Danske forskningsartikler bliver gratis for alle

Forskere, der får støtte fra danske forskningsråd, skal i fremtiden parallelpublicere en digital version af den endelige, peer reviewede videnskabelige artikel, der er antaget af et videnskabeligt tidskrift.

Det fremgår af en ny Open Access-politik, der er vedtaget i fællesskab af Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation, der uddeler statsmidler til dansk forskning.

Ingeniøren har gennem flere år påpeget det urimelige i, at resultaterne af statsstøttet forskning ikke er frit tilgængelige, men som hovedregel kun har kunnet erhverves gennem abonnementer eller køb af individuelle artikler til en meget høj pris. Ingeniøren har også i ledere og kommentarer kritiseret den tid, det har taget at komme frem til en national politik på området.

Den nye Open Access-politik vil rette op på en del af disse forhold.

»Fri adgang til forskningsresultater er til gavn for hele samfundet - ikke mindst for virksomhedernes muligheder for at øge deres innovation og hermed bidrage til den samfundsøkonomiske vækst,« forklarer Jens Christian Djurhuus, der er formand for det Det Frie Forskningsråd.

Politikken har et smuthul

Der er dog et smuthul i Open Access-politikken, som siger, at parallelpubliceringen kun skal finde sted, hvis tidsskriftet tillader det.

Dette smuthul kan i princippet kan gøre alle de fine ord og gode tanker fuldstændigt værdiløse. Sådan mener forskningsrådene dog ikke, det vil gå.

Formanden for Danmarks Grundforskningsfond Klaus Bock gør opmærksom på, at forskningsrådene samtidig med vedtagelsen af politikken også har udarbejdet en række dokumenter, der skal gøre det let for forskerne at opretholde en ret til at offentliggøre egne videnskabelige artikler.

Klaus Bock tilføjer, at han fra møder med forskerne på Grundforskningsfondens centre ved, at forskerne generelt støtter op om Open Access, men at det hidtil har virket besværligt for mange.

Ingeniøren har også tidligere beskrevet, at mange forskere ikke er klar over, at selv højtprofilerede tidsskrifter accepterer parallelpublicering med en forsinkelse, som typisk er seks måneder. Det kan de nye dokumenter også hjælpe med at gøre forskerne opmærksom på.

Revision om to år

Politikken skal evalueres efter to år med henblik på en eventuel revision.

Klaus Bock vil ikke i dag lægge sig fast på, hvilke resultater der skal lægges til grund ved evalueringen af aftalen, for der er meget stor forskel på, hvordan Open Access i dag praktiseres inden for forskellige videnskabelige discipliner. Men politikken skal være med til at skabe forandringer.

»Vi skal på sigt have ændret publiceringsmodellen, og med vores fælles Open Access-politik forsøger vi at sætte skub i den udvikling. Vi lægger nu et ekstra moralsk pres på forskerne,« siger han.

Storbritannien sigter mod en anden løsning

Metoden med parallelpublicering går under betegnelsen grøn Open Access.

I Storbritannien har det såkaldte Finch-udvalg i denne uge udsendt en rapport, der anbefaler den såkaldte gyldne form for Open Access, hvor forfatterne betaler et gebyr for at gøre tidsskriftartikler gratis tilgængelige via tidskrifternes egne websites.

Det er en politik, som den store private uddeler af forskningsmidler til bioteknologi og medicin, Wellcome Trust, allerede følger. Wellcome Trust betalte sidste år i gennemsnit 13.115 kr. pr. forskningsartikel for gylden Open Access til artikler, som er skrevet af forskere, som fonden støtter.

Klaus Bock fortæller, at også Danmarks Grundforskningsfond i flere tilfælde har erklæret sig indforstået med, at forskningsbevillinger anvendes til gylden Open Access.

Omkostningen ved gylden Open Access kan dog være voldsom.
Philip Campbell, der er chefredaktør for Nature, oplyser til sit eget tidsskrift, at det vil være nødvendigt at opkræve mere end 60.000 kr. pr. artikel for gylden Open Access i Nature, som sammen med Science udgør toppen af de videnskabelige tidsskrifter.

En langsigtet løsning

Finch-udvalget er blevet kritiseret for at anbefale den dyre gylden Open Access model og ikke den grønne Open Access-model, som de danske forskningsråd nu har vedtaget, og som minder om de løsninger, som også er brug i Sverige og Norge.

Udvalget forsvarer sig med, at det fik stillet som opgave at finde en bæredygtig løsning for publicering af videnskabelige artikler på lang sigt - og det mener udvalget kun er muligt med gylden Open Access.

Kritikken mod gylden Open Acces går bl.a. på, at det vil gøre det muligt for forlagene at opretholde de meget høje priser og enorme overskud. Ikke mindst forlaget Elsevier har som omtalt i Ingeniøren været udsat for hård kritik for deres eksorbitant store overskud på mere end en tredjedel af omsætningen.

Finch-udvalget mener dog, at gylden Open Access kan være med til at presse indtægterne for forlagene ved at indføre et mere gennemsigtigt og konkurrencepræget marked.

Globalt pres for Open Access

Principperne om Open Access vinder frem overalt i verden i disse år.

Det er emne, som Global Research Council, der omfatter forskningsråd i et halvt hundrede lande (heriblandt Det Frie Forskningsråd i Danmark), vil tage op på et møde til næste år.

Open Access vil også komme til indgå i EU's næste forskningsprogram, Horizon 2020, der skal træde i kraft i 2014.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Godt at forskningsrådene tilsyneladende har valgt en blød løsning uden tvang.

Så kan der måske blive tid til en grundig undersøgelse af forholdene, så beslutninger ikke tages på forkert grundlag.

Til eksempel påstår Ingeniøren at forskning som hovedregel kun kan erhverves til "en meget høj pris". Hvis journalisten havde undersøgt sagen grundigt, ville han have opdaget, at artikler aldrig har været billigere end i dag. Han ville også have opdaget, at overskuddet fra Elsevier ikke nødvendigvis kommer fra salg af tidsskrifter men i stor udstrækning stammer fra salg af de databaser, som forlaget har opbygget gennem årtier.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten