Danske forskere: Vi stopper brintsamfundets energispild

Det Strategiske Forskningsråd for Energi og Miljø giver DTU 14,7 millioner kroner til at oprette et nyt forskningscenter, som skal effektivisere produktionen af brint.

Centret, hvis officielle navn er Center for Renewable Hydrogen Cycling (Hycycle), på dansk Center for bæredygtigt brint-kredsløb, får også deltagelse af SDU samt virksomheder som IRD Fuel Cells, Danfoss og Danish Power.

Brint kan anvendes som lager for strøm fra vedvarende energi, idet strømmen fra for eksempel vindmøller kan spalte vand til ilt og brint ved hjælp af elektrolyse. Elektrolyse-processen er imidlertid ikke særlig effektiv - omkring 40 procent af energien går til spilde.

Illustration: Lars Bertelsen

Ideen i det nye center er dels at effektivisere den traditionelle katalyse-proces, hvor to elektroder sender strøm gennem vand, som så spaltes til ilt og brint. Ilt frigøres ved anoden, men da det sker med ret store tab i form af varme, er skal forskerne finde nye materialer.

Ifølge lederen af centret, professor Niels J. Bjerrum, DTU, vil man designe, syntetisere, karakterisere og teste nye materialer specielt til denne elektrode. Én af ideerne er at prøve at belægge anoden med grundstoffet tantal (samt tantalforbindelser), som Danfoss har gode erfaringer med at håndtere.

»Vi tror på, at vi på denne måde kan forbedre effektiviteten i elektrolysen fra lidt over 60 procent til i hvert fald 70 og måske også 80 procent, og det vil være et stort skridt fremad for teknologien,« siger Niels J. Bjerrum.

En anden del af projektet går ud på at designe nye elektroder, som kan optage sollys og dermed yderligere mindske strømforbruget til selve elektrolysen.

Bevillingen til det nye brint-forskningscenter er én af i alt 14 bevillinger til projekter og centre inden for miljø og energi, som Det Strategiske Forskningsråd netop betænkt med i alt 190 millioner kroner.

Emner : Brint