Danske forskere finder syntetisk brændstof til grønne brændselsceller

Grønne, syntetiske brændstoffer kan supplere eller ligefrem afløse brint som energibærer og lagermedium i en fremtid, baseret på vedvarende energi.

Det mener en gruppe danske virksomheder og forskere. Derfor vil de i løbet af det næste år afklare de teknologiske og forretningsmæssige potentialer og udfordringer i at producere og anvende grønne, syntetiske brændstoffer i brændselsceller - primært i transportsektoren.

Projektet har i december fået støtte af EUDP-midlerne (Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram).

Metanol fra for eksempel biogas er velegnet til at bruge i transportsektoren - for eksempel i biler med brændselsceller. Her en Fiat Scuda elbil, hvis batterier lades op af brændselsceller. Illustration: Metha Energy

»Vi håber at finde nogle effektive måder at fremstille grønne, syntetiske brændstoffer på - baseret på danske ressourcer, som kan anvendes bredt og i særdeleshed i brændselsceller,« siger civilingeniør Jesper Lebæk fra Teknologisk Instituts Center for vedvarende energi og transport i Århus.

Teknologisk Institut er en af de ti virksomheder og institutioner, der står bag projektet.

Syntetiske brændstoffer er kendetegnet ved, at de fremstilles kemisk ud fra en gasart. Metanol, ammoniak og DME (dimethyleter) er de mest kendte og dem, man vil kigge nærmere på i projektet. Om brændstofferne så også bliver grønne, afhænger af, hvordan gassen bliver produceret.

Fra bølger til metanol

I dag fremstilles metanol og DME af naturgas, men det kan sagtens fremstilles kemisk ud fra biogas eller fra forgasnings-gas fra biomasse og affald. Og også strøm fra vindmøller, solceller eller bølgekraft kan - via brint, der fremstilles ved elektrolyse eller i en "omvendt brændselscelle" - omdannes til grønne, syntetiske brændstoffer.

»Biogas er meget interessant i denne sammenhæng, idet man nemt kan bruge metanol i brændselsceller i bilerne - og dermed få biogassen ind i transportsektoren,« forklarer Jesper Lebæk.

Han tilføjer, at metanol også kan tilsættes direkte til benzinen. Det gør man for eksempel i Kina.

Mange af virksomhederne bag projektet har deres rod i udvikling af brændselsceller, og som sådan er der en naturlig interesse i at anvende de grønne, syntetiske brændstoffer i netop brændselsceller - og primært i transportsektoren, hvor brændselsceller kan afhjælpe de rene elbilers fysiske begrænsninger.

Men projektdeltagerne betoner også, at de grønne syntetiske brændstoffer kan være en måde at lagre energi på i længere perioder.

Overblikket mangler

Ifølge Lebæk findes der allerede rigtig mange studier af enkeltprocesserne - altså undersøgelser af fremstilling af ammoniak fra naturgas, metanol fra naturgas, forgasning af biomasse og så videre.

Men man mangler en sammenligning af de forskellige teknologier set i et dansk perspektiv og at få analyseret de samlede processer ud fra et "well-to-wheel"-udgangspunkt. Altså at man ser på den samlede effektivitet af processen fra råvaren og frem til den energi, som er tilbage til fremdrift af hjulene.

»I første del af projektet kigger vi bredt på veje til at fremstille og anvende de grønne syntetiske brændstoffer. I fase to vælger vi to interessante ruter ud og kigger nærmere på danske forretningspotentialer og på kroner og ører,« siger han.

Den kritiske gennemgang af teknologierne skal dels resultere i en anbefaling til fremtidig forsknings- og udviklingsindsats på området, dels vil projektdeltagerne vurdere, om der er grund til at vedtage en egentlig dansk forskningsstrategi for grønne syntetiske brændstoffer.

I projektet deltager danske brændselscellevirksomheder som SerEnergy, Topsøe Fuel Cells, Danthem Power og IRD Fuel Cells. Også virksomheder som Risø DTU, Dong Energy, OK, Lithium Balance og Solum Gruppen er med i projektet.