Danske forskere: Vi kan omdanne biogas til konkurrencedygtigt grønt flybrændstof
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Danske forskere: Vi kan omdanne biogas til konkurrencedygtigt grønt flybrændstof

Elementer af et anlæg til gasbaseret diesel­produktion med cetantal 70, hvilket betyder at dieselen næsten ikke udleder sodpartikler i brug. Anlæg af denne type bygges i dag som modulare systemer, hvilket er med til at reducere prisen. De mindste anlæg har en kapacitet på 100 tønder dieselolie i døgnet. Det svarer til 15.000 liter. Illustration: Unicat

Det er realistisk at omlægge produktionen af flybrændstof fra at være oliebaseret til at bygge på vedvarende energi – uden at vælte budgetterne, mener professor ved DTU Mekanik Per Møller.

Han har udviklet en metode til at rense biogas så billigt, at diesel til produktion af bl.a. flybrændstof vil kunne fremstilles på basis af gassen til 4 kroner pr. liter – sammenlignet med prisen på konventionel diesel, der på spotmarkedet i USA handles til 2,89 kroner pr. liter.

På den baggrund har Per Møller beregnet, at en flyvetur fra København til Beijing vil kunne gøres på udelukkende vedvarende energi for en merpris på 800 kroner pr. person. I dag kan en flybillet til Beijing fås til i omegnen af 3.000 kroner.

I begyndelsen regner Per Møller og tidligere direktør for Partnerskabet for Brint og Brændsels­celler Aksel Mortensgaard med, at det særligt er de bevidste forbrugere, der vil tage imod en mulighed for at flyve på vedvarende energi:

»Jeg er typen, der sparer på energien i dagligdagen, har et velisoleret hus og en bil, der kører 30 km på literen. Min dårlige samvittighed er CO2-udledning i relation til lange ferierejser,« siger Aksel Mortensgaard.

I samarbejde med amerikanske virksomheder har Per Møller udviklet den billige grønne diesel, der altså ifølge bagmændene kan produceres til priser langt fra, hvad andre har anslået. F.eks. har ingeniør-rådgivningsvirksomheden Niras tidligere konkluderet, at ‘grøn diesel’ vil koste over fem gange mere end tilsvarende fossilt brændstof.

Amerikansk samarbejde

Det mener Per Møller altså ikke holder stik. Hans amerikanske samarbejdspartnere har allerede produceret olie i større mængder, fordi de har metoden til at lave f.eks. skifergas til diesel. Per Møller kan rense biogas effektivt og billigt. Sammen kan de derfor lave billig grøn diesel af biogas.

»Der har kørt anlæg kontinuerligt i adskillige år, som har produceret 100 tønder diesel – 15.000 liter – om dagen af forskellige gasser; og flere andre, blandt andet et projekt uden for Danmark, hvor jeg er involveret, kommer til at producere 1.100 tønder olie om dagen,« siger Per Møller.

Når biogas indtil nu har været en ret uattraktiv kilde, skyldes det, at den er fyldt med forurening, primært svovlforbindelser, som er svære at fjerne økonomisk med konventionelle renseprocesser.

»Hvis ikke forureningerne bliver fjernet, ødelægger vi omgående katalysatorerne i det anlæg, der konverterer gassen til dieselolie. Derfor er jeg kommet til at spille en vis rolle, da jeg har udviklet en kontinuert elektrokemisk metode, der har meget lave driftsomkostninger,« siger Per Møller, som mener, at rensningsmetoden kan få biogas til at spille en lige så stor rolle på verdensplan som skifergas.

Billig rensning og så Fischer-Tropsch

Den grønne diesel bliver produceret ved, at den forurenede biogas sendes gennem en reaktor fyldt med en jernholdig keramisk baseret katalysator. I modstrøm tilsættes et oxidationsmiddel, der sammen med den jernholdige katalysator oxiderer blandt andet svovlet i biogassen til rent svovl. Det kan efterfølgende genbruges på markerne som gødning.

Den rensede biogas bliver til grøn diesel ved først at gennemgå en bi-reformering, der er en kombination af en dampreformering og en tørreformering. Her kan man udnytte overskydende CO2 i biogassen til frembringelse af CO og H2.

Ved Fischer-Tropsch-processen adderes -CH2-enheder, hvorved der syntetiseres diesel, som nemt kan modificeres til jet fuel, siger Per Møller.

Processen er så langt, at det egentlig kun handler om finansiering. Han mener, at en tidshorisont på 1-2 år er realistisk i Danmark.

»Der er anlæg på den anden side af Atlanterhavet, der producerer olie af gas. Jeg har jo bare fundet en måde at rense biogas på billigt – resten er allerede i gang,« siger han.

Per Møller mener, at man fra offentlig side bør fokusere på snarest at få et sådant anlæg demonstreret i storskala på dansk jord, da det dansk-amerikanske samarbejde på kort tid har vist, at kommende iblandingskrav til transportbrændstof kan realiseres på en kosteffektiv måde med syntetiske brændstoffer af høj kvalitet. Teknologien muliggør også lagring af overskydende vindkraft i dieselolie via hydrogen produceret ved elektrolyse.

Stort potentiale i Danmark

Danmark bruger samlet 6,3 PJ biogas årligt ifølge Energistyrelsens beregninger fra 2016. Energinet.dk beregnede biogaspotentialet i Danmark i 2011 til over 81 PJ; heraf kom 22 PJ fra husdyrgødning. De 81 PJ kan blive til cirka to milliarder liter grøn diesel årligt.

Det årlige forbrug af flybrændstof i Danmark er cirka 1,2 milliarder liter ifølge Michael Mücke Jensen, der er teknik- og miljøchef i Energi- og olieforum. Det inkluderer både optankning af danske og udenlandske fly i Danmark.

Ifølge Per Møller kan både flybenzin, der bruges til blandt andet propelfly, og jet fuel, der bruges til jetfly, med hans metode produceres på basis af biogas.

Hvis det alligevel ikke er nok – eller hvis man vil bruge brændstoffet til andet end fly – oplyser Aksel Mortensgaard, at der er flere uudnyttede ressourcer, der ikke er regnet med i ovenstående, blandt andet et stort halmoverskud.

Per Møller siger desuden, at hvis man vælger at støtte biogassen med brint fra vindmøller og elektrolyse, så hele kulstofreserven opbruges i biogassen, kan der klemmes 25-30 procent mere energi ud af de danske biogasanlæg.

Men for at det kan betale sig, kræver det, at prisen på el bliver lavere, siger han.

Aksel Mortensgaard og Per Møller oplyser, at der 8.-10. maj er konference i København om methanol og grøn energi, hvor de sammen med blandt andet Teknologisk Institut vil komme nærmere ind på emnet.

Illustration: MI Grafik

Jeg syndes vi har hørt denne sang før her på ing.dk.
Den lyder smukt, det vil jeg sige.
Men jeg har stadig svært ved at købe den.
Når men ser analyser af KWh priser på VE udmærker biogas og brint sig ved at være de absolut dyreste teknologier.
At man skulle kunne få et billigt produkt ved at kombinere de to dyreste VE teknologier med nogle yderlige processer, det lyder meget forkert i mine øre.

Men det vil da være utrolig dejligt hvis det passer. Det vil løse nogle af de største problemer ved VE.

  • 12
  • 2

Spændende - hvis det virker - og hvis økonomien holder.

Af nysgerrighed:
Hvad mon virkningsgraden er for denne proces. Dvs. hvor meget af energiindholdet i biogassen er der tilbage når jetfuel'en er produceret?

  • 6
  • 0

"Han har udviklet en metode til at rense biogas så billigt, at diesel til produktion af bl.a. flybrændstof vil kunne fremstilles på basis af gassen til 4 kroner pr. liter – sammenlignet med prisen på konventionel diesel, der på spotmarkedet i USA handles til 2,89 kroner pr. liter."

Koster processen 4 kr oveni prisen på gassen, ("på basis af gassen") så er det manipulation at sammenligne spotprisen med tillæget på 4 kr.

Men lad os nu se en saglig opstilling af et økonomi og energibudget.

  • 10
  • 0