Den danske stat har favoriseret diesel for 42 milliarder siden 2008

Illustration: Shell Danmark

I Danmark betaler du cirka halvanden krone mindre i energiafgift, når du køber en liter diesel, end hvis du havde købt en liter benzin.

Det lyder måske ikke af meget, men over årene løber det op. I perioden 2008 til 2018 har den danske stat således undladt at inddrive 42,3 milliarder kroner i energiafgifter på grund af denne skævhed i afgiftssætningen. Det viser OECD’s opgørelse over fossil statsstøtte – for selvom diesel ikke direkte modtager subsidier, så tæller OECD den lavere afgift som en form for indirekte statstøtte.

Læs også: For andet år i træk: Nye biler pulsede mere CO2 ud i 2018

Mogens Fosgerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet, medgiver, at der er »pudsigt«, at vi Danmark har en forskel i energiafgift på de to typer fossile brændsler:

»Det er en væsentlig forskel, som jo er svær at finde en begrundelse for. Det giver ikke et lige markedsforhold mellem de to brændstoftyper.«

I starten af juni udgav OECD desuden rapporten Taxing vehicles, fuels, and road use: Opportunities for improving transport tax practice. Heri skriver organisationen, at de på baggrund af de eksterne omkostninger ikke finder noget belæg for den almindelige praksis med favorable brændstofafgifter til fordel for diesel.

Tværtimod skriver organisationen, at diesel faktisk bør beskattes mere end benzin, hvis man udelukkende tager hensyn til de eksterne omkostninger – såsom miljø- og helbredskonsekvenser. Ifølge rapporten skyldes det blandt andet, at:

»Den eksterne omkostning ved luftforurening fra dieselbiler i flere tilfælde er mere end dobbelt så stor som den fra benzinbiler, og omkostningerne er særligt højere, når det gælder storbykørsel.«

Underbyder naboer med sort brændstof

»Den historiske baggrund for den lavere afgift på diesel var, at det oprindelig var erhvervslivet, som kørte med diesel. På den måde kunne man beskatte de private uden at belaste erhvervslivet,« forklarer Mogens Fosgerau og fortsætter:

»Men det er rigtigt, at den begrundelse ikke er nær så stærk nu, som den har været, da vi i dag har rigtig mange dieselbiler, som egentlig er familiebiler.«

DTU's seneste opgørelse over transportøkonomiske enhedspriser viser forskellen i afgifter og produktpriser på hhv. benzin og diesel. Illustration: DTU Center for Transport Analytics

I mange lande har tendensen i de seneste år været en støt stigning i afgifter på diesel, hvilket ifølge OECD har mindsket problemet – men det er ikke tilfældet i Danmark.

Læs også: Den danske transport er sort som kul, og det er kun blevet værre

Jeppe Juul, transportrådgiver i Det Økologiske Råd og formand for den europæiske NGO Transport & Environment, kalder de billigere afgifter på diesel for en »historisk anakronisme« og en »uhensigtsmæssigt strategi«:

»Der er jo andre lande, hvor man har indført en differentieret opdeling, så private betaler én afgift og erhvervslivet en anden afgift for deres diesel. Så det er ikke fordi, at det ikke kan lade sig gøre at ændre det.«

Ifølge Jeppe Juul kompenserer diesel udligningsafgiften til dels, men er slet ikke tilsvarende, hvis man blot kører lidt mere end gennemsnittet. Samtidig finder Jeppe Juul det problematisk, at vi i Danmark generelt har lavere dieselafgifter end i vore nabolande.

»Vi har en masse biler, der tanker i Danmark, fordi vi er et lille hul mellem Sverige og Tyskland med lavere afgifter. Vi tjener en masse penge på at underbyde vores nabolande på den måde, men vi er i en situation, hvor vi har brug for en dramatisk sænkning af vores klimabelastning og derfor er det ikke ligefrem en ædel gerning at underbyde vores naboer på at sælge billigt brændstof,« siger han.

Skjult statsstøtte bremser grøn omstilling

En endnu vigtigere end den interne sammenligning mellem forskellige fossile brændsler er ifølge Lasse Rosendahl, der er professor ved Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet og leder af universitetets Advanced Biofuels-program, den effekt, som det har på udviklingen af bæredygtige brændsler:

»Vi har altid den udfordring, at vi skal være konkurrencedygtige på prisen pr. liter energi. Men det er svært for nye bæredygtige brændstoffer, når det er det eneste, der måles på. Og hvis du så tager de skjulte subsidier ind, så er det en fuldstændig umulig konkurrence,« siger Lasse Rosendahl og tilføjer:

»Det er rigtigt, at vi stadig skal have produktionsprisen ned, så vi kan være konkurrencedygtige. Men det nytter jo ikke noget, når der står en og skubber vægtskålen ned på de fossiles side. Så er det svært for os at komme i hus.«

Ifølge Lasse Rosendahl har han hidtil kun hørt om afslag, når det har været foreslået, at alternative bæredygtige brændsler skulle beskattes mindre. Derfor gør det ham nedslået, at konkurrencen mellem brændstoffer ikke foregår på lige vilkår:

»Når man ser på alle de subsidier og den skjulte statsstøtte, som den fossile sektor modtager, så er det jo forfærdelige tal at stirre på. Der er tale om meget store beløb. Og havde man dog bare brugt det på omstilling, så ville vi være milevidt længere end i dag.«

Benzin- og dieselproduktion får favorable el-priser

En anden form for skjult statsstøtte der spiller ind på transportsektoren er den faktor, at strøm til elbiler fra 1. januar 2020 bliver langt dyrere end strøm til olieraffinaderier. Det skyldes en særlig undtagelse i elafgiftsloven, der fratager ladestander-selskaber retten til billig strøm gennem den såkaldte processtrøms-ordning.

Læs også: Strøm til elbiler bliver langt dyrere end strøm til olieraffinaderier

Dette forhold beskrev Ingeniøren den 12. marts i år. El i ladestandere over hele landet forventes at blive mindst dobbelt så dyr, ifølge E.ON, der har Danmarks største ladenetværk til elbiler. Og Mogens Fosgerau sagde dengang til Ingeniøren:

»Jeg kan roligt sige, at villigheden til at købe en elbil ikke bliver større, når prisen på el til opladning stiger.«

Ifølge Jeppe Juul bliver vi nødt til at gøre op med denne form for skjult statsstøtte til fossile brændsler, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. Det gælder også den afgiftsfrie blå diesel, der anvendes til landbrug, fiskeri og brændsel:

»Det er svært at få nye teknologier ind, hvis man ikke beskatter eksternaliteterne ved det fossile brændsstof. Det er altså en diskussion, som vi efterhånden burde begynde at tage hul på.«

Klokken 9.55: Billede tilføjet, der viser forskel i brændstofafgifter og produktpriser.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Man ser bort fra at ejerafgiften på dieselbiler er højere. Det forrykker resultatet en hel del.

 • 32
 • 24

Gør det nu også det? Iht. ejerafgift (og registreringsafgift for den sags skyld) ville det for alvor rykke noget, hvis vi begyndte at bruge de mere realistiske WLTP-tal, i stedet for at fortsætte med at beskatte udfra de rosenrøde NEDC-tal. At bilproducenterne har fået lov til at snyde bilkøbere og statskasser i så mange år, er en kæmpe skandale, men ikke helt det som denne artikel handler om.

 • 35
 • 10

Danmarks skatte og afgift politik har altid været designet til maximal afkast til statskassen.

 • 27
 • 8

Ejerafgiften/udligningsafgiften er også en afgift der ikke er taget med i beregningen korrekt, men også det faktum at en diesel bil har været ca. 30.000 dyere at indkøbe i forhold til benzin, så alle de diesel biler der er solgt i perioden skal med i beregningen. (at de så er faldet efter diesel skandalen fra WV koncernen, er noget helt andet)

Så også den afgiftsforhøjelse der er kommet i statskassen pga. denne fordyrelse skal med i beregningen. Så favoriseringen har altså ikke været så stor som man ligger op til her.

 • 13
 • 13

Selv om der er et stærkt ønske om udfasning af oljefyr i private husstande, er der stadig et marked for fyringsolje. Da der er en vis mulighed for substitution mellem dieselolje og fyringsolje til brug i dieselmotorer, vil en hævning af prisen på dieselolje uden samtidig at hæve prisen på fyringsolje kunne friste forbrugerne til at fylde fyringsolje på dieselmotorerne.

Omvendt vil en hævning af prisen på fyringsolje blive en urimelig skatteforhøjelse for de forbrugere, der fx er afskåret fra tilslutning til fjernvarme eller naturgas bl.a. i udkantsområderne.

 • 8
 • 17

Jamen staten skal da endelig fjerne afgiftnedsættelsen på diesel, når bare de ved samme lejlighed ligestiller ejerafgifterne mellem diesel og benzin biler. For en gennemsnitlig diesel bilist der kører 35.000 km om året vil brændstoffet stige med ca 1800 kr, og afgiften falde med ca 2200 kr, så bare bring it on ;-)

 • 21
 • 9

Ejerafgiften/udligningsafgiften er også en afgift der ikke er taget med i beregningen korrekt, men også det faktum at en diesel bil har været ca. 30.000 dyere at indkøbe i forhold til benzin, så alle de diesel biler der er solgt i perioden skal med i beregningen.

Hvis det er dyrere både at købe, eje og køre i dieselbiler sammenlignet med benzinbiler ville der vel ikke være nogen som købte dem. Så der kan vel ikke være nogen tvivl om at det er den lavere pris på diesel som er udslagsgivende.

 • 14
 • 6

Det ville i så fald ikke give mening i dag. Da diesel biler med Euro 6, allerede er mange gange renere end benzin. OG kører ca. 50% længere på en 1 liter brænstof.

 • 13
 • 29

Det er ikke korrekt. Valget af diesel i drivlinjen langt fra altid dikteret af prisen på brændstof. Folk der trækker rundt med heste- og bådtrailere, ville være ilde hjulpne med en lille 1,0 benzin symaskine motor. Benzin stinker desuden ad he..... til og så er det dæ'le'ned'me fedt at køre med en turbo diesel common rail motor ude foran. Der er iøvrigt ikke længere den store forskel nede på tanken. For nogle år siden var dielsel gerne 1 kr billigere (nemlig afgiftsnedsættelsen) - idag er det tæt på at priserne flugter lige ud, ofte er forskellen på omkring kun 50 øre.

 • 9
 • 26

Og uanset hvad de forurener eller ikke forurener, så kører de uomtvisteligt 20% længere på en liter brændstof, hvilket banker direkte igennem på CO2 regnskabet. Vi burde alle køre diesel.

 • 12
 • 32

Omvendt vil en hævning af prisen på fyringsolje blive en urimelig skatteforhøjelse for de forbrugere, der fx er afskåret fra tilslutning til fjernvarme eller naturgas bl.a. i udkantsområderne.

De kunne i så fald få varmepumpe, træpillefyr, jordvarme eller solceller på taget, kombineret med en powerwall i skuret. Lige meget hvad, skal de af med deres oliefyr inden 2030.

 • 15
 • 7

Jeg har altiud håbet man ville afgiftsbelægge diesel på samme måde som benzin og så bruge de penge til at afgiftsfritage el-biler.

Indtil da så tanker jeg glædeligt diesel i Danmark før jeg kører mod bopælen i Sverige. Det skal så siges jeg gerne ville betale mere for diesel for at kunne fritage el-biler for afgift.

 • 22
 • 3

Dieselbiler udleder mindre co2 men har partikelforurening Benzinbiler udleder mere co2 og skulle ikke have partikelforurening men det har de så alligevel har det vist sig - det er bare ikke nået politikerne - men det er vist kun ved defekte dyser. Elbiler er helt slemme for de forurener ved produktion (og det gør elcykler etc også).

Lad os gøre som lemmingerne og kaste os i floden inden vi dør af klimaet.

 • 12
 • 25

De kunne i så fald få varmepumpe, træpillefyr, jordvarme eller solceller på taget, kombineret med en powerwall i skuret. Lige meget hvad, skal de af med deres oliefyr inden 2030.....

For de forbrugere som har et i øvrigt velfungerende oljefyringsanlæg, vil det medføre en voldsom ekstra investering måske omkring 100.000kr. uden nogen form for økonomisk gevinst.

 • 11
 • 10

Er det ikke CO2 vi skal have reduceret - så lad energibeskatningen følge kulstof udledningen - benzin og diesel vil koste cirka det samme - el vil blive billigere - oliefyr vil naturligt blive udskiftet med varmepumper.

 • 32
 • 1

Efter olie kriserne i halvfjerdserne udviklede B&W skibsmotorer, der kunne brænde bunkerolie af. Diesel blev nemlig for dyrt til skibsfart og olie for dyrt til kraftværker.

Nu er det bare sådan med olie at det hele skal bruges og det syntes big oil var synd for profitten, så de samlede bilindustrien og det daværende EF om en plan, hvor der blev ydet fødselshjælp til Diesel til biler.

Denne fødselshjælp er så aldrig blevet ændret og der er som bekendt heller ingen som har været villige til blot at undersøge om planen smadrede helbredet og dræbte borgere på industriel skala.

 • 14
 • 4

Så, så, der findes også fine BMW'er, Audier og Mercedes'er med V6 og V8 benzinmotorer. De har endda det helt rigige soundtrack, og brændstofprisen spille næppe nogen rolle for bilister i det segment alligevel. Så det argument holder ikke. Afgiftreduktionen var i sin tid alene stablet på benene for at hjælpe vognmændene. Og dengang iøvrigt, var der ikke blandet farve i den afgiftsfri traktordiesel, så for de økonomisk bevidste bilister var det fuldkomment ligegyldigt om dieselolioen var 1 kr billigere. Det andet var MEGET billigere :-) Det var tider :-) :-)

 • 5
 • 3

@Michael Undrer mig at du får så mange thumbs down for din bemærkning, der jo er blot videregiver et faktum. Det faktum kommer fra en politisk beslutning. Den beslutning kan man jo være enig eller uenig i. Men det er stadig et faktum.

Et andet lille faktum er, at det økonomisk er nemmere for staten at erstatte diesel med biodiesel, end det er at erstatte benzin med ethanol. Og biodieselindholdet i diesel er også højere end ethanolindholdet i benzin. Og den største barriere mod omstillingen er statens store afhængighed af de fossile indtægter. Spændende at se hvad den nye super-grønne regering vil gøre ved det.

Bortset fra det er en fælles skat baseret på CO2 udledning at foretrække, og den bør også gælde for elektricitet, affaldsforbrænding m.v. og betales af den som udleder via afgift på brændslet.

 • 15
 • 1

»Vi har en masse biler, der tanker i Danmark, fordi vi er et lille hul mellem Sverige og Tyskland med lavere afgifter. Vi tjener en masse penge på at underbyde vores nabolande på den måde (fra artiklen) Kan vi få den påstand belagt med lidt data, tak ?

Uuuh ja, køerne af lastbiler og ferieturister er sååå lang når jeg skal tanke diesel. (NOT)

Hvis jeg skulle køre på ferie fra Hamborg til Sverige ville jeg nok under alle omstændigheder skulle tanke et sted på vejen.

 • 9
 • 4

@PHK Det var nok en smule nedladende. BMW og Mercedes har dieselbiler som absolut er mere brændstofeffektive end de fleste andre på markedet. Både i de mindre og de større bilklasser.

Der er heller ikke særlig rabat til ejere af tyske biler drevet på benzin.

Der findes ordentlige mennesker som både cykler, går og kører Kia.

Og samtidig er der ikke rabat på oktan 100 benzin som ellers markedsføres lidt som et produkt der giver ekstra kraft (=forbrug).

 • 10
 • 5

Energi til transport i DK frem mod mod 2030.

-Afkaring af hvad der skal ske med afgiften på el til transport. En muligehed er at fostholde den nuværende refusion på 1kr/Kwh hvis folketinget ikke kan finde på andet.

-Gradvis øgning af afgiften på fyringsolie til dieselolie nivaeu indført over 3-5 år så forbrugerne ved hvad der sker. Tilbud om finansiering af varmepumper til borgere der ikke selv kan løfte denne investering. Sådanne muligheder findes allerede. Fx fra OK.

Gradvis stigning i afgiften af både benzin og diesel (dermed også fyringsolie) så det ender ud med at en pris på 15-20 kr/L i 2030 (regnet i 2020 priser) De borgere der kører få km bliver ikke straffet ret hårdt af denne afgiftstigning. De borgere der kører meget skal køre på el. De borgere der er lige glade og insisterer på benzin/diesel skal betale.

-Markant billigere offentlig transport.

-Betalingsringe / miljøzoer i de store byer.

 • 9
 • 1

»Vi har en masse biler, der tanker i Danmark, fordi vi er et lille hul mellem Sverige og Tyskland med lavere afgifter. Vi tjener en masse penge på at underbyde vores nabolande på den måde (fra artiklen) Kan vi få den påstand belagt med lidt data, tak ?

Jeg ved ikke hvor meget data du vil have, men jeg er ret sikker på at alle Øresundspendlere i dieselbiler tanker i DK, ligesom Niels Hansen længere oppe - jeg gjorde det også da jeg var i samme situation. (Nu bor jeg i Jylland, og har firmabil)

 • 4
 • 0

Dette er ikke et dansk fænomen. Der er tale om en fælles europæisk strategi om at favorisere diesel for at beskytte den europæiske bilindustri. Den gennemsnitlige forskel på benzin- og diesel-afgifter i Europa blev af den europæiske Transport & Environment organisation i 2015 opgjort til EUR 4,5 mia. (for 2014), svarende til 30% lavere afgift på diesel. Dette beløb svarer til et tilskud på ca. DKK 20.000 for hver diesel-bil produceret i Europa. Ikke så sært at den amerikanske (benzin-baserede) bilindustri klager over disse tilskud til diesel-drift.

Med det nuværende ønske om at reducere andelen af fossile brændstoffer i transportsektoren giver det slet ingen mening at fortsætte favoriseringen af diesel. Hvis man ønsker at reducere transportsektorens CO2-aftryk, var det naturligt at kanalisere provenuet fra disse tilskud over i reducerede el-afgifter/tariffer for at fremme den el-baserede transport.

 • 13
 • 1

Hvordan kan Ingeniørens artikel og - tilsyneladende - også OECD se bort fra udligningsafgiften? Lidt spøjst at det kun er Jeppe Juul, der nævner det.

Jeg betaler omkring 2.800 kr. årligt i udligningsafgift på min dieselbil - et tillæg som benzinbiler ikke har og som netop er indført for at 'kompensere' for den lavere afgift på dieselolie.

Dermed er det først forbruget over 15.000-18.000 km, der giver rabat for dieselbiler.

 • 10
 • 1

Endnu en artikel i INGENIØREN der manipulerer så groft med sagens samlede data, at den kun kan betegnes som "fake news."

Lavere skat på noget end på andet er ikke "statsstøtte" men ordinær skattepolitik, bedrevet af skiftende regeringer, med det formål at sidestille de forskellige brændstoftyper og motorteknikker overfor forbrugerne, så ingen kan undgå at betale nogenlunde lige meget til staten.

Man mærker artiklens hensigt og bliver beklemt. Dieselhetz i anden potens og intet andet, i total misforståelse af virkeligheden, hvor netop diesel ved sin motoreffektivitet historisk har været mere effektiv ende benzin, og dermed haft et mindre miljøaftryk på omgivelserne.

 • 21
 • 13

Jeg undrer mig over behovet for at diskuterer det enne eller andet afgiftsniveau på diesel eller benzin. Der er vel ikke mange oplyste individer herinde der er i tvivl om at vi skal udfase fossile brændsler og at det skal ske ret hurtigt. Det betyder blandt andet at der skal ske en elektrificering af hele transport sektoren.

Afgiftspolitikken har siden den førte afgift på alkohol i 1917 vist sig at være et effektivt redskab til at få borgerne til at gøre det fornuftige.

Denne diskussionstråd virker tydligvis at dette redskab stadig virker fint. Ergo op med afgifterne på fossile brændsler og ned med afgifterne på el. Det kunne meget passende være fortsættelsen af den afgiftsreduktion på 1,03 kr pr. kWh til ladning af elbiler. Ophør af samme afgiftsfritagelse 1,03 kr. pr. kWh på el til olierafinaderier. Forøgelse af afgifterne på diesel og benzin så disse lader i nabolaget af 20 kr. pr. liter

Ja der er dem for hvem det bliver dyrere. De har hidtil været favoriseret hidtil gennem alt for lave priser i forhold til klimabelastningen og skadevirkningerne på borgernes helbred. De må nu vinke farvel til forfordelingen og betale for deres belastning af klima og andres helbred.

PS: At fastholde at de nye diesel'er er "forureningsfri" (aka rene) vil jeg gerne se bevist af den person der sætter munden til udstødningsrøret fra en tændt diesel og trækker vejret gennem det i 10 minutter.

 • 21
 • 8

@Christoffer Hansson Jeg har tjekket. Prisen på en liter diesel i SV er 15SEK = 10,62 DKK Prisen på en liter diesel iht https://www.globalpetrolprices.com/Denmark... er 10,05 DKK i Danmark. Der er altså 5% forskel. Om dette er UNDERBYDNING er op til ens egen vurdering. En sammenligning mellem de forskellige EU lande vil nok give en sammenlignelig forskel mellem andre nabolande!

Selv om det skulle være en væsentlig forskel (og ja, jeg ville da tanke i DK hvis jeg skulle vælge ; jeg er ikke Sveriges-pendler) så er antallet af Øresundspendlere med Dieselbiler til at overse i det totale billed. Ergo er påstanden "vi tjener en masse penge på at underbyde vores nabolande" stadig ikke valid.

ps. nu er det jo ofte sådan at man tanker når man har tid og behov, så hvor mange pendlere der rent faktisk tanker i DK står stadig usagt.

 • 1
 • 4

På et ingeniørsite kan det undre mig at folk stadig sammenligner diesel og bensin udfra kørte km pr liter. Bensin har lavere densitet end diesel og mindre brændværdi pr liter end diesel.

Skal man sammenligne skal det gøres udfra vægt af brændstoffet. Bensin og diesel har ca samme brændværdi pr kg. (ca 43 MJ/kg) Så effektivitet kan kun sammenlignes direkte udfra vægt.

diesel ca 0.86kg/liter bensin ca 0.75kg/liter De er temperaturafhængige

Så km/l for bensin skal ganges med ca 1.15 for at kunne sammenlignes med km/l diesel

Så 15 km/l for bensin svarer til ca 17.25 km/l for diesel

 • 16
 • 1

Lidt om post-dieselskandale motorer fra de 3 store tyskere!

https://finans.dk/erhverv/ECE11385314/bema...

NOx emission 0 eller tæt på 0. Jeg håber ikke at Adblue er sundhedsskadeligt!

Jeg ville være meget overrasket hvis undersøgelsen viste andet - den er jo lavet af ADAC.

Samme ADAC som markedsførte historien om at en stor diesel Mercedes havde mindre levetids CO2 udledning end en elbil indtil der var kørt mere end 750.000 km i begge biler. Jo jo ADAC er helt upartisk når der gælder den tyske diesel bil industri.

 • 19
 • 8

Hej.

Jeg synes, at der skal højere afgifter på både benzin og diesel. Og så bør afgiften på diesel og benzin være den samme.

Ifølge flere artikler tyder det på, at nogle af de nye dieselbiler udleder lidt eller intet NOx ved realistisk kørsel i virkelighedens verden. Dette kan man bl.a. læse om i FDMs artikel, som jeg linker til nederst. Jeg er ikke ekspert, men det er min fornemmelse, at nogle af de nye dieselbiler ikke forurener mere end tilsvarende benzinbiler. Og nogle diesel-biler/motorer udleder mindre CO-2 end tilsvarende benzin-biler/motorer. Så hvis man kører lange ture kan en af disse nye dieselbiler MÅSKE være et lige så godt valg som en benzinbil.

https://fdm.dk/nyheder/nyt-om-biler/2019-0...

Venlig hilsen Jan Hervig Nielsen

 • 4
 • 2

@Jens Frederik Det giver mening at opgive kørslen i km/l for så vidt at man betaler for en liter på tankstationen - ikke for et kg brændstof. Det der driver valget mellem dieselbiler og benzinbiler for den private forbruger er: Hvad skal jeg betale ekstra for en dieselbil (pris og vedligehold) kontra hvad skal jeg betale i driften (kr pr km kørt). Korrektion for vægtfylder og brændværdi forstår de færreste (min antagelse)

 • 4
 • 3
»Vi har en masse biler, der tanker i Danmark, fordi vi er et lille hul mellem Sverige og Tyskland med lavere afgifter. Vi tjener en masse penge på at underbyde vores nabolande på den måde, men vi er i en situation, hvor vi har brug for en dramatisk sænkning af vores klimabelastning og derfor er det ikke ligefrem en ædel gerning at underbyde vores naboer på at sælge billigt brændstof,« siger han.# Det problematiske med Jeppe Juul er, at han ikke helt har styr på virkeligheden: d. 24-06-2019 lå dieselpriserne i DK på 1,54 EUR, Tyskland 1,43 EUR og Sverige 1,73 EUR. Den tyske dieselturisme er ophørt for mange år siden, da Poul Nyrup Rasmussen lovede tyske politikere, at DK ville tilpasse de danske afgifter det tyske niveau. Sverige fjernede vejafgiften og flyttede den over på brændstofprisen, hvorfor den er højere. Skulle DK gøre det samme, ville billedet se noget anderledes ud. Desuden ligger Danmark i den høje ende, hvad dieselpriser angår:

https://www.feline.dk/artikler/dieselprise... Jeg er meget enig med Jalving i følgende: https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mik...

I DK bliver skatter og afgifter opkrævet iht. lovgivningen, hvorfor det ikke er korrekt at skrive, at DK har undladt at opkræve 42,3 mia DKK. Man kan kun undlade noget, der i forvejen er muligt at opkræve.

OECD's rapport ligner noget i retning af beskæftigelsesterapi.

 • 6
 • 3

Det eneste forbud mod oliefyr går på nysalg af oliefyr og reservedele efter 01-01-2030!

Men intet forbyder en oliefyrsejer at have et helt nyt oliefyr m/ reservedele stående i reserve. Der er heller ikke noget der foryb´der ham at hente et CE-mærket oliefyr i Tyskland og lade en dansk aut. installatør tilslutte det.

Karsten hvad skulle formålet være? Ingen kører frivilligt på olie. Det er møj dyrt i brug. Men skrupelløse udlejere køber faldefærdige huse og indretter dem med oliefyr, fordi det er det billigste i anskaffelse og det er alligevel er lejer der betaler for forbrug.

Nu hvor DF er ude af ligningen, så får oliefyret nok dødsstødet. Det er alligevel nu endnu billigere bare at købe luft til luft varmepumper.

 • 5
 • 3

Citat:"Den danske stat har favoriseret diesel for 42 milliarder siden 2008"

Den danske stat har straffet benzin for 42 milliarder siden 2008.

Bare udtrykt på en anden måde.

 • 5
 • 3

Der er iøvrigt ikke længere den store forskel nede på tanken. For nogle år siden var dielsel gerne 1 kr billigere (nemlig afgiftsnedsættelsen) - idag er det tæt på at priserne flugter lige ud, ofte er forskellen på omkring kun 50 øre.

Ikke hvor jeg kører - her er f.eks. Circle K priser idag:

Brændstofpriser gældende fra 26/6 Beskrivelse Pris Prisændring Blyfri 92 11,26 kr. +10 øre Blyfri 95 11,29 kr. +10 øre Diesel 9,69 kr. +10 øre

Så benzin koster 1,57 - 1,60 kr mere!

 • 6
 • 1

Vi skal alle køre el, brint, eller noget andet holdbart på sigt, det kan vi forhåbentlig alle blive enige om.

Men omstillingen kan ikke laves fra den ene dag til den anden, og jeg er 100% sikker på at næsten lige meget hvad vi gør, kan vi ikke lave omstillingen på under 10 år uden at det får massive konsekvenser andre steder i samfundet.

Når det er sagt, så skal vi i omstillingsperioden gøre det så godt som vi kan. CO2 udledning er 1:1 relateret til mængden af brændstof der bliver brændt af, det kan ikke ændres, det er fysisk lov, og da diesel motorer udleder mindre CO2 pr. KWh produceret energi, er det dem vi skal fokusere på SLUT.

HC, PM og NOx, er ikke bundet af fysisk lov på samme måde CO2, de er alle i høj grad løselige problemer i modsætning til CO2. Og jo, benzin motorer udleder også HC, PM og NOx, dog ikke i samme mængder som gamle diesel motorer, gå ud og tag en snuser til udstødningen fra en benzin bil, det du kan lugte fra udstødningen er PM og HC!

Udledningerne fra nye diesel biler er langt langt bedre end gamle benzin og diesel biler, så fokus nu og her må være at få ryddet gamle diesel OG benzin biler af vejen med afgfter, eller give afgifts rabat til dem der kan/vil retrofitte DPF, SCR &/ EGR, og nøjes med at betale afgift for udledt CO2.

Diesel er den bedste midlertidige mulighed vi har, indtil el, brint mv er en praktisk mulighed for hele befolkningen.

Så drop diesel hetzen, og acceptér at diesel er et midlertidigt onde.

/Victoria

 • 4
 • 7

Lavere skat på noget end på andet er ikke "statsstøtte" men ordinær skattepolitik, bedrevet af skiftende regeringer, med det formål at sidestille de forskellige brændstoftyper og motorteknikker overfor forbrugerne, så ingen kan undgå at betale nogenlunde lige meget til staten.

Man mærker artiklens hensigt og bliver beklemt. Dieselhetz i anden potens og intet andet, i total misforståelse af virkeligheden, hvor netop diesel ved sin motoreffektivitet historisk har været mere effektiv ende benzin, og dermed haft et mindre miljøaftryk på omgivelserne.

Hvis man nu regnede grøn afgift + det man får ind på brændstofafgift, så ville det nok vise sig at det tværtimod er benzin der er statsstøtte til.

Personligt måtte diesel gerne for min skyld koste det samme som benzin - hvis så bare den grønne afgift (+ udligningsafgift) faldt tilsvarende så det var ens uanset drivmiddel.

Personligt ville jeg spare 1500-2000 kr/år og jeg kører endda rigtigt mange kilometer - omkring 40.000 km/år - så det har ikke noget med at jeg bruger den til småture.

Så på den måde er det jo nærmere benzin biler der er blevet subsidieret gennem tiden.

 • 6
 • 0

Dette kan man bl.a. læse om i FDMs artikel

Så nu har vi både ADAC -som gør alt de kan for at holde hånden over tysk bilindustri (og påstår man skal køre knap 600.000km i en stor Mercedes før den forurener mere end en elbil. Hah!) og FDM -som er et oversættelseskontor for ADAC og som altid ligger en ekstra stjerne eller to oven i deres testsresultat hvis bilen er tysk.

Som mangeårig FDM medlem der kender deres bias alt for godt kan jeg kun sige: Hvad med at bruge upartiske kilder? At bruge ADAC og FDM i en snak om diesel er som at linke til big-oil.com for undersøgelser om fossilebrændstoffers indvirkning på milijøet.

 • 9
 • 4

Så nu har vi både ADAC -som gør alt de kan for at holde hånden over tysk bilindustri (og påstår man skal køre knap 600.000km i en stor Mercedes før den forurener mere end en elbil. Hah!) og FDM -som er et oversættelseskontor for ADAC og som altid ligger en ekstra stjerne eller to oven i deres testsresultat hvis bilen er tysk.

Som mangeårig FDM medlem der kender deres bias alt for godt kan jeg kun sige: Hvad med at bruge upartiske kilder? At bruge ADAC og FDM i en snak om diesel er som at linke til big-oil.com for undersøgelser om fossilebrændstoffers indvirkning på milijøet.

Hvad med det her citat fra FDM artiklen:

"Testen, som er bestilt og betalt af Peugeot i Danmark, er udført af Teknologisk Institut og gennemført under rigtig kørsel i Aarhus og omegn i marts."

Det er jo vores egen Teknologisk Institut der har udført testen - eneste bias skulle lige være at Peugeot har bestilt/betalt for testen, men tvivler på at TI vil ødelægge deres ry på at aflevere et bestilt resultat.

 • 6
 • 2

Men omstillingen kan ikke laves fra den ene dag til den anden, og jeg er 100% sikker på at næsten lige meget hvad vi gør, kan vi ikke lave omstillingen på under 10 år uden at det får massive konsekvenser andre steder i samfundet.

Man kan hvad man vil. I Norge er mere end hver anden ny bil nu en elbil. Det er bevis for at sådan kunne det også være i Danmark. Lige nu.

Så er det bare et spørgsmål om virkemidler. En modig regering kunne sådan set bare lovgive at fra 1. januar 2020 kan der ikke længere indregistreres personbiler under 3500 kg på hvide plader. Det er mere eller mindre også eneste mulighed, hvis vi skal ned på 10-20% benzin og dieselbiler i 2030.

 • 4
 • 6

Man kan hvad man vil.

Fuldstændig rigtigt, men du glemte min "...uden at det får massive konsekvenser ..." danmark har ikke samme forudsætninger som norge så danmarks muligheder er slet ikke lig norges, bla. har vi ikke økonomien som norge, vi har ikke energi mulighederne som norge.

Ej heller har danmarks elektriske infrastruktur kapaciteten, og den kan ikke graves op og udskiftes over natten. Som det blev bragt for nylig, ville det i en absolut perfekt verden hvor alt er urealistisk forudsigeligt, koste 3 milliarder, det tal skal nok ganges med minimum 10x hvis det skal være i nærheden af realistisk. Og hvor lang tid vil det tage?

Så man kunne da forbyde afbrænding af kulbrinter fra i morgen, men så tror jeg vi har større problemer end miljø og klima umiddelbart efter.

Så selv hvis vores dovne, fantasi- og ambitionsløse politikere kom op fra sofaen, kunne vi ikke lave en "norge".

Næste problem er at danskere nok er et af de stædigste, traditionselskende folkefærd der findes, dem er der ingen der får vendt til tanken over natten, tvang eller ej.

 • 3
 • 12

Fuldstændig rigtigt, men du glemte min "...uden at det får massive konsekvenser ..." danmark har ikke samme forudsætninger som norge så danmarks muligheder er slet ikke lig norges, bla. har vi ikke økonomien som norge, vi har ikke energi mulighederne som norge.

Nej jeg glemte ikke noget. Der er nemlig ikke noget problem i at gøre det, bortset fra mangel på politisk mod.

Infrastrukturen? Den er fin allerede og der er desuden hele 10 år til løbende at forbedre den. Elbilerne kommer til at betale mange gange, ja faktisk mindst en orden mere end de 3 milliarder kroner du omtaler i transmissionsbidrag.

Økonomien? Ja hvad er problemet her? Der er fine elbiler til gode priser. Eftersom at benzin og diesel er forbudt, så kan du pålægge afgift på elbilerne som du nu lyster. Det kan gøres afgiftsneutralt. Eller alternativt med road pricing. Jeg skal i øvrigt minde om at de billigste benzinbiler kun betaler minimumsafgift, så der er ikke det store tab her.

Tror du danskerne holder op med at køre bil bare fordi de fra 1. januar var tvunget til kun at købe elbil, hvis den skal være ny?

 • 10
 • 6

Ej heller har danmarks elektriske infrastruktur kapaciteten, og den kan ikke graves op og udskiftes over natten.

Det kan diskuteres, lades der uden for 17 til 20, så skulle der vel være rigelig kapacitet i nuværende infrastruktur, men det kræver central balancering - True Energy (jeg har ingen andel i selskabet), kan allerede i dag styre en del forskellige elbiler og fungere som balancepartner i eldistributionen.

 • 11
 • 0

Jeg var lige inde på Tesla DK hjemmeside.

Tesla Model 3 2019 standard range + med baghjulstræk.

Umiddelbart kan jeg kun finde priser på en Tesla 3, ekskl skatter og afgifter.

pris 389.180kr.

Med den pris må momsen være regnet med, så uden moms er prisen godt 311.000kr

Skulle man formaste sig til at købe en benzin bil f.eks en VW passat, prissat til 311.000kr inden moms og afgift, ja så kommer man i følge bilimp.dk til at betale en registreringsafgift på 476.000kr, og skal betale ialt godt 866.000kr. Det er endda med 150% og ikke 180% afgift.

Så ja man kan da finde “fine elbiler til gode priser” sålænge de ikke bliver beskattet væsentlig, men man kommer let til at mangle 30mia i statskassen hvis man ikke får provenu ind fra diverse bilskatter.

En 190HK 7DSG TSI Vw passat variant fåes for 430.000kr. Det modsvarer en pris før skatter og moms, på ca 180.000kr eller ca 58% af prisen for Teslaen.

 • 4
 • 11

Nye diesel biler forurener mindre end bensin biler

Ha! Det sagde man også for både 10 og 20 år siden! Problemet er, at dieselbiler ikke er nye i ret mange år, før de sviner kolossalt.

 • 3
 • 5

Som det blev bragt for nylig, ville det i en absolut perfekt verden hvor alt er urealistisk forudsigeligt, koste 3 milliarder, det tal skal nok ganges med minimum 10x hvis det skal være i nærheden af realistisk. Og hvor lang tid vil det tage?

Du og mange andre har ikke forstået, at vi allerede over elregningen betaler pr. kWh for at have et transmissionssystem til el.

Hvis vi køber flere elbiler og bruger flere kWh, kommer vi dermed også helt til at betale mere til dette transmissionssystem.

Denne mérbetaling dækker rigeligt de ekstra omkostninger, som Dansk Energi har annonceret.

Og hvis folk begynder at lade deres biler på dumme tidspunkter, så der er brug for et endnu kraftigere net, dækker betalingen også, fordi man på disse tidspunkter betaler mere til transmission pr. kWh.

Det her svarer til, at hvis vi alle begynder at købe dobbelt så mange kartofler, vil du og andre alarmister hævde, at købmændene nu går konkurs, fordi de skal bruge mange flere penge til at indkøbe kartofler.

 • 14
 • 1

Hvordan bliver EL billiger. EL produceret giver kun 40% udnyttelse af den indfyrede effekt altså er CO2 faktoren 2,5 gang det forbrugeren tror. Kun ved hjælp af en varmepumpe kan man udligne det meste af tabet. Men så er der også lige 10% tab under fordelingen.

 • 0
 • 13

Folk der trækker rundt med heste- og bådtrailere, ville være ilde hjulpne med en lille 1,0 benzin symaskine motor. Benzin stinker desuden ad he..... til og så er det dæ'le'ned'me fedt at køre med en turbo diesel common rail motor ude foran.

VAC 2.0 TDI (150 PS; 148 bhp) at 3,500 rpm; 320 newton metres (236 lbf⋅ft) at 1,750–3,000 rpm VS Saab 2.0 Turbo Benzin 200 PS (147 kW; 197 hp) @ 5500 rpm; 300 N⋅m (221 lbf⋅ft) @ 2500–4000 rpm

Som eksemplet viser, kan man sagtens finde en benzin motor, der kan trække en camping vogn en gang i mellem.

 • 0
 • 3

Man kan hvad man vil. I Norge er mere end hver anden ny bil nu en elbil. Det er bevis for at sådan kunne det også være i Danmark. Lige nu.

I Norge har man bompenge her, der og alle vegne - også i søvnige provinsbyer uden antydningen af trængsel eller topografiske udfordringer. Elbiler er fritaget. Skævvridning så det batter. De, der har indkomst til at både at betale de skyhøje boligpriser indenfor elbilsrækkevidde og til at anskaffe sig en elbil begunstiges på bekostning af de, der kun kan betale en bolig længere væk og en fossilbil.

Som herhjemme, hvor folk med betalingsevne til en 800.000 kroners luxusbil lagde nul kroner i registreringsafgift for en Tesla, imod 500.000 for en fossildrevet bil.

 • 2
 • 9

Vi er alle taget ved næsen af diverse bilfabrikanter. Ja, det gælder så også dem, Vi har stemt ind, der så har forsumpet enhver debat i store biler versus små og lignende udfra dem med store inkomster par tour også skal have ret til dit og dat.

Jeg havde faktisk håbet EU netop kom til for at stoppe dette med kort lunte. Der har været al slags svindel om tilladte biler, så længe Jeg kan huske.

 • 0
 • 2

"Som herhjemme, hvor folk med betalingsevne til en 800.000 kroners luxusbil lagde nul kroner i registreringsafgift for en Tesla, imod 500.000 for en fossildrevet bil."

800kkr.? Du tænker nok på Model S? Prøver lige et design: https://www.tesla.com/da_DK/models/design#...

Model S Long Range Sort standardlak 19" sølvhjul Helt sort premium-interiør med dekor i udskåret asketræ Autopilot

780.274 kr. Inkl. moms på ca. kr. 137.796 Omfatter leverings- og dokumentgebyr på kr. 3.980 Inkluderer registreringsafgift på kr. 91.294

Det er da ret langt fra 0 kr.?

 • 3
 • 1

Karsten hvad skulle formålet være? Ingen kører frivilligt på olie. Det er møj dyrt i brug. Men skrupelløse udlejere køber faldefærdige huse og indretter dem med oliefyr, fordi det er det billigste i anskaffelse og det er alligevel er lejer der betaler for forbrug.Nu hvor DF er ude af ligningen, så får oliefyret nok dødsstødet. Det er alligevel nu endnu billigere bare at købe luft til luft varmepumper.

Så møjdyrt er oliefyr nu heller ikke, og jeg kører da med glæde frivilligt på olie. Jeg opvarmer et 200 kvadratmeter hus med oliefyr som eneste varmekilde, og forbruget er 1.000 - 1.100 liter pr. år (eller 8-900 kr. pr. måned til varme og varmt vand).

Jeg har lavtemperatur-gulvvarme (35-38 grader fremløb)overalt i huset og kunne derfor udnytte en luft-vand varmepumpe godt. Men økonomisk set er det et meget dårligt skifte. En halvering af varmeudgiften giver en besparelse cirka 5.000 kr. pr. år - og det kan på ingen måde forrente en investering på +100.000 kr til varmepumpen (før fyret går i stykker, naturligvis, men selv der er forretningen ganske tvivlsom - og oliefyr er meget pålidelige).

 • 3
 • 1

Artiklen er ikke retvisende. Der har været en rigtig god grund til at favorisere diesel. Co2 udledningen er 15 - 20 % mindre fra diesel biler i forhold til benzin biler. Det bliver ofte glemt i debatten om benzin contra diesel. Derudover er NOx udledningen fra nye diesel biler lige så lav som udledningen af NOx fra benzin biler. Stigningen i co2 udledningen fra biler i Tyskland er steget gennem de sidste år, fordi flere skiftede diesel bilen ud med en benzin bil(se Bjørn Godskes artikel i ingeniøren 3. maj 2018). Diesel hetzen er med andre ord med til at øge udledningen af co2. Hvorfor bliver det ikke nævnt i din artikel? Der er en rigtig god grund til at favorisere diesel.

Jeg har ingen forventning om, at der bliver bragt en rettelse til artiklen, selv om det burde ske, men som sædvanligt er klimadebatten fuld af manglende oplysninger, skjulte dagsordener og dårlige journalistik. Det er skadeligt for klimadebatten. Vi skal have fakte frem og ikke tilfældige journalisters personlige holdninger og dårlige research - og nej jeg er ikke klima benægter, men er bekymret over den ekstremt dårlige journalistiske dækning af klima debatten, der giver netop klima benægterne grund til at så tvivl om de mange fejlagtive og naive journalistiske udmeldinger.

 • 4
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten