analysere klimatal på, er ved at se på perioder af 30 år, eksempelvis regnes den 30-årig periode fra 1961 til 1990 som den officielle klimanormal.

Når man sammenligner den 30-årige periode fra 1901 til 1930 med den seneste periode fra 1979 til 2018 er temperaturen steget med 1,17 grader. I samme periode er den globale temperatur staget med 0,77 grader.

Det kolde nord bliver mindre koldt

Dermed ligger stigningen i Danmark 0,44 grader højere end den globale stigning. Her skal det dog nævnes, at den globale stigning er et gennemsnit på tværs af kloden, så det er absolut ikke sikkert, at Danmark har oplevet en større temperaturstigning end alle andre lande.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danmark ligger i et af de områder, der har haft den største regionale temperaturstigning. Også vores labolande Norge og Sverige har haft en temperaturstigning på mere end dobbelte af den globale stigning.

I Sverige er temperaturen således steget med 1,7 grader siden 1860 mens de i Norge er på 1,3 grader. På Svalbard, som er et af de steder på jorden, der har oplevet de største temperaturstigninger, er temperaturen steget 5,6 grader over de seneste 50 år.

Lignende prognose for Canada

Ifølge en Canadisk rapport er de canadiske gennemsnitstemperaturer steget med 1,7 grader siden 1948. Særligt i det nordlige Canada er temperaturen steget med 2,3 grader.

Desuden forventes temperaturen fortsat at stige. Og allerede nu tør man spå om, at det vil have effekt på havene rundt om Canada.

»Opvarmning af hav og tab af ilt vil intensiveres med yderligere udledninger af all drivhusgasser, mens hav-forsuring vil øges som følge af øgede CO2 udledninger. Disse ændringer vil true sundheden af havets økosystemer,« står der i rapportens konklusioner

80 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
81
7. april 2019 kl. 15:30

Forureningen af atmosfæren med svovl (afbrænding af kul) udskød opvarmningen, da svovl tilbagekaster kortbølget stråling fra solen. Overgangen fra kul til olie, plus bedre afsvovling af røggasserne fra kraftværkerne, nedsatte denne afkølende effekt. Er en gammel erkendelse.

80
7. april 2019 kl. 13:25

Interessant at se klimagasserne samlet, særligt udviklingen af svovl i atmosfæren. Reduktionen af svovl virker jo forstærkende på temperaturstigningen. Kan det ikke være fordi der sker ændringer i flere variable end én, der øger afvigelserne i modellerne?

79
7. april 2019 kl. 13:05

Det lægger faktisk alle solteorier i graven.

Næh, i vinterhalvåret er jorden tættest på solen. Så opfanges mere energi i atmosfæren, selvom det er mørkt i vinterhalvåret. Desuden er polarhavet vel stærkt påvirket af havstrømmene.

78
6. april 2019 kl. 22:07

Det NVJ bringer et langt citat fra er mest en gang snik-snak uden videnskabeligt indhold. Og bemærkningen om at de personer der har varet udsat for en 1,5 graders temperaturstigning ikke har taget skade af det viser at den citerede slet ikke har forstået problemet. Det er ikke de 1,5 grader i sig selv der er problemet, men de følgevirkninger stigningen giver, og den sneboldeffekt den risikerer at sætte i gang. Havstigninger pga. stigende temperatur i havet og smeltende is kommer først igennem en lang årrække efter temperaturen i atmosfæren er steget. Metanafgivelse fra smeltende permafrost og gletchere sætter yderligere gang i drivhuseffekten. Samme effekt har den ændrede albedo som følge af at isen smelter. Desværre ser det ud til at den positive feedback af temperaturstigning er stærkere end den negative. Og de stigende havtemperaturer og forsuringen af havet pga. det stigende CO2 indhold i havet er allerede ved at sætte livet i havet under pres, hvilket issær ses omkring de døende koralrev.

77
6. april 2019 kl. 21:51

Erik, forsøg ikke dialog med NVJ, det virker ikke og resulterer blot i mere sludder og whataboutism som ovenstående. Det er ganske fint, at anskueliggøre hans sludder, men i form af forsøgs på debat giver det ingen mening. Mange har forsøgt - det er altid fejlet.

Hvad hans mission er, er mig en evig gåde. Selv han burde nu have indset, at vi alle har gennemskuet hans mumbo jumbo. Det burde også være indlysende, at hans infantile faktaforladte “argumentation” ikke kan overbevise nogen, der har nået syvende klasse, så det eneste formål jeg kan få øje på, er et bevidst forsøg på at ødelægge den saglige debat om dette særdeles alvorlige emne.

Ing.dk vil desværre ikke - selv om de erkender problemet med den slags misinformation - gøre noget ved det. Så vi må blive ved med at gøre opmærksom på, at det er sludder, han præsenterer og udover det lade være med at fodre troll´en.

Mvh Flemming

76
6. april 2019 kl. 20:29

Ganske kort Niels Vestergaard Jespersen. Hvis det er solen der er drivkraften i temperaturstigningen, hvor ville temperaturen så stige mest - ved ækvator eller ved polerne? Hvis det er drivhusgasser der er drivkraften i temperaturstigningen, hvor ville temperaturen så stige mest? Gerne en forklaring funderet i fysik.

75
6. april 2019 kl. 20:17

NVJ.
Når det hævdes at IPCC ikke regner rigtigt, er det godt andre kan regne rigtigt.
<a href="https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/ny-m..">https://www.dr.dk/nyheder…;.

IPCC har kun computermodeller som aldrig er blevet verificerede, med mange parameterantagelser som man ved ikke holder. Deres gentagne forudsigelser af temperaturstigninger, siden man begyndte at udgive prognoser, har aldrig stemt med virkelighedens målinger. F. Eks. kan man jo slet ikke modellere naturlige variationer i klimaet som har lange cyklustider på op til 60-70 år. Det er man heller ikke interesseret i da man kun vil vise noget om drivhusgasser i teoretiske modeller som ikke kan bruges til nogetsomhelst, da man ignorerer den slags. Dertil kommer modellering af skyer som man slet ikke har styr på. Der er kun gjort teoretiske betragtninger over CO2 og andre drivhusgassers virkning, som aldrig har været underkastet en eksperimentel efterprøvelse af IPCC. Men nok af andre som viser at effekten af CO2 er ganske lille og ikke noget man behøver at bekymre sig om- tværtimod. Se f. eks. den spritnye artikel skrevet af forskere her:

https://www.klimarealistene.com/2019/04/05/apent-brev-til-statsminister-erna-solberg/

Hvor man bl. a. siger følgende om IPCC og de rapporter man ser fra den kant:

"Det er imidlertid tre store og fundamentale problemer med sammendraget. Allerede i første avsnitt A.1 går SR1.5 lengre enn noen tidligere rapport. SR1.5 setter naturlig variasjon lik null, og ser helt bort fra en overveldende klimahistorikk gjennom 450 000 år. Ifølge rapporten finnes det ikke lenger noen naturlige variasjoner av klimaet, til tross for at IPCC tidligere har fastslått at naturlige variasjoner vil dominere klimaendringene. Implisitt påstår SR1.5 at en økning med 0,5 °C fra dagens situasjon vil føre til helt andre og mer dramatiske endringer på jorden enn konsekvensene av den ene graden temperaturøkning vi har hatt siden 1850. SR1.5 har forlatt budskapene i den forrige rapporten for 5 år siden, da det ble konstatert at minst halvparten av klimaendringene etter 1951 var menneskeskapt. Dette er imidlertid et svakt utsagn, forenlig med at 49 prosent av klimaendringene skyldes naturlig variasjon.

SR1.5 er bygget utelukkende på modellbaserte scenarier, basert på hypoteser om klimasystemet. Scenariene danner mulige utviklingsbaner (med ukjent sannsynlighet for å inntreffe), og kan ikke betraktes som kvalitetssikrede prognoser. En annen og helt ekstraordinær sak i forbindelse med SR1.5: I Kapittel 1 i den store underliggende rapporten kan vi lese at mellom 1,5 og 3 milliarder mennesker allerede lever i områder som de siste 10 år har hatt en oppvarming på mer enn 1,5 °C, det vil si i det som IPCC hevder er en dramatisk og farlig oppvarming. Og dette «ødeleggende livsgrunnlaget» må vi for all del hindre i å spre seg til de siste milliardene av befolkningen. Elvestuen vet antagelig ikke at IPCC selv fastslo allerede i 2001, at deres forskning og klimamodellering ikke kan brukes til langtidsspådommer om det fremtidige klima: I forskning på og modellering av klimaet, bør vi være oppmerksomme på at vi har å gjøre med et kaotisk, ikke-lineært koblet system, og at langtids forutsigelser av fremtidige klimatilstander ikke er mulig. Og våre politikere husker nok ikke i dag at spådommene alltid tidligere har slått feil. Al Gore sa den 14. desember 2009 at isen i Arktis ville være borte i 2014. Og allerede for nesten 30 år siden advarte en representant fra FNs miljøprogram om at vi bare hadde 10 år igjen for å redde verden. "

74
6. april 2019 kl. 19:48

Det er nemlig i det mørke vinterhalvår i arktis og om natten temperaturen er steget mest. Tidspunkter hvor udstrålingen er den største faktor for temperaturen. Passer fuldstændig med, at udstrålingen bliver hæmmet af flere klimagasser i atmosfæren. Det lægger faktisk alle solteorier i graven.

71
6. april 2019 kl. 19:20

Når arktiske områder kan få så store temperaturstigninger, spekuler jeg på om det fortrinsvis skyldes at vinter/nattemperaturen er steget. Fra DMI's temperatur nord for 80 grader ser man, at sommer temperaturen ændrer sig meget lidt, men vintertemperaturen kan variere virkelig meget. Er det døgnets minimum temperatur der er steget og i mindre grad maksimum temperaturen?

70
6. april 2019 kl. 15:22

Se her.

Hvad har en amatørartikel på et propagandasite med "videnskabeligt belæg" at gøre?

69
6. april 2019 kl. 10:48

Mon ikke en årsag kan være al den varme luft der lukkes ud i dansk politik

65
4. april 2019 kl. 22:04

Niels Vestergaard Jensen Vil du benægte at atmosfærens CO2 indhold stiger? At CO2 skaber drivhuseffekt? At klodens gennemsnitstemperatur stiger? (selv om det er kompliceret at måle) At størstedelen af jordens gletchere smelter mere end tidligere? Hvis ikke, hvorfor afviser du så der er en sammenhæng. For mig er den ret indlysende.

64
4. april 2019 kl. 21:39

Til jer der sidder i hvert jeres kaninhul og travler internettet for klimakonspiratoriske teorier: Gør jer selv (og os andre) den tjeneste at bruge en neutral søgemaskine. Så længe jeres primære informationsstrøm er styret af Google og Facebook selvhjælpsgrupper facebook får I ikke neutral information, men bare mere af det samme - til skade for jer og til ærgelse for os andre.

Den perfide og selvhøjtidlige tone kender ingen grænser - hvor er selvransagelsen - kom med konkrete data, facts ikke din subjective opfattelse af hvad andre skal tænke og gøre. Er der slet ingen, der styrer dette debatforum?- en ørkesløs vandring i namecalling, og hånlige bemærkninger!

63
4. april 2019 kl. 20:57

Der er jo nok en årsag til at kritikken mest kommer fra pensionerede forskere, og det er ikke bare fordi de er blevet gamle og sure.

Det er også muligt at de bliver ved efter pensionsalderen fordi der er rigtigt gode penge i det. Skal man tjene penge på klimaforkning er der gode penge i at være ignorant - især hvis man kan pryde sig selv med en akademisk titel.https://www.greenpeace.org/usa/global-warming/climate-deniers/koch-industries/

I øvrigt: Til jer der sidder i hvert jeres kaninhul og travler internettet for klimakonspiratoriske teorier: Gør jer selv (og os andre) den tjeneste at bruge en neutral søgemaskine. Så længe jeres primære informationsstrøm er styret af Google og Facebook selvhjælpsgrupper facebook får I ikke neutral information, men bare mere af det samme - til skade for jer og til ærgelse for os andre.

62
4. april 2019 kl. 19:43

har skrevet bogen Klimamyten, hvor han ukritisk hævder at det alene er solens aktivitet, som bestemmer vort klima. Problemet er bare at den teori ikke finder nogen underbygning ved Henrik Svensmark, som er kendt for solteorien. JK tager solteorien til indtægt for at der ikke er nogen AGW.

Fra den efter følgende artikel: "Før vi runder denne artikel af: Der er ingen, der sætter spørgsmålstegn ved, at CO2 har en indflydelse på klodens temperatur. Heller ikke Henrik Svensmark og hans kollegaer.".

https://videnskab.dk/naturvidenskab/svensmark-fremlaegger-nye-argumenter-for-sin-kontroversielle-klimateori

Tilbage står så spørgsmålet. Hvordan kan Johannes Krüger så underbygge sin påstand, når Henrik Svensmark slet ikke stiller spørgsmål ved at CO2 har en indflydelse på klodens temperatur.?

58
4. april 2019 kl. 16:09

Fordi visse "debattører" mest færdes på disse dubiøse benægtersites ;o)

Og du er som "sædvanlig" såre ugidelig med at vise fejl i de kikdehenvisninger som andre kommer med. Er de det samme som originalen, eller ej? Hvis det er tilfældet er de så stadig "benægtere" efter din uforgribelige mening, eller er det bare det faktum at de refererer data fra kilder som NASA, NOAA, hadcrut, DMI som alle bruger men som man ikke så gerne ser fremdraget i debatten.? Hvad,er en benægter Iøvrigt? Alle jeg kender ved da at der er nogen effekt af CO2 og andre GHGer. Men alle videnskabsmænd ved da, at der politiseres og det er ikke mange som kan checke IPCC f. eks., som jo også er politiseret. Alle videnskabsmænd, der beskæftiger sig med computermodeller som bruges til at spå om fremtiden ved udmærket at de er usikre og helt mangelfulde når det gælder at spå om CO2 virkningen. Hvor de jo konstant vedbliver med at skyde langt over målet uden at ændre parametrene for CO2 drivhusgassen. Det er der videnskabelig belæg for, men du ser det ikke omtalt i Ekstrabladet eller Ingeniøren. Mærkeligt nok er Ingeniørens dækning domineret af populistiske artikler skrevet af journalister, der ligesom alle andre mediedolk ikke aner hvad ben de skal stå på.

57
4. april 2019 kl. 15:49

Svend... jeg vil påstå at det er ret ualmindeligt at høre postulater om 10 mtr vandstigning inden 2100.

56
4. april 2019 kl. 15:33

Det er ikke ualmindeligt at høre om 10m havstigning inden 2100 eller voldsomme temperaturstigninger og helt vildt vejr foruden den berømte om sne

Og tak fordi du inkluderer links og andre referencer til de steder hvor du har hørt alt det, så vi ikke behøver at sidde tilbage med fornemmelsen af at det bare er noget du slynger ud...... [/sarcasm]

Hvis det er så ikke-ualmindeligt må du da nemt kunne komme med konkrete eksempler på at anerkendte forskere indenfor området har udtalt sig sådan? Jeg er ligeglad med hvad din pølsemand siger.

54
4. april 2019 kl. 14:13

Hvad er klimaetablissementet for en størrelse?

Det er ikke let at svare på, men via eksempler kan man få en ide. Normalt plejer videnskabsfolk og forskere ikke at lægge fingrene imellem, hvis de finder påstande og konklusioner der går imod hvad der anses for rimeligt. Det er ikke ualmindeligt at høre om 10m havstigning inden 2100 eller voldsomme temperaturstigninger og helt vildt vejr foruden den berømte om sne, men ingen mere besindige forskere tager nogensinde til genmæle. Selvfølgelig sikrer de fleste sig med en masse kan og måske, men alligevel. Denne larmende tavshed er et dårligt tegn og er ikke sundt for forskningen.

51
4. april 2019 kl. 11:45

Det er let at slynge sådan en påstand ud, at de er i lommen på fossilindustrien.

Læg mærke til, at jeg nævnte det som et af de problemer, der er med NVJ's kilder - og her er William Happer jo et klasseeksempel, hvilket jeg har dokumenteret tidligere - så nej: Det er ikke noget, jeg bare "slynger ud". Frank Lansner falder, som Flemming Ulbjerg så fint dokumenterer, i anden kategori.

NVJ (og alle I øvrige benægtere med for den sags skyld) mangler stadig at komme med bare et troværdigt link til en rigtig forsker, der er uenig i, at A'et er den helt store synder i GW.

Se det i øjnene Svend: Virkeligheden har indhentet dig - - -

Jeg kunne lige så let påstå at andre forskere var i lommen på klimaetablissementet.

Hvad er klimaetablissementet for en størrelse? En konspiration af venstreorienterede tosser? En kinesisk konspiration med det formål at køre vestens økonomi i sænk? eller måske: Verdens samlede ekspertise på området?

50
4. april 2019 kl. 11:36

Re Flemming Rasmussen

er enten underlødig, i lommen på fossilindustrien eller helt uden relation til emnet.

Det er let at slynge sådan en påstand ud, at de er i lommen på fossilindustrien. Men det må vel komme an på hvad der står i artiklerne. Jeg kunne lige så let påstå at andre forskere var i lommen på klimaetablissementet. Der er jo nok en årsag til at kritikken mest kommer fra pensionerede forskere, og det er ikke bare fordi de er blevet gamle og sure.

49
4. april 2019 kl. 09:46

At være skeptisk og/eller realist er jo dyder i en tid hvor nyheder og påstande uden belæg breder sig som en steppebrand, så det lyder jo appelerende når nogen kalder sig klimaskeptikere eller klimarealister. Men når udledningen af adskillige milliarder ton tilsidelagt kulstof til atmosfæren årligt (en udledning der geologisk kun matches af kataklysmiske begivenheder såsom VEI 6+ og nedslag af kilometerstore himmellegemer) affejes som ubetydelig er man i min optik hverken realist eller skeptisk... så er man bevidst ignorant.

48
4. april 2019 kl. 07:55

Et eksempel på de to herrers niveau:

Ja, det understreger jo blot, hvad jeg har skrevet om NVJ utallige gange. Han må helt ud i de allertyndeste marginaler for at finde folk, der kan understøtte hans vrøvl. ;o))

Vi har ikke en eneste gang - ud af bogstaveligt talt utallige indlæg fram ham - set en eneste reference til en rigtig videnskabelig artikel om emnet. Hver eneste "forsker" han hiver frem, er enten underlødig, i lommen på fossilindustrien eller helt uden relation til emnet.

Nå jeg ser disse benægteres fremfærd, kommer jeg altid til at tænke på denne lille figur:

https://ibsendesign.dk/Abe-3-stk-siddenden-sammen-10cm-ikke-hore-ikke-tale-ikke-se

Desværre er det kun "ikke se, ikke høre", de har taget til sig - - -

God morgen i brokkassen ;o)

46
4. april 2019 kl. 05:52

Tvivlsomme organisationer har det med at indlejre legitimeringsord i deres navne.

Derfor læser jeg "realisterne" i klimarealisterne på samme måde som jeg læser "demokratisk" i Deutsche Demokratische Republik.

45
4. april 2019 kl. 05:03

Flemming.</p>
<p>Det har du nok ret i.
Jeg fandt dog efter lang tid søgen initiativgruppen til Klimarealisterne i Danmark der, som jeg forventede, består af lægfolk, bl.a et par politikere, en pensioneret skolelærer etc. men ingen med faglig baggrund i klima.

Jo der er flere med faglig baggrund i klimaet.

Frank Lansner som har skrevet mange indlæg og udgivet peer rwviewed, artikel om klima specielt twmperatuemålingeecsamnen med Pepke Petersen fra DTU Space. Derudover en geolog, som er ekspert i klima på mange måder, gletchere og afsmeltning fra Grønland ibdlandais, og fortidens klima som afspejles i geologien med, sedimenter og gamle aflejringer mm. F eks.

Men det er da glædeligt at klimaprofeterne i Ingeniøren bliver ikke så lidt stødt på manchetterne over dette nye initiativ, som også vil holde en vis justits med debattone og lødighed i indlæggene. Det undrer mig sådan set ikke at tonen og niveauet i disse indlæg ovenfor om www.klimarealisme.dk er andet end det forventede lavmål af mudderkastning og tilsvining. Typisk for menigheden med tomneltotter man finder her.

43
4. april 2019 kl. 04:50

Du får aldrig andet end whataboutism fra NVJ - han svarer aldrig på spørgsmål om sine “kilder” eller “data”.

Jeg har lige svaret, flere gange, og du er anmeldt for personangreb. Dine påstande er så grove og direkte imod alle regler for debat i Ingeniøren ay jeg forventer din snarlige udelukkelse, hvis du fremturer. Du skal begrunde dine gentagne angreb hvis, du vil fortsætte i debatten synes jeg. Med konkrete ting ellers er du jo bare en kontrær kværulant som ingen gider høre på.

42
4. april 2019 kl. 01:57

Karl Iver Dahl-Madsen har også en gruppe på Facebook - Klimarealisme - som jeg havde æren af at være medlem af i 5 timer. Så blev jeg blokkeret. Afskedshilsnen var: "Med den holdning spilder du vores tid i gruppen". Der skulle ikke diskuteres naturvidenskab - kun dyrkes konspirationsteorier. Han har forøvrigt været folketingskandidat for LA.....

41
3. april 2019 kl. 22:42

Jeg fandt dog efter lang tid søgen initiativgruppen til Klimarealisterne i Danmark

FU - pas nu på - der er små forskelle i måden navnene staves på; men CVR giver et godt fingerpeg:

Klimarealisme P-nummer: 1024400383

Adresse: c/o Karl Iver Dahl-Madsenhttps://www.dahl-madsen.dk/Ermelundsvænget 11 2920 Charlottenlund

Startdato 12.02.2019

Branchekode 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.

Navnet: "Klimarealisterne" giver ikke noget hit på CVR og sproget på hjemmesiden er svensk.

40
3. april 2019 kl. 22:14

Klimarealisterne i Danmark

Allerede navnet stinker langt væk af at det er en usaglig propagandaorganisation, der febrilsk prøver at skjule dette ved at kalde sig "realister".

39
3. april 2019 kl. 21:20

Do not feed the troll
Du får aldrig andet end whataboutism fra NVJ - han svarer aldrig på spørgsmål om sine “kilder” eller “data”.Selvfølgelig skal hans vrøvl tilbagevises, men at forsøge at gøre det ved dialog er ikke muligt - det viser al erfaring.

Flemming.

Det har du nok ret i. Jeg fandt dog efter lang tid søgen initiativgruppen til Klimarealisterne i Danmark der, som jeg forventede, består af lægfolk, bl.a et par politikere, en pensioneret skolelærer etc. men ingen med faglig baggrund i klima.

38
3. april 2019 kl. 21:14

Do not feed the troll

Du får aldrig andet end whataboutism fra NVJ - han svarer aldrig på spørgsmål om sine “kilder” eller “data”.

Selvfølgelig skal hans vrøvl tilbagevises, men at forsøge at gøre det ved dialog er ikke muligt - det viser al erfaring.

37
3. april 2019 kl. 20:51

Det er ikke oplyst.

Jo det er. Du må bare læse lidt rundt, evt. skrive til den der står for hjemmesiden, som man jo opfordres til. Se under kontakt menuen. Og prøv så at finde initiativgruppen som har sat gang i det, hele. De præsenteres skam med navn, og beskrivelse, som du jo så gerne ser. Men ellers kan du jo bare læse indlæggene for at se hvem der pt. er aktive med indlæg. De er da navngivet, ikke sandt, og skriver indlæg af høj kvalitet med meget udførlig henvisninger til kilder mm. Noget man savner i Ingeniøren f. eks..

34
3. april 2019 kl. 20:32

Ja om geologi vil jeg tro.

Hvor man sandelig også studerer gamle geologiske lag med forfinede teknikker, som siger noget om klimaet. For slet ikke at tale o m Grønland, hvor de geologiske undersøgelser jo også omfatter indlandsis ogg bræer mm.

Han har jo videre skrevet en bog om klima, på dansk, som jo er værd at læse. Kun et par år gammel. Han er med i diverse videnskabelige fora om klima, f. eks. Klimarealistene videnskabelige råd, som tæller lutter notabiliteter indenfor alle grene af klimaforskning. Se www.klimarealistene.com

Iøvrigt er det jo sådan at ingen er ekspert i klimaet, kun aspekter af det.

32
3. april 2019 kl. 17:57

Niels. For tredje gang: Hvem står bag klimarealisme. dk ??

31
3. april 2019 kl. 17:55

Se 4. del af en artikel skrevet af en professionel videnskabsmand, der ved noget om emnet...

https://klimarealisme.dk/2019/04/03/krugers-brev-iv-grove-fiksfakserier-med-klimadata%ef%bb%bf/

Hele artiklen fondes på

www.klimarealisme.dk

hvor der også findes andet godt - specielt anbefalet til CAGW fans og for den sags skyld også til de der tror på IPCCs tosserier. Der findes en gennemgang af hvad IPCC faktisk siger og hvad der ikke er enighed om blandt forskerne. Noget som overdøves her i debatterne - eller hvad man nu vil kalde meningsudvekslingen her i spalterne.

30
3. april 2019 kl. 15:47

Temperaturen er steget siden istidens slutning. Det vi ser er hvad havstrømme og jet-strømme bevirker

Nej. Det normale i en mellemistid er, at temperaturen falder fra et højdepunkt umiddelbart efter den afsluttede istid og frem til, at den næste istid starter.

I vores mellemistid startede temperaturen også med at falde som normalt, men de sidste ~150 år er den pludselig begyndt at stige markant, hvilket ikke er det normale.

(Dette er også en af indicierne for, at denne opvarmning ikke er en del af en sædvanlig, naturlig cyklus)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Milankovitch_Variations.png

(Tiden går fra højre mod venstre - venstre side er "i dag")

29
3. april 2019 kl. 14:54

</p>
<ul><li>udviklingen siden 1873 kan ses her:

For at sammenligne klima og geologisk udvikling, er det stadig kort. Det vi mangler er en sammenligning med klimaet før Krakatoa, Tambora, Laki og den lille istid. Ja, der er ikke mange målinger, men et gennemsnit fra de rekonstruerede temperaturer giver vel et fingerpeg.

Temperaturen er steget siden istidens slutning. Det vi ser er hvad havstrømme og jet-strømme bevirker

24
2. april 2019 kl. 21:57

er værd at hæfte sig ved, her i disse fora.

Sagvidenskaben har sine egne kriterier for kvalificering af viden, metoder og empiriske tilgange til fakta. Desuden, så har man internt i de videnskabelige kredse sine faglige kriterier for, hvor prestigen er at hente, dvs. hvor det drejer sig om at få sine resultater antaget, mangfoldiggjort. Det er ikke blandt os, at prestigen hentes videnskabeligt.

Når jeg ser på, hvor afslørende det er for ens egen måde at vælge og prioritere på, når man kaster links ud i forsøgene på at give argumenterne vægt, forundres jeg altid over, at man ikke kan se sig selv.

Og, når jeg ser mig selv, via min gud Google, der husker alt, forundres jeg over, hvordan tiden står stille her på siderne, og over hvordan jeg bekræfter dette stillestående univers i et og alt. Min fattige evne til at skabe nye billeder for det indre øje afsløres således af min gud. For hver gang, jer ser Svend F. her på siderne, så tænker jeg færdigmand, sådan som jeg åbenbart også har skrevet, for år tilbage:https://www.google.dk/search?ei=ybijXLrdJI7PrgTxrqrwCQ&q=%22svend+f%C3%A6rdigmand%22&oq=%22svend+f%C3%A6rdigmand%22&gs_l=psy-ab.3...57213.64151..65180...0.0..0.138.269.0j2......0....1..gws-wiz.......35i39.x1lJ5EQggcA

https://ing.dk/blog/fremtidens-indianere-174276#comment-653879

Intet ændrer sig, vi er færdige.