Danske svin pumpes med antibiotika

De danske svin får mere og mere antibiotika. En ny rapport viser, at antibiotikaforbruget til dyr i de danske stalde steg med 10 ton i 2004, hvorved det er nået op på 112,5 ton.

Det er hovedsageligt på grund af, at de danske svin får mere antibiotika, konkluderer rapporten. Sammenfaldende med det er salmonella og E. coli-bakterier fra svinene blevet mere resistente over for antibiotika.

Det får nu Enhedslistens landbrugs- og fødevareordfører Per Clausen til at kalde fødevareminister Hans Christian Schmidt i samråd for at få gjort noget konkret ved det stigende brug af antibiotika.

»Der er brug for en reel handlingsplan, der kan give et fald i antibiotikaforbruget i svinestaldene de kommende år. Desuden er der brug for at forbedre de dårlige vilkår i staldene, der er sygdomsfremkaldende, som fodringsmetoder og pladsforhold, der f.eks. kan give liggesår hos svinene,« siger Per Clausen.

Stigende resistens hos mennesker

Han er især bekymret over den større forekomst af antibiotikaresistens hos dyr og mennesker. Antallet af infektioner med methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) hos mennesker blev fordoblet i 2004, og stigningen ser ud til at fortsætte. Næsten to tredjedele af disse infektioner skete udenfor sygehusene, hvorimod MRSA-infektioner tidligere næsten udelukkende skete på sygehuse. Der er nedsat en ekspertgruppe i Sundhedsstyrelsen, der prøver at finde ud af hvorfor.

»Hvis man kan påvise en konkret sundhedsrisiko for den danske befolkning på grund af den øgede brug af antibiotika, er der brug for at gøre noget nu,« siger Per Clausen.

Endnu højere i importeret kød

Antibiotikaresistensen i bakterier fra udenlandsk kød er endnu højere end i det danske. Det gælder både for svine- okse- og kyllingekød. Den største forskel i antibiotikaresistens for dansk og udenlandsk kød er fundet i importeret kyllingekød, hvor enterokokker, E. coli og campylobakter var mere resistente end tilsvarende bakterier i dansk kyllingekød.

»Vi ved, at en stadig større del af det kød, der sælges i Danmark er importeret, og at dette kød indeholder bakterier, der i højere grad er resistente over for antibiotika end bakterier fra dansk kød. Det betyder, at danske forbrugere i stigende grad udsættes for resistente bakterier,« siger forskningsprofessor Frank Aarestrup fra Danmarks Fødevareforskning i en pressemeddelelse.

Ingen grund til bekymring

Formanden for Landsudvalget for Svin, gårdejer Lindhart B. Nielsen, mener ikke, at de danske landmænd kan klandres for den stigende antibiotikaresistens.

»Forbruget af antibiotika i svineproduktionen er steget det seneste par år på grund af svinesygdommen PMWS, men den ser glædeligvis ud til at være toppet i 2004 og er nu på retur. Trods stigningen ser vi ingen grund til bekymring. Forbruget i Danmark er så lavt, som det realistisk kan være. Det afgørende for forbrugerne er, at selv en periodevis stigning ikke har nogen betydning for fødevaresikkerheden, da der ikke findes medicinrester i kødet,« siger Lindhart B. Nielsen i en pressemeddelelse.

Skyldes importeret kød

Han mener derimod, at problemet ligger hos det udenlandske svinekød, som der importeres mere og mere af herhjemme. Ifølge Lindhart B. Nielsen er antallet af salmonellatilfælde hos mennesker, der skyldes importeret svinekød, femdoblet fra 2003 til 2004, mens antallet af tilfælde relateret til dansk svinekød er faldende.

Adspurgt, om det ikke er godt, at de danske tilstande er bedre end de udenlandske, siger Per Clausen:

»Det bliver værre og værre i Danmark, men det går også den forkerte vej i udlandet. Jeg frygter, at vi nærmer os tilstande som i Sydeuropa, hvis ikke vi griber ind herhjemme nu.«