Danske forskere revurderer risiko: Formaldehyd i indeklima giver ikke kræft

Illustration: Scanpix

Ny forskning og nye målemetoder viser, at der ikke er grund til bekymring for de koncentrationer af formaldehyd, som normalt findes i private hjem og på arbejdspladser i de vestlige lande.

Faktisk konkluderer tre forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), at grænseværdierne i arbejdsmiljøet ligger væsentligt under de grænseværdier, som har været relateret til næsecancer og leukæmi. Hvad angår private hjem, kan bekymringerne helt afvises, da der her i gennemsnit er målt koncentrationer på under 0,05 mg/mg, hvilket er langt under koncentrationer, som har givet anledning til nogen som helst helbredseffekt.

»De bekymringer, vi oprindeligt havde omkring formaldehyd og indeklima og arbejdsmiljø, er blevet mindre. Nyere forskning viser, at vi selv producerer langt mere formaldehyd, end vi risikerer at blive udsat for fra indeklimaet – og det gælder både derhjemme og på arbejdspladsen,« siger Gunnar D. Nielsen, som er en af forskerne bag studiet og førsteforfatter på en artikel om emnet i fagbladet Dansk Kemi.

Læs også: Spørg Scientariet: Hvorfor isolerer vi ikke mere med skum?

Han fortæller, at den seneste større vurdering af formaldehyds sundhedsmæssige effekter for indeklimaet fandt sted i 2010, da WHO revurderede grundlaget for indeklimanormen for bygninger på 0,1 mg/m3.

Denne værdi blev sat for at undgå, at folk skulle få irritationer i øjne og luftveje, men også fordi der var begrundet frygt for, at formaldehyd kunne medføre næsecancer. Det var set i rottestudier, hvor rotterne fik 70 gange WHO’s norm.

Bekymringen blev yderligere næret af, at et stort amerikansk studie med 25.000 arbejdsmæssigt eksponerede personer havde afsløret 10 tilfælde af næsecancer. Det viste sig imidlertid også, at to af personerne med næsecancer slet ikke havde været udsat for formaldehyd.

»Næsecancer kan have flere årsager. Vi så i et studie fra Finland, hvor 1,2 mio. mennesker blev fulgt over en årrække, at 149 mennesker fik næsecancer, men kun en håndfuld af disse var udsat for forhøjede koncentrationer af formaldehyd i forbindelse med arbejdet,« siger Gunnar D. Nielsen.

Ud fra rottestudierne og epidemiologiske studier har WHO’s kræftagentur, IARC, klassificeret formaldehyd som kræftfremkaldende for mennesker, selv om dette kun er tilfældet ved meget høje doser.

Læs også: Spørg Scientariet: Hvad lugter der af i Harald Nyborg?

Mere formaldehyd fra stofskiftet end stuen

Hvad Gunnar D. Nielsen betegner som et langt mere alvorligt problem, er, at studier viste en sammenhæng mellem formaldehyd og leukæmi, hvilket er en sygdom, der optræder langt oftere end næsecancer.

Fundet har dog ikke senere kunnet eftervises i den seneste opdatering af det store amerikanske arbejdsmiljøstudie.

Gunnar D. Nielsen understreger, at det kan der være en helt bestemt forklaring på.

I nyere rotteforsøg har det nemlig været muligt at skelne mellem det formaldehyd, man selv producerer som led i den almindelige metabolisme, og så udefrakommende formaldehyd, som blev anvendt i rottestudier.

På den måde kunne forskerne for det første afsløre, at vi producerer langt mere formaldehyd selv, end vi udsættes for fra luften i indeklimaet og i arbejdsmiljøet. Desuden bliver det indåndede formaldehyd optaget og omsat i næsen, hvilket forhindrer, at det når ud i blodbanen og forårsage problemer. Så selv om man stadigvæk kan få irritationer og potentielt skader i øjne og næse, så når indåndet formaldehyd altså ikke ind i kroppen, hvor det kunne skade knoglemarven og medføre leukæmi.

Læs også: Biopejse udsender farlige gasser i din stue

Arbejdsmiljøforskernes bidrag medvirker nu til, at den europæiske arbejdsmiljøgrænse i løbet af efteråret vil blive sat op fra fra 0,2 ppm (0,25 mg/m3) til 0,3 ppm (0,369 mg/m3).

Dette vil ikke umiddelbart få den store betydning for Danmark, da vi allerede opererer med en grænseværdi for arbejdsmiljø på 0,3 ppm, men eftersom den stod til at blive sænket som følge af den europæiske lavere grænseværdi, er det altså ikke nødvendigt at gøre noget.

Resultaterne er endvidere blevet publiceret i det tyske tidsskrift Archives of Toxicology.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

"grænseværdierne i arbejdsmiljøet ligger væsentligt under de grænseværdier, som har været relateret til næsecancer og leukæmi."

Ja naturligvis, da grænseværdierne kun skal forhindre irritationseffekter.

Det er utroligt, hvis nogle af mine tidligere kollegaer er så meget klogere vedr. formaldehyds kræftrisiko end IARC's uvildige internationale ekspertgrupper. Det er de selvfølgelig ikke!

Grænseværdier er politiske afvejninger af sundhedsrisiko mod økonomi/beskæftigelse. Det vil fx. aldrig være politisk acceptabelt at lukke arbejdspladser, hvis ikke medarbejderne bliver akut syge, selvom der på langt sigt er sandsynlighed for, at en del af de eksponerede bliver syge.

En anden ting er, at grænseværdier ikke altid bliver overholdt, og kontrollen med deres overholdelse har været ikke-eksisterende i Danmark i de sidste 20 år! Arbejdspladsmålinger er kun noget, man laver, når arbejderne bliver akut syge, som nyligt i tilfældet med Siemens. Vi kender kun toppen af isbjerget, og politikerne ønsker ikke at kende sandheden. Det er nemmere at stikke hovedet i busken eller feje problemerne ind under de mange gulvtæpper, de må have på Christiansborg.

Forebyggelse er, ligesom fx. integration, et buzzword. Alle politikere opfordrer til det og går ind for det, men hvis det koster, så undlader man eller udsætter at gøre noget!

  • 1
  • 1

Svar til Rolf Hansen: Hvem står bag "Risk Monger" og betaler? Formentlig industrien? Indholdet er så forkert, som det kan være, og de mange negative påstande om IARC er grebet ud af luften. Artiklen afslører at forfatteren har mangel på viden om IARC og er ude i et usagligt ærinde for IARC's modstandere.

Jeg er en af de få danskere, der har været med i IARC arbejdet siden 1977, hvor jeg var på et fantastisk kursus der i kemisk carcinogenese, hvor de bedste forskere på området var lærere. Jeg har fulgt arbejdet i IARC siden og havde indtil for få år siden alle monografier på hylden, var selv med til at lave Monografi nr. 52 og har skrevet utallige artikler om andre monografier i tidsskriftet "Arbejdsmiljø". Jeg har også deltaget i mange andre nationale og internationale arbejdsgrupper i EU, SETAC, UNEP og WHO, men ingen steder var arbejdet så grundigt, solidt og kvalificeret som i IARC's monografiarbejde. Desuden deltager både industri og NGO'er i arbejdet.

Det ser ud til, at stærke kræfter nu vil have IARC ned med nakken ved brug af løgnagtige argumenter, som beslutningstagerne måske ikke helt kan gennemskue! Det er jo magtfulde og økonomisk stærke kredse, som IARC har generet!

  • 0
  • 0

Dugfrisk forskning:

Brown University. (2016, September 30). Formaldehyde damages proteins, not just DNA. ScienceDaily: Citat: "... The capacity of formaldehyde, a chemical frequently used in manufactured goods such as automotive parts and wood products, to damage DNA, interfere with cell replication and cause cancer inspired new federal regulations this summer. [] But a new study in the American Journal of Pathology finds that the substance may pose a broader threat to health than previously thought by injuring cells in another way. ... "We think formaldehyde is a much more dangerous toxicant in the sense that it is not only damaging DNA but there is also extensive damage to proteins," said corresponding author Anatoly Zhitkovich, Professor of Pathology and Laboratory Medicine in the Warren Alpert Medical School of Brown University. "On one hand, damage to proteins in the nucleus could impair the stress responses to and repair of DNA damage, and on the other hand accumulation of damaged proteins could contribute directly to malfunctioning and killing of cells." The findings may substantiate questions about whether formaldehyde adversely affects the nervous system, as has been seen in some animal studies, Zhitkovich said. ... In several experiments described in the new paper, Zhitkovich's team at Brown showed that exposure of three types of human lung cells to formaldehyde set off a sequence of damage and cellular responses similar to what happens when cells are exposed to excessive heat. They saw tell-tale indications of widespread accumulation of damaged proteins. These indications were the appearance of a specific set of protective processes that try to clean up the damaged proteins before their buildup could kill the cells. ... Ultimately many of the cells died, despite the activation of cell's defense responses. In an experiment where they purposely disabled one of the key heat shock response proteins, cells were even more likely to die. ... Zhitkovich said the findings might explain why formaldehyde may be toxic to the nervous system. Neurons don't divide or replicate DNA, so they aren't as vulnerable to the kind of damage formaldehyde does to DNA. But they are especially vulnerable to accumulations of damaged and misfolded proteins -- that's what happens in Alzheimer's and some other disease, for example -- and that's exactly what Zhitkovich's team has found formaldehyde causes in cells. Animal studies, he noted, have shown that formaldehyde exposure undermines brain functions such as memory and learning. ... For now, though, this study has already broken new ground by showing that formaldehyde is not just a threat to DNA, Zhitkovich said. "Cells are dealing with two injuries instead of just one," he said. ..."

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten