Danske handicapkrav til nybyggeri skraber bunden i EU

Danmark har mindst kontrol af, om vores nybyggeri lever op til krav om tilgængelighed for handicappede, ligesom vi har færrest krav til, hvordan man skal bygge tilgængeligt og mindst uddannelse af vores byggesagsbehandlere. Det viser en rapport udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) i 2013, der sammenlignede danske handicapkrav i nybyggeri med otte andre lande.

Ifølge medforfatter og rådgiver fra SBi Søren Ginnerup, er der ikke sket væsentlige ændringer i dansk lovgivning inden for tilgængelighedskrav og kontrol, siden rapporten blev udgivet.

Rapporten afslørede også at Danmark er i EU 'tæt på det land, hvor der stilles færrest krav til uddannelse, erfaring og tredje parts granskning til parter i byggesagsbehandlingen, når det gælder bygningsindretning'.

»Man kan selvfølgelig ikke se bort fra, at det kan have en effekt,« understreger Søren Ginnerup over for Ingeniøren.

Ingeniøren har tidligere skrevet, hvordan ramper, håndlister og andre lovpligtige handicapkrav ofte ignoreres eller glemmes i dansk nybyggeri. Her fokuserede Danske Handicaporganisationers næstformand Sif Holst på, at der ikke er nogen kontrol af, om nybyggeri overholder krav til tilgængelighed:

»Nogle bygherrer kan sagtens slippe af sted med at bygge ulovligt. Man giver egentlig frit lejde,« sagde hun til Ingeniøren.

Ud af de ni lande, som SBi-rapporten undersøgte: Sverige, Norge, Tyskland, Finland, Storbritannien, USA, Australien, Canada og Danmark, er Danmark også det eneste uden hverken slutkontrol. Ingen slutkontrol betyder, at danske kommuner ikke undersøger, om bygningen overholder bygningsreglementet, inden de udsteder en ibrugtagningstilladelse af bygningen. På et andet punkt stod Danmark også alene:

»Det er påfaldende, at vi er et af de få lande, der ikke har en antidiskriminationslov,« siger Søren Ginnerup.

Ingen antidiskriminationslov betyder, at danske handicappede ikke kan bruge argumentet, at det er diskriminerende, hvis nybyggeri er utilgængeligt, i retten.

Danske bygninger ville være ulovlige i udlandet

Derudover har vi få regler om, hvordan vi skal bygge for at både rollator og kørestol kan komme rundt sammenlignet med andre lande. Det betyder, at nogle dansk nybyggeri ikke ville være lovlige i andre lande. Søren Ginnerup giver et eksempel:

»For nogle måneder siden gik jeg rundt i en ny dansk bygning med en arkitekt fra Australien. Han undrede sig over, at man kunne få godkendt for eksempel trapperne og ramperne. Hvis han skulle have tegnet dem, skulle der tænkes mere på sikkerhed med flere reposer, værn, håndlister i begge sider, opmærksomhedsfelter foran trapperne og markeringer af de enkelte trin. Han forventede, at når næsten tilsvarende også står i vejledningerne til bygningsreglementet, så ville vi følge dem. Han var ikke klar over, at vejledninger og anbefalinger ikke har den samme status i Danmark og ofte kan springes over.«

I Danmark har vi ikke lige så mange bindende krav til for eksempel indendørs trapper. Derudover er der det springende punkt, at vi ikke har et lovsystem, hvor man ikke sagsøger rådgivere og bygningsejere, hvilket man gør i langt højere grad i for eksempel Australien og England. En forskel Søren Ginnerup påpeger og fortsætter:

»Så kunne han bedre forstå, hvorfor danske arkitekter kan bygge så enkle og lette konstruktioner.«

Modsat Danmark har både Norge og Sverige skærpet deres krav til kontrol af tilgængelighed i de senere år. De, der løbende kontrollerer, om nybyggeri overholder krav til tilgængelighed i Sverige, har siden 2013 skulle have en certificering i tilgængelighed. I Norge gik man i 2012 fra at kontrollere tilgængeligheden internt, til at have en ekstern kontrol af, om nybyggeri overholder loven. I Danmark er som sagt alt ved det gamle.

Emner : Standarder