Danske industrigiganter starter ny ingeniøruddannelse

To af de store industrigiganter på Als, Danfoss og Linak, har opgjort, at de og de mindre virksomheder i området skal ansætte 1.400 akademikere inden 2020, men at de skønsmæssigt kun kan skaffe 600 uden de helt store problemer.

Blandt de manglende 800 er det ikke mindst elektronikingeniører, der er svære at skaffe til landsdelen, idet de nyuddannede ingeniører i meget høj grad bliver boende og får arbejde i nærheden af, hvor de er uddannet, dvs. københavnsområdet og Nordjylland.

Af samme årsag giver Danfoss og Linak nu hver 35 mio. kr. til oprettelsen af et Center for Industriel Elektronik under Syddansk Universitet, der får hjemsted i Alsion-bygningen i Sønderborg.

Jagt på 30 medarbejdere

Når de færdiguddannede ikke vil tage til Als og Sønderborg-området, så er det planen at fange dem ind allerede som studerende.

Sammen med støtte fra bl.a. Sønderborg kommune, Region Syddanmark og Syddansk Universitet er der nu samlet 176 mio. kr. sammen til at etablere centret.

Der skal nu ansættes medarbejdere - op mod 30 personer - og opbygges laboratorier, der kan stå klar, så det nye center kan modtage de første studerende efter sommerferien 2018; alt under forudsætning af, at uddannelsen bliver godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hertil kommer, at Bitten og Mads Clausen Fonden betaler for opførelsen af en helt ny bygning i tilknytning til Alsion.

Jørgen Mads Clausen tog initiativet

Dekan for det Tekniske Fakultet på SDU Henrik Bindslev fortæller, at det var en henvendelse fra Danfoss’ bestyrelsesformand, Jørgen Mads Clausen, for næsten to år siden, der fik sat gang i planerne.

»Min holdning var, at hvis vi skal skabe et nyt center og en ny uddannelse, skulle vi have et højt ambitionsniveau og satse stort. Ellers ville vi aldrig få de bedste folk til at søge et job,« siger Henrik Bindslev

Han kender Jørgen Mads Clausen særdeles godt fra dengang, han var direktør for et selvstændigt Forskningscenter Risø, og Jørgen Mads Clausen var bestyrelsesformand.

Gennem en række møder blev projektet efterhånden skruet sammen, og den lokale opbakning sikret.

Aalborg, Lyngby og nu Sønderborg

Når centeret kommer op i fulde omdrejninger, er det planen, at der skal optages 60 bachelorstuderende om året. Der vil også blive uddannet civilingeniører og ph.d.er ved centeret.

Selv om SDU med det nye center kan siges at gå direkte i konkurrence mod Aalborg Universitet og DTU, som uddanner helt samme type ingeniører, mener Henrik Bindslev ikke, at man i Aalborg eller Lyngby skal frygte at miste studerende:

»Så store bliver vi heller ikke.«

Henrik Bindslev forventer, at ca. halvdelen af de studerende vil komme fra Danmark og primært fra lokalområdet, mens resten vil komme fra udlandet - nok især fra Nordtyskland, de baltiske lande og østeuropæiske lande.

Af samme årsag vil al undervisning blive gennemført på engelsk.

»Vi tror, at en sådan diversitet vil være med til at trække dygtige studerende til,« siger Henrik Bindslev.

På forskningsfronten er det planen, at centeret skal have et tæt samarbejde med virksomhederne i området. Det betyder også, at den forskning i effektelektronik, som kommer til at foregå i Sønderborg, vil adskille sig noget fra den forskning, som eksempelvis sker i Aalborg.

Lidt firkantet sagt har Aalborg Universitet mere sigte på forskning inden for effektelektronik, der retter sig mod vindmølleindustrien, mens den i Sønderborg vil have mere fokus på forbrugerorienterede eller mindre industrielle produkter, som f.eks. de aktuatorer, som Linak udvikler til hæve-sænkeborde.

Emner : Uddannelse