Danske råstoffer ujævnt fordelt

Den samlede danske indvinding af råstoffer fra den danske undergrund nåede i 2001 op på i alt 33 millioner kubikmeter. Det fremgår af tal, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort.

Tallet er et lille fald på 0,8 mio. kubikmeter i forhold til 2000, og faldet skyldes primært en mindre indvinding af sand, grus og sten, der dog stadig udgør 79 procent af den danske råstofindvinding.

Af tabellerne fremgår det også, at den danske granitproduktion er gået voldsomt tilbage. Hvor der i 1990 blev trukket 810.000 kubikmeter op af jorden, er tallet i dag barberet ned til omtrent en femtedel. Sidste år blev der kun produceret 166.000 kubikmeter granit og hele produktionen lå - måske knap så overraskende - i Bornholms Amt.

Samlet set er Jylland og især Nordjyllands Amt det danske center for råstofudvinding. I dette ene amt blev der sidste år produceret i alt 6.668.000 kubikmeter råstoffer, hvilket er i særklasse meget mere end bundskraberen Bornholm, der kun afgav 196.000 kubikmeter råstoffer til produktionen.

Jylland størst i alle kategorier undtagen granit:Sand, grus, sten:
I alt 26.196.000 m3 heraf 3.425.000 m3 i NordjyllandKvartssand:
I alt 488.000 m3 heraf 195.000 m3 i ViborgGranit:
I alt 166.000 m3 - alt kommer fra BornholmLer:
I alt 720.000 m3 heraf 165.000 m3 i NordjyllandPlastisk ler mv.:
I alt 234.000 m3 heraf 230.000 m3 i ÅrhusMoler:
I alt 231.000 m3 - alt kommer fra ViborgKalk/kridt:
I alt 3.480.000 m3 heraf 2.793.000 m3 i NordjyllandTørv/spaghnum:
I alt 287.000 m3 heraf 262.000 m3 i NordjyllandØvrige:
I alt 1.247.000 m3 heraf 1.106.000 m3 i Ringkøbing