Danske regler blokerer for billig og nem tilslutning af solceller

Sæt stikket i stikkontakten. Så let er det at tilslutte de nyeste solcellepaneler - faktisk så simpelt, at man slet ikke behøver at tilkalde en dyr installatør for at trække kabler og pille ved elmåleren.

Men de såkaldte plug-and-play solcelleinvertere - som for eksempel Soladin 600 - har svære kår i Danmark, selv om der er stor interesse for dem. De danske forbrugere må nemlig ikke selv putte stikket i stikkontakten, som det ellers er beregnet til. Det må man til gengæld gerne i Holland.

Solcellepanelet skal ellers bare forbindes med lysnettet gennem en inverter, som omformer solcellens lavspændte jævnstrøm til husets 230 Volt. Og sådan én kan købes løs og tilsluttes elnettet ganske som en strømforsyning, der følger med en bærbar pc.

Sådan ser en plug-and-play solcelle-inverter ud. Den har en netledning, som man selv må putte i stikkontakten, hvis man er hollænder, spanier eller englænder. Herhjemme er den ikke godkendt som et produkt, forbrugerne selv må rode med. (Foto: Mastervolt) Illustration: Mastervolt

I den ene side skal den tilsluttes jævnstrømsledningerne fra et panel med 54 eller 72 solceller, og i den anden ende skal den stikkes i en tilfældig stikkontakt. Det kan de fleste danskere finde ud af selv, og det er afgørende, fordi lige præcis installatørregningen kan være det økonomiske usikkerhedsmoment, som afskrækker private forbrugere fra at købe deres eget klimavenlige solcellepanel.

Når forbrugerne søger informationer om solceller på internettet, tales der om investeringer med 20 års tilbagebetalingstid, så installatørens timeløn er i den forbindelse ikke ligegyldig.

Producent vil ikke bruge penge på typegodkendelse

Soladin 600, som er en af de nye invertere, som sælges af flere danske forhandlere, styrer så små effekter, at den går ind under loven om nettomåling, også kaldet Nettomålerordningen for Solceller.

Ordningen blev først indført som forsøg, men blev gjort permanent 21. december 2005.

Den går i korthed ud på, at solcelleanlæg på mindre end 6 kWp (peakeffekt) må tilsluttes direkte, således at elmåleren løber baglæns, når solen skinner på solcellerne. Og det betyder, at forbrugeren får fuld pris for sin egenproducerede strøm inklusive alle energiafgifter og endda moms.

Men selv om plug-and-play invertere bliver solgt til kun 4.500 kroner, er salget meget beskedent i Danmark.

»I virkeligheden er de EU-godkendte og lovlige at bruge i EU, og derfor burde de også være lovlige at bruge i Danmark. Men der kræves en eller anden certificering a la Demko eller lignende. I udlandet kan de købes over internettet, og man må selv slutte dem til. Jeg må gerne sælge dem, men jeg er nødt til at oplyse kunderne om, at de ikke er godkendt i Danmark. Reglerne burde jo være harmoniserede, men hver gang jeg spørger, så bliver jeg fedtet rundt i systemet, og ingen ved rigtigt, hvad der gælder,« siger Ken Jensen, indehaver af firmaet dansksolenergi.dk.

Han er helt sikker på, at det danske marked for helt små solcelleanlæg ville være betydeligt, hvis blot de små plug-and-play invertere var lovlige i Danmark.

»Jeg har også spurgt det tyske firma Mastervolt, som fremstiller inverterne, hvad der kan gøres. Men svaret er, at de danske myndigheder kræver en typegodkendelse, som er for kostbar til, at Mastervolt vil investere så meget i det lille danske marked,« siger han.

Dokumentation

Dansk Solenergi's hjemmeside
Mastervolts hjemmeside om plug-and-play invertere

Emner : Solceller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Dansk burokrati og teknisk handelshindring, der medvirker til at bremse en sund og god udvikling.

 • 0
 • 0

Kan en elektronisk elmåler som fx dem vi har i Sønderjylland løbe baglæns?

Det er så vidt jeg ved blot et spørgsmål om konfiguration.

Under alle omstændigheder er det elselskabets problem: Hvis du tilmelder et solcelle anlæg, er det dem der skal sørge for at måleren kan håndtere det.

Jeg fik en anden elmåler da jeg tilmeldte mit solcelle anlæg:

http://ing.dk/artikel/103301-solstroem-net...

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Det lyder som noget, der skal holdes LANGT uden for børns rækkevidde...

Stikket er ikke strømførende, før de indbyggede beskyttelseskredsløb har overbevist sig om, at netimpedansen og spænding og frekvens er indenfor tolerancerne.

Derfor udgør stikket ingen fare for hverken børn eller brandsikkerhed.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Jeg har svært ved at se hvad der skaber omtalte usikkerhed. Reglerne er helt klare for de små solcelleanlæg.

De tekniske krav til solcelleanlæg og andre små elproducerende anlæg der tilsluttes det kollektive elforsyningsnet, er reguleret af teknisk forskrift TF 3.2.1 der kan hentes på www.energinet.dk og som i øvrigt er den danske implementering af det Europæiske standard EN50438. EN50438 anviser endog meget lempelige regler for generatoranlæg på maksimalt 16 A tilsluttet lavspændingsnet.

Reglerne for hvordan et generatoranlæg skal tilsluttes i en installation er reguleret af stærkstrømsbekendtgørelsen.

Jeg tror mere det handler om at forhandlerne af anlæggene helst så at der ingen regler var overhovedet. Det vil da uden tvivl øge markedet for denne type anlæg, men det vil næppe være gavnligt for spændingskvaliteten eller personsikkerheden.

Jeg vil personligt holde mig langt fra anlæg der ikke kan opfylde de gældende krav. Konvertere kan bygges på mange måder og erfaringerne fra Spanien viser at solcellekonvertere der kobles i ø med forbrugsgenstande har en kedelig tendens til at brænde strømforsyningerne i disse af.

 • 0
 • 0

Jeg vil personligt holde mig langt fra anlæg der ikke kan opfylde de gældende krav.

Spørgsmålet er her, hvorfor "gældende krav" er så restriktive i Danmark, når de mere fornuftige krav i f.eks Holland ikke medfører dødsfald og lemlæstelse.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Spørgsmålet er her, hvorfor "gældende krav" er så restriktive i Danmark, når de mere fornuftige krav i f.eks Holland ikke medfører dødsfald og lemlæstelse.

Poul-Henning

Er "fornuftige krav" == "lempelige krav" ?

De Danske krav er efter min viden på linie med de fleste andre lande i Europa - åbenbart på nær Holland. Jeg ved ikke hvordan man laver overstrøms- og overspændingsbeskyttelse i Hollandske installationer, men tilslutning af generatorer i stikkontakter med andre forbrugsgenstande er ikke nogen god idé.

Der er i øvrigt mange andre arbejder i en installation som man ikke må lave selv. Også arbejder der synes mere banale end tilslutning af et elproduktionsanlæg.

 • 0
 • 0

Er "fornuftige krav" == "lempelige krav" ?

Nej, ikke generelt.

[...]men tilslutning af generatorer i stikkontakter med andre forbrugsgenstande er ikke nogen god idé.

For det første er det ikke generatorer, men elektronisk styrede og nettilpassede solceller.

For det andet giver du overhovedet ingen argumenter for din påstand ?

Kunne du overtales til at forklare os hvorfor du mener det ikke er nogen god ide ?

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Jeg tror mere det handler om at forhandlerne af anlæggene helst så at der ingen regler var overhovedet. Det vil da uden tvivl øge markedet for denne type anlæg, men det vil næppe være gavnligt for spændingskvaliteten eller personsikkerheden.

De krystalklare regler fremgår af en sød lille teknisk forskrift på 26 sider, der er udformet som drejede det sig om et mindre decentralt kraftvarmeværk.

Man kan jo også sige at "systemet" er ude af stand til at forholde sig på en relevant måde til elproducerende anlæg i "forbrugerstørrelse", her typisk et par hundrede Watt.

Det har nok heller ikke været meningen. Arbejdet med EN50438 startede som et mikro-kraftvameprojekt, men blev hurtigt overtaget af "de gamle". De havde jo langt større ressourcer til deres rådighed.

 • 0
 • 0

For det første er det ikke generatorer, men elektronisk styrede og nettilpassede solceller.

For det andet giver du overhovedet ingen argumenter for din påstand ?

Kunne du overtales til at forklare os hvorfor du mener det ikke er nogen god ide ? Poul-Henning

Problemet er beskyttelse mod stød i anlæg der er spændingssat af solcelleanlægget, men frakoblet det kollektive elforsyningsnet, samt overbelastningsbeskyttelse af installationen.

Et generatoranlæg er ikke begrænset til anlæg hvor den elektriske energi frembringes med en roterende maskine. I udarbejdelsen af EN50438 har det været et præmis at den skulle gælde for alle elproduktionsanlæg, uanset energikilde og uanset hvordan energien omdannes til 50 Hz vekselstrøm.

 • 0
 • 0

Af Jens-otto Andersen, 30.11.2009 kl 12:51

De krystalklare regler fremgår af en sød lille teknisk forskrift på 26 sider, der er udformet som drejede det sig om et mindre decentralt kraftvarmeværk.

Det er rigtigt at der er mange sider, men det skyldes at der stilles individuelle krav til indstillingsværdierne af beskyttelsesudstyret i de enkelte lande. Man kan altså nøjes med at læse ganske få sider og det danske tillæg.

De tekniske krav til anlæggene fylder meget få sider. Kravene er meget begrænsede og er koncentreret om den relæbeskyttelse, der skal sikre øvrige forbrugere mod skadelige spændinger og utilsigtet ø-drift. Derudover henvises der til EMC standarder for tilladeligt harmonisk indhold i strømmen. Jeg har meget svært ved at se at man kan reducere kravene yderligere og stadig opretholde en kvalitet i nettet.

Før EN50438 var det sådant at hvert land kunne stille krav så fabrikanterne i praksis skulle konstruere en model til hvert land i EU. Med standarden kan de nøjes med en model med mulighed for forskellige indstillinger af beskyttelsen. Jeg vil tro at dette letter markedsføringen af sådanne apparater.

 • 0
 • 0

Problemet er beskyttelse mod stød i anlæg der er spændingssat af solcelleanlægget, men frakoblet det kollektive elforsyningsnet, samt overbelastningsbeskyttelse af installationen.

Det kan ikke lade sig gøre hvis anlægget overholder gældende regler.

Så kobler det ud indenfor ganske få millisekunder hvis nettets impedans stiger, eller hvis spænding, strøm eller frekvens falder udenfor tolerancen.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Det kan ikke lade sig gøre hvis anlægget overholder gældende regler.

Så kobler det ud indenfor ganske få millisekunder hvis nettets impedans stiger, eller hvis spænding, strøm eller frekvens falder udenfor tolerancen. Poul-Henning

Det lyder som om at anlægget så kan typegodkendes efter EN50438, og dermed kan tilsluttes i danske installationer jf. stærkstrømsbekendtgørelsen.

Dog kan der være problemer med den måde hvormed anlægget måler netimpedansen. Hvis dette sker ved en aktiv injicering eller træk af strøm på nettet vil det være ulovligt i visse lande, herunder UK og Danmark. Problemet med den aktive metode er at anlæg der anvender samme metode vil påvirke hinandens målinger.

 • 0
 • 0

Problemet er beskyttelse mod stød i anlæg der er spændingssat af solcelleanlægget, men frakoblet det kollektive elforsyningsnet, samt overbelastningsbeskyttelse af installationen.

Hvis nettet som inverteren sidder på er frakoblet det kollektive net, så kan inverteren ikke komme af med energien, eller ikke opretholde sin DC spænding. Derfor vil den koble ud meget hurtigt efter at det kollektive net er koblet fra (fx HPFI udkoblet eller sikringsgruppe udkoblet).

Inverteren kan ikke stå og lave islanding, dens interne PLL sidder jo og måler på spændingen og følger den. Den forsøger ikke selv at regulere nettet så frekvens og spænding passer. Dvs uden kollektivt net, så kobler inverteren fra.

Der kan laves invertere der fungerer under islanding, men det er tvivlsomt om det er tilfældet med PV elementer, hvad nytte skulle sådan en lille inverter gøre i et net hvor man kan koble sin elektriske ovn på?

 • 0
 • 0

[ Det lyder som om at anlægget så kan typegodkendes efter EN50438, og dermed kan tilsluttes i danske installationer jf. stærkstrømsbekendtgørelsen.

De hollandske regler gælder kun for typegodkendte anlæg.

I mine øjne er det tåbeligt at anlæg op til en triviel grænse som 600 eller endog 2200 W ikke bare kan proppes i stikkontakten hvis de er typegodkendt.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

....I mine øjne er det tåbeligt at anlæg op til en triviel grænse som 600 eller endog 2200 W ikke bare kan proppes i stikkontakten hvis de er typegodkendt.

Poul-Henning

Forestil dig en installation der starter med en gruppeafbryder isat 13A sikring og efterfølgende 10 meter kabel afsluttet i en stikkontakt. Heri monteres en "solcelle-generator" på 2300 W. Midt på kablet mellem generator og gruppeafbryder monteres en dåse og herfra trækkes 5 meter kabel der afsluttes i en ny stikkontakt. I denne stikkontakt vil det herefter være muligt at trække 23 A uden sikringen springer hvilket hverken de 5 meter kabel eller stikkontakt kan holde til. Så det vil næppe være nogen god ide at lade installationsarbejdet være gør-det-selv-arbejde når ikke engang højt uddannede ingeniører kan overskue konsekvenserne af deres forslag. ;-)

Mvh. Albrechtsen

 • 0
 • 0

hej tror ikke at det er loven der er problemet

det er nok mere de 12000 som andre firmare tager for en godkendt inverter.

og de fleste elinstallatører vil mok tilslutte dit anlæg for en tusse.

 • 0
 • 0

Det er helt utroligt at man stadig finder politikere der ikke kan overskue andet end deres egen siddeplads. Jeg har forespurgt hos flere elektroinstallatører om det i princippet bare var at lægge solceller på taget og stikke inverterens ledning i stikkontakten. Mange valne svar og det kan man ikke og det må man ikke og bl.a. bl.a. fordi man ikke vil afgive det samfundstabsgivende ben, ved at man for en rimelig investering, som landet tjener mange penge på, bl.a. besparelse i co2 udledning som jo også er en politisk tænkt ting for at man på en smart måde kan få pengene op af lommerne på befolkningerne. co2 er jo planteverdenens mad som omdanner den til o2. Det at solcelleinvestorerne kan spare penge for landet er for politikere ikke godt for så tager man jo deres levebrød fra dem (penge) da de får mindre at administrere. En god politiker er en person der kan lave politik uden økonomiske midler men dem er der meget langt imellem.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten