Danske mølleproducenter risikerer at tabe marked

Danske vindmøllefabrikanter risikerer at miste markedet for store møller, hvis de holder fast i vindmøller med gear. En af de kommende danske storkunder kalder den nuværende teknik for for-ældet og uegnet til de møller på fire megawatt, der bliver endnu større. Verdens næststørste producent bruger ikke gear i møllerne, og her går det så strygende, at man ikke kan følge med efterspørgslen.

»Som kunde ville det være rart at slippe af med gearene. Det er derfor på tide, at vindmøllefabrikanterne vågner op. Jeg er sikker på, at de kan bygge møller uden gear, men de holder af en eller anden grund fast i en forældet teknik. Hvis det forsætter, risikerer de at tabe markedet.«

Det siger Frank Olsen, vindkraftchef i Dong. Dong ejer sammen med Energi E2 og Svenske Sydkraft, Nysted Havmøllepark. Ifølge Frank Olsen ligger grænsen for vindmøllegear ved fire megawatt. Overstiges den, vil en lang række problemer tårne sig op. Store gear bliver endnu mere kompliceret, akslerne bliver tungere og der kommer flere lejer. Altsammen noget som let går i stykker.

De største kommercielle danske møller ligger i dag lige under tre megawatt. Alligevel gør bekymringerne hos Dong ikke indtryk på fabrikanterne. Hverken Vestas, NEG-Micon eller Bonus har planer om at lancere gearløse møller i den nærmeste fremtid. NEG-Micon oplyser dog, at man i samarbejde med en amerikansk partner har taget hul på udviklingen af komponenter til gearløse møller.

Alternativet til møller med gear er direkte overførsel af kræfterne fra vingerne til generatoren. Det kræver en langsomtløbende ringgenerator monteret med effektelektronik, som kan sende strømmen ud på det offentlige elnet med den rette frekvens og spænding. Det koncept er der flere europæiske fabrikanter, som arbejder med, først og fremmest tyske Enercon, der sidste år var verdens næststørste vindmølleproducent målt i solgte megawatt. Møllerne er gearløse, og butikken går så godt, at der er cirka ét års leveringstid.

I Østrig har industrikoncernen VA Tech Elin EBG kastet sig over generatorer til gearløse møller. Selskabet har i en årrække leveret traditionelle generatorer til de store vindmølleproducenter, blandt andet Nordex og NEG-Micon. Inden jul regner man med at have en ringgenerator på 1,5 megawatt kørende. Lederen af afdelingen for udvikling af nye generatorer til vindmøller, Peter Woditschka, siger:

»Vi er meget optimistiske. Vores generator bliver fuldt konkurrencedygtig med en gear-generatorløsning. Potentialet for at reducere prisen endnu mere er meget stort.«

Her henviser Peter Woditschka blandt andet til, at prisen for permanente magneter, som den østrigske generator bruger, over de sidste ti år er faldet med over 30 procent.

Svenske ABB, som blandt andet leverer generatorer til Bonus, producerer allerede i dag en generator med permanente magneter til den hollandske vindmølleproducent Lagerwey.

På Risøs Vindenergiafdeling følger man løbende udviklingen inden for gearløse møller, men har ingen planer om at gå direkte ind i udviklingen. Seniorforsker Poul Sørensen siger:

»Dansk vindmølleindustri har, blandt andet i samarbejde med Risø, løbende undersøgt forskellige vindmøllekoncepter, herunder det gearløse. På den baggrund har dansk vindmølleindustri i dag valgt et vindmøllekoncept med gear og variabel hastighed, et møllekoncept som styringsmæssigt har samme fordele som den gearløse mølle, og p.t. er mere konkurrencedygtigt. I dette perspektiv ser jeg ikke umiddelbart nogen grund til at tro, at en gearløs mølle om fem år vil være mere økonomisk end en tilsvarende dansk mølle.«