Danske forskere aflurer gluten-sygdom: Her angriber antistoffer tarmsystemet

Træthed, knogleskørhed og kronisk diarré. Det er et lille udsnit af de lidelser, der følger med Cøliaki. Cøliaki er en udbredt type af gluten-intolerans, der beskadiger tarmsystemet, når patienten er i kontakt med proteinet, som blandt andet findes i hvede, rug og byg.

Det er i dag ikke muligt at behandle sygdommen, men nu har forskere fra Syddansk Universitet og Universitetet i Oslo taget et skridt i retning af at forstå sygdommen på en måde, der kan bane vej for behandlingsmuligheder i fremtiden.

Cøliaki er en autoimmun sygdom, der meget overordnet resulterer i, at immunsystemet producerer antistoffer til enzymet TG2, der findes i tarmsystemet – til skade for tarmfunktionen.

Forskningsleder Thomas J.D. Jørgensen fra Syddansk Universitet har sammen med danske og norske kolleger fundet ud af, præcis hvor på enzymet antistofferne binder sig. Og den viden kan forhåbentlig lede til behandlingsmuligheder i fremtiden.

»Når man ved, hvor antistofferne binder, kan man sandsynligvis også finde ud af, hvordan autoimmunreaktionen opstår. En teori er, at TG2 begynder at krydsbinde de specielle antistoffer, der sidder på overfladen af B-celler, og det passer godt med vores resultater. Jo bedre man kender den molekylære virkningsmekanisme, desto større mulighed er der for at udvikle lægemidler,« siger Thomas J.D. Jørgensen.

Kroppen angriber sig selv

For at forstå fremskridtet er det nærliggende at beskrive, hvad man hidtil har vidst om cøliaki.

Når cøliakeren indtager glutenproteiner, reagerer enzymet TG2, der befinder sig i tarmsystemet, med mindre dele af proteinerne på en måde, der sætter en immunreaktion i gang.

I den proces begynder cøliakerens immunforsvar som nævnt at danne antistoffer mod kroppens eget TG2-enzym i tarmsystemet – og her begynder det at blive problematisk.

»Det er lige et lag mere kompliceret end simpel allergi, fordi immunforsvaret angriber kroppens eget tarmsystem,« siger forskningsleder Thomas J.D. Jørgensen fra Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, og tilføjer, at tarmsystemet tager alvorlig skade af angrebet.

Mere præcist svækkes tyndtarmens slimhinde, hvilket forringer evnen til at optage næringsstoffer.

»Det betyder, at man ikke får ordentlig næringsstofoptagelse. Det kan give en lang række symptomer, der spænder fra træthed over diarré og til knogleskørhed. Med mange af de mildere symptomer kan man jo godt tænke, at det bare er noget, der sker en gang imellem, men i virkeligheden går du rundt og bliver fejlernæret, og det kan så igen give en række komplikationer,« siger han.

Men selv om Thomas J.D. Jørgensen og hans kolleger nu har en indsigt i cøliaki, der ikke har eksisteret før, understreger han, at hans gruppe ikke selv laver kliniske undersøgelse og ikke selv er i gang med at udvikle lægemidler:

»Vi forstår endnu ikke den patologiske virkning af bindingen mellem TG2 og antistofferne, det bliver det næste skridt. Vi er stadigvæk i gang med at forstå de enkelte delreaktioner på det molekylære plan.«

I dag er den eneste løsning for mennesker med cøliaki at følge en livslang diæt.

Forskningsresultaterne er offentliggjort i tidsskriftet PNAS.