Danske særregler blokerer for strømbesparelser

Danmarks særlige stikstandard er en barriere for, at nye typer elspareskinner hurtigt finder vej til de danske kunder og sænker strømforbruget herhjemme. Elsparefonden opfordrer til bedre og billigere mulighed for at sælge moderne strømbesparende udstyr på det danske marked.

Den danske trebenede stik-standard skaber højere priser, langsommere udbredelse og kostbare kontroller af det strømbesparende udstyr. Det handler eksempelvis om elskinnner, der automatisk kan slukke hjemmets strømslugere, når de ikke bliver brugt.

»Set ud fra elbesparelseshensyn er det meget uheldigt, at Danmark går enegang med sine specielle stikkontakter. Det betyder, at der er elbesparende teknologier, som har svært ved at komme ind på det danske marked,« konstaterer sekretariatschef Göran Wilke fra Elsparefonden.

Strømslukker. De særlige danske regler for elstik forhindrer, at nye og moderne elspareskinner kommer hurtigt til landet. [arkivfoto: Casper Dalhoff Illustration: Casper Dalhoff

]

Hindring. Avancerede elspareskinner er pga. af de danske regler først nu dukket op herhjemme. På det tyske marked har de været tilgængelige i to år [foto: Duelco Illustration: Duelco

]

Utidssvarende danske forhold

Danmarks særlige stikstandard er en barriere for, at nye typer elspareskinner hurtigt finder vej til de danske kunder og sænker strømforbruget herhjemme. Elsparefonden opfordrer til bedre og billigere mulighed for at sælge moderne strømbesparende udstyr på det danske marked.

Göran Wilke understreger, at de danske særtilstande på elmarkedet ikke længere er hensigtsmæssige.

»Det er ærgerligt, at danskere ikke kan bruge udstyr beregnet til de tyske stikkontakter. Det betyder, at en masse elbesparende teknologier, som bobler syd for grænsen, bliver holdt ude fra det danske marked,« siger han.

Göran Wilke henviser til, at den nye generation af avancerede elspareskinner først nu er dukket op i Danmark. Produktet har allerede har været på markedet i to år i Tyskland og er solgt i millionantal.

Preben Paulsen, direktør for firmaet Unique, der importerer elspareskinner og andet eludstyr, finder det bøvlet at få godkendt udstyr herhjemme, fordi regelsættet er anderledes.

»Hvis eludstyr har en CE-godkendelse, er det pr. definition godkendt til det europæiske marked, men sådan er det ikke i Danmark. Her skal det igennem Sikkerhedsstyrelsen,« siger han.

Så når I sælger en elspareskinne i Danmark, skal der foreligge en undersøgelse af produktet?

»Ja, der er nogle helt specifikke normer, der skal være overholdt i forhold til Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser. Det er der både meget papirarbejde og store udgifter forbundet med,« siger Preben Paulsen.

Han vurderer, at de nødvendige godkendelser for det danske marked koster omkring 100.000 kr. for en elspareskinne.

»Man burde tilstræbe, at Danmark tilpasser sig de europæiske normer. Når udstyr kan godkendes i Tyskland, burde det også være godt nok til det danske marked,« siger han.

For virksomheden Duelco, der selv producerer elpaneler til det professionelle marked, koster det ekstra at montere danske stik i produkterne.

»Vi anvender aftestede danske stik. Det er selvfølgelig en ekstra omkostning for os. Protektionisme er jo dejligt, hvis man har løsningen, men frygteligt, hvis man ikke har den. Nu har vi jo heldigvis en løsning,« siger adm. direktør Ken Due, Duelco

Han vurderer, at en åbning for Schuko-stikstandarden ville ændre det danske marked radikalt.

»Så ville det danske marked blive fuldstændig oversvømmet med udenlandske produkter. Schuko-standarden har store dele af verden taget til sig, og der er tale om et marked med økonomiske interesser, som er helt ekstreme,« siger Ken Due.

Kan det være enklere

Danmarks særlige stikstandard er en barriere for, at nye typer elspareskinner hurtigt finder vej til de danske kunder og sænker strømforbruget herhjemme. Elsparefonden opfordrer til bedre og billigere mulighed for at sælge moderne strømbesparende udstyr på det danske marked.

Sikkerhedsstyrelsen, som er ansvarlig for reglerne for eludstyr i Danmark, afviser, at de danske regler giver problemer for elspareudstyr.

»Det er ikke korrekt, at der er særlige danske regler for godkendelse. Lavspændingsdirektivet skal følges. Fabrikanten kan selv teste og derefter blot skrive under på en EF-overensstemmelseserklæring, at produktet er sikkert. Erklæringen skal indeholde en beskrivelse af produktet, en oversigt over, hvilke direktiver der er erklæret overensstemmelse med, en liste over de benyttede standarder eller en henvisning til et teknisk konstruktionsdossier og en adresse, hvor vi kan rette henvendelse, hvis det viser sig, at det alligevel ikke er sikkert,« konstaterer kontorchef Jan Roed.

Ifølge Jan Roed er proceduren for salg af udstyr som elskinner i Danmark så simpel, som overhovedet muligt.

»Jeg kan ikke se, at den procedure kan være mere simpel. Fabrikanten kan uden trediepartsprøvning selv skrive under på, at produktet er sikkert, og ud fra EF-overensstemmelseserklæringen har vi en adresse på ham,« siger Jan Roed.