Danske færger får filtre, der minimerer NOx og partikler

Med viden fra nyt demonstrationsprojekt kan færge og skibe i fremtiden reducere partikel- og NOx-udslip. Illustration: David Castor/Wikicommons

Siden slutningen af oktober har vi i Danmark kunnet ane en fremtid med mindre luftforurening omkring de danske farvande. Det skyldes, at FN’s søfartsorganisation d. 27. oktober optog Nordsøen og Østersøen på listen over farvande, hvor NOx-udslippet fra søfarten skal reduceres med 75 procent i forhold til det nutidige niveau.

Læs også: Nyt krav til skibe: Sænk NOx-udslippet med 75 procent

Kravet gælder kun for skibe, der bygges efter år 2021, hvor man undersøger muligheder såsom elektrificering, gasdrevne motorer og hybridløsninger, som svar på de strengere krav. Men projektet Maritime Emissionsløsninger i Kystnære Farvande under ledelse af Teknologisk Institut (TI) vil ruste rederier til også at reducere partikel- og NOx-udledningerne fra eksisterende fartøjer med op mod 98 procent på partikler og 80 procent på NOx:

»Der bliver mere og mere fokus på regionale og lokale miljøudfordringer, og derfor kunne man tænke sig, at der vil komme forskellige tiltag til emissionsreduktion på nuværende fartøjer,« forklarer projektleder Lars Overgaard fra TI Transport og Elektriske systemer.

I projektet skal tre forskellige emissionsreducerende løsninger installeres på tre færger i drift, så man med forsøgsfærgerne kan give branchen forskellige bud på, hvordan emissionsreduktion kan implementeres på eksisterende skibe og dermed ruste den maritime branche til en kommende efterspørgsel.

Læs også: Skibe og fly går atter en gang fri af krav om at udlede mindre CO2

Partikelfiltre og NOx-katalysatorer til søs

Blandt andre M/F Isefjord, der sejler mellem Hundested og Rørvig, og M/F Pernille, som har sin rute mellem Helsingør og Helsingborg, skal bruges som demonstrationsfartøjer, mens Exilator Aps, Amminex Emissions Technology A/S og Purefi A/S leverer de emissionsreducerende løsninger til projektet. Lars Overgaard forklarer forskellen på de tre bud på emissionsreducerende systemer:

»Løsningen fra Exilator har fokus på partikulære udledninger. Systemet har også en mindre NOx-reducerende effekt, men det er et partikelfilter,« siger projektlederen og fortsætter:

»De to andre løsninger fra Amminex og Purefi er kombisystemer med både partikelfiltre og NOx-katalysatorer, men to forskellige kombisystemer.«

Begge kombisystmer er udviklet, så NOx-katalysatorerne kan håndtere de til tider lave temperaturer i Danmark, under hvilke de katalytiske filtre skal fungere. Amminex Emissions Technology A/S er tidligere blevet kendt for deres ammoniak-doserende system, som kan klare lave temperaturer og blandt andet skal sikre NOx-reduktion i københavnske bybusser. De skal i forbindelse med fyrtårnsprojektet for første gang afprøve teknologien til havs. Tilsvarende skal systemet fra Purefi A/S, hvor det katalytiske filter holdes varmt gennem et avanceret styringssystem, testes på vandet.

Læs også: Amminex vinder europæisk opfinderpris

Et fyrtårn for branchen

Projektet er støttet af Miljø- og Fødevareministeriets MUDP-midler og indgår som ét af fem Fyrtårnsprojekter, der skal demonstrere brugen af nye, grønne teknologier til forbedring af eksempelvis luftkvalitet.

I dette fyrtårnsprojekt skal resultaterne udpege retningen for den maritime branche i forhold til en mere klimavenlig omstilling, hvilket administrerende direktør for Danske Maritime Jenny N. Braat ser frem til:

»Det betyder meget for den maritime industri, at vi på den måde får mulighed for at udvikle og afprøve løsninger i praksis. Det giver uvurderlige erfaringer og skaber et stærkt fundament for at eksportere løsningerne,« siger direktøren Danske Maritime.

Organisationen følge projektet på sidelinjen i form af en følgegruppe. Men inden branchen kan få resultater at se, skal de forskellige emissionsreducerende løsninger testes:

»Vi har en tung rolle i forhold til at få testet, om det her virker. Det gælder både test, der ligger før vi færdigspecificerer det udstyr, der skal monteres, og test der ligger i forbindelse med Sign Off - altså der hvor man siger god for installationen. Og endelig gælder det test under selve demonstrationen,« siger Lars Overgaard.

Ved siden af disse testkampagner, der alle sker på de tre færger, vil TI udføre før- og efter-målinger på land for at kunne analysere effekten af de maritime emissionsløsningerne i de kystnære områder.

Læs også: Big data skal gøre fynsk rensningsanlæg miljøvenligt

Fra land til vand

Målingerne på fast grund er ikke projektets eneste kobling mellem land og vand. Ifølge projektleder Lars Overgaard indeholder projektet også en vigtig overdragelse af viden:

»Vi har sigte på at få viden og teknologi fra landtransporten, som jo tidligere er blevet mødt med krav til emissioner, og hvor der er nogle rigtigt dygtige, danske leverandører af filtersystemer, spillet ind på det maritime område,« siger Lars Overgaard, som håber at udvidelse med emissionsfilterteknologier til det maritime område, kan være med til at skabe nye arbejdspladser.

Ud over frisk luft og arbejdspladser vil beboere i kystnære områder også kunne se frem til en anden gevinst på land. Med projektet følger nemlig en reduktion af støj fra færger og skibe, der har implementeret de emissionsreducerende teknologier.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Sikken dejlig nyhed! Mere af det, tak.

Men jeg har læst at de krydstogtsskibe der lægger til kaj ved Langelinie oser mere end hele Københavns vejtrafik (fordi de hellere vil brænde (billigste) diesel af i deres generatorer, end de vil købe (miljøvenligere) landstrøm), så man kan argumentere for at det forslår som en skrædder i helvede ...

Kan vi ikke "tilbyde" (påtvinge) samme behandling til alle de krydstogtsskibe der ligger og oser i vores turisthavne?

  • 1
  • 0

Vejen til løsning for e.g. Krydstogtskibe og færgeruter er desværre via påbud og forbud. Når det er billigere ikke at ombygge skibene og at brugen egne dieselmotorer (som jo findes allerede), så er valget indlysende.

Så det handler om en ny konvention, som forbyder egenproduktion af energi i havn. Dermed vil krydstogt havnene også blive tvunget til at lave de nødvendige (kostbare) nye kabler til havnen og tilslutningen i havnen.

Måske baner hybridfærgerne på Fehmarn Bælt vejen for bedre teknologi (robot-tilslutning).

  • 1
  • 0

Ja det ville jeg også mene ... men helt uden at kunne citere kilder (blot baseret på en samtale for nogle år siden) er der afgifter og regulativer og og og ... man sku' tro det burde ku' gøres simplere, ikke sandt?

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten