Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Danske forskere kritiseres for at sidde på afgørende mundbindstudie

PLUS.
Selv Danmark har taget mundbind på. Men virker de til at undgå smitte. Fem mænd har muligvis svaret. Illustration: Mihailo K | Bigstock

På fire danske hospitaler sidder overlæger og professorer muligvis lige nu med det endelige svar på, hvorvidt, hvor meget og i hvilke situationer mundbind virker. Det er håbet, at generaliseret brug af ansigtsmasker kan begrænse covid-19-smitte i befolkningen. Men den viden, vi har i dag, hviler mest på intuition, konkrete erfaringer og en relativt tynd evidens af snævrere forskning samlet op i metastudier. Derfor er det endelige svar fra overlægerne og professorerne så vigtigt. Men de vil ikke ud med konklusionen.

For selv om dataindsamlingen til deres helt unikke og banebrydende studie med 6000 deltagere blev afsluttet i starten af juni, og artiklen for længst er skrevet, er det endnu ikke lykkedes at få den igennem publikationsprocessen i et tidsskrift.

Og så længe den er i gang, afviser de at løfte sløret for resultatet, som i den oprindelige præsentation havde potentiale til at »kunne redde liv og spare ressourcer i sundhedsvæsenet«.

Blandt andet er forhåbningen, at studiet kan vise, om mundbind beskytter bæreren fra selv at blive smittet.

Det spørgsmål er ikke definitivt afklaret, og er ikke mindst relevant lige nu, hvor antallet af covid-19-tilfælde herhjemme igen er i stigning.

»Der er ingen, der beklager det mere end os. Men tidsskriftet siger, at presset på dem er enormt, når det angår covid-19 forskning. De har bjerge af det, og behandler det så hurtigt, de kan,« siger en af forskerne bag projektet, professor og overlæge på Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet, Henning Bundgaard.

»Som jeg forstår det, findes der ikke mange med den ekspertise, som skal til for at vurdere studiet. Jeg presser på, alt hvad jeg kan, og jeg tror, editorerne er på kanten til at være ret trætte af mig,« siger han.

Ingen konklusion før peer review

Professoren vil ikke kommentere det. Men ifølge Ingeniørens oplysninger forsøgte forskerne først at få deres arbejde i et tidsskift. Det kuldsejlede. De er nu i gang med et nyt tidsskrift, som de ikke vil sætte navn på.

Her har den anonymiserede fagfællebedømmelse trukket længere og længere ud. Og selv om der stadig ikke er en forventet publikationsdato, fastholder de fem overlæger og professorer at sidde på studiet indtil da.

Også selv om deres resultater internationalt ventes med spænding, fordi de potentielt kan afklare, om den globalt udbredte maskebrug giver falsk tryghed. Eller om mundbindene alternativt er så effektive, at de skulle anvendes endnu bredere.

Under covid-19-epidemien har der ellers været en udbredt praksis med at lægge vigtige resultater frem som såkaldte "preprints" på eksempelvis medRxiv, så de omgående kan vurderes af kolleger og bruges af beslutningstagere.

Men ifølge Henning Bundgaard er det en uvane. Han mener ikke at studiet endeligt kan konkluderes, før fagfællebedømmelsen er tilendebragt.

Antallet af coronasmittede er i kraftig stigning herhjemme. Illustration: Andreas Lindqvist

»Der er mange videnskabelige artikler, som er sendt til tidsskrifter, som siden har måttet modereres eller i meget høj grad har måttet ændre deres konklusion efter peer review. Det er hele pointen i en peer review-proces. Og du og jeg kan kun være tjent med, at det er sådan,« siger professoren.

»Der bliver holdt ekstremt meget øje med det her projekt. Gik vi ud med en konklusion, som blev lavet om i en eller anden grad, ville vi kaste mudder i maskinen. Det synes vi ikke, området er tjent med. Når vi kommer ud, kommer vi ud med én forhåbentlig meget klar konklusion, hvor vi med den her internationale opbakning kan sige: "Sådan her er det"« siger Henning Bundgaard.

Ved du lige nu, om mundbindene virker eller ikke virker?

»Jeg er så meget forsker, at jeg har ikke noget svar før en artikel er peer reviewet og antaget. Derfor har jeg ikke noget svar,« lyder det fra overlægen, som ikke vil gætte på, hvornår resultatet publiceres.

Klar covid-19 forskning skal ud

Det er dog ikke alle forskere, som er enig i, at den konservative anonyme fagfællebedømmelses-proces er så afgørende. Slet ikke når en epidemi kræver millioner af menneskeliv på verdensplan, imens statskasserne bløder.

Inden for fysikken er det for eksempel kutyme, at man lægger sine resultater frem offentligt med det samme, så kolleger over hele verden kan kigge over skulderen.

Og da Kim Sneppen, professor i biokompleksitet ved Niels Bohr Institutet, tidligere på året sammen med epidemiologen Lone Simonsen kom frem til overraskende resultater om, at superspredere kan have hovedansvaret for smittespredning, var det netop det, de valgte at gøre.

Det er endnu ikke lykkes at publicere resultaterne i et tidsskrift, men professoren er overbevist om, at de gjorde det rigtige alligevel.

»Vi gjorde det, fordi vi ved, at den her proces tager lang tid. Og fordi vi havde noget på hjerte og nogle vigtige resultater. Jeg syntes, man kunne undgå for stærke restriktioner og dermed kunne få en mere bæredygtig strategi. Det ville vi gerne kommunikere til de lande, der lukkede for kraftigt ned,« siger Kim Sneppen.

Sneppen har forståelse for maske-forskerholdets beslutning. Han mistænker den for at bunde i, at de ikke selv er helt sikre på resultatet, som i sagens natur bygger på statistik, som blev indsamlet over senforåret, da covid-19 var på retur.

Læs også: Lavt smittetryk truer maskeforsøg: »Hvis sygdommen forsvinder, er det svært at undersøge«

Samtidig vil konklusionerne få større gennemslagskraft, hvis de står på eksempelvis Lancets forside, end hvis de drukner i et mere nørdet fagtidsskrift. Det kan anspore til at blive inden for de traditionelle rammer.

»Men har de resultater, som er helt krystalklare, har de selvfølgelig pligt til at offentliggøre dem. Så skulle de gøre det. Vi er nødt til at have en proces, men med covid-19 er vi i den særlige situation, at vi ikke har tid,« siger Kim Sneppen.

Offentliggørelse er vigtigere end karrieren

Lars Bjørnshauge, der er administrerende direktør i Directory of Open Access Journals (DOAJ), som siden 2003 har kæmpet for, at forskningsresultater bliver frit tilgængelige for alle - såkaldt Open Access - er endnu mere kritisk.

Antallet af nyindlæggelser er også på vej op. Tendensen ser ud til at fortsætte i denne uge. Illustration: Andreas Lindqvist

Han peger på, at der har været stor debat under covid-19 om, at den traditionelle publikationproces er forældet, og ikke tjener hverken forskerens eller offentlighedens interesser.

»Jeg vil bestemt opfordre dem til at lægge deres artikel, de tilhørende data og den software, der kan bruges til at analysere dem, frit ud. For så kan verden begynde at grave i det, samtidig med at der gennemføres det formelle peer review,« siger han.

Han mener ligefrem, at åben peer review kan give en langt grundigere og saglig behandling end de lukkede kredse, som ofte kontrollerer adgangen til at få artikler i de store tidsskrifter.

Lars Bjørnshauge mistænker dog, at der også kan ligge mere personlige ambitioner bag, at man alligevel bliver i det traditionelle spor. For en artikel i et af de store tidsskrifter kan sikre finansiering af nye projekter i mange år frem.

»Der må man stille de forskere spørgsmålet, hvad er vigtigst; din karriere og cv, eller at verden får adgang til de her data, så man kan indrette behandling og forebyggelse efter det. Forskere har en moralsk pligt til at publicere den her slags data, men det er jo noget, som de eksisterende vurderings- og belønningssystemer til en vis grad modarbejder,« siger han.

Hvad nu hvis de offentliggjorde, at maskerne ikke dur, hvorefter politikerne ophæver påbudet. Og så viser det sig efter et halvt år, at konklusionen var forkert?

»Det sker hver eneste dag. Forskningens funktion er at tilvejebringe ny viden, og så må man revidere tidligere resultater. Og peer review er jo langtfra ufejlbarligt. Læg det åben ud. Så tror jeg der er større chance for, at politikerne træffer bedre beslutninger,« siger Lars Bjørnshauge.

Ingeniøren har gentagne gange forsøgt på at få forskerne bag mundbindsstudiet til at svare på kritikken fra Kim Sneppen og Lars Bjørnshauge, men det er ikke lykkedes.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der spekuleres i hvor sikre resultaterne er. Er de meget sikre bør de lægges ud uden peer review.

Men statistik er noget djævelskab hvor man uforvarent kan få det til at vise netop det man gerne vil - selv hvis man gør sig umage. Samtidig har vi flere gange set at forskning med fejl har fået store overskrifter og fundet vej til politik mens rettelserne næsten blev glemt.

Derfor giver det god mening at kræve et ordentligt review.

 • 16
 • 0

Når medicin gennemgår fase-1, 2 og 3-forsøg, så kan forsøg stoppes af etiske grunde. Enten fordi der er bivirkninger, eller værre, ELLER fordi virkningen er så evident, at e.g. placebo-gruppen kunne være "reddet" ved behandling. Begge dele er der en del eksempler på.

HVIS der viser sig blot rimelig evidens for, at masker har en effekt, så er det UETISK at tilbageholde resultatet - eller på anden måde IKKE at påvirke holdningen til STØRRE anvendelse.

Hvis det ikke var så vigtigt, så var det jo bare spændende.....

 • 1
 • 1

HVIS der viser sig blot rimelig evidens for, at masker har en effekt, så er det UETISK at tilbageholde resultatet - eller på anden måde IKKE at påvirke holdningen til STØRRE anvendelse.

Men hvis nu undersøgelsen viser at masker ikke har nogle virkning i specifikke situationer skal vi så stoppe brugen??? Og hvis så den efterfølgende review viser at den konklusion er en fejl, så ville det jo være UETISK at stoppe brugen midt under epidimien for at spare penge på bekostning af menneskeliv...

Man kan jo altid sige: better safe, than sorry... Men det koster penge og før review, kan vi vel ikke konkludere om forskningen er grundig nok til at gå uden om de normale procedure? Vi så det med gammel medicin der blev udråbt til et mirackelmiddel, men hvor forsøg senere blev stoppet da der kom flere rapporter...

 • 5
 • 0

Det er noget uklart for mig, hvorfor dette studie opnår så meget opmærksomhed? Spørgsmålet der stilles i studiet, er jo slet ikke det interresante spørgsmål - Det vigtigeste er jo ikke om det beskytter dem der har maske på, men om det beskytter befolkningen som helhed. Selv hvis dette studie viser der ikke er nogen effekt for bærende af masker, så siger det ikke noget om masker mulighed for at begrænse smitte i befolkningen - Der har jo ikke været særligt mange andre end dem med maskerne på i stuidet, der har haft masker på i løbet af stuidet. Dermed siger studiet kun meget lidt om maskers mulighed for at begrænse smitte i samfundet.

Lige fra starten af, har det lydt fra sundheds personer, at den bedste måde du kan beskytte dig mod covid19, er at give din maske til en syg. Premissen for denne anbefalding er, at hvis du er syg og har maske på, så spreder du ikke smitten. Er du rask og bære maske, så beskytter den jo ikke f.x dine øjne eller hænder fra spredning fra en syg. Sætter der sig smitte på en maske, fordi en syg ikke har haft en maske på, så kommer du som minimum i kontakt med smitte når du tager den af.

Masker er noget vi har på, for at beskytte andre mod os, ikke for at beskytte os mod andre.

 • 15
 • 3

Det forsøg der er tale om omfatter de 6000 Saling ansatte. Det blev meget forsinket, så meget at der praktisk taget ikke var nogen smitte da forsøget endeligt blev udført. Hvorfor mon det blev forsinket? Men helt klart er det at de konklusioner som man forsøger at træffe er vanskelige under de givne omstændigheder og der tøves med at fremkomme med studiet fordi det ikke er signifikant. Spild af tid og drevet af forkerte motivationer

 • 7
 • 0

Jeg forstår måske godt at de ønsker peer review, som jo kunne konkluderer at undersøgelsen/forsøget ingen værdi har!

Den amindelige opfattelse er at en maske kan reducere videresmitte, når en inficeret person bærer masken. Hvis det er tilfældet fortæller en opgørelse af hvor mange uden maske der smittes i forhold til hvor mange med maske der smittes ikke ret meget.

Hvis masken evt. halverer videresmitten, vil begge grupper opleve effekten af at halvdelen af deltaerne nu har maske på.

I det omfang personer med maske på føler sig beskyttede mod smitte, kan det medføre mere riskovillig opførsel, hvorefter undersøgelsen konkluderer at maskerne FORØGER smitte. Om Igen!

 • 1
 • 1

Denne

'Strong impact of closing schools, closing bars and wearing masks during the Covid-19 pandemic: results from a simple and revealing analysis', https://www.medrxiv.org/content/10.1101/20...

undersøger udviklingen af COVID-19 i forskellige Amerikanske stater og forsøger at korrelere udviklingen med de forskellige Guvernørers og Sundhedssystemers tiltag (som blev foretaget i separate steps og på forskellige datoer)

Koorelationen mellem tiltag og effekt virker rimelig overbevisende.

Bl.a. 'estimerer' man effekten af skolelukninger og finder outliers for Mississippi, idet effekten af skole lukninger syntes at ske kun 2 dage efter lukningen blev indført! Yderligere inspektion af f.eks. CellPhone brug antydede at årsagen ikke var begyndende Social Distancing og heldigvis opdagede man, at Mississippi havde K-12 skoleferie startende en uge før andre stater og at guvernøren bad skoler forlænge ferien en uge, så skole lukningen trådte i fuld kraft tidligere.

Netto når man til at maskerne havde en effekt på ca 2 faktor, men at lagtime før effekt var længere end for de øvrige tiltag, fordi masker skal anskaffes og læres at bruge etc.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten