Danske bybusser giver sort skærm på tv'et

Familien Jul på Nørrebro i København har et problem. Når buslinje 5A kører forbi, forsvinder billedet på familiens tv. Og det gør busserne cirka hvert femte minut i myldretiden, beretter TV2 Lorry.

Problemet skyldes indstråling fra tetranettet, som Movias busser benytter til kommunikation. Indstråling vil sige, at nogle af radiosignalerne fra tetranettet, som ligger fra 380 MHz til 400 MHz, interfererer med dele af det kablede tv-signal fra YouSee, hvor flere kanaler ligger i samme frekvensområde. Resultatet kan være sort skærm.

Movia har brugt frekvenserne i det licenserede frekvensområde siden 2004, og centerchef i Movia Anders Due mener da heller ikke, at busselskabet kan påtage sig ansvaret for tv-problemerne.

»Alt andet lige - skadevolderen det er YouSee, og det er dem, der har en udfordring,« siger han til TV2 Lorry.

Flere YouSee-kunder i København har henvendt sig med signalproblemer, efter at kabel-tv-selskabet flyttede rundt på kanalerne 1. december for at skabe plads til båndbreddekrævende video-on-demand-indhold, fortæller pressechef i YouSee Ib Konrad Jensen til ing.dk.

»Problemet er simpelthen, at hvis anlægget ikke er tilstrækkeligt godt afskærmet, så kommer dette her indstrålingsproblem,« siger han og forklarer, at anlægget i denne sammenhæng blandt andet kan omfatte de kabler, man selv har trukket og selve tv-apparatet.

Dårligt skærmede kabler

Ib Konrad Jensen mener ikke, at YouSee har ansvar for at sikre signalkvaliteten længere end til et givent afleveringspunkt, som eksempelvis kan være et stik i væggen med et tilhørende skærmet kabel.

»Hvis nu beboerne beslutter sig for, at de også vil have et fjernsyn i soveværelset og selv begynder at trække kabler og lave splittere og den slags - det har vi ikke kontrol over, og det er dét, der er problemet, at man anvender kabler, der ikke er godt nok afskærmede. Eller at man lige rundt om en karm laver en 90-graders bøjning på den, hvor afskærmningen bliver svag eller hullet,« siger han.

Det er ikke første gang, YouSee er stødt på indstrålingsfænomenet. Sidst var da der blev slukket for det analoge tv-signal 1. november 2009. Dengang interfererede de digitale luftbårne tv-signaler også med YouSee-signalerne i kablerne.

For at mindske problemet med sort skærm på grund af indstråling har YouSee udvidet en mærkningsordning. Oprindelig dækkede ordningen tv-apparater, som YouSee havde testet til at være helt kompatible med det tv-signal, som selskabet sender ud. Men nu omfatter ordningen også stik og kabler.

»Der er nogle kabler, som vi siger er YouSee-ready. Det vil sige, at de har en afskærmning, som er god, og som kan forhindre denne her form for indstråling, hvis de i øvrigt bliver anvendt rigtigt,« siger Ib Konrad Jensen.

I YouSee er man nu ved at undersøge muligheden for at flytte rundt på kanalerne, så interferensen fra tetranettet kan undgås, men Ib Konrad Jensen er skeptisk i forhold til, om det kommer til at ske.

»Det ville overraske mig meget, hvis vi kunne flytte rundt på frekvenserne, jeg tror det simpelthen ikke,« siger han.

Dokumentation

Tv-indslag på Lorry: Bussen tager tv-signalet

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når der tales om dobbelisoleret skærm, er folielaget kun lige foldet omkring kablet. Desuden er den ledning YouSee fører op til de enkelte lejligheder så tynd, at selve signalstyrken vil blive for svag, i forhold til de forstyrende busser.

 • 0
 • 0

Så det er derfor at mit signal forsvinder med nogenlunde jævne mellemrum.(Beboer på nørrebrogade)

 • 0
 • 0

Jeg har også jævnligt udfald, bor dog ikke i nærheden af 5A Nærmeste er 6A 100m væk.

 • 0
 • 0

Men nu er TDC eller YouSee ikke lige dem der hepper på IP-tv ;( så man må da bare bygge skærm rundt om hele lejligheden, så er der ingen sorte skærme mere!

Er det ikke hvad Ib siger?

 • 0
 • 0

Den er så snedig udformet, at man kan nedlægge forbud mod forstyrrelser - læs her mod Tetranet. Noget andet er så licenciering af frekvensområder? TDC skulle vel ikke have forbrudt sig mod brug af et frekvensområde, der er forbeholdt Tetranet? Det må være de to spørgsmål, der skal afgøres først.

 • 0
 • 0

Et par ferritrør uden om kablet så snævert som muligt - evt. den type, der kan klappes sammen, så evt. stik ikke skal fjernes, så der det problem sikkert løst uden at påvirke differentialmode signalerne på kablet.

TDC kunne jo samtidig benytte lejligheden til at transientbeskytte deres homebokse, så de ikke risikerer at brænde af i tordenvejr.

 • 0
 • 0

Den er så snedig udformet, at man kan nedlægge forbud mod forstyrrelser - læs her mod Tetranet. Noget andet er så licenciering af frekvensområder? TDC skulle vel ikke have forbrudt sig mod brug af et frekvensområde, der er forbeholdt Tetranet? Det må være de to spørgsmål, der skal afgøres først.

Ja og så alligevel ikke.

Du blander 2 områder sammen: Den frie luft og internt i et antenneanlæg.

I den frie luft styres frekvensområderne vha. licenser - in casu har Tetranettet licens på frekvensområdet.

I et antenneanlæg er det ejeren af anlægget der bestemmer - in casu Yousee.

Problemet er så her, at "den ene verden" lækker ind i den anden verden. Jeg ved at man ifm. licensieringen af Tetraanlægget debatterede at netop dette ville blive et problem - og her har vi så et eksempel.

Bjørn

 • 0
 • 0

Hele problemet er at Yousee har valgt at lægge nogle af deres kabelkanaler i det frekvensområde der er forbeholdt Tetranet.

Den løsning de foreslår er at kunderne skal udskifte antennekablerne i hele huset, hvilket i mange tilfælde er meget kostbart, i modsætning til den mere korrekte løsning, at de respekterede at der er frekvenser de ikke kan bruge.

 • 0
 • 0

Gælder det egentligt kun de analoge kanaler eller er der også digitale kanaler der ligger i problem området? Måske har det også noget at gøre med at TDC nedprioritere de analoge kanaler, og egentligt helst så at kunderne helt gik over til DVB-C.

 • 0
 • 0

Gælder det egentligt kun de analoge kanaler eller er der også digitale kanaler der ligger i problem området?

Forskellige kodningsformer (AM, FM eller digital transmission, etc.) har forskellige evner til at undertrykke udefrakommende støj. Lidt forsimplet; AM er mere sårbar for mindre støj-pulser/signaler end FM. FM er mere sårbar for store støj-pulser/signaler end AM.

Gammeldags analog satellit tv var FM moduleret, og billedet var godt indtil et givent signal/støj forhold, hvorefter det hurtigt blev rigtig dårligt. AM derimod var ikke specielt godt til at undertrykke den mindre støj, men blev bare langsomt dårligere efterhånden som signal/støj forholdet blev forværret. For digitale tv-signaler (DVB) gælder samme fænomen. Så længe signal/støjforholdet er over et vist niveau opleves signalet som perfekt for seeren, men bliver det dårligere end et givent niveau evner man ikke at få noget brugbart ud af det.

 • 0
 • 0

Aksel Borup Jensen

Kabel transmissioner og ting der sendes igennem Luften. mumle mumle mumle.

Selvom det nok ikke hjælper, der hvor der er problemer med forstyrrelser ind i YouSee kabelnet ____ her har YouSee bare at rette ind, forstået her som sende Analogt. Klart samme ikke vil dette. Radiostøjmæssigt har TETRA en slags fortrinsret. Problemet er jo først opstået nu idet det var ganske uden betydning i den gamle analoge verden; forbikørende knallerter. Konkluderende Gå over til fibre, var det ikke dette man burde (skulle) gøre?

 • 0
 • 0

Hele problemet er at Yousee har valgt at lægge nogle af deres kabelkanaler i det frekvensområde der er forbeholdt Tetranet.

Den løsning de foreslår er at kunderne skal udskifte antennekablerne i hele huset, hvilket i mange tilfælde er meget kostbart, i modsætning til den mere korrekte løsning, at de respekterede at der er frekvenser de ikke kan bruge.

Problemet er sandsynligvis, at seerne har brugt dårlige forbindelser internt. Det er mest sandsynligt dårlige stik eller dårligt monterede stik. Som Carsten Kanstrup nævnte, er det også muligt, at ferrit kan hjælpe. Som nævnt i artiklen kan det også være selve TV-apparatet, der er læk. En radioamatør i Sverige havde for nogle få år siden en nabo, der ikke kunne se TV, når amatøren sendte. 'Fejlen' var i TV-modtageren, og da man henvendte sig til importøren/fabrikanten, leverede de et ekstra kredsløb, som TV-seeren skulle får et værksted til at montere på firmaets regning. Det var nemlig billigere at eftermontere dette kredsløb i de få apparater, der blev udsat for stærke radiosignaler, end at lave alle fjernsyn færdig fra fabrikken!

Med hensyn til overskriften: Jeg har ikke noget særligt til overs for Yousee, men lige i dette tilfælde er de ikke problemet.

 • 0
 • 0

I kabel tv anlæg benyttes stort set alle frekvenser fra 5 til 862 MHz. I dette frekvensinterval findes ikke områder, som ikke også bruges af luftbårne radio- og TV tjenester, så YouSee kan ikke vælge at placere sine signaler på frekvenser, som ikke bruges af luftbårne tjenester.

Vi kan forsøge at drible os uden om problemerne lokalt, men eftersom behovet for kapacitet vokser konstant (takket være bl.a. øget forbrug af On Demand-tjenester, flere HD-kanaler osv.) er det i praktis umuligt at friholde bestemte frekvensområder.

Ib Konrad Jensen YouSee

 • 0
 • 0

Ib Konrad Jensen

Fint, alt kan argumenteres væk. Men det ser da ud til problemet først er blevet alvorligt efter man anvender digitale signaler hos YouSee. Igennem alle årene med anvende S-kanalerne hvorfor er det først nu der ER et problem,? Nu er det begrænset hvor tæt Militære og Civile Fly trods alt kommer Beboere med Kabel Tv. Eller gælder dette ikke?

 • 0
 • 0

Frits Knudsen

Jeg troede YouSee skulle levere en vare og ikke bare vælte tingene over på kunderne. Men så kan YouSee vel sende lige de her programmer analogt og et andet sted i Deres Udbud. Har købere, aftagere eller kunder ingen rettigheder mere.?

 • 0
 • 0

Jeg troede YouSee skulle levere en vare og ikke bare vælte tingene over på kunderne.

YouSee leverer varen frem til antennestikket i væggen. Slutbrugeren skal selv sørge for sin egen installation.

Har købere, aftagere eller kunder ingen rettigheder mere.?

Jo. De har købt et signal, der leveres til antennestikket i væggen og det signal er der (som jeg forstår det) ikke noget i vejen med.

 • 0
 • 0

YouSee har sendt digitalt tv siden 2001, så problemstillingen er ikke ny.

Indstråling forekommer uanset, om signalet er analogt eller digitalt. På det analoge billede viser det sig som forstyrrelser i form af f.eks. striber eller sne, mens det på det digitale viser sig som sort skærm. De fleste vil nok opfatte kortvarige striber på skærmen som et mindre problem, mens sort skærm selvfølgelig opfattes stærkere.

Lukningen af det analoge sendenet pr. 1 november 2009 gav en mængde indstrålingsproblemer over hele landet fra de nye digitale sendemaster og førte til meget større opmærksomhed omkring problematikken. Lige nu er det busserne. Når LTE bliver taget i brug om nogle år, vil sagen blusse op igen, for så kommer terminalerne helt ind i hjemmet, og der vil igen være folk, der oplever forstyrrelser.

Vi forsøger ikke at bortforklare noget eller vælte ansvaret over på kunderne. Vi lever op til det tekniske og forretningsmæssige ansvar, vi har, og så bestræber vi os på at hjælpe kunderne med råd og vejledning i forhold til de tekniske forhold, som er kundens eget ansvar. Det kan vi givetvis blive bedre til, og vi er altid modtagelige over for gode forslag.

Ib Konrad Jensen YouSee

 • 0
 • 0

Frits Knudsen

Jeg troede YouSee skulle levere en vare og ikke bare vælte tingene over på kunderne. Men så kan YouSee vel sende lige de her programmer analogt og et andet sted i Deres Udbud.

Har købere, aftagere eller kunder ingen rettigheder mere.?

YouSee leverer varen, og vist har kunderne da rettigheder: De kan enten passe på den ved at bruge ordentlige kabler og stik, eller hvis de hellere vil det, kan de ødelægge varen ved at anvende utætte kabler eller stikforbindelser. Så længe det ikke er så slemt, at TV-signalerne slipper ud og forstyrrer bussernes radioforbindelser, står det dem helt frit for :-)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten