Danske politikere: Glem alt om den fossil-afgift

I går fremlagde Klimakommission - med efterfølgende klapsalver - sit længe ventede bud på, hvordan Danmark kan gå forrest, og vise verden, at det er muligt at udfase fossile brændsler, uden at det samfundsøkonomisk bliver en dundrende underskudsforretning - faktisk kan det gøres ved at hæve prisen på en kilowatttime med blot 10 øre i 2050, var kommissionens budskab.

Den bærende pille i kommissionens rapport var at indføre en fossilafgift.

Men det afvises af både S og V.

Begge partier mener i stedet, at de nuværende energiafgifter skal revurderes, frem for at pålægge virksomheder og forbrugere en fossilafgift.

EU's kvotesystem skal være værktøjet til at mindske CO2-udledningerne, lyder det fra begge partier.

»Umiddelbart hopper jeg ikke på det (fossilafgift, red.). Jeg mener, at man skal lave et system, der er indrettet efter vores målsætning om at slippe af med de fossile brændsler. Umiddelbart må man sige, at en fossilafgift er super oplagt, men jeg mener i stedet, at man bør kigge på de eksisterende energiafgifter, frem for at lave en ny,« siger energiordfører Ole Hækkerup (S), der udtaler, at de nuværende afgifter er præget af »knopskydninger«.

Han ser hellere, at EU strammer sin målsætning om at reducere CO2-udledningerne med 30 pct. i 2020, for på den måde at gøre CO2-kvoterne dyrere.

»Det tror jeg ikke er helt urealistisk. Nu er den danske regering ikke så aktive på det punkt, men det tror jeg heldigvis, at der er andre, der er,« siger Ole Hækkerup.

V-ordfører lægger op til reform af afgifterne

Allerede inden Lykke Friis (V), tidligst til november fremlægger regerings plan for, hvordan Danmark skal blive fri for fossile brændsler, afviser hendes partikollega kommissionens vigtigste anbefaling.

»Det der kunne være brug for var, hele vores afgiftssystem blev kigget i gennem. Der kunne være brug for en samlet reform. Vi skal have det samme provenu ind, men så afgifterne følger miljøbelastningen. Men ingen ekstraafgifter som fossil-afgifter,« siger energiordfører Lars Christian Lilleholt (V).
Han nævner et helt konkret eksempel på, hvordan det allerede er sket.
»Der er på en række måder taget tiltag som fx afgiftsfritagelse af dyppekogere på kraftvarmeværkerne.«

Hvor meget rykker det?

»Det er forkert at sige, at der ikke sker noget, og at det ikke rykker. Men der skal nok ske noget mere de kommende år, og der skal kigges på den måde, skatte- og afgiftssystemet er skruet sammen,« siger Lars Christian Lilleholt.
Han mener, ligesom Ole Hækkerup (S), at det er EU's kvotesystem, der skal være drivkraften for at nedbringe CO2-udledningerne.
»Jeg kan godt forstå ideen i det (fossilafgift, red.), men det skal gennemføres på EU-niveau. Man kan stramme CO2-reguleringen i EU, få færre CO2-kvoter og derved bruge kvote-systemet, så det ikke går udover den danske konkurrenceevne.«

Kommissionen: Fossilafgift skal vedtages

Forslaget fra kommissionen går på at lægge en afgift på fossile brændsler på 5 kroner pr. GJ i 2011, mens omkostningen skal være 20 kroner pr. GJ i 2020 og 50 kroner pr. GJ i 2050. Afgiften på fossile brændsler skal også omfatte benzin og diesel.

»Det vil være meget forkert at afvise den her afgift. Vi satser rigtig meget på, at den bliver vedtaget i en eller anden form. Og det bliver selvfølgelig en politisk diskussion, hvilket niveau den skal starte på, og hvordan den skal stige,« sagde Kathrine Richardson i går.

Hun sagde ved den anledning, at afgiften bør være spiselig for industrien, fordi de »så længe har skreget på behovet for faste rammer«, og hvis regeringen ikke tager livtag med denne fossilafgift, så hænger det ikke sammen.

I dag var både Dong Energy og Dansk Fjernvarme i Information ude at støtte kommissionens planer-inklusiv en fossilafgift. Anders Eldrup siger til avisen, at man ikke bliver er foregangsland, ved at gøre som alle andre, men at der er brug for at bakke processen op med incitamenter.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Godt nok lægger klimakommisionens anbefalinger tæt op ad DONG Energys allerede vedtagne strategi, men det må alligevel gøre indtryk, når Danmarks allerstørste forbruger af fossilt brændsel bakker op om klimakommisionens anbefalinger om støt stigende afgifter på fossilt brændsel.

Pga. DONG Energys allerede vedtagne strategi, vil sådan en afgift faktisk give en konkurrencefordel til DONG Energy. Samtidig vil den hæve elpriserne i landet, og det er nok en af grundene. En fossilafgift vil fra dag 1 have indflydelse på prissætningen i elmarkedet, og for en virksomhed, som producerer mere og mere vind-el, vil det give en bonus på bundlinien.

At Dansk Fjernvarme bakker op om kommissionens planer kan ikke undre nogen, da der lægges op til betydelige investeringer i fjernvarmesystemet.

Men når de kyniske briller tages af, så står tilbage, at selv Danmarks største forbruger af fossilt brændsel tror på denne strategi. Og måske er det også et udtryk for, at industrien hilser faste rammer for fremtidige investeringer velkomne. DI har også været overvejende positive, omend de ikke bakker op om blot at indføre nye afgifter.

Og måske er der noget om at kommissionens anbefalinger er for meget pisk og for lidt gulerod. Måske pga. hensyntagen til, at der stadig skal kroner i statskassen..?

Men politikere; hvis ikke I vil være med til fossile afgifter, hvordan skal vi så fremme investeringer, som ikke ville være foretaget på markedsvilkår?

 • 0
 • 0

Enhver øget omkostning eller afgift der rammer de danske eksporterhverv, vil koste danske arbejdspladser. Danmark er i en situation, hvor velfærdssamfundet er stærkt afhængig af evnen til at generere arbejdspladser, der via de værdier der skabes på danske arbejdspladser, kan bidraget til den fælles husholdningskasse. Hvis Danmark ensidigt, lægger øgede omkostninger på produktionsledet, vil produktionen udflage til andre steder, hvor forbruget af fossile brændsler er langt mindre effektivt end i Danmark. Derfor er Danmark, langt hen af vejen afhængig af hvordan den øvrige verden vælger at reducere anvendelsen af fossile brændsler, hvilket jeg fornemmer en stigende forståelse for hos de danske politikere. Heldigvis er der ligeledes stor interesse fra den øvrige verden, for at reducere anvendelsen af fossile brændsler. Politikerne står over for en svær, kompleks opgave, som ikke løses fra dag til dag.

 • 0
 • 0

Der er noget utilstrækkeligt over målet med det FOSSIL-frie energisystem. Hvad angår CO2 fra brændselsforbrug, er atmosfæren ligeglad med, om den kommer fra fossile eller nys voksede planter. Den bagvendte definition af CO2-neutralitet (biomasse udleder kun ligeså megen CO2, som den HAR optaget) er metafysisk. I den fysiske realitet tæller handlingens konsekvenser. Altså må det fra DONGs side påvises, HVORNÅR i projekternes levetid den ekstra udledning af CO2, der umiddelbart fremkommer ved overgangen fra fossile brændsler til træpiller (eller halm), bliver kompenseret gennem et nyt planteareals vækst - som Manomet-Center for Conservation Science netop i år modelmæssigt har forelagt det for Massachussetts energi-og miljømyndigheder. De ændrer reglerne til støtte for vedvarende energi pr. januar 2011. Skal DK være foregangsland, burde vi også kræve bedre dokumentation for påstanden om CO2-neutralitet og regne CO2 fra træernes biomasse med som negativ faktor. Dette ville tale for en generel kulstofafgift i stedet for en snæver fossil-kulstof-afgift.

 • 0
 • 0

Det er da at håbe at politikerne går igang med at rydde op i den jungle af regler for afgifter der er. Men nok desværre meget usandsynligt at de laver systemet mere simpelt i det de gang på gang glemmer at fjerne de gamle regler når de nye træder i kraft. Det mest vanvittige er at man typisk ikke slipper for afgiften selvom man fjerner en type affald som er pålagt afgift.

 • 0
 • 0

Ja det er altså ikke frugten, men det man hører det drejer sig om.

DONG vil have en ekstra afgift på el-energi generelt - så kan de skovle ind på vindenergien. Jeg spørger "bare" - hvordan i alverden skal man kunne skelne mellem vindgenereret grøn energi og så den ad anden vej producerede. Det hele skal helst gå til driften af, de med statstilskud opsatte og opreklamerede varmepumper - som i øvrigt er for gammeldags og ineffektive; uden relevant produktudvikling - hvilket vil medføre, at "projektet" falder til jorden med et brag.

Hvad er det for en forretniong vi lever i, hvor man bare sælger skindet længe inden bjørnen er født og derefter skudt. Politikerne er dummere end befolkningen, når de tror at alle vil satse på et "luftigt" projekt længe inden der er fastlagt hvilke forhold der skal herske over anvendelsen. Der er en del, der bliver snakket sænk af konsulenterne og laver fejlinvesteringer så det blafrer om ørerne.

Jeg vil nu meget snart investere i en Luft/Luft varmepumpe, med en COP (topværdi på 5,33 +7/20) som kun skal bruges indtil afrimningen starter. Jeg laver noget automatik, der stopper anlægget når afrimningen aktiveres. Derudover sætter jeg en ekstra varmeveksler på dampsiden, så jeg får mulighed for at øge effektiviteten (teoretisk) [så må vi se om det også sker i praksis]. Derefter bruger jeg store piller = briketter som opvarmningskilde via omvendt gennemforbrænding. Dét er billigt i drift, er det.

 • 0
 • 0

Til Erik Nørgård. Tak for et godt indlæg. Hvor finder jeg den varmepumpe? og jeg havde i øvrigt også overvejet at skifte brændeovnen til et pillefyr - men det skal helst være det rigtige? Men med de store energiafgifter vi har i Danmark kan jeg ikke se, der kan komme økonomi idet? I Norge betaler vi mindre per kW for el ind for nogen anden enrgi, og da er det let ca 80 øre. I Pensylvamia klarer de sig med 60 øre. Det er noget andet end de 2,5 til 3 kroner vi bliver afkrævet af Dong! Indtil der kommer en løsning vil foreslå at blive i Spanien, der skal man ikke fyr så mange timer.

 • 0
 • 0

Det er jo netop de store energiafgifter i DK . som har gjort det til en god forretning at investere i Varmepumper. Min første lille metro holdt i over 20 år uden så meget som een krone til eftersyn og vedligehold. Men kondensvandet var ret agressivt så den blev tæret op i bunden. Kun derfor blev den udskiftet. Med en IVT Luft til vand varmepumpe som der er installeret 3 - 4 00 000 af i Skandinavien. I Sverige er over 60 % af husene forsynet med varmepumper selv om el prisen er meget lavere end her. Køb noget kram der kan tåle vort klima. Gå ikke efter dagens tilb i byggemarkedet. Norge som har enorme vandkraft anlæg kan jo leve el til få ører . Prøv ikke at sammenligne med priser i USA hvor der jo , pånær vindmøllerne næsten ikke er investeret i moderne el- produktion i årtier. Erik Nørgaard bemærkninger om folkevalgte burde der jo klages over til debatværten. Det siger mere om Erik end om Politikerne Boe

 • 0
 • 0

EPA Estimates Its Greenhouse Gas Restrictions Would Reduce Global Temperature by No More Than 0.006 of a Degree in 90 Years

(CNSNews.com) – Tough new rules proposed by the Environmental Protection Agency restricting greenhouse gas emissions would reduce the global mean temperature by only 0.006 to 0.0015 of a degree Celsius by the year 2100, according to the EPA's analysis.

As a side effect, these rules would “slow construction nationwide for years,” the EPA said in a June 3 statement.

http://www.cnsnews.com/news/article/epa-s-...

 • 0
 • 0

@ Boe Jørgensen

Det er kun privatøkonomisk at varmepumpen er en fordel. Hvis vi går helt over til at kun el fra vindkraft må anvendes til opvarmning er det natonaløkonomisk billigere at bygge to eller tre ekstra vindmøller og sætte prisen derfor ned til hvad det reelt koster at afskrive møllen, da vinden jo som bekendt er gratis,for at undgå at der bliver anvendt penge til varmepumper. Vindmølle el prisen er arbitrært politisk bestemt så ødselt at man kan få grådige koncerner til at sætte sig på markedet. Det mølle byggeri vi ser er en konkurrence om hvem der kan lave de største møller og ikke om hvad der gavner samfundet mest.

P.S Jeg kan ikke se noget ødiøst i Eriks indlæg

 • 0
 • 0

Vindmølle el prisen er arbitrært politisk bestemt så ødselt at man kan få grådige koncerner til at sætte sig på markedet

 • på præcis samme vis som man fik grådige koncerner i sundhedsbranchen til at '(ned)sætte sig' for nogle år siden! :)

(Monstro der ikke osse ligger et notat eller to i diverse departementer/styrelser, der sætter tal herpå? Nyt undersøgelsesobjekt for Rigsrevisionen/Statsrevisorerne??).

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten